Mjölnir


Mjölnir - 24.05.1950, Blaðsíða 2

Mjölnir - 24.05.1950, Blaðsíða 2
t MJÖtNIR —VIKCBEÆD- Úígefandi: SÓSÍALISTAFÉLAG SiGLUFJARÐAR Ritstjóri og ábyrgðarmaður: Benedikt Sigurðsson Blaóið kemur út alla miðvikudaga áisfcriítarglald kr. 20,00 árg. — Af greiösla Suðurgötu 10. Símar 194 og 210 Siglufjarðarprentsmiðja h/f. Form. F.U.S. svívirðir siglf irzkan verkalýð kc í blaðinu „Siglfirðingi, sem kom út 11. maí s. 1. er grehu eftir Óla Blöndal, formann F.U.S. hér í hæ. Grein þessi á að vera afmælisgrein, en verð ur í höndum höfundarins að slitróttu raupi og aurkasti til andstæðinga þessa f élags. — Og það út af fyrir sig hefði mátt láta óátalið, því hver heiðrar minningu síns félags á mcrkum tímamótum, svo sem hugur og hjartalag stend ur til. ¦k En það er eitt atriði í þessari afmælisgrein, sem enginn heiðarlegur verkalýðssinni lætur.ómótmælt, og skal það því gert hér að umtalsefni, þó í stuttu máli verði. k ÓIi Blöndal ræðir í upphafi greinar sinnar um árin kringt um 1930 og telur að þá hsáif horizt hingað til lands „ýms ar öfgastefnur," sem óskyld- ar væru íslenzkum hugsunar hætti og venjum. Hann talar um austanvind, sem andað haf i hér köldu um þær mund- ir, og að „hverskyns dindil- menni" hafi risið hér upp og baríð sér á brjóst og boðað hið „austræna fagnaðarer indi" en aðalinntak þess liafi verið „lítil vinna, miklir pen- ingar." Og síðan segir hann' orðrétt: „Trúgjarn ahnenn-| ingur lagði við hlustirnar, —\ LETINGJAR OG ÖNNURJ*' SNYKJUDÝR ÞJÓDFÉ- ILAGSINS hlupu allshugar- fegnir inn í raðir kommúnista og sleiktu út um." (let.br. mlín * Nú hljóta menn að spyrja: Hvaða menn eru það, sem Ól. Bl. kallar „letingja og snýkjudýr þ jóðf élagsins" ? ™ Hvaða stétt manna var það, sem á árunum fyrir 1930 lifði við atvinnuleysi og skort, og þurfti að berjast við harðvít- ugt atvinnurekendavald fyrir hverri einustu kjarabót, sem hún hlaut? Og hvað er það, sem Ól. Bl. kallar „öf gastefn ur," „austanvind" og „aust- rænt fagnaðarerindi" ? * Öfgastefnan og austanvind- urinn, sem hann talar um er hugs jón jafnaðarstefnunnar, sem farin var að ná talsverð- um áhrifum hér á landi þá, var leiðarljós verkafólksins í barattu þess við ósvífna og liarðdræga atvinnurekendur. ,* Letingjarnir og snýkjudýrin sem hann talar um, er hið siglfirzka verkafólk, sem var þá að skapa sér smátt og smátt heilsteypt öamtök og hafði vitanlega jafnaðarstefn. og baráttukenningar hennar að leiðarljósi. Og vitanl. var það þetta fólk, sem hópaðist utan um hina nýju stefnu og setti traust sitt á hana, að hún mætti verða því vegur til betrá og frjálsara lífs, vegur, sem það sjálft leggði með samtakamætti sínum og ein- ingu. Það vissu flestir Siglfirðing- ar, að F.U.S. væri ómerkilegt f élag, en engum datt þó í húg að eftir tuttugu ára skrykkj- ött líf, yrði upphafið á lífs- registri þess svívirðingar um þann verkalýð, sem fyrir tuttugu árum bjó hér í þess- um bæ við léleg kjör, — og raunar er þetta svívirðing um allt það verkafólk, sem fyrr og síðar hefur aðhyllst jafnaðarstefnuna; k Við athugun kemur þó í Ijós, að upphaf greinar ÓI. BI. er hliðstætt við félagið sjálft. — Það var upphaflega stofnað til að berjast á móti jafnaðar stefnunni, til að verða tæki í höndum atvinnurekenda gegn þeirri viðleitni verkafólksins að skapa sér þau líf skjör, sem ' það taldi sér samboðið og fært að lifa Við. Sem betur f ór tókst því aldrei að eyði- leggja samtök verkalýðsins, þó því hinsvegar skuli trúað, að það liafi átt sinn þátt í klofningi og deilum innani verkalýðssamtakanha. Og eitt er þó víst, að um þær mundir, sem félag þetta varð tuttugu ára eru verkalýðssam tökin hér samstilltari og meiri einhugur ríkjandi innan þeirra en nokkru sinni fyrr, — svo árangurinm af tuttugu ára baráttu FUS gegn verka- lýðshreyfingunni hefur farið í öfuga átt við uppliaflegan tilgang. Og sú eining, sem nú hefur skapast og er sterkari en nokkru sinni áður, hefur f yrst og fremst slíapast gegn þeim ráðstöf unum, sem íhalds stjórnin og íhaldið barði í gegn á Alþingi. Rás atburð- anna virðist vera nokkuð föst þrátt fyrir allt. Og mjög Iík- legt tel ég, að grein Óla Blönd als verði fremur til að þjappa Verkafólki saman en til að sundra því. — Slík ummæli Um vissa stétt fólks og þau er hér að framan hafa verið rædd, verða geymd eh ekki gleymd, það má formaður F.U.S. vera viss um og þeir aðrir f élagar hans, sem eins hugsa. •k Högg sem þessi, greidd verka lýðnum, verða lengi muhuð og óvíst hvort sá, sem sló, ber ekki rjóðari vanga á eftir en hinir, sem fyrir höggi urðu. æjarpos k Handavinnusýning barnaskól ans var sunnudaginn 14. maí s.l. Handavinna stúlknanna var að venju f jölbreytt og niargt fall- ega ©érðra muna að sjá. — Handavinna drengja, sem aðal- lega var ýmsir smíðisgripir virt ist elkki eins fjölbreytt og oft áður, heildur var talsvert smíð- að í sama stíl, bæði ieikföng og margir gagnlegir munir til notk unar á heimilum. Handbragðið virtist yfirleitt gott óg ibera iþess vott að vandvirkur kennari stjórnaði þar. Þau sýnishorn af teikningum nemenda ,sem þarna voru hengd upp báru iþess vott að hugmynda flug iþeirra sjáÉa hafði ráðið um gerð myndanna. Þar var ekki um stælingu Ijósmynda ao ræða eða litaðra póstkorta, held ur áhugamál og hugmyndir barnanna, t. d. skíðamenn fi ýms um stellingum í göngu, svigi og stökki, o.fl. o.fl. — Eg hafði ánægju af að skoða þessa sýn- ingu, og svo held ég' að hafi verið um fleiri. -k Nýtt félag stofnað. — Laug- ardaginn 20. máí s. i. var hald- inn " stofnfundur félags, sem nefnist Fegrunar- og menningar félag Siglufjarðar. Það helfur áður verið á það minnst hér, að kvenfél. Von sendi öllum félög- um hér í bænum bréf, þar sem óskað var eftir þátttöku í stofn un sambands menningarfélaga 1 bænum, sem hefði það höfuð- verkefni að vinna að fegrun bæjarins og halda álofti minn- ingu þeirra manna,^sem höfðu rutt brautina í menningarmál- um bæjarins. Rösklega 20 félög tjáðu sig Ifús til þessa samstarfs og tilnefndu fulltrúa fyrir sína hönd til að mæta á undirbún- ings- og stofnfundi þessa sam- bands. Undirbúningsnefnd, sem kosin var af hinum tilnefndu fuUtrúum, varð ásátt um að haf a f orm þessa f élags eða aam bands þannig, að í það igætu einnig gengið einstaklingar. — Nefndin gerði einnig frumvarp að lögum fyrir Ifélagið. Félagið var stofnað eins og fyrr segir, s.l. laugardag, á af- mælisdegi Sigluf jarðar 20. maí. jStofnendur voru um tuttugu, að aillega fulltrúar ýmissa félaga. 1 fundarlofc var samlþykkt að láta lista liggja frammi í nokkr- um búðuui og gætú iþeir, sem óskuðu að ganga í félagið skrif- að sig á þá lista og skyldu þeir sem rita sig inn í félagið, til næsta fundar og á honum, tald- ir sto>fnendur þess. Kosin var stjórn ,varastjóm og endurskoðendur og skipar eftirtalið fólk þær trúnaðarstöð ur: Form. frú Sigurbjörg'Hóhn. Aðrir í stiórn eru: f rú Eirílksína Ásgrímsdóttur, Jóhann Þorvaids son, Gunnar Jóhannsson og Sig urður Gunnlaugsson. , 1 vara- stjórn voru kosnir: Jón Skafta- son, Haukur Jónasson, Magnús Vagnsson, Jóhann G. ÍMöller og Jóhann Maimquist. Endurskoðendur voru kosnir: Einar M. Albertsson og Bjarni Þorsteinsson og til vara Jón Þorsteinsson og frk. Jóhanna Jóhannsdóttir. Fundurinn samþykkti að feia stjórninni að gera drög að starfs regium fyrir félagið. •k Fegrun og menning. — Sjálf- sagt er að. fagna stofnun þessa félags og óska því fararheilla, starfsamra og áarngursríkra daga. Hér í bæ eru næg verkefni fyrir þetta félag, sem hefur sett sér það markmið að vinna að fegrun -. bæjarins o.g aukinni menningu íbúa hans. Þetta virð- ist í fljótu bragði vera tvíþætt markmið, en svo er þó ekki. — Menning og fegrun haldast í hendur og ieiðir hvort af öðru. Eg tel því að takizt félaginu að ná árangri annaðhvort í fegrun bæ.]arins eða aukinni menningu íbúanna, þá sé hinu iyf t upp um leið. I iþessum dálkum hefur marg sinnis verið rætt um þörf á því, að útlit bæjarins yrði gert hrein legra, og bent á að fyrst og fremst beri f orráðamönnum bæj, arins að hafa forgöngu <1 því efni. — Vonandi ikemst nú skrið ur á þessi mál við stofnun þessa félags og vonandi leggjast bæj- arbúar aílir á eitt því til aðstoð- ar og uppörfunar. kr Fimmtugsafmæh. — Þann 21. þ. m. átti Vernharð Karls- son, verkamaður, Laugarveg 5, fimmtugsafmæli. Vernharð er þekktur sem duglegur og nýtur verkamaður. Mjölnir sendir hon um heillaóskir í tilefni þessa merkisafmælis. T*r Silfurbrúðkaup. — 1 gær, þriðjudaginn 23. maí, áttu hjón- in Anna Konráðsdóttir og Vern- harð Karlsson, Laugarveg 5 hér í bæ silfurlbrúðikaup. Mjölnir færír iþeim hamingjuóskir fyrir hönd f jölmargra vina og kunn- ingja í hópi sósíallista, og óskar þejm langfar sambúðar enn og Ifarsælla daga. •k Jarðarför Jóns Jónssonar, Hvanneyrarbfaut 19, fór fram frá Kiglufjarðarkirkju 17. meí. Þá^var .iafnframt jarðaður lít1; drengurinn, Jóhann Ólafur Gunnþór, sonur hjónanna Jón- ínu Jóhannsdóttiu' og Siguriþórc Þorgilssonar, Hafnargötu 20. k Jarðarf ör Páls Schram, verka manns Háveg 12, sem lézt ií Sjúkrahúsi Siglufjarðar i s. 1. viku eftir stutta legu þar, fór fram í gær frá Siglufjarðar- kirkju. kr Aðalfundur Knattspyrnufél. Sigluf jarðar var haldinn sunnu daginn 14. þ. m. Stjórnina skipa nú: Form. Vigfús Guðbrandsson Aðrir í stjiórninni eru: Eiríkur Eiríksson, Sigurður Þorkelsson, Jóhanna Skal^tadóttir og Garðar Arason. Sósíalisfar! Félagar í Sósíalistafélaginu eru áminntir um að greiða áfall- in flokksgjöld á J skrifstofu félagsins sem allra fyrst. Flokksskrifstofan 19 ÞAKKAEÁVARP Hjartanlega þökkum við öllum þeim, sem sýndu okkur samúð og hluttekningu við jarðarför litla drengsims okkar Jóhanns Ólafs Gunnþórs JÓNÍNA JÓHANNSDÓTTm SIGURÞÓR ÞORGILSSON Skrar yfir tekjuskatt og eignaskatt, tekjuskattsviðauka og stríðs- gróðaskatt; skrá yfir gjöld til Ahnannatrygginga; skrá yfir gjöld atvinnurekenda fyrir tryggingarskyld störf og skrá yfir gjöld til námsbókasjóðs, liggja frammi almenningi til sýnis á skrifstofu bæjarfógeta, frá og með 17. þ. m. til 31. þ. m. — Kærur yfir álögð- um skatti eða öðrum gjöldum séu sendar formanni skattanefndar, bæjarstjóranum í Siglufirði, ekki síðar en þann 31. þ.m. kl. 6 e.h. Siglufirði, 16. maí 1950 SKATTANEFND. íbúb óskasí Óska allra f yrst. ©ftir einu herbergi og eldhúsi nú þegar eða sem AFGR. BLAÐSINS VlSAR A. frá Síldarverksmiðjum ríkisins Allir þeir verkamenn, sem óska að starfa hjá oss á næstu síldarvertíð, þurfa að hafa sótt skriflega um vinnu fyrir 25. þ. m. I ¦ Sigiufirði, 16. maí 1950. SHJDARVERKSMHOJUR RHÍISINS

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.