Austurland


Austurland - 01.03.1979, Blaðsíða 1

Austurland - 01.03.1979, Blaðsíða 1
Nýting er góö hjá Seyðfirðingum 29. árgangur Neskaupstað, 1. mars 1978. 9. tölublað Hornafjörður Góöu byggingarefni ur osnum -. : ' í Á Hornafirði hafa borist á land . 2.700 tonn af afla frá áramótum. Þetta er helmingi meiri afli en borist hafði á land á sama tíma í fyrra. Þar koma til bæði óvenju góðar gæftir framan af og geysi- góð veiði í hverjum róðri. Þetta ' hefur yfirleitt yerið góður fiskur mest þorskur og ýsa, óvenjustórt hvorutveggja. Segja má að Ósinn við Höfn í ' Horrtafirði sé orðinn ágætur til S'glinga aftur eftir leiðindaástand " á tímabili í vetur. Dýpkunarskipið ' Perla gróf þarna upp verulegt magn af möl og jös pví í' væntanlega uppfyll- ingu við höfnina;. Nú á'hún að grafa urn 5Q00 tonn til viðbótar sem hreppurinn ætíar að nota í olíumöl og fleira. í ljós hefur komið að þetta er allgott bygg- ingarefni og helmingi ódýrara en samskonar möl sem flutt hefur verið hingað um langan veg hing- að til. ...,.-' Ótíðindin úr ósnum hafasjálf- sagt átt þátt í því hye fítið hefur lorist hingað af loðnu hingað til. / ðeins er búi'ð að landa tæpum 6 þúsund tonnum og hér er tals- vert þróarrými, þó að ekkert þró- arrými sé um larigan veg, allt frá' Seyðisfirði og vestur um Réykja- nes. aar vegna spjalls í Morgunblaðinu Y*- í stuttu spjalli í Morgunblað- inu 3. febrúar sl. koma fram nokkrar fullyrðingar um bæjarmál •í Neskaupstað, sem ég sé ástæðu til að leiðrétta. Orðrétt segir þar: „Það stendur bænum fyrir þrifum, hversu lítið er byggt hér. — Þar liggur bæjar- f*J •' ' sjóður-'á -liði sínu". .-..£-: •' Eg vísa því á bug sem raka- 5 ''* lausri fullýrðingú, að bæjarsjóður l hafi legið 'i liði sínu hvað bygg- j . ingarmál varðar. Líklega ér óvíða jafn hátt hlutfall og hér af íbúð- um byggðum á félagslegum grunni með tþátttöku bæjarsjóðs. Gatna- • gerðargjöld og öðrum býggingar- gjöldum er haldið í algeru lág- marki óg bæjarstjórn hefur ítrekað hvatt til byggíngar söluíbúða og m. a. haldið um það fundi með byggingariðnaðarmönnum. Um hitt, hvort nóg sé byggt , má auðvitað endalaust deila og ég tek undir það'að skortur á íbúð- arhúsnæði hér er vandamál. Ég vil hins vegar minna á, að sl. kjör- tímabil voru fullgerðar hér. að : ískölann lokið, byggð nýbygging við sjúkrahúsið, hafin bygging byggð tvö myndarleg verslunarhús , og tvö iðnaðarhús, auk viðbygg- inga og ýmissa smærri bygginga. Allir byggingaríðnaðarmenn . hafa verið á kafi í vinnu og stund- um hefur orðið að flytja inn verk- taka. Það er því ekki nóg að tala um að of lítið sé byggt. Finna þarf leiðir til að nýta betur vinnuafl, tæki og stuttan byggingartíma, en bæjaryfirvöld hafa aldrei staðið þar í vegi né legið á liði sínu. Þau háfa lýst sig reiðubúin til samvinnu við byggingarmenn og þau eru það. — Þá segir orðrétt í Mbl.: „Á síðasta sumri átti að gera mikið átak í gatnagerðarmáium og fyrir kosningár var öllu fögru lofað". Unnið er að gatnagerðarfram- kvæmdum eftir 10 ára áætlun, sem gerir ráð fyrir að búið verði að leggja bundið slitlág'á um 11 km af götum bæjarins 1985. Meiri- hluti bæjarstjórnar hefur engu lof- að öðru en því að beita sér fyrir því að þessari áætlun verði haldið. Viðmælandi Mbl. veit vel, að ekki ér við bæjarstjórn að sakast að ' jafnáði::14 íbúðir,.-á. ári, en það er mun meira en svarar til fólks- fjölgunarirmar. ™a Ásarha tíma hefur verið byggð hér loðnubræðsla með mjöl- skemmum og öðru til- heyrandi, nýbyggingu við harna- fjölbrautaskóla, reist hús yfir banka, sparisjóð og lffeyrissjóð, ekki var lagt bundið slitlag á Urðarteig og Hlíðargötu sl. sum- ar. Þar kom annað tíl, m. a. óhagstætt veðurfar, auk þess' sem rétt þótti að athuga gæði efnisins á styttri kafla. Ég fullyrði að all- ir bæjarfulltriíar hafa mikinn áhuga á að koma bundnu slitlagi Framhald á 3. síðu Aðal loðnuaflinn barst hingað síðastliðinn föstudag og þá komu hér skip sem ekkert stóð uppiir af nema hvalbakurinn og bníin má segja. Eitthvað klóruðu- þau bptninn á leiðinni inn én það mun hafa verið vegna ókunnug- leika hjá flestum. — H. Þ, G. Samkvæmt upplýsingum frá Þórði Jónssyni, verksmiðjustjóra hjá Síldarverksmiðju Ríkisins á Seyðisfirði, er búið að landa 42.334 tonnum af loðnu og allt orðið fullt. Verksmiðjan er í mjög göðu lagi og öll vinnsla gengur vel. Nýting er góð, en verksmiðjan var með besta nýtingu á landinu síðastliðið ár. Búið er að vinna 5000 tonn af mjöli og þar af lest- aði Hvalvík stærsta flutningaskip íslendinga 3500 tonnum af mjöli. Þegar það leysti festar á miðnætti 23.-24. febr. sl., þá lagðist að bryggju Eldborg stærsta íslenska fiskiskipið með 1450 tonn og 876 kíló, sem mun vera mesti af li sem við vitum um að hafi komið á land ur einu skipi í það minnsta langstærsti farmurinn sem SR á Seyðisfirði hefur fengið til vinnslu til þessa. - • • . • .Voru rafmagnslausir í 2 sólarhringa Verksmiðjustjórinn hjá- ísbirn- inum, Hilmar Haraldsson hafði það að segja að á sunnudagskvöld yrði búið að landa um 20 þiisund tonnum af loðnu hjá ísbirninum á Seyðisfirði. Nýting væri góð í það minnsta væru þeir ánægðir með hana. Mjölið væri mest laust en ekki alveg allt sumt hafi verið sett í poka. Hilmar sagði að mjöl- ið væri farið að mestu, um 16—1800 lestir í lausu mjöli og 600 tonn í pokum. Vinnah hjá ís- birninum hefði gengið vel en þeir hafi orðið fyrh skelli þegar raf- magnið bilaði 18. febr. þá hafi þeir verið rafmagnslausir í tvo sólarhringa. Lán í óláni hafi ver- ið, að ekkert hafi eyðilagst' af völdum þessa óhapps en svona töf væri býsna dýr sagði Hilmar Har- aldsson að lokum. — P. J. Búið að frysta yfir þrjú hundruð tonn af loðnu hjá SVN Neskaupstað Á Austf jörðum markast tilveran fyrstu mánuði ársins meira eða minna af loðnu og öllu sem henni viðkemur. Þetta er árvisst tímabU og mikið held ég að menn myndu sakna þess ef það hyrfi. Firðirnir fá aukið lil', bátar koma drekk- hlaðnir af loðnu og fara hlaðnir vörum úr kaupfélaginu. í brælu er pröngt á þingi við bryggjuna, hver báturinn utan á öðrum og bíóin sýna fyrir 1 'ullu Juisi. Vakta- vinna er í fullum gangi í bræðsl- iiniii, sofið í 8 líina, unnið í 8 tínia. Þeir sem vinna á svona vökt- um hverfa sjónum annarra en vinnufélaganna á meðan. Fólkið talar um veíðarnar og bátana, bæði börn og fullorðnir og fúlan bræðslureykinn Ieggur yfir ná- grennið svo að ekki er hægt.að hengja út þvottinn. Allir vildu vera lausir við lykt- ina, en flestir sætta sig við hana af |>ví að þetta er „peningalykt" og peningar hafa löngum lyktað illa. En loðnan fer ekki öll í bræðslu. Inni í saltfiskverkunarhiisi Sííd- arvinnslunnar í Neskaupstað er unnið af kappi, þó að Iaugardagur sé og klukkan að nálgast kvöld- mat. Þar er verið að frysta loðnu. Þegar ég spurði Guðjón Mar- teinsson, verkstjóra hvernig vinnslan færi fram, leit hann bara kíminn á mig og sagði að það vissu vafalaust allir, a. m. k. hér í bæ og óþarfi að tíunda það. En hann féllst á að fræða mig og les- endur blaðsins dálítið um þessa atvinnugrein í Neskauþstað og þar kom ég ekki að tómum kofanum. Eftirfarandi eru hans orð: „Fyrir nokkrum árum var loðnu- frysting nokkuð arðvænlegur at- vinnuvegur, einnig frysting á Ioðnuhrognum, sem eru mjög eft- irsótt mi í seinni tíð, því að það er yngri framleiðsla. Síðastliðið ár brást þessi framleiðsla og margur e;nstaklingurinn og fyrirtækið fengu skell af. Aftur virðist þetta vera orðin mjög arðvænlegt, þó aðeins fyrir markað í Japan. Norðmenn og Rússar hafa keppt um sömu márkaði og íslendingar en þeirra loðnustofn hefur látið ákaflega mikið á sjá og minnkað sfðastliðið ár og þar af íeiáandi meiri eftirspurn en ella. Þar sem saltfiskmarkaðurinn hefur dalað mjög mikið á síðast- liðnu ári og horfur tvísýnar,. þá lá-vel yið fyrir Síldarvinnsluna að nýta þá aðstöðu og það fólk sem hefur unnið við hana til að taka á móti, flokka og setja loðnuna í þær umbúðir se'm hún á að vera í til útflutnings, þá að kostnaðar- auki sé við að flytja hana frá salt- fiskverkunarhúsinu og í frysti- húsið.' Nú, þetta hefur gehgið áll- vel hjá okkur. Við erum búnir að frysta talsvert á fjórða hundrað tonn, sem hefur skapað bæði mikla vinnu og vonandi miklar tekjur fyrir fyrirtækið í heild". Aðspurður um álit á kolmunna- vinnslu sagði Guðjón: „Frá minni fyrri reynslu til sjós og einnig eftir því sem ég hef fylgst með síðan ég kom í land þá álít ég að það sé geysi- lega mikil kolmunnagengd í sjón- um og við hefðum mátt vera fyrr á ferðinni með að nýta þá auð- lind sem sjórinn hefur þarna að bjóða. Framh. á 2. síðu FÉLAGSVIST A. B. N. föstudagskvöld kl. 9. Afhent verðlaun úr 5 kvölda kepyninni.

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.