Austurland


Austurland - 25.10.1979, Blaðsíða 2

Austurland - 25.10.1979, Blaðsíða 2
lUSTURMND. Megi gœfa fylgja... Málgagn Alþýðubandalagsins á Austurlandi Rifnefnd: Ágúst Jónsson, Árni Þormóðsson, Bjarni Þórðarson, Gnðmundnr Bjarnason og Kristínn V. Jóliannsson. Hitstjóri: Ólöf Þorvaldsdótttr i. 7571 — h. i. 7374. Auglýslngar eg drelíing: Birna Geirsdóttlr s. 7571 og 7454. Pósthólf 31 — 740 Nciikaupstað. Ritstjórn, afgreiðsla, auglýsingar: RgOsbraut 11, Netkaupttað sími 7571. írcntun: Nesprent Útgefandi kjördæmisráð Alþýðubandalagsins Gjörræði í garð Austfirðinga Síðustu vikur hafa reynst afdrifaríkar í stjórnmálabarátt- unni og fyrir þróun landsmála á mörgum sviðum. Alþýðu- flokkurinn hefur ekki aðeins sprengt ríkisstjórn og myndað dúkkustjórn í skjóli Sjálfstæðisflokksins, heldur vinnur þessi nýi meirihluti nú að því leynt og ljóst að brjóta niður ákvarð- anir og stefnumál fyrri ríkisstjórnar. Skýrasta dæmið um þetta, og það alvarlegasta sem snýr að Austfirðingum, er það gjörræði Braga Sigurjónssonar ráð- herra að afturkalla ákvörðun Hjörleifs Guttormssonar fyrr- verandi iðnaðarráðherra, um að ráðist skuli í Bessastaðaár- virkjun, sem fyrsta áfanga virkjunar í Fljótsdal. Ákvörðun Hjörleifs var reist á gildandi lögum um Bessastaðaárvirkjun og þeim heimildum fyrrverandi ríkisstjórnar og Alþingis sem veittar voru með lánsfjáráætlun yfirstandandi árs. Þar er tekið fram að ljúka megi í ár undirbúningi Bessastaðaárvirkjunar og ráðast í framkvæmdir, þegar virkjunin teljist hagkvæm í heildarskipulagi orkumála landsins, að öryggissjónarmiðum meðtöldum. Þrátt fyrir hatramma andstöðu við virkjun á Austurlandi frá ýmsum aðilum og þingliði og ráðherrum Alþýðuflokksins sérstaklega, fékk Hjörleifur gild rök, studd áliti sérfræðinga, fyrir ákvörðun sinni um framkvæmdir við Bessastaðaárvirkjun, sem fella mætti að stærri heild á síðari stigum. f fjárlagafrumvarpi því, er lagt var fram á Alþingi í þingbyrjun, er samkvæmt tillögu iðnaðarráðuneytisins gert ráð fyrir 1550 milljónum króna fjárveitingu til virkjunarinnar á næsta ári en hinn nýi iðnaðarráðherra Alþýðuflokksins hefur einnig lýst þessa tillögu um fjárveitingu ómerka og úr gildi fallna. Með riftun Braga Sigurjónssonar á ákvörðunum fyrirrenn- ara síns hafa gerst hin alvarlegustu tíðindi, ekki aðeins fyrir Austfirðinga heldur framvindu orkumála í landinu á næstu árum. Vegna breyttra aðstæðna í orkumálum að undanförnu og óvenjulegs árferðis er það nú mat sérfræðinga, að næsta virkjun fyrir landskerfið til að leysa almenna eftirspurn, þurfi að komast í gagnið á árinu 1985, og ekki síðar en 1983 þurfi Austfirðingar á viðbótarorku að halda, svo ekki sé minnst á ófullnægjandi öryggi er við nú búum við. Auk virkjunar í fjórðungi er lagning stofnlínu um Austur- Skaftafellssýslu og samtenging sunnan jökla nauðsynjamál er hrinda verður í framkvæmd á næstu árum. Iðnaðarráðherra gerði um það tillögu sl. sumar, að til lagningar stofnlínu frá Skriðdal til Hafnar í Hornafirði verði veittar 2000 milljónir króna á næsta ári, þannig að samtenging komist á við Höfn haustið 1981. Undir þessa tillögu Hjörleifs hefur enn ekki verið tekið, og lítil ástæða sýnist til bjartsýni í þessu efni sem öðrum eins og nú horfir um landsstjórnina. Það eru því dökkar horfur í orkumálum Austurlands eftir stjórnarskiptin og gjörræði nýrra valdhafa, þótt tekist hafi að koma mörgum hagsmunamálum áleiðis í orkumálum fjórðungsins undir forystu Hjörleifs Guttormssonar sem iðnað- arráðherra. Brugðið fæti fyrir nýja Landsvirkjun Alþýðuííokkur og Sjálfstæðisflokkur láta nú skammt stórra högga í milli gegn framförum og brýnustu endurbótum Framhald af 4. síðu. því sviði vonum við að vel megi til takast allt frá byrjun og óskum starfsliði skólans og nemendum hans giftu frá upphafi. Það er afar ánægjulegt, ekki síst fyrir okkur sem stefndum að því frá byrjun að Menntaskólinn á Egilsstöðum yrði fjölbrautaskóli, að á sama ári og hann tekur til starfa skuli austfirskir skólamenn á öllum þeim stöðum í fjórðungn- um, þar sem eitthvert framhalds- nám er eftir grunnskóia, hafa tekið höndum saman að eigin frumkvæði óg lagt hér grunn að samstarfi milli skólastofnana, sam- ræmdu framhaldsnámi, hvað sem líður tregðu löggjafans að binda slíka stefnu í lög. Menntaskólinn á Egilsstöðum hlýtur eðlilega að verða forystustofnun í þeim fjöl- brautaskóla Austurlands, sem framsýnir skólamenn ályktuðu um á síðasta vori og menntamálaráðu- neytið hefur síðan veitt nokkurn stuðning við í verki. Nýsköpun í skólastarfi á öllum skólastigum er eitt af mörgum brýnum verkefnum í íslensku þjóðfélagi. Við þurfum á fram- haldsskóla að halda sem í senn varðveitir hið besta úr skólahefð okkar og tryggir staðgóða al- menna menntun, en sem einnig tekur mið af breytingum f þjóð- félagsgerðinni og atvinnulífi til sjávar og sveita. Við eigum ekki að beina æsku lands okkar f of ríkum mæli inn á langskólabrautir á þröngum sérsviðum og enn síð- ur á skólaganga að verða til þess að deila fólki upp í stríðandi fylk- ingar um kaup og kjör, þar sem Kjördæmisráð Aukafundur Kjördæmisráðs Alþýðubandalagsins í Austurlandskjördæmi verður haldinn í Félagslundi á Reyðarfirði sunnudaginn 28. okt. og hefst kl. 14. DAGSKRÁ: 1. Tillögur uppstillingarnefndar. 2. Kosningastarfið. 3. Önnur mál. STJÓRNIN Kosningamiðstöð Alþýðubandalagsins í Austurlandskjördæmi verður í Neskaupstað, Egilsbraut 11, sími 7571. Skrifstofan þar verður opin frá og með fimmtudegin- um 25. október kl. 17—19 daglega. Fáið upplýsingar varðandi alþingiskosningarnar. Veitið upplýsingar um stuðningsmenn er verða fjar- staddir á kjördag 2.—3. desember. Kosningastjóri G-listans Neskaupstaður Félagsfundur verður í fundarsal Egilsbúðar fimmtu- daginn 25. október kl. 20.30. DAGSKRÁ: Stjórnmálin og undirbúningur kosninga. Lúðvík Jósepsson kemur á fundinn. STJÓRNIN í raforkumálum. Sama daginn og ráðherra Alþýðuflokksins afturkallaði kvörðun um Bessastaðaárvirkjun felldi Sjálfstæð- isflokkurinn með stuðningi annars fulltrúa Alþýðuflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur sameignarsamning um nýja Lands- virkjun er sjá skyldi um framkvæmdir til raforkuöflunar og tryggja átti raforku á sama verði í heildsölu til allra landshluta. Með þessu er brugðið fæti fyrir löngu tímabæra skipulags- breytingu og um leið hagsmunamál allra þeirra er búa við ósanngjarnt raforkuverð. Undir forystu Alþýðubandalagsins tókst iðnaðarráðherra þess að draga úr verðmismun á heimilistaxta raforku í Reykja- vík og á Austurlandi úr 88% í 53%, m. a. með hækkun verð- jöfnunargjalds, en þetta var aðeins áfangi í miklu réttlætismáli. Að sama marki var unnið varðandi upphitunarkostnað. Það eru því ótíðindi sem ekki mega gleymast er íhaldinu hefur tekist með fulltingi Alþýðuflokksins að tefja framgang áformanna um nýja Landsvirkjun. Hjörléifur Guttormsson fyrrv. iðnaðarráðherra prófgráður ráða mestu um hluta- skipti. Hér sem á öðrum sviðum, þurfum við að stefna að jöfnuði og þá einnig að jöfnuði í aðstöðu til náms og þjálfunar hugar og handa. Um leið og skóiastofnun sem þessi, er hér er vígð í dag, á að auðvelda austfirskum æsku- lýð og fullorðnum að bergja á brunni mennta og fræða, má mín ekki verða til þess að beina blóm- anum af nýjum kynslóðum burt frá heimabyggðum. Þess vegna skiptir það miklu að þessi stofnun verði frá byrjun opin fleirum en þeim er stefna að svokölluðu stúdentsprófi og hyggi á háskóla- nám. Tengsl við atvinnulíf og við- fangsefni hins dagiega lífs skiptir hér miklu máli og að kostur gefist á stuttum námsbrautum og endur- menntun fyrir þá er fullorðnir teljast. Megi gift a fylgja því starfi sem hér er haf ið í þessari ungu og ört stækkandi byggð hér á Egilsstöð- Menntaskólinn Framh. af 4. síðu. Guttormsson, iðnaðarráðherra, Helga Seljan, alþingismann, Orm- ar Þór arkitekt, Þorstein Gústafs- son framkvæmdastjóra Brúnáss, Þorvald Jóhannsson skólastjóra á Seyðisfirði, og Magnús Einarsson oddvita. Skólameistari þakkaði fyrir hönd skóians gjafir og góðar ósk- ir, og er ljóst að Austfirðingar styðja af heilum hug skólann og það starf sem honum er ætlað að vinna. Er það öllum starfsmönn- um skólans mikil hvatning. — A. E. KIRKJA Barnastarfið í Norðfjarðarkirkju hefst í kirkjunni n. k. laugardag, 27. okt. kl. 10.30 f. h. Allir velkomnir. Messa í Norðfjarðarkirkju á sunnudag, 28. okt. kl. 2 e. h. Sóknarprestur AFMÆIJ Birgir Sigurðssou, skipstjóri, Blómsturvöllum 17, Neskaupstað varð 50 ára 21. október. Hann fæddist í Neskaupstað og hefur jafnan átt þar heima. 'BuíTíTsöíir Volvo 144 árgerð 1972. Ekinn 85.000 km. Mjög góður bíll. Uppl. í síma 7505 eða 7397. EFNALAUGIN Neskaupstað verður opin 29. okt—2. nóv.

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.