Austurland


Austurland - 05.10.1951, Blaðsíða 1

Austurland - 05.10.1951, Blaðsíða 1
Málgagn sósíalista á Austwrlandl mm-- öa.sr Þetta er austfirzkt blað AustfirðiiíSáf-i^ kaupiS það og lesið ¦waniTii • I I 1. Árgangur. Neskaupstað 5. okt. 1951 6. tetabiað. ' Það mun vera sameiginljgi álit landsmanna að, foringi- ar Alþýðuflolílísins' ¦ sækhc rnanna mest eftir bitlingum og allskonar snöpum. Petta á sinn þátt í því, live krata- foringjamir eru lágt skrifað- ir og fyrirlitnir af öllum al- mennángi. Allir eru þingmenn Alþýðu flokksins'-á launum hjá rík- inu og ríkisstof nunum • og llestir með drjúgar bitlinga- tekjur auk hinna föstu árs- lauma, sem þó eru ekki skor- in við nögL Þessi bitlingagræðgi á ekki aðeins við um æðstu flokks- foringjana;, • heldur er þetta sameiginlegt einkenni á öll- unr málsmetandi krötum. Undantekningar, sem finn- ast kunna, aanna aðeins regl- una. Sjálfsagt er að færa þeim orðum stað, að affir þing- menn kratanna séu ríkis- starfsmenn. Haraldur Guðmundsson er íorstj. Tryggingarstofnuna.r ríkisins. Hann hlaut embætt- ir aðeins vegna pólitískra verðleika sinna, en gengið var frám hjá miklu hæfari mönnum, sérmenntuðum á svíði tryggingamála. Gylfi Þ, Gíslason er pró- fessor við æðstu menntastotn Un ríkisins. Hann hefir próf til að gegna þessu starfi, en ræður hans og ritsmíðar benda ekki á að hann risti sérlega djúpt í hagspekinni. Stefán Jóhann, sjálfur Rof* uðpaurinn, hreiðráði um sig í forstjórasæti Brunabótafél- agsins., sem er ríkisstofriun. Gengið var framhjá reynd- um og færum starfsmönnum fyrirtækisins. Ekki er að sjá, að þessi störf hvíli mjög Þungt á »mikihnenninu«, því Það getur verið úti og suður um allar jarðir langtímum £.aman. Stefán Jóhann ei Togorarnir Goðanes fór á þriðjudag af Græn- landsmiðum áleiðis til Englands með fullfenni. Selur uan miðja næstu viku, MiMl veiði hefir verið i Grænlandsmiðum undan- farna daga.- MENN þama aðeins til að híið! launin úr hendi almenndngs. Emil Jónsson er vita- og hafnamálastjóri ríkisins. Hann hlaut það embætti ein- gömgu vegna pólitískra verð- leika, en gengið var framhjá: mönnmn eins og Finnboga Rúti Þorvaldssyni, verkfræð- ingi, sem lengi hafði unnið að þessum málum ög hafði reymzlu og þekkingu!á:þessu sviði. Þegar Emil hvarf að starfi sínu aftur- eftir fall Stefáns - Jóhanns - stjómar- innar, þurfti að bæta yið manni á skrifstofuna, svo Emil virðist vera þarna cþarfur og upp á punt. Finnur Jónsson er forstjóri Irnnkaupastofnunar ríkisins og var það embætti búið til eingöngu handa honum og hefir stofnunin ekkert unnið sér til ágætis annað en þaö, að f ramf æra Finn. Þ sgéit Ásgeirsson er banka stjóri við einn af bönkum ríkisins. Hannibal Valdimarsson er skólastjóri við einn af skól- um ríkisins. Segja má, að Hannibal hafi orðið afskipt- ur við úthlutun bitlinga og máske ekki eins gírugur og hinir. Hann hefir líka löng- um verið uppreisnargjarn og ódæll, einkum í sjálfstæðis- málunum, og hefir sfi óþægð máske staðið í vegi fyrir frama hans. En nú, þegar Hannibal hefir géngið undir hið bandaríska ok með þvi að fallast á hið nýja hernám, þrátt fyrir gífuryrðin undan- farin ár, má búast við að hans hlutur fari vaxandi AÓð úthlutun bitlinga.' Hér hefir aðeins verið minnst á núverandi þing- menn. Sleppt er að minnast á þá fyrverandi, menn eins og Vilmund og Guðm. 1., sem ekki hafá síðux reynst ötulir við að koma ár sinni fyrir borð. Sleppt er að minnast á þann bitlingalýð, sem krat- arnir hafa hópað í kringmn sig við þær stofnanir sem þeir ráða, svo sem Trygging- sstofnunina. Em við þessar stofnanir er mýgrútur af sraœrri spámönnum krat- anna og þegar öll kurl koma til grafar, er augljóst, að for- ysta þess auðnuleysisflokks, sem kallar sig Alþýðuflokk, Framhald á 3Í síðu. Islendingar sigurvegarar 1 Samnorrænii sundkcppninni i linn 1. okt. voru úrslit sam- norrænu ! sujndkeppninnár gerð kunni Kom bá í ljós ,að Islendingar höfðu sigrað með niklum yfírburðum og unn- ið bikárinn Hákonarnaút, Alls syntu 36037 Islending^ ar, eða tæp 25% þjóöarinnac. Af Finnum syntu,695), Dön- i m 2.5%^ Svíuhv27o ogNor* mönnum l%w Má af bessu .sjá, hve glæsileg'ur sigur 13« 10. þing Æsku- lýÖsfYlkingar- innar Tíunda þing Æskulýðs- fylkingarinnar — sambands ungra sósíaiijata -^- var hald- ið á Siglufh'ði 23. og 24. sept. e. 1. Voru þar mættir margir fulltrúar víðsvegar að af landinu. Þingið samþykkti ályktun uni stjórnmái, sjálfstæðismá!, ivskulýðsmál, landhelgismál og fleira^ Forseti Æskulýðsfylkihg- ar.'hhar var kjörinn Guð- m;mdúr J. Guðmundsson, Reykjavík. lendihga:'- ea*. '• Framniistaða e.instakra' byggðarlagá var mííjíg misjöfn. Hæstu húndr- aðstölu haföi ÖlafsfjörðUti ?.-ða 42.1% og vann haniri bik- i' r B' menntarhálaráðunejrtis^ ins.''- ¦ Hlutur'Aústfírðirigá, var sem hér segir: ' ! 'j Neskaupstaður var annar í löðinnij næstur ölafsfirði hieð 38.1%, Seyðisfjörðuír var 7. í röð kaupstaðanna með 30.5%, Suður-^ Múlawýsla \ar 17. í röð sýslnanna með 13.47oí A — SkaftáfellSsýsta 21. með 10.4% og Noröur — Múlasýsla 23. með 8.9% og var þátttaka þa* minnstr«-• Sem 'heild hafa því AuBt- firðingar staðið sig fremur illa og hafa aðeins rúm-20% þeirra synt Otvörp Norðurlanda gerðu iessa',keppni'iaB umrBSíugfrÍi í íþrotfafMttím d^'grnnCse'm úrslit vbrn 'Wrt''*1*' Norska títvarpið- ræddi Ixílta 'áll ýlaríéga,- sa^ði-tra liinni erfiðu áðstöðu; sem mörg byggðarlög i Norégi ejga við að stríða og óhag- stæðri ^eðráttu í stunár. Að lhkúm "gat það þees, að Is- lendingar væru Vel komnir að bikarnum Hákonarnaut, unnn Næstkomandí' sunníudag' 7. okt. er hinn árlegi fjáröfluii- ardagur Sambands íslenzkra berklasjúklin ga, ; munö fca verða seld merki- dagsins óg tímaritið »RéykjaIuhdttr€; '; öllum tékjum áf deglhum er; varið til framkvæmda að Reykjálundi. Pað mubu vera fáar íslenzkar fjölskýldnri sem ékki¦-'hááfa kynriát berklá veikíihni áð meirá éðá minna •'ytL éh með stofriun Reýkia lundar er hvassasti broddur- inn, er meitt hefir - feleaizki berklasjúklinga Um aldaraöir verið brotinn^ og margtí beirra hafa þár endurheimt lífströ sína í þjóðnýtu starfi. Þeasi berldavarnadagur rmun véra 'sá þrettáríd5 í roö- inni, en árið 1939 fékk Saro- bartdið fyrsta sunnudag f ókt óber, ár hvert, viðurkenmUo sem almennan fjáröflunar-i dag og var hönum géfíð nafn ið »BérkIav'arnadagur*. Sú nýbreýtni hefir verið ' 'í <¦>'¦• bíi a a 2(K) inorU.i- anna tölusett óg fá þeir, sem þáu hljóta ýmsa vinninga s.s ferð með Gullfóssi til Káuþ- nnanriahafnár; ferð með Heklu til-Skotlands b. iai fl. Hingáð til ; Norðfjárðar hafa ' verið send að þéssu sinni 325 nierki bg; 100 ein tök áf' tSmaritinU ^Reykja- hindúr^'sém'er' riijög fjöi l leytt að; efrii' óg váridað' ,»ð Yiágarigí.H;= Norðfiröingar! Látum ekki fkkar hlut eftir liggja. Styðj <va sjúka til sjálfbjargar. ¦, . Takmarkið er 100% sala á merkjum og blöðum dagsini. tei N. þai sem þeir hefðu sigrað með jafn glæsilegum yfir* burðum, Sænska útvarpið las J töl- urnar án nokkurs formála, en gat þess að lokum, «ð Finnar hefðu tvÖfaldað þátt» tokufjöldasinn frá síðustu keppni (þá var laland ekki með) og að sigur Islendingtt bæri að þakka sundskyld- unni og heitu lauguaum. < Jðkulsá í Fljóiifc dal brútíö^ " Veritf er að bygg-ja brö yf- ir Jökulsá í Fliðtsdal og <»r gertráð fyrir, að verkint ljíju í haust. Er brfiin byggð > úr járnbentri steinsteypu og : er allmikið mannvirki Það ííef ir lengf staðið til að hýim^þessÍEf'brú>3":ty éOÍ^x haíi örðið áf framkv^emduííi*-' f3«reri"nú. Mikiíböt er að því )'fyr?r-,t/ ; inhenhéraðssamgöngur, ' að s Tctta vatrisfall skuli brúáð.iíK ¦i->,. Nöröfjarðáf- bátat^ Gullfaxi seldi i gær eigin-. afía í Aberdeen van 30 tono • fyiir 977 £. Gullfaxi veiddi f& botnvörpu. • "' Björg og Þráinn eru að vc'öum með línu. Ætla þelr bátar báðir að sigla með af 1- aru. Hrafnkell ér nfi að bfiást S -' •'tv'ðar með böthvörpu'' og ^un einnig ætla að sigla meí» ararin. Draupnir og Dröfn stunda dMveiðár tiieð rekriet syðra. • Aðrir hiima stærri 'Norð1 ' íjaiðárbáta hafast ekki að. l Eimi þeirra, Freyfaxij • er v^larvana.' : Afli á gruiinmiðum er stöð ugt trélgur.

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.