Íslendingur


Íslendingur - 27.10.1950, Blaðsíða 6

Íslendingur - 27.10.1950, Blaðsíða 6
FÆÐ I geta fengið 2—3 menn. A. m§m Föstudagur 27. október 1950 Ritsafn Jóns Trausta I.—VIII. bindi, fæst nú óbund- ið. Verð kr. 388.00. Bókaverzlun Björns Árnascnar. Gránufélagsgötu 4 Akureyri. MessaS i Akureyrarkirkju n.k. sunnu- dag kl. 2 e.h. — P. S." Æskulýðsfélag Akur- O 0 0 0 eyrarkirkju. 3. deild: f ;» Cr:\ tm ft^ Fundur n.k. sunnud. T"-!",! pf IS kl. 10.30 f.h. 2. deild: "' *'- « M Fundur n.k. sunnudag kl. 8.30 e.h. Hátíð félagsins að Hótel Norðurlandi verður 5. nóv., en ekki 29. okt. eins og áður var auglýst. I. O. ö. F. Rb.st. 2 Au. — 9810258% - I. O. 0. F. — 13210278V2 — Q Huld — 595010256 — IV/V — 2. SjónarhœS. Sunnudagaskóli kl. 1, al- menn samkoma kl. 5 n. k. sunnudag. Árni Jónatansson talar. Allir velkomnir. Biblíu- lestur þriðjudag kl. 8. Sæmundur G. Jó- hannesson talar. Framhalds-aðalfundur fé- n^T5ft) lagsins verður þriðjudaginn (íhíis£» 31. okt. n.k. kl. 8.30 stund- ^&' víslega í Félagsheimili ÍBA. Fer þá fram stjórnarkosning o.íl. — Fast- lega skorað á félagsmenn að fjölmenna. Frá Goljklábbi Akureyrar. Firmakeppni klúbbsins er nú nýlokið. Þátttakendur voru 32 firmu og stóð úrslitakeppnin milli Olíuverzlunar fslands og Almennra Trygg- inga. Úrslit urðu þau, að Olíuverzlun ís- lands h.f. vann eftii 36 holu úrslitaleik með 2 holur til góða þegar ein var eftir. Hafliði Guðmundsson keppti fyrir Olíu- verzlun íslands, en Kristján Sig^urðsson, hótelstjóri, fyrir Almennar Tryggingar. - Þá skal þess getið, að hinn árlegi dans- leikur Golfkiúbbsins er ákveðinn laugar- daginn 4. nóvember að Hótel KEA, og eru kylfingar og aðrir, sem hafa áhuga a að vera þar, beðnir að snúa sér til Sig- Iryggs Júlíussonar, rakara, eða Kristjáns Sigurðssonar, hótelstjóra KEA. Hjónaefni: Síðastliðinn fimmtudag op- inberuðu trúlofun sína ungfrú Margrét Oddsdóttir og Jón E. Aspar, loftskeyta- maður. SiðastliSinn sunnudag áttu 25 ára hjú- skaparafmæli hjónin Gróa Hertervig og Hjörleifur Árnason, Holtagötu 9. Barnaverndarfélag Akureyrar færir öll- um þeim basjarbúum alúðarþakkir, sem í stóru og smáu studdu málefni félagsins fyrsta velrardag. Alls nam fjársöfnun fé- lagsins krónum 9666.35. Þar af seldust merki fyrir kr. 5340.00. Hæstir í merkja- sölunni voru þeir Gunnar Finnbogason og Þórarinn B. Stefánsson. Gjafir hafa fé- laginu borizt frá kennurum Barnaskólans og Gagnfræðaskólans (ágóði af kappleik í knattspyrnu) kr. 2588.55 og frá 6. bekk Barnaskólans (ágóði af skemmtun) kr. 290.00. Og færir félagið gefendunum kær- ar þakkir. — Stjórnin. Kvennadeild Slysavarnafélagsins heldur fund að Lóni þriðjudaginn 31. okt. kl. 9 e.h. Rætt um starfs:emi félagsihs í vetur. Konur, takið með ykknr kaffi og vinnu. — Stjórnin. MuniS hlulaveltu Kantötukórs Akureyr- eyrar að Hótel Norðurlandi sunnudaginn Málefni Akureyrar við væntan lega fjárlagaafgreiðslu Pó að viðdvbl fjárveitincjanefndar og þeitra, sem með henni voru, væri hét* stuft, þá auðnaðist rit- stjóra blaðsins þó að ná í sruít samtal við þingmann bæjarins, Jónas G. Raf nar, en hann er eins og kunn- ugt er einn af meðlimum fjárveitinganefndar. Hefir fjárveitinganefnd áður komið hingað til bæjarins? Ekki svo að ég viti, en nefndin fer oft í ferðir sém þessa til þess að kynna sér aðstæður á stöðum, þar sem framkvæmdir eru á vegum rík- isins. Sjón er sögu ríkari, segir máls- hátturinn. I fyrra ve'.ur fór nefndin um Suðurnes, skoðaði hafnarmann- virki í Njarðvikum, Keflavík og Grindavík og mannvirki á Keflavík- urflugvelli. Skömmu eftir þinglokin var farið að Rifi á Snæfellsnesi til þess að athuga þar skilyrði til hafn- argerðar og var vitamálastjóri að sjálfsögðu með í förinni. Síðastlið- inn laugardag fór nefndin að Mark- arfljóti og voru bar skoðaðar fyrir- hleðslur. Segja má, að þessar ferðir séu siálfsagðar. Þegar svo er sem nú, að horfa verður í hvern skilding er það grundvallaratriði, að fjárveit- ingar gangi til þess, sem mesi kallar að og verður þjóðarbúinu drýgst. Hér í bænum eru margvíslegar fram- kvæmdir, sém r.'kissjóður kostar að verulegu leyti. Sumar þessara fram- kvæmda eru komnar langt á veg, en herzlumuninn vantar til þess að ljúka þeim. A ég þá ekki sízt við fjórðungssjúkrahúsið. Með því að koma hingað á staðinn, geta þeir, sem gera eiga tillögur um fjárveit- ingar, betur áttað sig á þörfinni og öllum aðslæðum. Við Akureyringar verðum þó að gera okkur ljóst, að það er ekki einungis hér í bæ, sem kreppir að framkvæmdum, þar sem segja má, að eins eða svipað standi á um land allt. Á hvaða málefni Akureyrar telur þú að leggja beri mesta áherzlu við fjárlagaafgreiðsluna? Fyrst og fremst þarf að fá sem 29. okt. kl. 4 síðdegis. Um kvöldið hefst dansleikur á sama stað kl. 9. /. O. G. T. Stúkan Ísafold-Fjallkonan no. 1 heldur fund n.k. mánudag kl. 8.30 í Skjaldborg. Inntaka nýrra félaga. Ýmis félagsmál. Skemmtiatriði o. fl. Félagar eru beðnir að koma á fundinn, taka þátt í félagsstörfum og grelða ársfjórðungs- gjöld sín. Fjölmennið og mætið stundvís- lega. Nýir" félagar alltaf velkomnir. Barnastúkan Sakleysið heldur fund í Skjaldborg n.k. sunnudag kl. 1 e.h. Fund- arefni: Innsetning embættismanna. Inn- taka nýrra félaga. Upplestur o. fl. Mætið stundvíslega. rýmsta fjárveitingu iil þess að ljúka byggingu fjórðungssjúkrahússins, svo að starfrækslá þess geti hafizt sem fyrst. Á fjárlagafrumvarpinu eru teknar upp 350 þúsund kr. íil sjúkrahússins, en sú upphæð hrekk- ur því miður skammt, þar sem allt, er kaupa þarf, hefir stórlega hækk- að í verði. Þó verður ekki annað sagt, en að Alþingi hafi sýht þessu máli skilning, þegar tekið er tillit til greiðsluörðugleika ríkisins. Eins er það mjög aðkallandi. að ríkissjóður greiði sem mest upp í framlag sitt til hafnarinnar á næsta ári, enda bó:t fengizt hafi um 400 þús. kr. í ár Til þessa hefir ekki staðið verulega á fjárveitingum til heimavistarhúss Menntaskólans, hins vegar stó^ um tíma á fjárhagsráði með að æita !eyfi til þess að halda áfran með bygginguna. Varðandi nýjar framkvæm^ir tel ég mest aðkallandi að fá brú á Glerá á eyrunum, en ríkissjóður á að kosta brúargerðina að hálfu á mól' bæjar- félaginu, einnig að sem fyrst verði hafizt handa um að koma i»op nýj- um flugvelli sem næst bænum. Ríkir ekki mikill áhugi Kjá for- ráðamönnum fliigmálanna um að fá nýjan flugvöll við Akureyri? Það er áreiðanlegt, enda er þörf- in brýn. I maímánuði J°49 komu tveir verkfræðingar, ásaro* flugmála- stjóra, hingað til bæjarins til þess að athuga staðhætti fyrir flugvöll á óseyrum Eyjafjarðarár. Var sérstak- lega leitað að efni í uppfyllingu og sliilag og varð niðurstaðan af þeirri athugun sú, að bandurinn undir ós- hólmunum (basaltsandur) væri heppilegur í uppfyllingu. Er nú í ráði að flugvöllurinn komi á svæð- inu upp af Leirunum, austan þjóð- vegarins fram Eyjafj'örð, og er ein flugbraut fyrirhuguð frá norðri til suðurs. Fyrst um sinn yrði brautin 1200 m. löng, en fullbyggð um 2000 m. Samkvæmt áætlun verkfræðing- anna yrði fyrsti áfanginn sá, að grafa framræsluskurði og hlaða kanta, en síðan þyrfti sanddælu til þess að dæla sandi upp i fyllinguna og yrði. sandinum dælt úr austur hlu:a núverandi árhvíslar. Fullkom- in sanddæla, með öllum útbúnaði, hingað komin mun kosta allt að 500 þús. kr., en má að sjálfsögðu nota síðar við aðrir framkvæmdir. Á þessu stigi er erfitt að gera sér grein fyrir kostnaðinum við 1200 m. flug- braut, en hann verður aldrei innan við 2.5 millj. kr. Hefir verið tekin ákvörðun um rekstur tunnuverksmiðjunnar hér i bænum í vetur? Um það mál hefi ég rætt ýlarlega við formann Síldarútvegsnefndar, sem annast stjórn tunnuverksmiðja ríkisins. Eins hefir málinu verið hreyft við atvinnumálaráðherra. — Enn hafa ekki fengizt endanleg svör um reksturinn, en sennllega verður hvorki farið að smíða tunnur á Siglufirði eða hér fyrr en eftir ára- mótin. Vonandi fæst úr þessu skorið á næstunni, og mun bæjars'jórnin fá að fylgjast með málinu, enda hefir bæjarstjóri margs.'nn's rekist í því. Hvað um endurvarpsstöðina? Málið er enn í athugun hjá ríkis- stjórninni og verður vonandi unnt að gefa upplýsingar um það nú á næstunni, enda er hér um mjög mik- ið hagsmunamál Akureyrar og alls Eyjafjarðar að ræða. Hvernig ganga þingstörfin? Enn er svo skammt liðið á þing, að fátt eitt er unnt að segja. Þó er það greinilegt, að be:ur gengur með öll vinnubrögð en í fyrra, og er það að sjálfsögðu því að þakka, að við völd er ríkisstjórn, sem hefir meiri hluta þings að baki sér. Að öllum líkindum verður gengið frá fjárlög- um fyrir áramót og þá óvíst hvenær þing kemur saman eftir nýárið. Hvernig líst þér annars á horfurn- ar yfirleitt? Það þarf óneitanlega kjark til þess að vera bjartsýnn eftir ótíðina norðan- og austanlands í sumar, síldarleysi og s'öðvun togaraflotans. Af þessum ástæðum hefir útflutn- ingsáætlunin raskast til muna og er allur almenningur nú farinn að finna til skakkafallanna, en vonandi rætist úr með batnandi árferði og aukinni framleiðslu til lands og sj ávar. Ný og vönduð föt til sölu. Stærð nr. 52. A. v. Skinnjakkar Skinnhúfur karlmanna og drengja Skíðahúfur Peysur karlmanna, kvenna, barna Hettublússur Útiföt Ullartreflar B^AUNS-verzIun Páll Sigurgeirsson. Hreinlætisvörur: Handsápa Raksápa Stangusápa Þvottaduft Þvottablémi Blævatn Hársprift Rakspritt Sólarolía Brilliantine VCMUHÚSÍ® h.f. KERRUPOKAR fóSraðir meS grœnu BAKPOKAR með grind. VÖRUHÚSID h.f. GÚMMÍSVUNTUR sérstaklegx sterkar. VÖRUHÚSIÐ h.f. Gúmmílím Glerlím Pcppírslím Júgursmyrsl. VÖRUHÚSIÐ h.f. Steikarpönnur Pönnukökupönnur Vöfflujárn Kökuformar Rjómaspr. pokar Grænmetisraspar Teskeiðar Matskeiðar. VÖRUHÚSSD h.f. MYNDARAMMAR SPEGLAR. Vöruhúsið h.f.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.