Íslendingur


Íslendingur - 27.10.1950, Blaðsíða 5

Íslendingur - 27.10.1950, Blaðsíða 5
Föstudagur 27. október 1950 f S L E'N D IN G U R Hótelstjorinn á K.E A heíir orðið. Framhald af 2. síðu neinu leyti verið dregið úr magni því, er menn fá fyrir sína peninga. Það er strangt tekið ætiun mín og yfirmanna minna, að menn fái nóg af þeim mat, er þeir biðja um, en sé svo að þeir hafi ekki einurð til að biðja um viðbót, æski þeir þess á annað borð, undanskil ég mig þeirri sök að þeir fari ómettir frá borðum. 2. Bendið mér á þau veitingahús, er senda ges'.um sínum Vi-V^ smjör- pund á dlski, þótt þeir panti kaffi með. tveim franskbrauðssneiðum. 3. Það er ekki rétt, að við seljum hér smjörblöndu (væntanlega maga- rínsblöndu) eins og sagt er í blaði yðar, heldur hreint smjög frá Mjólk- ursamlagi KEA. 4. Það er ekki meining hótelsins, að menn geti viðs.öðulaust fengið viðbætur af kaffi eða mjólk í því verði er ákveðið er fyrir þær vörur, enda þætti mér gaman að heyra þau veitingahús nefnd, er slík hlunnindi og óhóf veita gestum sínum. Ég minnist þess ekki að fari ég í verzl- un og kaupi einn kaffipakka, að ég geti svo komið þangað daginn eftir og beðið um viðbót án þess að greiða hana. Geað þér hins vegar bent mér á slíka verzlun, mun ég strax flytja viðskipti hótelsins þang- að og opnast þá möguleikar fyrir því að selja kaffið ódýrara. Hvað viðv'kur tilflutningi á hús- gögnum hótelsins, álít ég það vera einkamál fyrirtækisins, hvar það skipar þeim. Að lokum er ósk mín sú, að þér gæluð kynnt yður af eigin raun um- gengni margra þeirra gesta, er við verðum að umgangast, séð hvernig þeir hafa gaman af að rispa og klóra út húsgögn og veggi, kasta logandi sígarettum hvar sem er, útsyína og jafnvel skrifa og reikna á hreina dúka. Já, meira að segja séð, hvernig dömur útata handklæðin á varalit á þeim salernum, er þeim eru ætluð, og þóU ótrúlegt kunni að virðast get ég sagt yður, að ég hefi hér í þessu stutta starfi mínu staðið dömu að því að taka hieint handklæði af salerninu og þurrka með því af skónum sínum. Umgengnismenning á háu stigi, finnst yður ekki? Sem beiur fer eru þessir gestir í margföldum minni hluta af okkar viðskiptavinum, en þeir eru nógu margir til þess að eyðileggja fyrir hinum, er kunna og sýna mannasiði, nógu margir til að eyðileggja starf okkar, sem vinnum við hótelin, nógu margir til þess ;ið ég sæi ekki eftir einnar viku uppihaldi fyrir yður á Hótel KEA yrði það til þess að þér gætuð í blaði yðar kennt þessum gestum okkar að umgangast opin- bera staði og siðmenntað fólk. Ég bið yður svo velvirðingar á, hversu langorður ég hefi verið, en tek þó fram, að allar pólitískar hlið- ar á þessu máli og í sambandi við þessi skrif læt ég afskiptalaus og vænti þess, að ég megi persónulega standa u'.an við þær, þótt um þessi mál kunni frekar að verða deilt. Með þökk fyrir birtinguna. , Kristján Sigurðsson. Það er heldur lítið, sem þörf er að ræða frekar í þessari athuga- semd hótelsstjórans á KEA, um verðhækkanirnar á hótelinu. Þar er staðfest í einu og öllu það sem hald- ið hefir verið fram hér. Verðið hækkaði s:órum á hótel- inu og sú hækkun verður ekki fyrr en Hótel KEA er orð*ð eitt um al- menna veitingasölu hér í bæ. Strax og það er einrátt um veitingasölu er j gripið til þess ráðs að hækka að mun alla veitingasölu. Þet:a er að kunna' vel til verks og notfæra sér réttilega fjármagnið!! Því að ekki verður betur séð af athugasemdum hótelsstjórans, að fram að verð- hækkununum hafi veitingasala verið rekin með s.órtapi vegna vöruverðs- hækkananna. En með því að halda verðinu samt niðri gat Hótel KEA drepið af sér keppinaut, sem ekki var eins fjársterkur, en strax að því loknu var auðvitað sjálfsagt að hækka veitingavei ðið aftur og þá líklega svo ríflega að vegi upp á móti iapinu. Þá vil ég benda hótelstjóranum á það, að það er ekki verðskráin, sem hefir þýðingu fyrir hótelgestina, heldur það verð, sem þeir eru látnir greiða og það voru þær tölur, sem Islendingur tók upp. Til viðbótar því, sem fyrr getur um verðlag skal ég geta þess að í fyrradag fékk ég kaffi, brauðsnúð og vínarbrauð, það kos'.aði kr. 9.60. Þá er heldur enginn minnsti vafi á því, að verðlækkun sú, sem varð fljótlega á kaffi og kökuskammti hefir stafað af almennri óánægju, þó að hótelstjórinn telji það stafa af því, „að fólk mundi yfirleitt ekki hér um slóðir kunna að meta hið frjálsa val á kökum"! Skýring sem þessi er svo hjákádeg að enginn get- ur tekið hana alvarlega. Þeir, sem borða „fast fæði" á KEA, hverju nafni sem það nú nefn- ist gætu auðveldlega borðað fyrir 1230.00 kr. yfir mánuðinn þar, seg- ir hótelstjórinn! Var verðið ýkt í Islendingi? Þar var verðið áætlað 950.00 kr. En varðandi verðlagslög og há- marksákvæði vil ég aðeins spyrja hótelstjórann: Hvers vegna var fyr- irkomulagi á sölu fæðis strax breylt á Hótel KEA í það horf, sem nú er, þegar hámarksverð var afnumið á veitingasölu að undanskildu fasta- fæði? Ef slíkt er ekki að fara í kringum verðlagsákvæði, þá veit ég ekki hvað mætti nefna því nafni. Um allan tilkostnaðinn við fæðið vil ég einungis benda hótels'jóranum á, að hér, í bæ og annars staðar auð- Bréfoskóli S! 10 ám Á þessu hausti eru li.ðin 10 ár síðan Bréfaskóli S f S hóf kennslu. Bréfaskólar mulnu fyrst hafa verið stofnaðir í Bandaríkjun- um, en síðar breiðst út til flestra annarra menningarríkja og haia þeir náð miklum vinsældum hjá almenningi og orðið að verulegu liði í fræöslustarfsemi. Þær iiámsgreinar sem nú eru kenndar, eru þessar: ísl. réttritun, kennari magister Sveinbjörn íáigurjónsson. tnska kennari phil.cand. Jón Magnúss. Danska, kennari cand.mag Agúst Sigurösson. Esperanto, kennari Magnús Jónsson, bókbindari. Skipulag og starfshættir sam- vinnuféiaga, kennari Eiríkur Pátsson, lögfr. Siglingafræði, kennari Jónas Sigurðsson, sjóm. sk.k. Mótorfræði, kennari Þor- síeinn Loftsson, vélfr. Fiskifél. ísl. Búreikningur, kennari Ey- vindur Jónsson, búfræðingur. Bókfærsla í 2 flokkum, kennari Þorleifur Þórðarson, framkv.stj. Reiknitngur, kennari Þorleifur Þórðarson, framkv.stj. Algebra, kennari Þóroddur Oddsson, 1 menntask.kennari. i Þá munu eftirtaldar námsgrein ! ar verða kenndar síðar á þessu hausti: Um landbúnaðarvélar og verk fræði, kennari Hjalti Pálsson, framkv. stj. Sálarfræði, kennari ! Dr. Broddi Jóhannesson og Val- | borg Sigurðardóttir, uppeldisfr. j Námskeið þetta er ekki sízt ætlað foreldrum og öðrum þeim, er við uppeldi barna fást. Eðlisfræði, kennari Sigurður Ingimundarson, efnafr. Franska, kennari Gunnar Norland. Auk þess verður hafin fram- haldskennsla í vélfræði og við- bætir við fundarreglur og fund- arstjórn. Mun sá viðbæ'.ir fjalla um ræðumennsku. vitað eru matsölur, sem verða að hlýta hámarksverðinu og selja fæði samt! Ég fæ ekki skihð, að þær myndu gefa kostgöngurunum helm- inginn eftir af sannvirði fæðisins, en auðvitað þurfa þær að kaupa í matinn alveg eins og Hótel KEA. Þá hefir magnið minnkað frá því er var. Smjör skammtað smánar- lega, og viðbót af kaffi og mjólk skal greiðast aukalega. Jafnvel við- bót af mjólk út í kaffið kostar kr. 0.75, eða svo varð ég að greiða um daginn fyrir það, hvort sem það er samkvæmt verðskrá eða ekki. Ost- skammlur sá, sem menn fá nú með franskbrautssneið eða brauðsnúð, minnkaði um helming. „Fastafæði" íala ég nú ekki um í þessu sambandi. Um umgengni gesta á hótelinu skal ekki deilt. Það er því ljóst, að í fyrri grein- um í Islendingi er ekkert ofsagt, sums staðar ekki gengið nógu langt þegar litið er á upplýsingar hótel- stjórans. Iðnskólinn á Akureyri var settur 9. okt. Iðnskólinn á Akureyri var settur mánudaginn 9. okt. sl. að viðstödd- um nemendum, kennurum og all- mörgum gestum. 12 kenríarar munu starfa við skól- ann í vetur auk skólas.j órans, Jó- hanns Frímann. Breytingar á kenn- araliði hafa orðið litlar. Sverrir Pálsson cand. mag. tekur aftur við íslenzkukennslu, en í fyrravetur var hann að mestu lejti frá kennslustörf- um, en í forföllum hans kenndi Sveinn Skorri Höskuldsson. Á ann- að hundrað nemendur stunda nám í skólanum í vetur. Í skólase'.ningarræðu sinni ræddji skólastjórinn mjög skipulag skólans í framtíðinni mtð tilliti til hinna nýju fræðslulaga, sem nú þegar væru komin íil fullra framkvæmda sums staðar. Hann taldi, að gera mætti ráð fyrir því, að framvegis verði gagnfræðapróf, miðskólapróf eða a. m. k. unglingapróf sem loka- próf skyldunámsins gert að inmöku- skilyrði í 1. bekk skólans, en fram til þessa hefði fullnaðarpróf barna- skólanna verið látið gilda í þessum efnum. Líklegt taldi hann þó, að skólinn yrði þó fyrst um sinn að halda uppi haustnámskeiðum til undirbúnings fyrir inntökupróf. Haustmót Skákfélags Akureyrar hefst föstudaginn 27. þ.m. kl. 8.30 e.h. í fundar- sal Alþýðuflokkrins við Túngötu. Félagar eru vinsamlega beðnir að tilkynna þátt- töku til Jóhanns Snorrasonar eða Harald- ar Olafssonar (c/o Rakarastofu Sigtryggs), ef þeir hafa ekki skrifað sig áður á þátt- tökulista. Zíon. Samkomur næstu viku. Sunnu- daginn kl. 10.30 f.h. sunnudagaskólinn. Kl. 2 e.h. drengjafundur (eldri deild). Kl. 5.30 drengjafundur (yngri deild). Kl. 8.30 almenn samkoma. Þriðjudag kl. 5.30 fund- ur fyrir telpur 7—13 ára.'Fimmtudag kl. 8.30 fundur fyrir ungar stúlkur. ' Heimilisiðnaðarfélag Norðarlands held- ur saumanámikeið, ef næg þátttaka fæst, bæði dag- og kvöldnámskeið, í húsakynn- um félagsins í Brekkugötu 3. Hefjast þau þann 3. nóv. n.k. Kennari verður Guðrún Scheving, Umsóknir í síma 1488 og 1364. Hjónaband. S.l. laugardag voru gefin saman í hjónaband af séra Friðrik J. Rafnar, vígslubis:kupi, ungfrú Hermína Jakobsen og Einar Guðbjó'rnsson Einars- son, bifreiðastjóri. Sl. sunnudag voru gefin saman í hjóna- band af séra Pétri Sigurgeirssyni ungfrú Anna Aðalheiður Olafsdóttir og Árni Stefán Helgi, sjómaður. FORELDRAR! Barnaverndarnefnd Akureyrar leyf- ir sér að vekja athygli yðar og ann- arra forráðamanna barna og ungl- inga hér í bænum á eftirfarandi Reglugerð um barnaveiiiid á Akureyri. 1. gr. — I umdæmi barnavernd- arnefndar Akureyrar er bannað að selja börnum og unglingum innan 16 ára aldurs tóbak, hverju nafni sem nefnist, gefa þeim það, eða stuðla að því að þau neyti þess, eða hafi það um hönd. 2. gr. ¦— Bönnuð er sala á spýtu- brjóstsykri (sleikjum) og brjóstsyk- ¦ ursstöngum, svo og öðrum þeim sælgælisvörum, sem að áliti héraðs- læknis og barnaverndarnefndar geta talizt hættulegar börnum og ungl- ingum. 3. gr. — Engar leiksýningar eða opinberar skemmtanir, sem börnum og unglingum innan 16 ára aldurs er ætlaður aðgaugur að, má halda, nema barnayerndarnefnd hafi verið gefinn kostur á að kynnast efni þeirra, og ákveður hún þá, að því athuguðu, hvort börnum og ungling- um skuli leyfður aðgangur að þeim. 4. gr. — Börnum og unglingum innan 16 ára aldurs er bannaður að- gangur að almennum knaUborðs- stofum, dansstöðum og öldrykkju- stofum. Þeim er og bannaður að- gangur að almennum kaffistofum eftir kl. 6 s.d. tiema með aðstand- endum sínum. Eigendum og um- sjónarmönnum þessara stofnana ber að sjá um, að börn og unglingar fái þar ekki aðgang ug hafizt þar ekki. við. Börnum yngri en 12 ára er bann- að að vera á almannafæri eftir kl. 8 að kvöldi á tímabilinu frá 15. sept. til 1. apríl og eftir kl. 10 s.d. frá 1. apríl til 15. sept nema í fylgd með aðstandendum. Börn, 12—14 ára, mega ekki vera á almannafæri eftir kl. 10 að kvöldi á tímabilinu frá 15. sept. til 1. apríl, og ekki eftir kl. 11 s. d. á tímabilinu frá 1. apríl til 15. sept. nema í fylgd með aðs.andendum sínum. Foreldrum eða húsbændum barn- anna ber, að viðlögðum sektum, að sjá um að ákvæðum þessum sé fram- fylgt. 5. gr. — Börn og unglingar innan 14 ára aldurs mega ekki selja blöð eða bækur, nema að fengnu leyfi barnaverndarnefndar. 6. gr. Brot gegn reglugerð þessari varða sektum sem brot gegn barna- verndarlögunum. Skal farið með mál, þeirra vegna, eins og fyrir seg- ir um slík mál í barnaverndarlögun- um. íslenzka muni vel unna úr ull, eða öðru íslenzku efni, kaupir Kvenfélagið Framtíðin fyrst um sinn. Mununum veitir móttöku frú Þóra Stein- grímsdóttir, Hafnarstræti 49, eða Gunnhildur Ryel, Aðalstræti 58.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.