Íslendingur


Íslendingur - 28.06.1946, Blaðsíða 1

Íslendingur - 28.06.1946, Blaðsíða 1
XXXILárg. Föstudagurinn 28. júní 1946 28. tbl. S/á/fstæðisstefnan er stefna framtíðarínnar. Sjálfstædistlokkarinn boðar þjöOinni störíelWar tramkvæmdir og umbætur á öllum sviflum þjoOlífsins. Aldrei hefir íslenzkur stjórnmálaflokkur gengið til kosninga með jafnmikil x afrek að baki sér." Lýðræði og Bingræði hyrningarsteinn þjóð- skipulagsins. Landsfundurinn ítrekar á- lyktun síðasta landsfundar, að Sjálfstæðisflokkurinn telur lýðræði og þingræði hyrningar- stein þjóðskipulags Islendinga. Fundurinn fagnar því, að þetta sjónarrriið er tekið tipp í stefnu- skrá ríkisstjórnarinnar varo- andi endurskoðun þá á stjórn- arskrá rikisins, sem verið er að undirbúa. Telur fundurinn, að í. stjórn- arskránni beri að tryggja þau almennu mannréttindi, sem eru grundvöllur lýðræðisins, al- mennan og jafnan kosningar- rétt. og kjörgengi, málfrelsi, rit- frelsi, félagafrelsi, fundafrelsi og félagslegt öryggi. Fundurinn telur, að tryggja beri, að pólitísk félagasamtök til almenningsheilla svo sem samvinnufélög, búnaðarfélög, verkalýðsfélög og önnur stétta- samtök séu eigi misno'tuð'til framdráttar einstökum pólitísk um flokkum, og því sé skylt að viðhafa lýðræðislegar reglur í stjórnarháttum þeirra, svo sem Mutfallskosningar til allra trún aðar- pg stjórnarstarfa. Frjálsræði í atvinnurekstri og samstarf stéttanna. Landsfundurinn telur þjóðar- nauðsyn að tryggja það, að all- ir landsmenn geti haft atvinnu við sem arðbærastan atvinnu- rekstur. Fundurinn telur, að þessu takmarki verði bezt náð með bví> að sem mest frjálsræði ríki 1 &tvinnurekstri landsmanna og framtak einstaklinga fái að ^ióta sin. Opinberar fram- kv*mdir og rekstur sé í aðal- atriðum takmarkað við það að bæta almenna afstöðu við fram- þroun atvinnu- og viðskiptalifs- ms í landinu, sbr. póst og síma, hafnir, vita Dg vegi, eða víðtæk- ar raforkuframkvæmdir og ann að slíkt, sem við það miðast að blaupa undir bagga, þar sem Landsfuudir Sjálfstæðismanna marka á hverjum tíma stefnu flokksins. Síðasti landsfundur, þar sem sátu um 300 fulltrúar víðsvegár af landinu, samþykkti stefnuskrá, sem fulltrúar flokksins síðan hafa -starfað eftir. Þessi stefnuskrá sýnir ljóslega þann stórhug og víðsýni, sem flokksmenn dm land allt óskuðu eftir, að flokkurinn léti ráða í athöfnum sínuin. Mörgu hefir flokkurinn þeg- ar komið til vegar af þessum stefnumálum á því eina ári, sem liðið er síðan landsfundurinn var haldinn, en margt er þó eftir, og meginatriði ste fnuskrárinnar eru algild grundvallaratriði. .Það er þessi stefna, sem Sjálfstæðisflokkurinn nú leggur undir dóm þjóðarinnar og væntir, að þjóðin - t , veiti honum aðstöðu til að framkvæma til hlýtar til blessunar fyrir land og lýð. bolmagn einstaklingsins þrýtur. Telur fundurinn, að farsæld í atvinnulífinu geti ekki þróazt nema með góðu samstarfi og gagnkvæmum skilningi stétt- anna, svo sem verið hefir meg- insjónarmið Sjálfstæðisflokks- ins. — Með samstarfi núverandi stjórnarflokka álítur fundurinn, að þetta sjónarmið hafi hlotið almennari viðurkenningu en áð ur, se^n hann væntir, að megi til góðs leiða og skapa aukið ör- yggi, vinnufriði og bættri af- komu. Fundurinn bendir á, að heppi leg leið til aukins öryggis og jafnvægis í atvinnumálum þjóð- arinnar sé hlutdeildarfyrir- komulag í atvinnurekstrinum, þar sem því verður við komið, svo að starfsmenn geti ððlast hlutdeild í arði eða rekstri þeirra fyrirtækja, sem þeir vinna við. Fundurinn er þvi fylgjandi, að sett verði löggjöf um vinnu- verrtd, aukið öryggi verka- manna og bættan aðbúnað, og um vinnutíma í þeim atvinnu- greinum, þar sem þvi verður við komið. 1 Fjármál og skattamál. Jafnvel þótt landsfundurinn telji, að óhjákvæmilegt hafi verið, eins og málum var kom- ið, að leggja á nýja skatta á síð- asta Alþingi,»er hann þeirrar skoðunar að keppa beri að því, að færa niður útgjöld ríkissjóðs, svo að unnt verði að létta skattabyrgðina aftur. « Frjáls verzlun — Ný viðskiptasambönd. 1. Sjálf stæðisf lokkurinn ¦ er fylgjandi frjálsri verzlun ein- staklinga og félaga — er mót- fallinn ríkisrekstri og eihkasöl- um. Flokurinn telur óþvingaða samvinnuverzlun eðlilega og telur, að einkaverzlun og sam- vinnuverzlun eigi að starfa í frjálsri samkeppni á jafhréttis- grundvelli. 2. Sjálfstæðisflokkurinn telur nauðsynlegt, að afriumin verði öll höft á innflutningsverzlun- inni, eins fljótt og ástæður leyfa, svo að innflytjendur geti keppt um að útvega landsmönn um sem beztar vörur með sem lægstu verði. Öflugur sjávarútvegur undir- staða þjóðarvelmegunar. Fundurinn lýsir ánægju yfir því, hversu vel á veg er komið framkvæmd þeirrar stefnu í sjávarþtvegsmálum, er mörkuð var á síðasta landsfundi. Lýsir fundurinn stuðningi við stefnu stjórnarflokkanna í útvegsmál- um og leggur höfuðáherzlu á eflingu fiskiflotans, b'yggingu frystihúsa og verksmiðja til hagnýtinga sjávarafurða. Þá bendir fundurinn og á nauðsyn þess, að af hendi ríkis- valdsins verði hafnar þær fram kvæmdir, er nauðsynlegar eru til arðvænlegrar starfrækslu hinna nýju tækja, svo sem fiski- rannsóknir, hafnárgerðir og öfl un markaða. Fundurinn skorar á þing- menn Sjálfstæðisflokksins að vinna ötullega að því, að rýmk- uð verði.Iandheigin við strend- ur Islands og að beita sér fyrir friðun Faxaflóa. Fundurinn skprar á þing- flokk Sjálfstæðismanna að vinna að því, að forvextir af lánum til framleiðslunnar verði lækkaðir frá því, sem nú er, og á næsta Alþingi að vinna að því, að lögggöf um afskrift á skipum verði breytt þannig, að útvegsmönnum heimilist að af- skrifa meira af skipum en nú tíðkast og verði heimilað að geyma rétt sinn til afskrifta, þegar svo illa árar, að tekjuaf- gangur nægir ekki fyrir þeim. Blómlegar sveitir með nýtízku landbúnaði. Sjálfstæðisflokkurinn vih stuðla að því, að íslenzkur landbúnaður blómgist.og byggð in aukizt í sveitum Iandsins. Helztu atriði þess telur flokk urinn: 1. Að þeií, sem vinna við landbúnað fái ekki minni tekjur fyrir störf sín við meðal skilyrði én greitt er fyrir opinbera vinnu og önnur erfiðisverk. Þetta sé tryggt með endurbættu fyrirkomulagi afurðasölunnar og á annan hátt. 2. Að lífskjör fólks í sveitum séu bætt svo, að þau séu í sam- ræmi við það, sem er annars staðar á landinu. Þetta sé aðal- lega gert með bættum húsa- kynnum, raforkuveitum og vega -og símalagningum til þeirra sveita og heimila, sem vanta þau þægindi. 3. Að stuðlað sé að því, betur en verið hefir, að allur heyfeng- ur fáist af ræktuðu og véltæku landi. Um afstöðu til sérstakra land búnaðarmála vill flokkurinn taka fram, að hann vill vinna að því; 1. Að sem flestar jarðir kom- izt í sjálfsábúð. 2. Að 17. grein jarðræktar- laganna verði afnumin og \til- svarandi kvaðir á endurbygging arstyrk sveitabæja. , 3. Að haldið verði áfram að efna til nýbýlastofnunar í sveit- um landsins, einkum þar sem bezt eru búnaðarskilyrði, en lögð verði áherzla á, að nýbýla- stofnun byggist á skiptingu stórra jarða, svo að nýbýlin hafi frá öndverðu stuðning af ræktuðu landi. Ennfremur, að stofnað verði til myndunar ný- býlahverfa þar, sem það hent- ar. 4. Að varðveita sem bezt ís- lenzka bændamenningu og sjálf stæðishug. 5. &.ð samvinnufélög og önn- ur f élagssamtök bænda séu rek- in eingöngu með almennings- heill fyrir augum og því varnað að slíkur félagsskapur sé notað ur til framdráttar einstökum flokkum. 6. Aðxreist verði hér á landi áburðarverksmiðja hið allra fyrsta. Fundurinn lýsir þeirri skoðun sinni, að baráttan fyrir hags- munum landbúnaðarins á und- anförnum áratugum, hafi ekki borið tilætlaðan árangur. Telur fundurinn, að höfuðnauðsyn sé, að sú stefna verði .tafarlaust upp tekin, að fullkomnustu vél- ar séu notaðar bæði til að rækta landið og afla heyfengs, og -skorar á þingflokk Sjálfstæðis- manna að styðja að því eftir fr'emsta megni. Fundurinn telur, að Alþingi hafi leiðzt inn á mjög varhuga- verða braut með niðurgreiðsl- um ' landbúnaðarafurða, er kosta ríkissjóðinn tugi miljóna króna, enda hafa bæði neytend- ur og bændur andmælt þeirri skipan., Lög um þetta efni falla úr gildi á næsta hausti. Á hinn bóginn eru enn, hvorki fyrir hendi nauðsynlegar upplýsingar um markaðshorfur erlendis, né Framh. á 8. síðu.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.