Austurland


Austurland - 29.11.1979, Blaðsíða 2

Austurland - 29.11.1979, Blaðsíða 2
3USTURLAND. Málgagn Alþýðubandalag-sins á Austurlandi Ritnefnd: Ágnst Jónsson, Árni Þormóðsson, BJarni Þórðarson, Gnðmundur Bjamason og Kristinu V. Jóhanasson. Rltstjórl: Ólttf Þorvaldsdóttir s. 7571 — h. a. 7374. Augtflingar oS dretf ing: Blrna Gcirsdóttir ¦. 7571 og 7454. Pótthólf 31 — 740 Neskauastað. Ritstjórn, afgreiðtla, auglýtÍBgar: Egiltbraut 11, Netkanpttað aiml7«71. Prantwu Natpraat. Útgefandi kjördæmisráð Alþý<hifoandalagsins Birgir Hentistefnuflokkurinn Hvað er í húfi? Nú, þegar aðeins eru örfáir dagar til kosninga, er nauð- legt að kjósendur geri sér glögga grein fyrir að hverju þeir vilja stuðla með atkvæði sínu. Þrátt fyrir allar málaflækjur og blekkingarvefi má auðveldlega greina hvert er markmið flokk- anna hvers um sig, ef menn aðeins gefa sér tíma til íhugunar. At Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú kastað hanskanum. Hann boðar leiftursókn gegn verðbólgu. Sú sókn beinist gegn lífskjörum fólks í landinu og boðar óheft frelsi auðmagnsins til að deila og drottna. Langt er nú síðan flokkur auðhyggjunnar hefur dirfst að boða jafn ómeng- aða afturhaldsstefnu. $Z Framsóknarflokkurinn er það afl í íslenskum stjórn- málum, sem erfiðast er að átta sig á. Hann hefur tvær stefnur hið fæsta í flestum málum og kjósendur, sem styðja hann, vita í rauninní aldrei hvað Þeir eru að kjósa. Stundum er Það harðvítug afturhaldsstjórn en stundum framfarasinnuð stjórn. Hvort heldur er fer eftir Því hvort unnið er með íhaldinu eða Alþýðubanda- laginu. Vinstri menn ættu að hugsa sig um tvisvar áður en þeir kjósa Framsókn. Afleiðingin getur vel orðið harðsnúin fhaldsstjórn, sem J>eir umfram allt vildu forðast. ££ Alþýðuflokkurinn á höfuðsökina á falli vinstri stjórn- arinnar og bíður nú síns dóms fyrir Það. Mikil er upp- hefð hans J>essar vikurnar, en því meira verður fall hans á sunnudaginn. Alþýðufiokkurinn nýtur nú sæt- leika valdsins fyrir náð íhaldsins og leggur kapp á að hagnýta það vald til áróðurs og sér til pólitísks fram- dráttar. Flokkurinn stefnir opinskátt að samvinnu við íhaldið eftir kosningar um stjórn landsins undir kjör- orði þess um leiftursókn. Annars svarar ekki kostnaði fyrir þetta blað að eyða púðri á Alþýðuflokkinn, sem nú er að veslast upp hér eystra, meðal annars vegna fjand- skapar Braga Sigurjónssonar og Kjartans Jóhannssonar í garð Austfirðinga. Mönnum er lfka ljóst, að hér er á ferðinni varalið íhaldsins, sem til verður gripið, ef með þarf til að hrinda í framkvæmd leifturstríði þess. ££ Vinstri sinnaðir kjósendur eiga aðeins um eitt að velja ef þeir vilja vera trúir hugsjónum sínum og Það er að kjósa Alþýðubahdalagið. Alþýðubandalagið hefur lagt fram fastmótaða stefnu í efnahagsmálum og öðrum þeim málum, sem mestu varða fyrir Þjóðina. Það er eindreginn og ókvikull vinstri flokkur, sem berst fyrir hagsmunum alþýðu til sjávar og sveita, en gegn auð- hyggjunni hvort sem hún er kölluð einkaframtak, frelsi einstaklingsins eða frjálshyggja. Það berst gegn stór- iðju í eigu útlendinga og fyrir óskoruðu valdi Þjóðar- innar yfir eigin landi, Miðnesheiði líka. Stefha Alþýðu- bandalagsins er ljós, bæði af verkum þess og stefnu- skrá. Hver sá, sem greiðir því atkvæði kýs alhliða framfarasókn, harða andspyrnu gegn erlendu valdi og þrotlausa baráttu fyrir bættum hag almennings. — B. Þ. Framsóknarfiokkurinn galt mikið aihroð í Alþingiskosning- unum í fyrra, eins og öllum er kunnugt. Þetta virðist hafa leitt tii hreinnar upplausnar í forustu- iiði fiokksins. Forkólfar Fram- sóknar og ýmsir mjnnj spámenn settust niður hnípnir og sleiktu sár sín. En þegar Framsóknarmenn höfðu sleikt mesta sviðann úr kosningasárunum, fóru þeir að ieita sér að einhverjum sökudólg, sem þeir gætu kennt um i'ylgis- hrunið í kosningunum. Þennan sökudólg fundu Framsóknarmenn von bráðar og hafa haidið uppi stöðugum árásum á hann síðan bæði ieynt og Ijóst. En hver var hann þá þessi söku- dólgur, sem varð þess valdandi, að kjósendur um land ailt tóku þá ákvörðun svo þúsundum skipti að dæma Framsóknarfiokkinn eftir verkum hans og hentistefnu og veita honum maklega ráðningu í kosningunum í fyrra? Jú, Framsóknarmenn komust að þeirri niðurstöðu, að Alþýðu- bandalagið væri sökudóigurinn, — og á Alþýðubandalaginu skyldi hefna ófaranna. Það hefur raunar verið aumkun- arvert og broslegt í senn að sjá málflutniriigi Framsóknarblaðanna ailt frá síðustu kosningum. Öll einkennast þau skrif af sárindum og reiði þess sigraða, sem ein- ungis kennir öðrum um, en dettur ekki í huig að líta í eigin barm til að leita orsaka ófaranna. Við lestur sumra furðu- skrifa í Austra fær lesandinn það á tilfinninguna, að Framsóknar- mönnum gremjist einna mest, hvað steina Aiþýðubandalagsins er skynsamieg Qg rökföst og hversu þingmenn Aiþýðubanda- iagsms haia rækt vei það forustu- hiutverk, sem iólk í kjördæminu hefui' trúað þeim fyrir. Skrif Austra bera æði oft með sér stefnulaust ráðleysi öfund- sjúkra manna blandað persónu- legri óviid í garð forystumanna Alpýðubandalagsins. En vissuiega kasta þessir skriffinnar steinum úr gierhúsi, er þeir tala digur- barkaiega um hentistefnu og að stefnumiðum sé siælega fram- fyigt. Þar er Alþýðubandalagið rétti- lega sagt andvígt hávaxtastefnu, en jafnframt .skanunað fyrir að hafa í ríkisstjórninni staðið að framkvæmd á hávaxtastefnu krata og Framsóknar. iin ein.s og kunnugt er hafa þeir fundið upp það þjóðráð að hækka vextí til að geta lækkað þá aftur. Það er í raun verið að skamma Alþýðu- bandalagið fyrir að hafa ekki sprengt ríkisstjórnina á þessu, en lofað Framsókn og krðtum að koma fram sinni fáránlegu vaxta- stefnu. Þar er farið háðuiegum orðum utn iandbúnaðarstefnu Alþýðu- bandalagsins og reynt að gera þingmenn þess tortryggilcsga i þeim efnum. En Framsókn, sem ævinlega hefur þótst vera flokkur bænda öðrum fremur, hefur aldrei haft neina stefnu í landbúnaðar- málum og svíður auðvitað sárt, að landbúnaðarstefna Alþýðu- bandalagsins á mikinn hljómgrunn meðal bænda og þjónar hagsmun- um þeirra vel, eins og þegar er ljóst orðið. Þetta þolir Framsókn Sýndng á batiklist efitr listakonuna Sigrúnu Jóhsdóttur, verður opnuð í Egilsbúð, Neskaupstað, 1. sunnudag í aðventu, 2. des. n.'k. kl. 16 og lýkur sunnud. 9. des. n. k. Sýningin verð- ur opin 16—22 alla daga. Á sýningunni verður m. a. hökull úr Norðfjarðarkirkju unninn af Sigrúnu. MENNINGARNEFND Tilboð Tilboð óskast í Mazda 818 árg. 1973 og Hillman Hunter, árgerð 1970. Bifreiðarnar seljast í tjónsástandi. Tilboðum skal skilað til Fjórðungsskrifstofu BÍ, Eski- firði, fyrir 10. desember 1979, sem jafnframt veitir frekari upplýsingar. FJÓRÐUNGSSKRIFSTOFA BRUNABÓTAFÉLAGS ÍSLANDS, Eskifirði, sími 6272 Kjörfundur TIL ALÞINGISKOSNINGA f NESKAUPSTAÐ Kjörfundur hefst sunnudaginn 2. desember kl. 9.30 f. h. í Sjómannastofunni í Neskaupstað. Umboðsmenn lista mæti ásamt kjörstjórninni kl. 8 f. h. Undirkjörstjórnin í Neskaupstað ekki. Og hinn nýi formaður flokksins og fyrrverandi landbún- aðarráðherra hefur lýst pví yfir, að Framsóknarflokkurinn sé ekki lengur bændaflokkur. Þar er Aiþýðubandalagið skammað, og þá sérstaklega Lúðvík Jósepsson, fyrir það í einni greininni að hafa staðið svo mynd- arlega að uppbyggingu atvinnu- lífs í sjávarplássum, m. a. með kaupum skuttogara, en í annarri grein er svo reynt að þakka Fram- sókn þessa uppbyggingu. Mörg fleiri dæmi mætti nefna um mótsagnakennd taugaveiklun- arskrif í Austra, en ekki skal tekið meira rúm til þess að sinni. Að lokum vil ég skora á alla góða Austfirðinga að efla Alþýðu- bandalagið enn að mun sem for- ustuflokk í kjördæminu og treysta afl þess í glímunni við íhald hinna flokkanna. Framboðslisti Alþýðu- bandalagsins er skipaður Aust- firðingum eingöngu. Alþýðu- bandalagið treystir heimamönnum fullkomlega til að halda vel á málefnum kjördæmisins og lands- ins alls á Alþingi. En á iistum hinna flokkanna tróna Reykvik- ingar alls staðar í efstu sætum, en nöfn heimamanna notuð til að fylla töluna á listunum. . Berum G-listann — lista Aust- firðinga fram til sigurs. Birgir Stefánsson Skrítin skattalœkkun íhaldsmenn halda því mjög á lofti, að þeir ætli að aflétta þeim sköttum, sem vinstri stjórnin lagði á. Hins vegár fer litlum sögum af því, að þeir ætli að létta af þeim sköttum, sem þeir hafa sjálfir lagt á, en þeir hafa verið flestum öðrum framtakssamari við að hækka skatta og öðrum mönnum naskari á að finna upp nýja skatta. En á þriðjudaginn 20. þ. m. komst upp um strákinn Tuma. Þá sagði Matthías Bjarnason, að þeir íhaldsmenn ætluðu að flytja verkefni frá ríkinu til sveitarfélag- anna og af sala tii þeirra hiuta af ríkistekjum. Skritin skattalækkun það! iEtii komi ekki út á eitt fyrk gjaldendur hvort þeir greiða skatta sína til ríkis eða sveitarfélaganna. — B. Þ. Hvað verður... Framh. af 4. síðu. halii á Skipaútgerð rikisins. 10. Olíustyrkurinn til þeirra, sem kynda þurfa hús sín með oiíu, yrði stórlega lækkaður, enda hefur Sjálf- stæðisflokkurinn alltaf verið á móti því jöfnunargjaldi. Auk ails þessa er svo boðskap- ur Sverris Hermannssonar og Sjálfstæðisflokksins: að minnka niðurgreiðslur á kjöti og mjólk og hækka verðið. að gefa alla verðlagnkigu frjálsa að gefa vaxtahækkun frjáisa sem þýða myndi nú um 60% vexti. að banna síðan vísitölutryggingu á launum. Þannig á að knýja fram iækkun kaups um 25% á næstu 6 mán- uðum. Verkamenn, bændur og sjó- menn eiga að f órna, en kanpsýtlu. menn mega ráða sinum tekhun sjáifir.

x

Austurland

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Austurland
https://timarit.is/publication/808

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.