Neisti - 12.06.1978, Blaðsíða 2

Neisti - 12.06.1978, Blaðsíða 2
NEISTI Mánudagurinn 12. júní 1978 Útgefandl: Alþýðuflokkurinn, Nl. vestra RltstJ. 09 abyrgðarmatkir: lóhann G. Möller 6 þingmenn í stað 5 AUt frá því núgildandi kjördæmaskipun var tekin upp átti Alþýðuflokkurinn uppbótarþingsæti í Norðurlandskjördæmi vestra. í kosningunum 1971 fékk flokkurinn 566 atkvæði og uppbótar- mann. í kosningunum 1974 tapaði Alþýðuflokk- urinn nokkru fylgi og náði ekki uppbótarmanni. Við það fækkaði þingmönnum kjördæmisins úr 6 í 5. Önnur breyting vað ekki áskipun þingsæta. í þeim kosningum, sem nú standa fyrir dyrum er staðan alveg eins. Hinir 5 kjördæmakjörnu þing- menn hafa allir nægilegt fylgi að baki til að vera öruggir með endurkjör, jafnvel þótt ein- hverjar fylgisbreytingar verði.'Hinu er hins vegar ósvarað hvort Alþýðuflokkurinn endurheimtir uppbótarþingsæti sitt. Hvort þingmenn kjördæm- isins verði aftur 6. Þeirri spurningu svara kjósendur í kosningunum. Alþýðuflokkurinn er nú í mikilli sókn. Á því leikur enginn vafi að hann fær í sinn hlut a.m.k. 4 uppbótarþingsæti, eins og hann hefur nú. Af þess- um 4 þingsætum verður 2 útdeilt á hlutfalli at- kvæða. Annað þeirra getur auðveldlega fallið til Norðurlandskjördæmis vestra. I þeim þrem byggðarlögum hér í kjördæminu, sem Alþýðu- flokkurinn bauð fram við sveitarstjórnarkosning- arnar, fékk hann samtals 482 atkvæði. Fái Al- þýðuflokkurinn u.þ.b. 100 atkvæði annars staðar í kjördæminu má uppbótasæti heita tryggt. Hér getur niðurstaðan leikið á örfáum atkvæðum. Enginn þarf að fara í grafgötur með mikilvægi þess fyrir hagsmuni kjördæmisins að efla stöðu sína á Alþingi. Mörg þýðingarmikil verkefni bíða þeirra þingmanna, sem fara munu á þing fyrir Norðurlandskjördæmi vestra. Þar má m.a. nefna atvinnumál og samgöngumál. Þar mun verkið veitast því, léttara sem fleiri eru til að vinna það. Þá er það einnig augljós hagur kjördæmisins að eiga a.m.k. einn fulltrúa í öllum þingflokkum. Miðað við velgengni Alþýðuflokksins um þessar mundir hafa líkur mjög aukist á að hann sitji í næstu ríkis- stjórn. Þá verður það enn mikilvægara fyrir kjör- dæmið að eiga fulltrúa í þingflokki hans. Ástæða er til að vara menn við að halda að uppbótarsæti Alþýðuflokksins sé tryggt, þótt byr- lega blási. Flokkurinn þarf enn að vinna nokkuð á til að marki sé náð. Þótt samtök Frjálslyndra og vinstri manna eigi enga möguleika á að fá þing- mann, hvorki hér né annars staðar, kann vel að vera, að einhverjir kjósendur vilji ónýta atkvæði sín með því að kjós þau. í þessum átökum mun hvert og eitt einasta atkvæði skipta máli. Þar má enga áhættu taka. Skemmtileg frétt Fjórir krakkar efndu til hlutaveltu heima hjá ser og gáfu Kvenfélagi Sjúkra- húss Siglufjarðar ágóðan, sem var 5.400 kr. Krakkarnir heita: Valgerður Steingrímsdóttir, Hanna Hrefna Gunnars- dóttir, Guðjón Þór Erlendsson og Þorsteinn Bjarnason. Félagið sendir þeim beztu þakkir fyrir dugnað- inn og hugulsemina. Jón Karlsson, 3. maður á A-listanum í Norðurlandskjördæmi vestra Við berjumst fyrir því að fá mann á þing! „Þrátt fyrir verulega aukn- ingu á fylgi Alþýftuflokksins hér i kjördæminu i si&ustu sveitar- stjórnarkosningum varo hún ekki á þann mælikvaröa sem aukning flokksins varo yfir landio i heild", sagöi Jón Karls- son, 3. maour á lista Alþýöu- flokksins i Norðurlandskjör- dæmi vestra i viötalw En hvernig horfa komandi Alþingiskosningar við ykkur? Viö erum mjög bjartsýnir. Þaö er ekki nokkur vafí á þvi aö flokkurinn hefur byr hér i kjör- dæminu, likt og raunin er á um landið i heild. Vib erum þvi bjartsýnir á komandi alþingis- kosningar og stefnum aö þvi að koma manni inn á þing. Flokkurinn hafði ekki mann á þingi úr Norðurlandskjördæmi vestra slðasta kjörtimabil? Nei, við höfðum mann á þingi allt frá árinu 1959, en hann f611 i kosningunum 1974. Ég tel ekki ástæðu til annars en ætla ao nú snúum við þessu við á nýjan leik. Ég marka það af þeim und- irtektum sem við fáum hjá fólki hér i kjördæminu. Er mikið af nýju fólki á kjiir- skrá I Norðurlandskjördæmi vestra? , Já fjölgun hefur orðið ör hér undanfarin ár, hér á Sauðár- króki um 4-5% sem er töluvert fynr ofan landsmeðaltal. Við beinum þvi kröftum okkar ef tii vill fyrst og fremst aö unga fólk- inu. Við erum með ungan og efnilegan mann hér i fyrsta sæti og teljum að hann höfði meira til yngra fólksins en þeir gömlu og margnotuðu stjórnmála- menn sem hinir flokkarnir bjóða hér fram. A hvaða mál leggja kratar I Noröurlandskjördæmi vestra nú mesta áherzlu i baráttunni fyrtr alþingiskosningarnar? Fyrst og fremst eru það náttúrlega kjaramálin. Eins og rikisstjórnin hefur komið þar fram tel ég auðsætt að fólkið i landinu muni sjá til þess að það gleymist þeirri seint. Þeir munu bfða stóra hnekki i þessum kosningum. Við bendum náttúr- lega á þá óstjórn og efnahags- legt öngþveiti sem verið hefur landlægt hér á þessu kjörtima- bili. Fjárfestingarvitleysa hefur vaðið uppi og spilling alls konar blómgazt þar i kring. Hverjar telur þú astæour fyrir fylgisaukningu Atþýðuflokksins i undangengnum sveitarstjórn- arkosningum? Ég þakka þessa fylgisaukn- ingu nýjum baráttuaðferðum flokksins. Ennfremur höfum við nú mörgum nýjum mönnum á að skipa, mönnum sem fólk treystir og er hrætt við að ljá atkvæði sin. Þá má ekki gleyma þvi að allt "flokksstarf Alþýðu- flokksins hefur verið endur- skoðað og cndurmótaö innanfrá. Flokkurinn er nú meira aðlað- andi en áður. Við höfum opnað flokkinn og höfum ekkert að fela. Nú, dæmalaust lánleysi þeirra flokka, sem nú fara með völd, fálm þeirra og fum hlýtur að leiða hugi fólks að jafnaðar- stefnunni. Hvernig hefur starfið i flokkn- um gengið fyrir þessar kosn- ingar? Nú, meö miklum ágætum við ég segja. Flokksfólkið hefur sýnt einstakan dugnað og verið ósérhlifið .1 sveitarstjórnarkosn- ingunum var mikil vinna innt aí hendi af hálfu flokksfólks hér i kjördæminu og mér sýmst það ekki ætla að verða neitt minna fyrir alþingiskosningarnar, nema siður sé. .....„ Hvaða þættir eru það helzt i ykkar málflutningi sem snerta Norðurlandskjördæmi vestra sérstaklega? Já hvað kjördæmamálin varðar þá eru þar efst á blaði atvinnumál og samgöngumál. Þetta eru þeir punktar sem hug- ir manna snúast kannski hvað mest um í innanhéraöspólitik- inni. Viö Alþýðuflokksmenn teljum að vinna þurfi betur aö tengingu þéttbýlissvæðanna I kjördæminu. Máiþvi sambandi nefna tengiveg milli Blönduóss og Sauðárkróks, sem við álitum aökallandi aö veröi lagður sem fyrst. Einhver orð að lokum? Já ég vil gjarnan nota tæki- færið og þakka flokksfólki þá vinnu sem það lagði á sig i sveit- arstjórnarkosningunum og skora á það að halda merkinu einnig hátt á lofti i þeim átökum sem framundan eru. A allt launafólk skora ég að skoða hug sinn vel. Það hefur nú möguleika á að gera Alþýöu- flokkinn að sterkum og öflugum launþegaflokki. Auglýsing um fyrirfram- ] greiöslu þinggjalda í Siglufjarðarkaupstað 1978 Skattgreiöendur eru hér með mirtntir á, að 5. og síðasti gjalddagi fyrirframgreiðslu þing- gjalda 1978 var hinn 1. júní s.l. Bar þá öllum gjaldendum að hafa lokið greiðslu upp í þing- gjöld 1978, er samsvarar 70% þinggjalda vtð- komanda s.l. ár, sbr. nánar áður útsenda gjaldseðla. . - . Sé skattgreiósla ekki innt af hendi innan mánaðar frá gjalddaga,- ber að greiða 3% dráttarvexti fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði, sem greiðsla dregst. Vangreiðsla að hluta veldur því, að þinggjöld gjaldandans 1978 falla í eindaga 15. n.m. éftirað álaghingu er lokið. . ,--. '^ . : '-v.... Bæjarfógetinn á Siglufiröi, 3. júní 1978. Eíías I. Elíasson. iglfirðingar Athugið að bannað er að sétja rusl af lóðum ruslatunnur, s.s. steina.spýturog því um líkt. Siglufirði, 25.4. 78 Bæjarstjórinn Alþýðu- flokkur Frarnhald af l. síðu var óvenju stór. Það er ekki að efa að í sumum tilvikum a.m.k. urðu sveitarstjórnarmenn stjórnarflokkanna að líða ómaklega fyrir hinar miklu ó- vinsældir nkisstjórnarinnar. 5 þingmenn eða 6 Þrátt fyrir tap stjórnarflokk- anna, gefa úrslitin hér í kjör- dæminu ekki tilefni til að vænta róttækra breytinga á skipun þingsæta kjördæmisins, sé mál- ið skoðað af raunsæi. Öruggt má telja að báðir stjórnarflokk- arnir tapi enn nokkru fylgi, en ólíklegt er að það verði svo mikið að þingsæti þeirra verði í nokkurri hættu. Til þess er af of miklu að taka. Enginn vafi er á að Alþýðubandalagið heldur sínu þingsæti. Þessar kosningar munu snúast um það eitt hvort Alþýðuflokkurinn endurheimti nægilegt fylgi til þess að fá aftur uppbótarmann þann sem tap- aðist til Vestfjarða í síðustu kosningum. Þar með mundi þingmönnum kjördæmisins fjölga aftur i 6. Munu margir líta svo á að kjördæminu veiti ekki af því að hafa sem öflug- astan hóp á þingi til að gæta hagsmunamála sinna. Þá er ekki verra að kjördæmið hafi sinn fulltrúa i þingflokki Al- þýðuflokksins, ekki síst ef Al- þýðuflokkurinn á eftir að taka þátt í stjórnarmyndun eftir kosningar eins og vel gæti orð- tð.

x

Neisti

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Neisti
https://timarit.is/publication/848

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.