Dagblaðið Vísir - DV - 10.10.2005, Blaðsíða 2

Dagblaðið Vísir - DV - 10.10.2005, Blaðsíða 2
2 MÁNUDAGUR 10. OKTÓBER 2005 Fyrst og fremst DV ^fe Útgáfufélag: 365 - prentmiðlar Rltstjórar: Jónas Kristjánsson og Mikael Torfason Fréttastjóri: Óskar Hrafn Þorvaldsson DV: Skaftahlíð 24,105 Rvík, sími: 550 5000 Fax Auglýsingar: 515 7599 - Ritstjórn: 550 5020 Fréttaskot 550 5090 Ritstjórn: ritstjorn@>dv.is Auglýslngar: auglysingar@dv.is. Setning og umbrot: 365 - prentmiðlar. Prentvlnnsla:lsafoldarprentsmiðja. Drelflng: Pósthúslð ehf. dreifing@posthusid.is DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins í stafrænu formi og úr gagnabönkum án endurgjalds. Karen Kjartansdóttír heima og að heiman „Upptekin"ítölv- • Eftir aö hafa vaknað nokkuð stirð og slíf í gærmorgun skellti égmémiðurfyrir framan tölvuna af gömlum vana. Ég er hætt að fara (tölvuna til að gera eitthvað nauð- synlegt Geri það frekar til þess að þurfa ekki að gera eitthvað nauð- synlegt Aö segjast vera .upptek- in" [ tölvunni er alltaf góð leið til að komast hjá einhverju öðru. Eftir nokkrar mínútur heyrði ég rödd kalla innan úr fbúðinni sem sagöi mér að húsverkin biðu. Ég sagðist vera upptekinn í tölvunni. Þetta væri mikilvægt. Hélt slðan áfram að lesa slúður um Boy George og meintan kókai'nfund á heimili hans. í stað krórta voru KaM mannclíf Eftir aö hafa fengið mikilvægar uppfýsingar um hvað væri að ger- ast I lífi fólks sem ég á algjörlega ekkert sameiginlegt meðkomstégað þvíaðþaðhefoi orðið öflugur jaröskjálfti og Kasmlr-hérað orðiðverstúti. Égfylgdist spennt með nýj- um og nýrri fréttum. Flestar hljómuðu eins þrátt fyrir að vera skrifaðar vfðs vegar um heim- Inn. Þaö eina sem breyttist var tala látinna. Fyrst var hún átján þús- und. Þegar ég hætti að fylgjast með var hún f þrjátfu þúsundum. Þetta var kannski eins og að fylgj- ast með krónum streyma inn I landssöfnun f sjónvarpinu. (stað- innfyrirkrónurvoru mannslff. Ekki er það ánægjulegt Loks kom að því að ég sleppti músinni og greip þess f stað þétt- ingsfast um ryksuguna. Meöan ég hamaðist af áfergju við minn skammt af húsverkunum vefti ég því fyrir mér hversu Iftið ég tók dauða þessara þúsunda manna inn á mig. Um leiö r'rfjaðist upp fyrir mér að þegar floðbylgjan skall á Tæland um sfð- ustujólhugsaði egnæreingöngu umgreySvfana sem voru á ferða- lagi þama. Hugsaði ekki mikið um heima- menn sem að sjáffsögðu liðu mestar þjáningar. Er það ekki ein- hvem veginn þannig að því fjær sem hlutimir gerast og þeim mun minna sem maður á sameiginlegt með fómarlömbunum, þeim mun minna tekur maður þjáningar þeirra inn á sig? Hélt áfram að ryk- suga á meðan lagið Rmm á Richt- er meö Nylon hljómaði. Af hverju ætll mér hafi dottlð það lag f hug? Leiðari Mikael Torfason Það tekur stundum tíma að komastyfir myndir affólki sem er ífrétt- um blaðsins en það er stefiia okkar að hafa aðjafnaði nöfh og mynd- ir meðfréttum íblaðinu. . . . Nöfin og myndir Ifyrstu jfirétt okkar á DV um Heiðar Agúst Olafsson, forsprakka í hópnauðgunarmáli, var engin mynd af honum. Hann var dæmdur í einkamáli ásamt félögum sínum fyrir að nauðga konu í heimahúsi. Dómurinn var stað- festur í Hæstarétti ekki alls fyrir löngu. Konan fær greiddar bætur en rannsókn lögreglu var klúður og því var ekki ákært í málinu. Konan réði því sjálf lögmenn sem sóttu málið fyrir hana og unnu. f DV í dag segjum við svo frá því að fjórða kæran á hendur Heiðari Ágústi Ólafssyni sé komin fram. Lögreglan rannsakar það mál og gengur vonandi betur en í fyrri málum. Tvær af þessum fjórum kærum hafa samt leitt tíl ákæru. Hann var hins vegar sýknaður. Kærurnar tvær bárust lögreglu áður en endanleg ákvörðun var tekin um að falla frá því að ákæra í máli konunnar sem vann einka- málið. Með frétt DV í dag birtist mynd af Heiðari Ágústi Ólafssyni. Það tekur stundum tíma að komast yfir myndir af fólki sem er í fréttum blaðs- ins en það er stefna okkar að hafa að jafnaði nöfn og myndir með fréttum í blað- inu. Sú stefna er í takt við það sem önnur blöð á Vest- urlöndum stunda. Þá skipt- ir engu hvort það er Guard- ian, New York Times eða The Sun. Hér á landi er misjafht hvað blöð og aðrh frétta- miðlar gera. Það fer svona eftir því um hvern er fjallað. Það eru birtar myndir af Árna Johnsen og Jóni Ásgeiri í öllum miðlum en Heiðar Agúst Ólafsson var ekki nefndur á nafn í öðrum miðlum en DV. Aðra sögu er að segja af Stefáni GuðnaÁsmundssyni sem Morgunblaðið nafngreinir og birtir mynd af í Tímariti Morgunblaðsins í gær. Hann misnotaði dætur sínar og leyfði öðrum karlmönnum að níöast á þeim í skiptum fyrir áfengi. Viðtalið við dóttur mannsins er sláandi og vekur okkur öll til umhugsunar. Gerður Kristný rithöfundur hefur skrifað bók um sögu fjölskyldunnar. Hún kemur út fyrir jólin. Það er fagnaðarefni að Morgunblaðið skuU taka silkihanskana af og færa sig nær DV í umfjöllun sinni um það sem alltof margir í okkar samfélagi vilja þagga niður. Sveitarfelögin þurrka ut skattalækkanir ríkisins ÚTSVAR TIL SVEITARFÉLAGA er það hátt að sveitarfélögin fá meira af laun- um láglaunafólks um hver mánaða- mót en ríkið. Ríkið leggur 24,75% tekjuskatt á staðgreiðslu launa en á móti kemur að það veitir persónu- Fyrst og fremst afslátt sem nemur 28.321 krónu. Ut- svar til sveitarfélaganna er 12,98% að meðaltaii en þau veita engan per- sónuafslátt. PERSÓNUAFSLÁTTUR RÍKISINS gerir það að verkum að launafólk er ekki skattlagt fyrr en það er komið upp í 125 þúsund krónur á mánuði. Þannig borgar einstaklingur með 125 þúsund á mánuði aðeins 142 krónur í skatt til ríkisins en tæplega fimmtán þús- und í útsvar til i sveitarfélagsins. í raun borga all- [ ir þeir sem hafa undir 262 »7-0 ÞórðurSkúlason, framkvæmdastjóri Sambands fslenskra sveitarfélaga Útsvar flestra sveitarfélaga á Is- landihækkarsvo mikið að þeir lægst launuðu græða ekki krónu á skattalækk- unum rlkisins. Árni Mathiesen fjármálaráðherra Rikis- stjórnin lækkarskatta en flestir þeir sem eru með 250 þúsund krónur eða minnaámán- uði finna ekki fyrirþvl. þúsundum á mánuði meira í útsvar til sveitarfélaga en í tekjuskatt til ríkisins. ÁRID 2000 VAR skatthlutfall ríkisins 26,41% en er nú komið niður f 24,75%. Sem merkir að einstaklingur með 250 þúsund á mánuði ætti að hafa rúmlega fjögur þúsund krónum meira á milli handanna um hver mánaðamót í dag miðað við árið 2000, eða alls 48 þúsund á ári. Hins vegar hefur það gerst á sama tírna að sveitarfélögin hafa hækkað útsvar sitt ríflega, úr 11,96% að meðaltalið árið 2000 upp í 12,98% að meðaltali á þessu ári. Það þýðir að á milli áranna i±L OýrtaðbúaíReykja- vfk Reykvíkingarborga 48 þúsundum meira I útsvará ánen Ibúar Asahrepps. íraun borga allirþeir sem hafa undir 262 þúsund á mánuði meira íútsvar til sveitarfélaga en í tekjuskatt til ríkisins. 2000 og 2005 hefur útsvar einstak- lings með 250 þúsund á mánuði hækkað um 2.500 krónur, eða um 30 þúsund á ári. SKATTPÍNING HINNA LÆGST LAUNU0U er misjöfh eftir sveitarfélögum en flest sveitarfélög taka 13,03% af tekjum íbúa sinna. Þau mættu hins vegar fara að dæmi Ásahrepps og taka aðeins 11,24% í útsvar. í þeim hreppi borgar fólk 48 þúsund krónum minna í skatt á ári en í flestum hinna sveitarfélag- anna, þar á meðal Reykjavík, Hafhar- firði og Kópavogi, og nýtur því góðs af skattalækkunum rikisins. SEM ER EKKI RAUNIN í flestöllum öðrum sveitarfélögum á Íslandi. Því þau sem eru með útsvarið í 13,03% hafa étið upp skattalækkanir ríkisins að fullu. Allavega hvað varðar þá sem hafa 250 þúsund krónur á mánuði eða minna. Þeir einstaklingar græða ekki krónu á skattalækkunum und- anfarinna ára. johann@dv.is Duglaus borgarstjóri Taktlausir stjómmálamenn Foreldrar í foreldrafélagi leikskólans Austurborgar senda Steinunni Valdísi Oskarsdóttur tóninn í opnu bréfi til borgarstjóra í Mogganum í gær. Verið er að senda börn heim af leikskólanum því^ ekki tekst að manna í allar stöðumar. EHaust eru barnlausir farnir aö verða ónæmir fyrir svona fréttum. En barna fólk veit að þetta er fyrir neðan allar hellur. Ogenn verra að borg- aryGrvöld þegi þunnu hljóði og geri ekkert til að leysa f^Z!"™*** ,° . ,, _, . . \ arsdottirForedraráð þess'máL Efborgm getur leikskólans Austurborgar] ekki rekið leikskóla a hun sendihenni tóninn í hreinlega að sleppa því. Mogganum ígær. Á forsíðu Fréttablaðsins í gær er sagt frá því að sam- einingartillögum hafi unnvörpum verið hafnað í kosn- ingum á laugardaginn. Fyrirsögnin á for- síðufréttinni er: „Sveitarstjórnarmenn ekki J í takt við íbúa". Ami Magnússon félags- f málaráðherra er víst hissa á öllu saman. Stjórnmálamenn virðast leggja það í vana sinn að vera ekkiíneinu sambandi við almenning í landinu. íslensk stjórnvöld studdu til að mynda innrásina f frak Árni Magnússon þrátt fyrir að nær allir ís- félagsmálaráðherra lendingar væru þeim Hissa° hversu illa ósammála. hanneraðsérívilja þjóðannnar. Útsvarsprósentur Reykjavlkurborg 13,03% Kópavogsbær 13,03% Seltjarnarneskaupstaður 12,46% Garðabær 12,46% Hafnarfjarðarkaupstaður 13,03% Bessastaðahreppur 13,03% Mosfellsbær 12,94% Kjósarhreppur 13,03% Reykjanesbær 12,70% Grindavtkurkaupstaður 13,03% Sandgerðisbær 12,70% Gerðahreppur 12,70% Vatnsleysustrandarhreppur 13,03% Akraneskaupstaður 13,03% Hvalfjarðarstrandarhreppur 11,24% Skilmannahreppur 11,24% Innri-Akraneshreppur 12,B7% Leirár- og Melahreppur 13,03% Skorradalshreppur 11,24% Borgarfjarðarsveit 13,03% Hvítársíðuhreppur 13,03% Borgarbyggð 13,03% Kolbeinsstaðahreppur 12,20% Grundaríjarðarbær 13,03% Helgafellssveít 11,24% Stykkishólmsbær 13,03% Eyja- og Miklaholtshreppur 12,80% Snæfellsbær 13,03% Saurbæjarhreppur 13,03% Dalabyggð 13,00% Bolungarvíkurkaupstaður 13,03% (safjarðarbær 13,03% Reykhólahreppur 13,03% Tálknafjarðarhreppur 13,03% Vesturbyggð 13,03% Súðavíkurhreppur 13,03% Árneshreppur 13,03% Kaldrananeshreppur 13,03% Bæjarhreppur 12,50% Broddaneshreppur 12,70% Hólmavíkurhreppur 13,03% Siglufjarðarkaupstaður 13,03% Sveítarfélagið Skagafjörður 13,03% Húnaþing Vestra 13,03% Ashreppur 12,45% Sveinsstaðahreppur 12,80% Torfalækjarhreppur 12,80% Blönduósbær 13,03% Svlnavatnshreppur 12,20% Bólstaðarhliðarhreppur 12,75% Hófðahreppur 13,03% Skagabyggð 12,40% Akrahreppur 13,03% Akureyrarkaupstaður 13,03% Húsavíkurkaupstaður 13,03% Ólafsfjarðarbær 13,03% Dalvikurbyggð 13,03% Grlmseyjarhreppur 13,03% Arnarneshreppur 13,00% Eyjafjarðarsveit 13,03% Hörgárbyggð 13,03% Svalbarðsstrandarhr. 13,03% Grýtubakkahreppur 13,03% Skútustaðahreppur 13,03% Aðaldælahreppur 13,03% Tjörneshreppur 12,85% Kelduneshreppur 13,03% Öxarfjarðarhreppur 13,03% Raufarhafnarhreppur 13,03% Svalbarðshreppur 12,50% Þórshafnarhreppur 13,03% Seyðisfjarðarkaupstaður 13,03% Fjarðabyggð 13,03% Skeggjastaðahreppur 13,03% Vopnarjarðarhreppur 13,03% Fljótsdalshreppur 13,03% Borgarfjarðarhreppur 13,03% Mjóafjarðarhreppur 13,03% Fáskrúðsfjarðarhreppur 12,70% Breiðdalshreppur 13,03% Djúpavogshreppur 13,03% Austurbyggð 13,03% Fljótsdalshérað 13,03% Sveitarfélagið Hornafjórður 13,03% Vestmannaeyjabær 13,03% Sveitarfélagið Árborg 13,03% Mýrdalshreppur 13,03% Skaftárhreppur 13,03% Ásahreppur 11,24% Rangórþing eystra 13,03% Rangárþing ytra 12,99% Gaulverjabæjarhreppur 12,70% Hraungerðishreppur 13,03% Villingaholtshreppur 13,03% Hrunamannahreppur 13,03% Hveragerðisbær 13,03% Sveitarfélagið Ölfus 13,03% Grímsnes- og Grafningshreppur 12,74% Skeiða- og Gnúpverjahreppur 13,03% Bldskógabyggð 13,03%

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.