Neisti


Neisti - 11.03.1949, Blaðsíða 4

Neisti - 11.03.1949, Blaðsíða 4
NEIS1M Eignir umfram skuldir Siglufjarðarkaupstaðar Á þessu fróðlega yfirliti sézt, að skukilaus eign bœjarÍEs frá 31/12 1945 til 31/12 1947 hefur aukizt um tæpar 3 milljónir. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 31/12 1945 Bæjarsjóöur.................. kr. 1.480.192,01 Hafnarsjóður.......................- — 1.246.468,90 Rafveitan .............................. — 341.985,96 Vatmsveitan......................... — 141.801,70 Mjólkurbúið..................... — 176.943,26 Rauðka.................................. — 264.977,68 31/12 1946 kr. 1.663.763,29 — 1.436.000,10 — 292.716,68 — 152.130,20 — 271.943,97 — 212.508,16 Aukning frá 31/12 1947 31/12'45—31/12'47 kr. 2.544.598,30 1.925.146,69 353.102,27 242.052,15 365.254,58 1.218.263,24 kr. 1.064.406,29 678.677,79 11.116,31 100.250,45 188.311,32 953.285,56 Samtals kr. 3.652.369,51 kr. 4.029.082,31 kr. 6.648.417,23 kr. 2.993.047,72 Skýrsla bæjarstjora (Framhald af 3. sí'ðu) nýlokið við að gefa ráðuneytinu um það ítarlega skýrslu. Um s.l. áramót hafði ríkissjóður greitt vegna Skeiðsfossvirkjunar- innar rúmlega eina miHjón króna. Ef ekki væri um að ræða fram- kvæmdir á vegum rafveitunnar, er raunverulega tilheyra stofnkostn- aði, eru tekjur rafveitunnar orðnar það miklar, að reksturinn væri um það bil haUalaus, ef afskriftir væru ekki reiknaðar með. Vextir og af- toorganir lána s.l. ár námu um kr. 880.000 kr.,og þá ekki reiknað með vöxtum af láni ríkissjóðs. Lánin námu tæpum 300.000 kr. Þetta eru samtals kr. 1.180.000,00 og væru vexjtir og afborganir af láninu við ríkissjóð teknir með, myndi upp- hæðin verða mjög nálægt þeirri upphæð, sem seld raforka nam á árinu, sem var kr. 1.261.000, eins og áður er sagt. Ástæðan til halla- rekstursins er fyrst og fremst sú, að fragangi orkuversins og innan- bæ jarkerfis var mjög ábótavSnt, þegar stöðin tók til starfa, þannig,' að auk þess sem tekjur rafveit- unnar haifa farið i beinan stofn- fcostnað, hefur viðhald 'og endur- bætur, einkanlega á innanbæjar- kerfi, orðið mjög tilfinnanleg f jár- hagsleg byrði á fyrirtækinu. Nýtíng orkuversins, þ.e.a.s. tala framleiddra kwst. í hlutfalli við hámarksafköst þess, ef álag værd fullt allt árið, er orðin ailgóð, eða 56%, sem þýðir, að samstæðan gengur að meðaltali talsvert meira en bálfu álagi. Eg á ekki von á, að framleiðslan verði ölu meiri þetta ár en það síðasta, nema að sumar- notkunin verði af völdum síldar- innar meiri en s.l. sumar, sem ósk- andi væri. VATNSVEFTAN Vatnsveitunefnd og bæjarstjórn gerðu á s.l. ári, við samningu f jár- hagsáætlunar ráð fyrir, að unnið yrðiaðþví að auka við vatnsveituna og 'að lán yrði tekið til þeirra f ram kværnda. Var fyrirhugað að taka vatn úr Fjarðaránni með dælu upp í leiðslu þá, sem liggur frá Leyn- ingsánni. Sú leiðsla, þ.e. Leynings- leiðslan er hvergi nærri full, nema vormánuðina og fram eftir sumri oftast, en flytur um 100 1/sek. — Telja þeir, sem bezt þekkja til, að allvel myndi séð fyrir vatni til bæjarins ef sú leiðsla væri full allt árið. S.I.' vetur gerði Almenna byggingarfélagið h.f. í Reykjavík kostnaðaráætlun að þessu verki, og nam áætlaður heildarkostnaður 127.000 kr. Vatnsveitan átti sjálf mestöll þau rör, er til þess þurfti, og voru þau lögð á s.l. sumri. Við- skiptanefnd veitti innflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir dælu, og er hún væntahleg i næstu mánuðum. Áætlaðar og raunverulegar tekj- ur vatsveitunnar s.l. ár voru sem hér segir: 1. Vatnsk 2. ------ 3. ------ 4. ------ af húsum ................ Áætlað kr. 60.000 — atvinnu -..............•------- — 35.200 — verksm............. ------ — 120.000 — skipum .............. ------ — 60.000 Varð kr. 50.000 6.000 85.000 100.000 Samtals kr. 275.200 241.500 Vantar því kr. 33.500* á að tekjr urnar hafi staðizt áætlun og hafa þær þó í raun og veru gert það, því stærstu óvissu tekjuliðirnir, af skipun og verksmiðjum, hafa sam- tals farið fram úr áætlun, tekjur af vatnssölu til atvinnu ná senni- lega ekki áætlun, en verulegur hluti þessa liðs er óinnkominn, sem sé af síldarsöltun, en Síldarútvegs- nefnd gerir upp fyrir stöðvarnar í einu lagi og á það eftir. Vatns- skattur af húsum kemur til með að ná áætlun, en af honum er óinn- komið ca. kr. 10.000. — í sjóði frá fyrra ári voru kr. 88.500,00. . Gjöld vatnsveitunnar urðu sam-. tals kr. 268.000. Þar af um kr. 60.000 vegna aukningar á Vatns- veitu, sem vatnsveitan greiddi sjálf af tekjum sínum, og kemur hún þó til með að eiga nok'kra upphæð í sjóði til næsta árs. Á s.l. ári voru gerðar rann- sóknir á gæðum þess vatns, sem neytt er í bænum, og sérstaklega þess vatns, sem fyrirhugað er að taka til viðbótar, sem sé vatni úr Fjarðará. Voru sýnishorn tekin á þrem stöðum í Fjarðaránni, og gáfu niðurstöður rannsóknanna til kynna, að mikill gæðamunur er á vatninu fyrst og fremst í ánni miðað yið gæði þess, sem stytzt er að leiða það upp í Leyningsár- leiðsluna, því frá hinum síðari staðnum verður það ekki tekið án hreinsunar. Er því annað tveggja fyrir hendi: Taka það á neðarlega og gera ráðstafanir til að hreinsa það, eða leggja í mikinn auka- kostnað við að taka það fremst. Með tilliti til þess, að vatnsmagn þar fremra er miklum mun minna en neðar og þó ekki síður vegna hins, að ekki er öruggt, að losnað yrði við hreinsun á þvi vatni, sem þar væri tekið, tel ég stórum ráð- legra að taka vatnið neðar, þótt gera þurfi all kostnaðarsamar hreinsunarriáðstafanir. Vatnsveitunefndin er sammála um, að halda áfram framkvæmd- um við vatnsaukninguna. Hafa verið gerðar ráðstafanir til að fá gerða kostnaðaráætlun um vatns- hreinsunarstöð, og verða á grund- velli þeirrar niðurstöðu teknar endanlegar ákvarðanir í þessu efni. Hér með lýkur þessari skýrslu minni. Bið ég háttvirta bæjarfull- trúa velvirðingar á hversu lang- orður ég hef um þessi mál orðið, og fyrir að þreyta þá með tölum og aftur tölum. En ég taldi mér skylt að leggja talsverða vinnu í það, að auðvelda háttvirtum bæjarfulltrú- um það vandasama verk að semja . f járhagsáætlun, með því að leggja spilin sem rækilegast á borðið og gefa þeim sem sannast mynd af reynslu hðins árs. Hafi mér tekizt það treysti ég þv'i, að fyrirhöfnin verði greidd á þann hátt, sem ég kysi helzt, drengHegri viðleitni bæjarfulltrúanna til að leysa þann vanda, sem á þeim og mér hvilir sameiginlega: að semja nýjar f jár hagsáætlanir fyrir kaupstaðinn á þann hátt, sem til heilla horfír fyrir íbúana. iroddur heldur víð sama læy- garðshornið Fyrir nokkru skrifaði ég smá- grein í Neista, sem ég nefndi „Því ekki sannleikann, Þóroddur?" Tilefni greinastúfsins voru hin tíðu t rógskrif Þóroddar um mig. — Svo einkennilega vHdi til að - greina- stúfur þessi varð til þess að Þór- oddur lét mig í friði um nokkurt skeið, enda ekki hægt um vik, þar sem ég vó að honum með brandi sannleikans. Þessa þögn Þóroddar skHdu margir þannig, að Dodda litla væri „ekki alls varnað", og að hann skamjnaðst s'in. En Adam , var ekki lengi í Paradís og Þór- oddur kunni heldur ekki lengi að skammast sín, enda áttu menn ekki von á þv'i — í ósann- indavaðli, sem birtist í síð- asta tbl. Mjö^nis og hann nefnir „Sögulegur bæjarstjórnarfundur", kveður hann mig hafa sagt það á bæjarstjórnarfundi, að búið væri „að byggja nýtt sjúkrahús" og að / búið væri að „byggja vatnsveitu". Oft hefur þér tekizt vel að mis- þyrma sannleikanum, Þóroddur, en sjaldan eins vel og í tilvitnuðum setningum þinum. í þær fáu mínútur, sem ég talaði á bæjarstjórnarfundinum, kom ég inn á það, hvað gert hefur verið til þess að uppfylla málefnasamning flok'kanna frá 16. apríl 1946. Um y sjiúkrahúsið og vatnsveituna, sagði ég orðrétt: „S.l. haust hófst útgröftur á grunni nýja Sjúkrahússins. — TJnnið er ,að stækkun vatnsveit- unnar og ætti bví verkí að vera loMð á þessu ári." Eg eftirlæt svo lesendum Neista V og Mjölnis að bera þessi ummæli mín saman við þau, sem þú leggur mér í munn í Mjölni, og vitnað hefur verið til 'i þessari grein. — Skrif þín um mig munu helguð þeirri siðfræði ykkar komniúnist- anna, sem þýzkt kommúnistablað orðaði á þessa leið: í „Að nota lygina,-sem barattu- tæki eins og kommúnÍBta gera í dagblöðunum , það er ekki að ljúga heldur blálköld nauðsyn." Þessi síðustu ósannindaskrif þín, Doddi um mig, sýna, að þú ert all 'ihaldssamur, bg heldur sig stöðugt við þitt gamla heygarðshorn, ósann 'i indin. Jóhann G. Möller AUar leturbr. m'inar. J.G.M.

x

Neisti

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Neisti
https://timarit.is/publication/848

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.