Íslendingur


Íslendingur - 15.11.1950, Blaðsíða 1

Íslendingur - 15.11.1950, Blaðsíða 1
XXXVI. árg. Miðvikudagur 15. nóv. 1950 46. tbl. Verðgæzla Eftirfarándi hefw blað'hiu bor- izt frá skrifstofu verðgæzlu- stjóra. — Nokkuð stytt. Með lögum nr. 35, frá 25. apr- íl þessa árs, er gerð sú höfuð- breyting á verðlagseftirlitinu, að neylendasamtökunum er að veru- legu leyti fengið í hendur það verkefni, að sjá svo um, að þau verðlagsákvæði sem Fjárhagsráð setur á hverjum tíma, séu hald- in, að svp miklu leyti sem slíkt er mögulegt. Ennf remur eru með- dómendur í Verðlagsdóm til- nefndir af fulltrúum sömu sam- taka í öllum kaupstöðum lands- ins. Mér er óhætt að segja, að það er áhugamál þessara fulltrúa og viðskiptamálaráðherra að eftir- litið sé sem allra bezt. Það sem enn vaintar á, er að almenningur, bæði meðlimir áð- nefndra samtaka og aðrir neyt- endur, myndi samfylkingu gegn þeim, sem vilja auðga sjálfa sig á því að brjóta þær reglur sem settar hafa verið, og það einmitt nú, þegar kaupgeta almennings er miinnkandi, en vöruþurð hins- vegar vaxandi- Eg vil hér endurtaka það, sem ég minntist á áður, að Fjárhags- ráð, eða sá, sem það til þess nef'n- ir, tekur ákvarðanir um verðlagn- ingu á vörum, bæði hámarks- álagningar, »prósentu«, á innfl. vörum, svo og ákveðið verð á innlendum framleiðsluvörum í hverju tilfelli. Eftirlitið er margháttuðum erf- iðleikum háð. Ýmsir hafa látið þau orð við mig falla,, að þýðing- arlaust sé að tilkynna auðsæ verð lagsbrot, því slíkar athugasemd- ir séu sjaldan teknar til greina. Þetta er hreinn misskilningur, og ég vil leggja áherzlu á þetta at- riði. í þessu sambandi vildi ég benda á 9. grein nefndra laga um verðlagseftirlit, en þar segir að Verðgæzlustjóri og þeir, sem með verðlagseftirlit fara, geti krafið hvern sem er allra þeirra upplýsinga, er þeir telja nauð- synlegar gegn þagnarskyldu. 'Beita má dagsektum ef van- rækt er að veita umbeðnar upp- lýsingar. , Brot gegn öðrum ákvæðum laga þessara, reglum eða, sam- þykktum settum samkvæmtþeim, varða sektum allt að 200 þús. kr. Ef miklar sakir eru eða af- brot ítrekað, skal sökunautur sæta varðhaldi eða fangelsi allt að fjórum árum og sviptur at- vinnurétti um stundarsakir aða fyrir fullt og allt. Upptaka eigna samkvæmt 69. gr. almennra hegn ingarlaga skal heimil vera. Nú vil ég taka það skýrt fram, að ég óska mjög eindregið eftir samvinnu við samtök innflytj- enda, einstaka innflytjendur og Framhald af 3. síðu DtgerðartélagiO getnr fengiö nýjan togara Eihs og mönnum mun vera kunnugt þá gekkst ríkisstjórn ís- lands fyrir því að samið var um smíði 10 nýrra togara í Bret- landi. Nú er svo komið að tveir af togurum þessum verða til- búnir til afhendingar um næstu mánaðarmót og getur útgerðar- félag Akureyringa h.f. fengið annan þeirra ef nægileg fjárfram lög fást tryggð. Til þess að geta ráðist í þessi kaup ákvað Útgerðarfélagið að auka, hlutaféð. Bæjarsjóður legg- ur þar til að jöfnu við einstakl- Inga. Ákveðið var að safna með- al einstaklinga viðbótarhlutafé . að upphæð kr. 400 þús. en ennþá hefur ekki fengist loforð fyrir nema tæpum helming. Togaraútgerð er ungur at- vinnuvegur hér í bæ og margir voru þeir, sem í upphafi töldu að ekki væri vegna ytri aðstæðna hægt að gera héðan út togara. Þetta hefur þó farið á annan veg og aiú má hiklaust segja, að af- koma togaraútgerðarinnar hér hefur verið mun betri heldur en vonir bjartsýnustu manna stóðu til. Togaraútgerðin hefur skapað hér stóraukna atvinnu, bæði sjó- mönnum og landverkamönnum, og þar eð svo góð raun er þegar fengin af þessum atvinnuvegi hér, þá er vonandi að allir sem nokkurs eru megnir, leggist nú á eitt og geri útgerðarfélaginu og Akureyrarbæ kleift að auka enn atvinnumöguleikana með kaupum nýs togara. Tillögum ratorkamálastjúra um al~ menua ratmagnsbækkun hafnað. Bóndi reisir sér rafstöð. Jón Jónsson, bóndi að Hrauni í Oxnadal, lét fyrir skömmu síðan setja upp vatnsaflstöð' heima við bæ- inn að Hrauni. Var beizlaður lækur, sem þar fellur niður hlíðina, og er vatnið að stöðinni leitt í aðrennslis- stokk, sem er um 250 m. langur. Vatnsvél og rafall er hvort tveggja enskt og af mjög vandaðri gerð, 12.5 kílówött, og hyggst bóndinn muni fá feiki nóg rafmagn til ljósa, hita og suðu, bæði í íbúðarhúsinu og gripahúsum. Utvegun vélanna annaðist Sigurð- ur Helgason rafmagnseftirlitsmaður hjá Rafveitu Akureyrar, en raflagn- ir allar og uppsetning stöðvarinnar annaðist Afl h.f. Akureyri undir stjórn Eyjólfs Þórarinssonar, raf- virkjameistara. Það sýnir mikinn stórhug og fram- tak að ráðast í slíkt sem þetta upp til sveita, en með þessu er stigið spor á þeirri braut að nýta þau auð- æfi, sem falin eru í skauti lands okk- ar. ¦— Um dúfurnar Athugasemd frá stjórn Dýravernd- unarfélagsins varðandi dúfurnar í bænum. Vegna gífurlegrar fjölgunar dúfna og umkvartana vegna ágangs þeirra og skemmda hefir stjórn Dýravernd- unarfélags Akureyrar ákveðið að láta fækka dúfum á þessu hausti. Þess vegna eru dúfnaeigendur beðnir um að setja sig í samband við formann félagsins sr. Pétur Sigurgeirsson og gera grein fyrir sínum dúfum....... Dýraverndunarfél. er það kappsmál að séð sé um, að dúfurnar ha.fi ör- ugg skýli og nægilegt fóður, en eins og nú háttar í bænum,'virðist enginn kannast við dúfurnar og fóðrun þeirra er mjög stopul. í mörgum tilfellum eru það ekki eigendurnir, sem sjá um daglegt fóður þeirra, heldur borgarar er ekki geta horft upp á þær svo van- hirtar. Hugulsemi þeirra og fórn er lofs og þakkar verð'og sýnir sannan anda dýravinar. Dýraverndunarfélagið hefir ákveð- ið að verja nokkru fé á þessum vetri til þess að styrkja þessa viðleitni manna við fóðrun hæfilegs fjölda dúfna og ann-arra fugla í bæjarland- inu. Félagið óskar eftir, að sjálfboða- liðar við fóðrun fugla gefi sig fram við formanninn. Samþykkt tillaga frá rafveitustjórn bæjarins um, að samræma verð á rafmagni til heimilis- nota og fella niður lægri heimilistaxtann. Gagnger viðgerð og aukning á bæjarkerfinu mun verða afar kostnaðarsöm, en þó bráðnauð- synleg og það hið bráðasta. Kosningar í Bandaríkjunum í byrjun fyrri viku fóru fram í Bandaríkjum Norður-Ameríku kosningar til beggja deilda Bandaríkjaþings, svo og kosning ríkisstjóra víðsvegar um ríkin. Úrslit urðu þau, að Repúblikar unnu verulega á, þótt Demókraf- ar héldu áfram meirihluta í báð- um deildum. í öldungadeildinni haia Demó- kratar 49 fulltrúa af 96, en Repii- blikar 47, í fulltrúadeildinni er muinurinn meiri. Ekki er búizt við neinni stefnubreytingu hjá Bandaríkjastjórn vegna úrslita kosninganna, a. m. k. ekki strax en þó eru þau talin mikið áfall fyrir stuðningsmenn Trumans, en sigur fyrir afturhaldsömustu öflin í Bandaríkjunum. ÞETTA ALLT OG HIMINNINN LÍKA heitir kvikmynd, sem Skjaldborgar- bíó er að hefja sýningar á um þess- ar mundir. Myndin er byggð á samnefndri skáldsögu eftir Rachel Field og hefir hún verið þýdd á íslenzku og hlotið verðskuldaðar vinsældir. A mánudagskvöldið var bauð bíó- ið templurum, gestum þeirra og fréttamönnum að sjá mynd þessa, og gat framkvæmdastjóri bíósins þess í upphafi að með þessu væri hafin kynningarstarfsemi templara. Myndin er afburðavel leikin og mæðir þar vitanlega mest á þeim aðalleikurunum Charles Boyer og Bette Davis, en þau léku franskan hertoga, sem lifir í afar óhamingju- sömu og ástlausu hjónabandi, og kennslukonu, sem ræðst til heimilis hertogans til þess að annast uppeldi barna hans. Um efni myndarinnar skal ekki að öðru fjölyrt, það er í senn átak- Þess hefur verið getið hér í, blaðinu, að fyrirhuguð hefði ver ið breyting á gjaldskrá Rafveitu Akureyrar. Hafði raforkumála- stjóri ríkisiai gert tillögur um gagngera endurskoðun á gjald- skrá rafveitunnar, og lagt það til í þeim, að nokkur hækkun yrði á flestum liðum gjaldskrárinnar. Voru tillögur hans samdar með hliðsjón af þeim rafmagnsverð- hækkunum, sem nýlega urðu í Reykjavík. Er í þeim tillögum gert ráð fyr ir því að allverulegur tekjuaf- gangur gæti þá orðið af rafveit- unni, tekjuafgangur, sem nota mætti til bráðnauðsynlegrar aukningar og viðgerðar á bæjar- kerfinu, sem er víða í megnasta ólagi, þó standi og yfir fjárfrek- ar framkvæmdir, þar sem verið er að reisa viðbótarvirkjun við Laxá. Á bæjarstjórnarfundi, sem haldinn var í gær, lágu þessar tillögur og aðrar um gjaldskrá rafveitu,nnar til annarrar unr ræðu og afgreiðslú. Þar var samþykkt að haf na til- lögum raforkumálastjóra í þessu efni, 'en samþykkt var í þess stað tillaga frá rafveitustjórn bæjar- ins þess efnis, að lægri heimilis- taxtinn, fyrir svonefnda umfram- notkun (12 aura gjaldið nefnist öðru nafni) skyldi felldur niður, þaninig að aðeins sé nú um einn heimilistaxta (kr. 0,20 á kw. stund) að ræða. Þessi lausn á þessu máli var þó aðeins ákveðin sem bráða- byrgðalausn á máli þessu, en gert ráð fyrir því að innan tíðar þurfi að endurskoða gjaldskrána. Miklar umræður urðu um mál þetta, og ýmsar fleiri tillögur komu fram, og mun þeirra verða getið hér í blaðinu síðar. anlegt og hugnæmt. og líklega mun þetta vera einhver bezta mynd, sem hér hefir sézt að undanförnu.

x

Íslendingur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Íslendingur
https://timarit.is/publication/675

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.