Íslendingur


Íslendingur - 12.02.1947, Blaðsíða 1

Íslendingur - 12.02.1947, Blaðsíða 1
XXXIII. árg. Miðvikudaginn 12. febrúar 1947 6. tölubl. Stjórnarstefnan óbreytt Nýsköpun atvinnuvegan ur haldi PHMIMSaKK-. •'•'^p**i¥3:í3S£r'r Málefnagrundvöllurinn Hér fer á eftir málefnasamningur ríkisstjórnarinnar eins og forsætis- ráðherra birti hann á fundi sarnein- aðs Alþingis sl. miðvikudag. Ríkisstjórnin hefir komið sér sam- an um málefnagrundvöll, og mun ég bér á eftir lesa upp þá stefnuskrá, er stjórnin leggur til grundvallar starfi sínu cg fyrirætlunum: Það er höfuðhlutverk ríkisstjórn- arinnar: að vernda og tryggja sjálfstæði lands ins, að koma í framkvæmd endurskoðun ' á stjórnarskránni, að Iryggjá góð og örugg lífskjör al!ra landsmanna og áframhaldandi velmegun, og að halda áfram og auka nýsköpun í íslenzku atvinnulífi. I samræmi við þetta hlutverk verði lögð megináherzla á eftirfarandi: Ulanríkismál Það er stefna ríkisstjórnarinnar að kappkosta að hafa sem bezta sambúð við aðrar þjóðir og að leggja sér- staka áherzlu á samstarf við hinar Norðurlandaþjóðirnar. Hún mun af alefli vinna að því, að afla sem víð- ast markaða fyrir íslenzkar fram- leiðsluvörur og vinna að stækkun ís- lenzkrar landhelgi. Endurskoðun stjórnarskrárinnar Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að lokið verði endurskoðun stjórnarskrárinnar og setningu nýrr- ar stj órnarskrár hraðað eftir því sem frekast er unnt. Rekstur þjóðarbúsins Ríkisstjórnin telur, að á meðan hinar miklu framkvæmdir í íslenzku atvinnulífi standa yfir, þurfi að sam- ræma framkvæmdir einstaklinga og almannavaldsins svo að þær verði gerðar eftir fyrirfram saminni áætl- un, þar sem einkum sé lögð áherzla á: að öll framleiðslustarfsemi sé hag- nýtt til fulls og öllum verkfærum mönnum tryggð næg og örugg at- vinna, að öllum vinnandi mönnum, og þá sérstaklega þeim, er stunda fram- leiSsluvinnu til sjávar og sveita sé tryggSar réttlátar tekjur fyrir vinnu sína, en komið í veg fyrir óeðlileg sérréttindi og spákaupmennsku, aS neytendur eigi kost á að kaupa neyzluvörur sínar og framleiðendur rekstrarvörur sínar á hagkvæmasta hátt og vörukaup til landsins og vöru Myhd þessi var tekin aj fyrsta ríkisráðsjundinum, sem forseti íslands hélt með hinni nýju ríkis- stjórn. Á myndinni sjást frá vinstri til hœgri: Bjarni Ásgeirsson, landbúnaðarniálaráðherra, Ey- steinn Jónsson, menntamálaráðherra, Slefán Jóhann Stefánsson, jorsœtisráðherra, Sveinn Björnsson, forseli Islands, Bjarni Benediktsson, utanríkis- og dómsmálaráðherra, Emil Jónsson, samgöngu- og viðskiptamálaráðherra og Jóhann Þ. Jósefsson, jjármála- og atvinnumálaráðherra. dreifing innanlands gerð eins ódýr og hagkvæm og frekast er unnt, að áframhald verði á öflun nýrra og fullkominna f ramleiðslutækj a til landsins, eftir því sem gjaldeyrisá- stæður og vinnuafl leyfir frekast, enda verði tryggt fé til framkvæmd- anna jafnóðum, að byggðar verði verksmiSjur og iSjuver til þess aS vinna sem mest og bezt úr öllum framleiSsluvörum íil lands og sjávar, þannig aS þær séu seldar úr landi eins fullkomnar og frekast er kostur, og viS staðsetningu verksmiðjanna verði tekið tillit til hvorttveggja í senn framleiðsluskil- yrði og atvinnuþarfa einstakra byggS arlaga, aS atvinnuvegir landsmanna verSi reknir á sem hagkvæmastan hátt á arSbærum grundvelli og stöSvist ekki vegna verSbólgu og dýrtíSar, aS húsnæSisskorti og heilsuspillandi íbúSum, hvar sem er á landinu, verSi útrýmt með byggingu hagkvæmra i- búðarhúsa. Til þess að semja áætlun þá, sem að framan greinir, skal skipuð sér- stök nefnd, er heiti fjárhagsráð og komi m. a. í stað Viðskiptaráðs og 'NýbyggingarráSs. Skal nánar mælt fyrir um þaS í lögum. I áætluninni skal gerS grein fyrir kostnaSi viS hverja framkvæmd svo og meS hverj- um hætti fjárins skuli aflað, enda skal kveðið á um það í hverri röð framkvæmdir skuli verða, svo að vinnuafl og fjármagn hagnýtist þann- ig að sem mest not verSi aS. I því sambandi skal lögS megináherzla á byggingu íbúSarhúsa viS almennings hæfi, bæði til sjávar og sveita, m. a. með útvegun lánsfjár og bygging- arefnis. Fjárhagsráð skal hafa með hönd- um framkvæmd áætlunarinnar eftir því sem nánar verður mælt fyrir í lögum, svo og veitingu fjárfestingar- leyfa, innflutningsleyfa og verðlags- eftirlits. Ríkisstjórnin í heild hefir yfirstjórn fjárhagsráðs og tekur á- kvarðanir um höfuðatriði og sker úr þeim ágreiningsmálum, sem einhver fjárhagsráðsmaður skýtur til hennar. Eignakbnnun og skattamál Til þess að tryggja rétt framtöl íil skatts og afla fjár til nýsköpunar, verði sett löggjöf um eignakönnun og skyldulán. Gerðar verði ráðstafanir að eigna- könnuninni lokinni og í sambandi við hana, til þess aS hafa betra og öruggara eftirlit með skattframtöl- um, enda fari þá og fram heildar- endurskoðun á skattalöggjöfinni. Viðskiptamál Ríkisstjórnin leggur á það áherzlu, aS innflutningsverzluninni verði háttað svo, að verzlunárkostnaður- inn verði sem minnstur. Reynt verði, eftir því sem frekast er unnt, að láta þá sitja fyrir . innflutningsleyfum, sem bezt og hagkvæmust innkaup gera og sýna fram á, að þeir selji vörur sínar ódýrast í landinu, hvort sem þar er um að ræða einstaklinga eða félög. Sérstök innkaupastofnun á vegum ríkisins verði sett á stofn og annist hún um innkaup íil ríkis- stofnana (vita-, hafna-, vega- og brú- argerða, verksmiðja, opinberra bygg inga, sjúkrahúsa, skóla o. fl.). Sú deild fj árhagsráðs, sem hefir með höndum veitingu innflutnings- og gjaldeyrisleyfa, skal taka 'til at- hugunar og rannsóknar, á hvern hátt takast mætti að haga innkaupum og vörudreifingu á sem hagkvæmastan hátt fyrir þjóðina í heild, einnig með hliðsjón af samningum við erlend ríki um sölu íslenzkra afurða. Dýrtíðar- og verðlagsmál Það er stefna ríkisstjórnarinnar að vinna að því af alefli að stöðva hækkun dýrtíðarinnar og framleiðslu kostnaðar, og athuga möguleika á lækkun hennar. I því skyni verði leitað til samtaka launastéttanna og samtaka framleiðenda til sjávar og sveita til þess að gera ráðstafanir gegn frekari vexti dýrtíðarinnar og um leiðir til lækkunar. Það er samkomulag milli stjórnar- flokkanna að greiða niður fyrst um sinn vöruverð af ríkisfé, svo mikið að vísitala hækki ekki frá því sem nú er. Verðlagseftirlitið verði skerpt og aukið og tekið til athugunar að miSa ákvarðanir þess við þörf þeirra fyrir lækja, sem hafa vel skiptilagöan og hagkvæman rekstur. Landbúnaðarmál Afaroasölulög landbúnaðarins verði endurskoðuð á þessu þingi og þeim breytt á þann hátt, að stétta- samtök bænda fái í sínar hendur framkvæmd afurðasölunnar. Verð- ákvörSun landbúnaðarafurða verði gerðar með það fyrir augum, að vekj- ur þeirra manna, er landbúnaS stunda, verSi í sem nánustu Bamræmi viS íekjur annarra vinnandi stétta. Þeirri skipan verði kpmið á, að verðlag landbúnaðarafurða verði á- kveSið íneð samkomulagi milli .full- trúa, sem iilnefndir eru annars veg- ar af stéttasamtökum bænda og hins vegar af félagssamtökum rieytenda. Ef samkomulag verður meS öllum þessum fulltrúum, er þaS bindandi. A meSan greitt er niSur meS ríkisfé verS landbúnaðarafurða eða útflutn- ingsuppbætur greiddar á þær, gildir eftirfarandi skipan: Rísi ágreiningur af hendi eins eSa fleiri íulltrúa viS samkomulagstilraunir, þá sker úr nefnd, skipuS þrem mönnum, einum af stéttarsamtökum bænda, einum af neytendasamtökunum og hagstofu- stjóra sem oddamanni. Samþykkt verSi á þessu þingi f rum varp til laga um ræktunarsjóS, í meginatriSum samhljóða frumvarpi því, er nú liggur fyrir neðri deild. Lögin um j arðræktarstyrk verði end- urskoðuð með það fyrir augum, að jarðræktarstyrkurinn verði hækkað- ur hlutfallslega og samræmdur nú- gildandi vinnulaunum og breyttum j arðvinnsluaðf erðum. Yms mál Það er stefna ríkisstjórnarinnar aS afgreiSa að minnsta kosti rekstrar hallalaus fjárlög, og í því skyni taki hún strax til athugunar fjáröflunar- leiðir, ef þörf þykir fyrir hendi vegna afgreiðslu fjárlaga. Sett verSi löggjöf, er tryggi bæjum og atvinnustöSvum hagkvæm afnot af lendum og lóSum í nánd viS þær. Undirbúin verSi og sett löggjöf um stjórn og rekstur flugvalla. Athygli Sjáljstœðisjólks á Akureyri skal vakin á því, að árshátíð Sjálfstæðisfélag- anna verður haldin að Hótel Norðurland um aðra helgi. Verður þar fjölbreytt dag- skrá, sem nánar verður auglýst í næsta blaði. Blaðið vill hvetja Sjálfstæðisfólk til þess að sækja þessa árshátíð. •

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.