Íslendingur


Íslendingur - 03.09.1947, Blaðsíða 3

Íslendingur - 03.09.1947, Blaðsíða 3
Miðvikudagurinn 3. september 1947 ÍSLENDINGUR Miklar vega - og brúaírani kvæmdir á Norðurlaodi. Viðtal við Karl Friðriksson, verkstjóra. „Islendingur" hefir snúið sér til Karls Friðrikssonar, eftirUlsmanns og yjirverkstjóra við vegagerð ríkisins í Eyjafirði og Þingeyiarsýslum og spurt hann um vega- og brúa-framkvœmdir Iiér norðanlands í sumar. Fara hér á eftir upplýsingar hans: Síórbrýr á Jökuisá og Norðurá. Mikilvægustu brúagerðir hér norð- anlands nú eru brýrnar yfir Jökulsá á Fjöllum og Norðurá í Skagafirði. Er'u- báðar þessar brýr mikið mann- virki. Byrjað var á brúnni yfir Jökulsá í fyrrasumar, og er vonazt til, að hún verði fullgerð í lok þessa mán- aðar. Hafa unnið við hana 50 menn í sumar. Er þetta lengsta hengibrú á landinu, 104 metrar milli turna. —; Verkfræðingar, frá enska firmanu, sem lagt hefir til járn og strengi í brúna, hafa verið eystra í sumar. Þá hafa verkfræðingarnir Árni Pálsson og Snæbjörn Jónasson lengstaf ver- ið þar eystra í sumar. Verkstjóri við brúna er Sigurður Björnsson. Brú þessi styttir veginn austur um 60— 70 km. Nokkuð hefir verið unnið að vegagerð í nánd við brúna, undh' verkstjórn Péturs Jónssonar í Reykja hlíð. Brúin á Norðurá styttir veginn um ca.2 km., og hefir sá kafli verið mjög seinfarinn. Verkstjóri við þessa brú- argerð er Jónas Snæbjörnsson, og hefir hann haft um 15 menn við brú- arsmíðina. Gert er ráð fyrir,_að þessi brú verði fullgerð um miðjan septem- ber. Brekknaheiðarvegur. ¦ í Norður-Þingeyjarsýsru hefir ver- ið unnið í Brekknaheiðarvegi, og er hann nú kominn yfir aðaltorfærurh- ar, sem á þeirri leið voru — milli Þórshafnar og Gunnólfsvíkur. Við þessa vegagerð er mjög erfitt að koma að nokkrum stórvirkum vinnu- vélum. Verkstjóri við þenna veg er Jónas Bjarnason og hefir hann haít milli 10 og 20 menn í sumar. Ljósavatnsskörð. Unnið hefir verið að vegagerð í Ljósavatnsskarði, á kafla meðfram Ljósavatni. Verkstjóri við þá vega- gerð er Leonard Albertsson, og hefir hann haft 20 manna flokk og stór- virkar vegavinnuvélar. Kaidakinn og Vaðlaheiði. Köldukinnarvegur er nú orðinn nær 7 km. langur og hefir verið unn- ið þar með skurðgröfu í työ sumur. í sumar hefir nokkuð verið unnið þarna, og hefir allur ruðningurinn verið jafnaður með jarðýtu. Mun verða borið ofan í nokkurn hluta hans í haust. Endurbætur eru fyrir- hugaðar á Vaðlaheiðarvegi. Vegir í Eyjafirði. Lagður hefir verið vegur mestalla leiðina af aðalþj óðveginum og niður á Árskógssand, en ekki hefir verið hægt að ljúka þeirri vegagerð sökum fjárskorts. Þá er verið að leggja Laugalandsveg frá Öxnafelli að Guð- rúnarstöðum. Guðmundur Benedikts- son hefir verið verkstjóri við baða þessa vegi og hefir haft 8—10 menn, auk jarðýtu og ámokstursvélar. SuðurSeiðiri. Karl kvaðst ekki geta gefið ná- kvæmar upplýsingar um vegagerð í Skagafirði, en þar væru.mjög íhikl- ar framkvæmdir, og fjárveiting lll þeirra myndi nema allt að einui miljón króna. Fer meginhluti þessa fjár í lagningu nýja vegarins yíir Öxnadalsheiðr og í íjilfrastaðafjaili, auk brúarinnar á Norðurá. Verkstjóri á Oxnadalsheiði er Rögnvaldur Jónsson frá Sauðár- króki. Mun hann hafa haft um 20 menn. Verkstjóri við vegagerðina í Silfrastaðafjalli er Jóhann Hjörleifs- son og munu sennilega vinna hjá honum um 40 menn. A báðum stöð- um eru jarðýtur mikið notaðar, cnda er landið erfitt. Hafa þessí nýju' tæki stóraukið afköstin. Þá mun unnið að vegagerð í Stíflu í Fljótum og yfir Láheiði til Olafs- fjarðar. Samið um kjör verkarnanna á Akureyri. Fá sama kaup og ,.Dagsbrún" Samningum er nú lokið milli vinnu veitenda og Verkamannafélags Ak- - ureyrarkaupstaðar um kaup og kjör verkamanna. Kauptaxti félagsins hækkaði til samræmingar við kjör „Dagsbrúnar", enda er það eðlilegt, að samræmi sé þar á milli. I almennri vinnu og skipavinnu hækkar grunnkaupið um 15 aura og verður nú 2.80 á klst. í stað 2.65. Vinna í grjótnámi og annað undir þeim lið hækkar úr kr. 2.80 í kr. 2.95. Kola-, salt- og sements-vinna hækkar úr kr. 2.90 í kr. 3.05. Boxa- og katla-vinna hækkar úr kr. 3.60 í kr. 3.75. Kaup unglinga 14.—16 ára hækkar úr kr. 2.00 í kr. 2.15. Mán- aðarlaun manna hjá olíufélögunum hækkar úr kr. 500.00 í kr. 530.00. Stærilæti „Verkam." yfir „sigri" kommúnista í þessum samningum, sem þeir virðast telja einn liðinn í baráttunni gegn ríkisstjórninni, er næsta broslegt, og má þar segja,' að „litlu verður Vöggur fenginn." Rík- isstjórninni er það áreiðanlega ekk- ért á móti skapi, þótt verkamenn á Akureyri beri sama úr bítum og starfsbræður þeirra í Reykjavík og sama mun^vera um aðra að segja, Heimsmeisrarakeppni í skák á næsra ári Alþjóðaskáksambandið hefir á- kveðið, að keppni um heimsmeistara- tililinn í skák skuli háð í marz á nœsta ári. Sex leiknustu skákmenn heimsins taka þátt í mótinu, en þeir eru þess- ir: Bolvinnik, Keres og Smyslov fyr- ir Rússa, Euwe fyrir Holland og Res- hevsky og Fine fyrir Bandaríkin. Keppnin hefst í Hollandi en lýkur í Moskva. Rússar hafa gengið í alþjóðaskák- sambandið ög fulltrúi þeirra, Ra- gozin, verið kosinn varaforseti þess. Iþróttatélögin þurfa að fá tull- kominn leikvöll. Framkvæmdum verður að hraða eftir föngum, Skortur á hentugum leikvangi háir mjög starfsemi íþróttafélag- anna í bænum. Ber brýna nauðsyn til að fram úr þessum vanda verði ráðið sem allra fyrst, því að; íþróttafélögin vinna mikilvægt uppeldisstarf og því sjálfsagt að reyna að skapa þeim sem bezt síarfsskilyrði. í»að eru hagsmunir alls bæjarfélagsins, að starf- þeirra beri tilætlaðan árangur. ' svo að hér er um harla lítið afrek að ræða. Það 'er hins vegar ólíklegt, að verkamenn og aðrir Akureyringar gleymi baráltu kommúnistaforingj- anna í vor gegn Krossanesverksmiðj - unni. Þá taldi núverandi formaður Verkamannafélags Akureyrarkaup- staðar hagsmuna verkamanna nægi- lega gætt með því, „að þeir fengi þó alltaf vinnu við að rífa," ef ekki yrði unnt að starfrækja verksmiðj una. Það er ekjd að furða, þótt þessir karlar stæri sig af umbótavilja sín- um!! NOKSK BLAÐAUMMÆLI UM SNORRA-HÁTlÐINA Af norskum blöðum og blaða- úrklippum, sem hingað hafa borizt, er það ljóst að Snorra-há tíðin hefir vakið mikla athygli í Noregi og átt mikinn þátt í ~að treysta vináttuböndin" milli Is- lendinga og Norðmanna. Meðan á heimsókni.nni stóð birtust dag lega fregnir af henni í öllum blöðum Noregs, en jafnframt tóku blaðamennirnir, sem hing- að komu, að senda greinar sín- ar he'.m í flugpósti. 1 öllum þess um greinum er látin í Ijós mikil hrifning yfir móttökunum, og lofa blaðamennirnir gestrisni og hlýju Islendinga á hvert reipi. Það þykir nú sennilegt, að Snorra-líkneskið í Björgvin verði ekki afhjúpað í haust, eins og ráðgert hafði verið, heldur í júnímánuði að vori, og er þá hugmyndin að bjóða Islending- um og Færeyingum til heim- sóknar og hátíðar í því tilefni. (Frétt frá utanríkis- ráðuneytinu). Iþróttabandalag Akureyra^ hefir haft mál þetta til athugu:-! ar um alllangt skeið. Flefir helzt kömið til tals að gera íþrótta-' svæði neðan við Brekkugötuna, og hefir I. B. A. látið gera kostn aðaráætlun um íþróttavallar- gerð á þessu svæði. Land það, eem hér um ræðir., er eign frú Guðrúnar Ólafsson. Hefir bæjar ráð lagt til, að henni verði gert tilboð um kaup á þessu landi fyrir 200 þús. kr. með ákveðn- um greiðsluskllmálum, en veroi því tilboði ekki tekið, telur bæj- arráð sig ekki geta mœlt með, að íþróttavöllurinn verði gerður á þessum stað. Blaðinu er ekki kunnugt um, hvort e'.tthvað hefir síðar gerzt í málinu, en þess er að vænta, að bæjaryfifvöldin reyni eftir megni að greiða fyrir því, að þetta mikla áhuga- og hags- munamál íþróttafélaganna í bænum komist sem fyrst í fram kvæmd, því að fyrr er naumast hægt að 'búast við, að hér geti skapazt fjölskrúðugt íþróttalíf. Simdlaugin. Annað áhugamál íþrótta- manna í bænum er að koma upp sundhöll og endurbæta sund- laugina á ýmsan hátt. Iþrótta- fulltrúi ríkisins var hér á ferð fyrir nokkru og sat þá fund með byggingarnefnd, bæjar- stjóra og sundkennara. Lögðu sundkennari, Ölafur Magnússon og íþróttafulltr. t*.l, að byggður yrði nokkur hluti þeirrar bygg- ingar, er uppdrættir liggja fyrir um. Er hér um að ræða kjall- arann undir búningsklefunum,. ásamt grunnri kennslulaug í austurhluta kjallara, og vestari helming búningsklefa ofan á kjallara, ásamt anddyri og for- stofu. Áætlað er, að stærð þess- arar byggingar muni verða um 2000 kúbm. og kosta fokheld um 350 þús. kr. Bærinn hefir nú til umráða 100 þús. kr., og á móti þeirri upphæð kemur 60 þús. kr. fram lag frá ríkinu. Þá gat íþrótta- fulltrúi þess, að hugsanlegt væri, að íþróttasjóður gæti lán- að 100 þús. kr. til bráðabirgða. Var samþykkt að fela íþrótta- fulltrúa að fá sem allra fyrst fullkominn uppdrátt af þessum hluta byggingarinnar, sem yrði gerður með hliðsjón af viðbótar bygingu síðar. Einnig var hon- um falið að leita tilboða í full- komin hitunar- og hreinsitæki. Bæjarstjóra var hins vegar fal- ið að sækja um fjárfestingar- leyfi til Fjárhagsráðs. QolfvöUurinn. Einn er sá þáttur íþróttalífs- ins hér í bænum, sem verðskuld ar, að bonum sé gaumur gefinn og tryggð starfsskilyrði. Það er golfíþróttin, sem er holl íþrótt fyrir þá, sem mikið sitja inni, enda hefir hún víða náð miklum vinsældum. Golfklúbbur Akureyrar hefir komið sér upp golfvelli fyrir of- an Þórunnarstræti. — Fram- kvæmdir þar og vélakaup hafa kostað klúbbinn allt að 100 þús. kr. og fékk klúbburinn hingað enskan sérfræðing í fyrra til þess að skipuleggja völlinn. Er- lendis er það talinn mikill kost- ur við hvern bæ sem ferða- mannabæ, að þar sé góður golf- völlur. Góðir golfvellir eru því mikilvægir í sambandi við þá S viðleitni að gera Island að ferða mannalandi. Fallegur golfvöllur er líka prýði fyrir hvern bæ. Síðustu árin hefir Golfklúbb- urinn efnt til svokallaðrar firmakeppni, en hún er fyrst og fremst til fjáröflunar fyrir starf semi klúbbsins. Starfsemi þessi er líka vel þess virði að vera styrkt, og bregðast firrnu í bænum vonandi vel við, ef enn yrði til þeirr'a leitað. Iþróttirnar eru ómissandi lið- ur í uþpeldi æskunnar. Því ber að stuðla að því, að þær geti náð til sem allra flestra. HOLRÆSAGERÐ Á GLERÁREYRUM. Heilbrigðisnefnd hefir skýrt bæjarstjórn svo frá, að hún telji chjákvæmilegt, að nú þegar verði hafizt handa um holræsa- gerð á Gleráreyrum, eða aðrar ráðstafanir gerðar, er komi að sömu notum. Öþrifnaður sé nú orðinn svo mikill þarna, að af því stafi mikil sjúkdómahætta. Væntanlega verður lagt allt kapp á að koma þessu í viðun- andi ástand sem allra fyrst. FRAMTALSNEFND SKIPUÐ Fjármálaráðuneytið hefir skipað þrjá menn í framtalsnefnd, skv. lög- um um eignakönnun. Á nefnd þessi að sjá um hin sérstöku framtöl, sem fram eiga að fara einhvern tímá í haust. I nefndinni eiga sæti: Hörður Þórðarson, lögfræðingur, Ingimar Jónsson, skólastjóri, og dr. Kristinn Guðmundsson, skattstjóri.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.