Morgunblaðið - 02.06.2011, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 02.06.2011, Blaðsíða 12
12 FRÉTTIRInnlent MORGUNBLAÐIÐ FIMMTUDAGUR 2. JÚNÍ 2011                       !  "  www.stjornlagarad.is.   $   %     " Stjórnarskrá lýðveldisins varðar okkur öll Stjórnlagaráð, Ofanleiti 2, 103 Reykjavík - sími: 422-4400 - netfang: skrifstofa@stjornlagarad.is - vefslóð: www.stjornlagarad.is Vefslóð Stjórnlagaráðs: www.stjornlagarad.is „Þetta er sambland af félagsstarfi aldraðra og dagþjálfun. Við miðum þjónustuna út frá þörfum viðkom- andi ein- staklings,“ segir Rósbjörg Sigríð- ur Þórðardóttir, tómstundafræð- ingur og for- stöðumaður dagprógramms hjá Sinnum. Sinnum rekur sjúkrahótel, hvíldardvöl og heimaþjónustu. Fyrirtækið útvíkkar þjónustu sína í sumar með dagprógrammi sem nefnt er „Tilbreyting í júlí“. Auk al- menns dagprógramms sem er opið öllum, verður sérstök dagskrá sem einungis er ætluð einstaklingum með minnisglöp eða aðra heilabil- unarsjúkdóma vegna þeirrar þarfar sem þar er fyrir hendi og Rósbjörg segir að starfsfólkið finni fyrir. Nýlega kom fram í Morgun- blaðinu að hundrað manns sem þjá- ist af heilabilunarsjúkdómum er á biðlista eftir að komast í dagþjálfun. Rósbjörg bendir á að Sinnum vísi engum frá og fyrirtækið hafi góða aðstöðu til að taka á móti fólki. Dagskrá verður fjóra daga vik- unnar, fjóra tíma í senn, og alltaf mikið um að vera. Rósbjörg segir að ef góð þátttaka verði í dagprógramminu komi vel til greina að lengja dvölina og jafn- vel að bjóða hana allt árið. Hún leggur áherslu á að fólk skrái sig sem fyrst. helgi@mbl.is Þjónusta fyrir fólk með minnisglöp Dagskrá Þjóðþekktir listamenn koma í dagprógrammið. Sinnum útvíkkar starfsemina í sumar Boðið upp á „Tilbreytingu í júlí“ fyrir aldraða og sjúka Getur létt á biðlistum eftir þjónustu fyrir fólk með minnisglöp eða aðra heilabilunarsjúkdóma Rósbjörg Þórðardóttir Una Sighvatsdóttir una@mbl.is „Á Íslandi hefur heimafæðingum fjölgað mjög hratt undanfarin ár, sem við ljósmæður erum ánægðar með, en við viljum jafnframt tryggja að við séum að bjóða upp á góða þjónustu og viljum sjá það staðfest með rannsóknum að þetta sé góður kostur fyrir hraustar konur,“ segir Berglind Hálfdánsdóttir, sem hefur ný- lokið meistaraprófi í ljósmóðurfræðum. Í meistaraverkefni sínu gerði Berglind for- rannsókn á útkomu 39 fyrirfram ákveðinna heimafæðinga í samanburði við 39 sjúkra- húsfæðingar frá tímabilinu 2005-2009. „Þessi forrannsókn er auðvitað lítil og gefur ekki afgerandi niðurstöður, en það sem hún gefur til kynna er að heimafæðingar séu mjög öruggur kostur fyrir hraustar konur. Ef ein- hver munur er á hópunum virðist hann heldur vera sá að heimafæðingar komi betur út.“ Tíðni inngripa mun lægri Berglind segir að eftir að ljósmæðrafræðin urðu sjálfstætt nám á háskólastigi hafi ljós- mæður styrkst í þeirri hugmyndafræði að fæð- ing sé lífeðlislegt ferli og að heimafæðing eigi að vera valkostur fyrir heilbrigðar konur með eðlilega meðgöngu að baki. „Við förum eftir vinnuleiðbeiningum sem landlæknir gaf út 2007 um hvaða konum væri ráðlagt að skoða þennan möguleika og hverjum væri ráðlagt að fæða á sjúkrahúsi. En auðvitað er þetta alltaf fyrst og fremst val konunnar.“ Rannsóknin er aðeins grunnurinn að því sem koma skal því Berglind stefnir í dokt- orsnám og ætlar þar að ráðast í viðamikla framhaldsrannsókn á sama efni þar sem skoð- aðar verða allar heimafæðingar á Íslandi á þessu fimm ára tímabili. „Ég held beint áfram núna að safna gögnum um allt land.“ Þetta er í fyrsta sinn sem gerð er fræðileg rannsókn á heimafæðingum hér á landi, en hún er liður í samnorrænu átaki í skoðun heima- fæðinga á Norðurlöndum og segir Berglind að fyrstu niðurstöður héðan séu nokkuð sam- hljóma rannsóknum á nágrannalöndunum. „Það er búið að birta sænska rannsókn sem sýnir góða útkomu heimafæðinga og svo er væntanleg norsk rannsókn sem sýnir líka góða útkomu. Ef maður skoðar víðar um heim þá benda rannsóknir síðustu ára eindregið til þess að heimafæðingar komi mjög vel út. Sér- staklega er tíðni inngripa mun lægri, en börn- unum heilsast samt jafnvel, sem segir manni að í sjúkrahúsfæðingum sé hugsanlega gripið aðeins of mikið inn í án þess að það skili neinu. Vanlíðan krabbameinssjúklinga, erfiðleikar við að borða eftir heilaslag og áhrif ilmkjarnaolíu á húðnetjubólgur í fótlegg voru meðal rann- sóknarefna meistaranema við hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands í ár. Tólf meistaranemar kynntu útskriftarverkefni sín í gær, en blaða- maður Morgunblaðsins fékk nánari kynnningu á rannsóknum um heimafæðingar og um hjúkrun aldraðra með vitræna skerðingu. Fyrsta fræðilega rann- sóknin á heimafæðingum Morgunblaðið/Sigurgeir S. Framhald Berglind ætlar að halda áfram rannsókn á heimafæðingum í doktorsnámi. Heimafæðingar á Íslandi » Árið 2009 kusu 50% fleiri konur að eiga í heimahúsi en árið 2008. » Alls voru 89 heimafæðingar 2009 og voru það 1,8% allra fæðinga á árinu. » Árið 2000 var tíðni heimafæðinga hins vegar aðeins 0,7%. Sinnum rekur sjúkrahótel í Park Inn Hotel í Ármúla 9 og þar er boð- in hvíldardvöl. Dagprógrammið er viðbót við þjónustuna. Á dagskránni í júlí er tónlist, spilamennska og bókmennta- dagskrá, svo nokkuð sé nefnt. Notendur greiða sjálfir fyrir þjónustuna. Fjögurra stunda dag- skrá með tveggja rétta hádeg- isverði og síðdegiskaffi kostar 2.900 kr. og er miðað við að fólk skrái sig að minnsta kosti í fjögur skipti í mánuðinum. Rósbjörg bendir á að þeir sem eru í verka- lýðsfélögum geti sótt um styrki. Þá geti þeir sem fá innlit eða aðra heimaþjónustu kannað hvort þeir geti fengið stuðning hjá sínu sveit- arfélagi í stað heimaþjónustu í júlí. Söngur, spil og bókmenntir FÉLAGSSKAPUR OG AFÞREYING Á DAGSKRÁ Í starfi sínu sem hjúkrunarforstjóri á dval- arheimilinu Höfða á Akranesi vaknaði með Helgu Atladóttur áhugi á því að rannsaka heilsufar og færni aldraðra með vitræna skerð- ingu á hjúkrunarheimilum. Niðurstöður hennar gefa m.a. vísbendingar um að gæði hjúkrunar aldraðra með vitræna skerðingu séu lakari en annarra aldraðra. Helga segir að þeir sem búi við vitræna skerðingu hafi sérhæfðar þarfir sem þurfi að huga betur að. „Það er augljóst að heilsufari og færni þeirra sem eru með vitræna skerðingu er ábótavant og það sem gerir umönnunina erfiða er að þau geta ekki alltaf tjáð sig. Í dag er vist- unarmatið þannig að fólk kemst ekki á hjúkr- unarheimili fyrr en heilsan er orðin mjög slök, sem þýðir að starfsfólkið kynnist viðkomandi ekki fyrr en hann er jafnvel orðinn mjög skert- ur. Þá verður erfiðara að átta sig á þörfum hans og líðan og geta lesið skilaboðin sem eru óyrt.“ Getum bætt líðan þeirra og getu Í rannsókn sinni notaði Helga gögn úr RAI- gagnagrunni (raunverulegur aðbúnaður íbúa) velferðarráðuneytisins, frá öllum öldruðum á Íslandi sem dvöldu á hjúkrunarheimilum árið 2009. Hún segir að í greiðslum á fjárlögum til hjúkrunarheimila sé ekki metin nógu mikils sú aðstoð sem heilabilaðir þurfi á að halda. „Það sést á niðurstöðunum að ýmist eru á hjúkrunarheimilum einstaklingar með enga vit- ræna skerðingu en mikla hreyfiskerðingu, eða með mikla vitræna skerðingu en jafnvel góða hreyfifærni. Þarfir þessa skjólstæðingahóps, sem er þyngri í andlegri umönnun en getur gengið um, eru ekki metnar nægilega vel í fjár- lögum til hjúkrunarheimila.“ Helga leggur áherslu á að vísbendingar séu um að margt sé vel gert inni á heimilum. Sem dæmi megi nefna að notkun róandi lyfja og svefnlyfja sé ekki meiri hjá öldruðum með vitræna skerðingu og þeir fái ekki oftar þvagfærasýkingar. Úrbóta sé hins vegar þörf á sviði andlegrar umönnunar. „Það er helst í virkni- og hæfni- starfinu sem við getum auðveldlega bætt líðan þessara skjólstæðinga. Rannsóknir hafa sýnt að með því að auka virkni þeirra, t.d. með því að finna verkefni við hæfi fyrir hvern og einn, þá bætum við strax líðan þeirra og sjálfsbjargar- getan eykst.“ Skortur á starfsfólki standi hins vegar slíku starfi fyrir þrifum og því þurfi aukið fjármagn og aukna sérfræðiþekkingu í öldr- unarhjúkrun. Í ljósi ört vaxandi hóps aldraðra með hverju ári má ljóst vera að vandinn fer að- eins vaxandi. „Ef við finnum ekki viðeigandi úr- ræði er okkur verulegur vandi á höndum.“ Sérþarfir aldraðra með heilabilun vanmetnar Morgunblaðið/Sigurgeir S. Forstjóri Helga ætlar að nota niðurstöðurnar til úrbóta í starfinu á dvalarheimilinu Höfða. Aldraðir á hjúkrunarheimilum » Skv. mannfjöldaspá Hagstofu verða 85.900 manns yfir 67 ára aldri 2050. » Það verður um 21% af þjóðinni, en í dag eru 10% þjóðarinnar eldri en 67 ára. » Í dag búa 6,8% aldraðra, um 2.000 manns, á hjúkrunarheimilum. Haldist það hlutfall óbreytt munu 6.000 manns búa á hjúkrunarheimilum árið 2050.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.