Morgunblaðið - 14.08.2009, Blaðsíða 21

Morgunblaðið - 14.08.2009, Blaðsíða 21
21 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 14. ÁGÚST 2009 Spáir Svein Harald Øygard seðlabankastjóri í þungum þönkum en í gær kynnti Seðlabanki Íslands spá sína um að verðbólgan verði 8,4% á fjórða ársfjórðungi en ekki 4,8% eins og áður var haldið. Kristinn FLESTIR mikilvægir milliríkja- samningar sem Íslendingar gerðu á tuttugustu öld vekja athygli fyrir það, hversu mörgum kröfum og hagsmunum íslensku samninga- mennirnir náðu fram, til dæmis sam- bandslagasáttmálinn við Dani 1918, herverndarsamningurinn 1941 og varnarsamningurinn 1951, svo að ekki sé minnst á samningana þrjá við Breta um útfærslu fiskveiðilögsög- unnar allt frá 1961. Þar nýttu ís- lensku samningamennirnir sér til fulls að stærri og sterkari lýðræðisþjóðir hafa enga löngun til að vaða yfir minni þjóðir þótt þær reyni vitanlega að gæta eigin hagsmuna, jafnframt því sem þær eru eins og hinar smærri bundnar af alþjóðalögum og alþjóðasamn- ingum. Því miður er ekki hið sama að segja um hinn svokallaða icesave-samning sem nú liggur fyrir Alþingi. Þar virðist í stuttu máli farið algerlega eftir kröfum hins aðilans og það meira að segja án nokkurs möguleika á að leggja ágreining í gerð hlutlausra aðila. Kveikjan að þessu máli er hin einstæða og fautalega ákvörðun breskra stjórnvalda að beita í upphafi bankahrunsins hryðjuverkalögum gegn íslensku fyrirtæki, Landsbankanum, og frysta allar eignir hans, jafnframt því sem ís- lensk stjórnvöld, seðlabanki og fjármálaráðu- neyti voru um skeið sett ásamt Landsbank- anum á lista um hryðjuverkasamtök, við hlið Al-Kaída og talíbana. Bresk stjórnvöld gáfu þá skýringu að þau væru að koma í veg fyrir, að peningar yrðu fluttir úr landi. En nokkrum vik- um áður hafði hin breska deild Lehman Broth- ers getað flutt feikilega fjármuni, átta milljarða dala, frá Bretlandi til Bandaríkjanna án þess að hryðjuverkalögunum væri beitt á það fyrirtæki og því síður á bandaríska seðlabankann og fjár- málaráðuneytið. Bretar gera sér greinilega þjóðarmun eftir stærð. Mér er það óskiljanlegt hvers vegna íslensk stjórnvöld tóku þetta mál ekki strax upp á vett- vangi Atlantshafsbandalagsins, þar sem það átti heima. Íslendingar hafa ekki einu sinni her! Sú gerð ein að setja Seðlabankann og fjármála- ráðuneytið um stund á þennan lista skapaði Ís- lendingum, jafnt stjórnvöldum og einkafyrir- tækjum, stórkostlega örðugleika, sem við höfum smám saman verið að vinna okkur út úr. Bretar verða líka að gera greinarmun á einka- fyrirtæki eins og Landsbankanum annars vegar og íslenska ríkinu hins vegar. Telji einhver að einkafyrirtækið hafi á sér brotið má fara dóm- stólaleiðina þar sem það á við, hvort heldur á Ís- landi eða í Bretlandi. Í því sam- bandi eru athyglisverðar fréttir um það, að arabískir auðmenn hafi nýlega fengið hnekkt fyrir breskum dóm- stólum ákvörðun breskra stjórnvalda um að frysta eignir þeirra, þar sem ekki þótti full- sönnuð aðild þeirra að hryðju- verkum. Það lítur út fyrir að flestir, að minnsta kosti þeir sem harð- ast gagnrýndu Breta sl. haust fyrir óhæfuverk þeirra gagn- vart Íslendingum, hafi gleymt öllu sem þeir sögðu þá. Nauðungin sem Ísland var beitt á sér vart fordæmi utan stríðstíma. Tjónið sem hryðjuverkaárás Breta á íslenska banka og fyrirtæki í þeirra eigu olli nemur þús- undum milljarða króna. Það tjón eitt er miklu meira en samanlagðar innistæður á reikningum íslenskra banka erlendis. Þetta tjón eiga Íslend- ingar að fá bætt en þeir verða að sækja þær skaðabætur með málshöfðunum. Þar verður ríkisstjórnin að beita sér og skilanefndir bank- anna. Ekkert hefur heyrst um að slík skaða- bótamál séu hafin eða í undirbúningi. Eftir eign- arnám bankanna eru þetta þeir aðilar sem geta höfðað slík mál. Þær bresku lögfræðistofur sem ég hef leitað til út af þessu eru sammála um að fullar forsendur séu til þess að höfða slík skaða- bótamál. Almennt séð sé orðið viðurkennt að að- gerðir Breta hafi verið allt of harkalegar, alls- endis óþarfar og gengið miklu lengra en eðlilegar meðalhófsreglur geri ráð fyrir. Af hverju sinna íslensk stjórnvöld ekki þessari frumskyldu og mikilvæga verkefni en ætla í staðinn að binda þjóðinni drápsklyfjar með skuldum sem ríkið bar ekki ábyrgð á? Sérfræðingar í Evrópurétti eins og Stefán Már Stefánsson lagaprófessor hafa fært veiga- mikil rök fyrir því að ríkisábyrgð á erlendum skuldbindingum Landsbankans nái aðeins að því sem ríkinu var skylt að gera samkvæmt al- þjóðasamningum, þar á meðal og auðvitað að- allega að setja upp sérstakan tryggingasjóð innistæðueigenda og fjárfesta. Gæti sá trygg- ingasjóður ekki staðið undir lögmæltum skuld- bindingum sínum, þá færðust þær ekki sjálf- krafa til ríkissjóðs enda væri sjóðurinn sjálfs- eignarstofnun. Mér er það þess vegna líka óskiljanlegt hvers vegna íslensk stjórnvöld fóru ekki dómstólaleiðina eftir að þau höfðu tekið bankana eignarnámi. Íslendingar höfðu í einu og öllu staðið við EES-skuldbindingar sínar um að koma á inni- stæðutryggingakerfi sem starfaði eins og því bar að gera. Bæði breska fjármálaeftirlitinu og breska seðlabankanum var fullljóst að ekki var nein ríkisábyrgð, hvorki á Landsbankanum sem slíkum, innistæðureikningum hans né íslenska tryggingasjóðnum. Þótt breska ríkisstjórnin hafi kosið að greiða öllum innistæðueigendum icesave út innistæður sínar eignast hún ekki annan og meiri rétt en innistæðueigendur áttu og deila um ábyrgðir verður áfram einkarétt- arlegs eðlis en ekki þjóðréttarleg við þá einhliða ákvörðun bresku ríkisstjórnarinnar. Verði hins vegar sá samningur sem ríkis- stjórnin íslenska hefur gert samþykktur og rík- isábyrgðin á honum þá verður breska ríkið eini aðilinn sem nýtur ríkisábyrgðar á innlánum eða kröfum vegna þeirra í íslenskum fjármálafyrir- tækjum. Það fær margfaldan rétt á við rétt vanalegra íslenskra manna sem eiga innistæður í íslenskum bönkum og sparisjóðum. Á þeim innistæðum er engin ríkisábyrgð. Eina trygg- ingin vegna þeirra er annars vegar innistæðu- tryggingasjóðurinn og hins vegar eignir við- komandi banka. Eða nákvæmlega sömu trygg- ingar og voru fyrir icesave-reikningunum í Bretlandi. Af hverju á breska ríkið að vera miklu betur sett en vanalegur íslenskur spari- fjáreigandi? Engin lög hafa verið sett um rík- isábyrgð á innistæðum í íslenskum fjármála- fyrirtækjum. Engin lagaleg nauðsyn knúði þannig íslenska ríkið til að taka á sig skuldbindingar vegna ice- save-reikninganna í Bretlandi eða Hollandi. Þess ber líka að gæta að vegna hinnar rudda- legu framkomu Breta sem minnir helst á ný- lendutímann hafa þær eignir sem standa á móti skuldbindingunum áreiðanlega hrapað í verði svo að ekki sé meira sagt. Þann skaða sem Bret- ar hafa sjálfir valdið eiga þeir sjálfir að bera. Þess vegna hefði í allra mesta lagi verið hugs- anlegt, eins og Bjarni Benediktsson, formaður Sjálfstæðisflokksins, hefur bent á, að bjóða Bretum og öðrum þeim sem telja sig eiga kröfur á hendur Landsbankanum erlendar eignir hans upp í skuldbindingar hans og láta þá sjálfa um að leysa þá erfiðleika sem þeir ollu. Nú er því haldið fram að Íslendingar muni ekki fá lánafyrirgreiðslu erlendis ef Alþingi samþykki ekki icesave-samninginn. Alþjóða- gjaldeyrissjóðurinn muni hverfa frá og grann- þjóðir okkar hætta við aðstoð við okkur í hinum miklu og þó tímabundnu erfiðleikum okkar. Þessi rök fá ekki staðist. Það getur ekki verið að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hafi gerst hand- rukkari fyrir Breta, enda neita talsmenn sjóðs- ins því harðlega, auk þess sem það væri brot á samþykktum hans og öllu eðli. Og jafnvel þótt þetta væri rétt, eins fáránlega og það hljómar, þá getur aðstoð Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og nágrannaþjóða okkar ekki verið bundin því hvað semst um efnislega milli Breta og Íslend- inga, heldur aðeins hinu að samningar náist og niðurstaða fáist. Í þessu efni má líka minna á að í um tvo ára- tugi hefur því verið haldið fram að ef Íslend- ingar hæfu stórhvalaveiðar í atvinnuskyni mundu bæði Bandaríkin og Evrópusambandið tafarlaust setja viðskiptabann á Ísland og land- inu yrði nánast útskúfað úr hópi siðaðra þjóða með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir okkur. Þetta er nákvæmlega hið sama og nú er sagt. Við hófum þessar veiðar í vor og nú hefur Ís- lendingum verið falið að hafa forystu um setn- ingu reglna um stórhvalaveiðar á vettvangi Al- þjóðahvalveiðiráðsins. Hér gildir sem í öðru að halda höfði og standa í fæturna þótt menn séu skammaðir á ensku og hótað öllu illu. Ég tel sjálfsagt að standa við allar okkar al- þjóðlegu skuldbindingar og halda vináttu við grannþjóðir. Það var auðvitað aldrei ætlun Landsbankans með icesave-reikningum í Bret- landi að baka íslenskum almenningi stórkost- legt tjón og því var aldrei haldið fram af honum að neins konar ríkisábyrgð fylgdi störfum hans, hvorki í Bretlandi né annarsstaðar. Og í einu og öllu var farið að lögum, reglum, opinberum fyr- irmælum og EES-samningnum við stofun ice- save-reikninganna. En það þarf ekki heldur að gerast. Íslenska ríkið á vitaskuld að leita sann- gjarnra samninga við breska ríkið og koma upp- rétt að samningaborðinu enda vinna með Ís- lendingum alþjóðalög og alþjóðasamningar auk þess sem lífshagsmunir lítillar þjóðar eru í húfi. En við Breta og önnur ríki, sem hér koma við sögu, verður að gera betri samning en þann, sem nú liggur fyrir Alþingi. Þess vegna er af- farasælast að Alþingi felli þennan samning og feli stjórnvöldum að hefja á ný viðræður við Breta og aðrar þjóðir um icesave-reikningana. Þótt auðvitað verði látið í veðri vaka, á meðan málið er til afgreiðslu á Alþingi, að ekki sé kost- ur á þessu, trúi ég því ekki. Alþjóðagjaldeyris- sjóðurinn, grannþjóðir okkar og Bretar hljóta að vilja semja frekar en neyta aflsmunar. Það sjá raunar allir nema ríkisstjórnin sem gengur hér erinda Breta af meiri hörku og óbilgirni en dæmi eru til og líklega meiri hörku en þeir hefðu sjálfir lagt í að beita að teknu tilliti til hinna mjög svo breyttu aðstæðna frá því síðast- liðið haust. Eftir Kjartan Gunnarsson » Tjónið sem hryðju- verkaárás Breta á ís- lenska banka og fyrirtæki í þeirra eigu olli nemur þús- undum milljarða króna. Kjartan Gunnarsson Höfundur er lögfræðingur. Vondur samningur

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.