Mjölnir


Mjölnir - 28.06.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 28.06.1950, Blaðsíða 1
<^> ^^ Hræsniskrif Neista 18. tölublað. Miðvikudagur 28. júní 1950. 13. árgangur. Samningarnir við S. R. Þróttur samþykkti á f undi í f yrradag að halda áfram samningatilraunum við atvinnurekendur á sama grundvelli og áður. Verfcamannafélagið Þróttur hefur undanfarið staðið í samn ingaumleitunum við stjórn S,R. sem er stærsti atvinnurekand- inn hér, um kaup og kjör Þróttar-meðiima, en samningar milli Þróttar og atvinnureík- enda runnu, svo sem kunnugt er, út um s. 1. mánaðamót. Síðan samningaumleitanir hóf ust hafa stjórn Þróttar og stjórn S.R. haldið einn við- ræðufund. Lagði Þróttur þar fram tillögur sínar um ibreyt- ingar á gamia samningnum og staðfesti þær síðan með Lréfi. Segir m. a. svo i bréf inu: „St jórn A. S. 1. hef ur óskað eftir við sambandsl élöghi' að þau hafi samninga lausa, vegna gengislækkunarinnar og hiima miklu verðhæíkkana á ölluin vörum, sem af henni stafa. Verkam.fél. Þróttur vill þó á grundvelli eftirfarandi atriða ræða við stjórn S.R. um samn- inga yfir síldveiðitímabilið, sem nú er að hefjast: 1. Grunnkaupshækkun, án þess þó að félag vort tapi rétti til hugsanlegrar vísi- töluhækkunar. 2. Að f elldur verði niður mis- munur á mánaðarkaupi og tímavinuukaupi, er vai* í síðustu samningum, sem mun vera um 5%. 3. Að næturvinnukaup verði greitt allt árið. 4. Að þeir Siglfirðingar, sem voru í verksmiðjunum s.l. ár, svo' og aðrir, sem verk smiðjurnar ætla sér að ráða næstu vertíð ,verði teknir í vinnu hið bráð- asta." iStjórn S.R. hélt til Reyfcja- vikur sama dag og bréf Þrótt- ar barst, og var enginn fundur haldinn um málið, en stjórn Þróttar hefur átt einn viðræðu- fund með framfcv.stjóra S. R. síðan. Stjórn verksmiðjanna óskar fyrst og fremst eftir föstum samningum yfir ailt reksturs- támabiiið, án þess að bjóða nokk uð á móti. /Um kröfur Þróttar er það að segja, að þeir eru í fyllsta máta sanngjarnar, þegar tekið er til- lit til þeirrar mifclu dýrtíðar, sem nú er í landinu, og fer sívaxandi, ekki sízt íþegar þess er gætt, að engin trygging er fyrir því, að hún verði ekki aukin stórkostlega með aðgerð um og mánuðum, eftir að júií- visitalan hefur verið reiknuð út, en vísitöluuppbætur á kaup eiga að greiðast samkvæmt henni til áramóta. Sérstaklega er þó (þýðingar- mikið, að næturvinnutaxti fyrir allt árið fáist inn í samning- ana. Siglufjörður er sá eini af örfáum, ef ekiki sá eini af öll- um kaupstöðum landsins, sem ekki' . hefur næturvinnutaxta gildandi allt árið. Langæskilegast frá sjónar- miði siglfirzkra vei<kamanna, og raunar als verkalýðs i land- inu, hefði verið, að verkalýðs- félögin öll hefðu lausa samn- inga, meðan sú óvissa, sem nú ríkir í verðlagsmálunum, helzt. Óverjandi hefði verið af stjórn Þróttar að fara að óskum stjórnar SJR. á 'því efni að gera bindandi samninga strax í júní, áður en júiávísitalan hefur verið birt, og séð verður, hvort útreikningur hennar verður í nokfcru samræmi við þá geysi- legu dýrtíðaraukningu, sem orðið hefur undanfarið. Eins og ikemur fram í bréfi Þróttar, sem birtur var kafli úr hér að framan, hefur félagið beðið eftir ábendingum stjórn- ar A.S.Í. um, hvaða leiðir skuli farnar. Þrátt fyrir ítrekaðar (Framhald á 4. síðu). , yly síðasta Neista er kvartað undaii noikikrum greinum, sem birzt hafa hér í blaðinu 'Um verkalýðsbáráttu Aiiþýðufl. — Talar blaðið um, að sósíalistar hafi nú samvinnu við íhaldið um að níða Aliþýðufl., iþessa hjálparhellu og bjargvætt ai- iþýðunnar á íslandi í 34 ár. — Segir blaðið, að síðan Aiþýðufl. fór í stjórnarandstöðu, hafi hann gert sér far um að stofna eikki til árekstra við Sósíalista- flofckinn. Talar blaðið siðan í hjartnæmum tón um hvílík nauðsyn sé á því að „komm- únistar" hætti iþessu ahaafi, og beri sigl nú að hjálpa Alþýðu- flokknum í baráttu hans við (Shaldið!!! Sannarlega er nú slkörin tek- in að færast upp í bekkinn, þeg ar Aiiþýðufi. er farinn að ibregða öðrum um íhaldaþjón- ustu og gefa í skyn að staðið hafi á sósialistum tii samfyik HAPPDRÆTTI SÓSlALISTAFLOKKSIS til ágóða fyrir Þjóðviljann Sósíalistafl. hefir fengið leyfi tii að efna til happdrættis til ágóða fyrir útgáfu dagblaðs síns, Þjóðviljans. iHappdrætti þetta hefur nú verið auglýst og er sala mið- anna hafin. Hver miði kostar kr. 5,00 og eru þeir afhentir til flokksmanna og annarra, er styðja vilja iþetta happdrætti SósíaUstaflokfcsins með því að selja miða þess. iVinningar happdrættisins eru iþessir: 1. Stofusett kr. 15.000,- Heríxtann Einarsson kveðjuorð Þann 10. júní s.l. andaðist að heimili sínu, Hverfisgötu 16, Hermahn Einarsson bifréiðar- stjóri. Hermann var fæddur að Reykjarhóli í Austur-Fljótum 13. ágúst 1897, sonur merkis- hjónanna Einars Hermanns- sonar verkstjóra og Kristínar Gásladóttur. 1906 fiutti fjöl- sfcyldan að Hóli í Siglufirði og þaðan að Neðri-iSfcútu, og átti þar heima þar til snjóflóðið mifcla féli á bæinn 12. apríl 1919. Þar var Hermann mjög hætt fcominn og mun aidrei hafa beðið þess bætur að fuilu. Eftir þann atburð . átti Her- mann heima hér í bænum. Eftir fermingu stundaði Her mann sjómennsku, var á há- fcarlaskipum. Þótti hann ágæt- ur sjómaður, og það rúm vel skipað, þar sem hann var. — Hermann fcvæntist Guðrúnu Ásgrímsdóttur frá Siglunesi, hinni mestu ágætis og sæmdar- fconu. Eignuðust þau hjón tvö börn, sem bæði dóu ung. — Konu sína missti Hermann eftir stutta en ástríka sambúð. Með síðari fconu sinni, Halldóru Bjarnadóttur, eignaðist Her- mann einn son, Einar að nafni. Dóttur eignaðist Hermann, Hali iua y.aldhafanna á naestu jnk- | dóö^ sem yiaau£ iiér á SÍmstöð inni. 1 hinum mifclu veikindum Hermanns naut hann ástríkrar umönnunar hinnar ágætu konu sinnar, Halldóru, sonar síns og föður, sem gjörðu aJit, sem í Iþeirra vaidi stóð til að létta þjáningar hans. Þegar ég flutti hingað til Siglufjarðar 1928, var Her- mann Einarsson einn þeirra verkamanna sem ég kynntist strax. Hermann heitinn var þá einn af aðal forustumönnum iVerlkamannafél. Siglufjarðar. ~ Hann var meðal stofnenda þess og í stjórn um lengri tmia. — Kynni mín af Hermanni voru öli á einn veg: Þar var maður, sem einskis lét ófreistað tii þess að fá í gegn hagsbætur til handa verkalýðnum, og var frá iþví fyrsta til hins síðasta einn allra heilsteyptasti verkalýðs- sinni, sem ég hef þekkt; ætíð tilbúinn til baráttu fyrir þeim málstað, sem hann taldi rétt- astann og beztan. Hermann heitinn átti sæti í bæjarstjórn Sigluf jarðar frá iþví í jan. 1929 tii '34. Þar var hann hinn ötuli forsvarsmaður verkaiýðsins og átti frumfcvæði að fiutningi f jölda mála sem til heilla horfðu fyrir verkafólk í Siglu- firði, 2. Stofuskápur kr. 7,000,00; 3. Isskipur kr. 6.000,00; 4. Mál- verfc kr. 6.000,00; 5. Þvottavél kr. 4.000,00; 6. Saumavél kr. 3.000,00; 7. kaffisteii, 12 manna (úr ísl. leir) ikr. 2.000,00; 8. (Góifteppi kr. 2.000,00; 9. Rafha véi kr. 1.000,00; 10. Ryfcsuga kr. 1.000,00; 11. kaffistell, 6 manna (úr ísL, leir) kr. 1.000,- 12. Matarstell kr. 1.000,00; 13. Heildarútgáfa af verkum Kilj- ans kr. 800,00; 14. Hrærivél kr. 600,00; 15. Hrærivél kr. 600,00. AUs eru vinningsverð- mætin kr. 50.000,00. Sósíalistaflofckurinn heitir á aila meðlimi, sína og alla þá verkalýðssinna, sem skilja þá geysiiegu þýðingu, sem útgáfa Þjóðviljans hefur fyrir allan verfcalýð þessa lands, að taka miða til sölu og vera sífellt á verði um að nota aiia mögu- leika til að selja þá. Hvort- tveggja er, að málefni það, sem ágóðans á að njóta í tryggðri útkomu Þjóðviljans, er göfugt og gott, og vinningar þeir, sem dregið verður um á sinum tíma eru allir gagnlegir og eftirsóttir ingar við Alþýðufi. gegn aftur- haldinu! Aliir vita, að Alþýðu- flokkurinn hefur undanfarin 10 —15 ár ékki verið annað en ilítihnótileg deild í afturhaids- breiðfylkinigunni og hefur hafn að hverju samfylkingarboði sósíaiista eftir annað. Skuiu nú rök ieidd að þessu með dæm- um sem allir iþekkja. Að lofcnum allþingiskosning- unum í fyrrahaust ibuðu sósiíal- istar Aiþýðufl. og Framsókn stjórnarsamstarf, ef samlkomu- iag næðist um málefnasamn- ing. Hvernig tok ATiþýðufl. und- ir 'þetta samvinnutilboð sósíal- istanna? Hann lýsti yfir því, að hann mundi efckert sam- starf hafa við sósíalista, hvað sem máiefnum iiði. Hann I mundi hvorki styðja né veita hlutleysi þeirri r'iikisstjórn, sem sósíalistarnir styddu eða veittu hlutleysi. Fyrir bæjarstjórnarkosning- arnar í vetur buðu sósíahstar Aiþýðufl. og Framsókn sam- fylkingu, eða, ef þeir kysu held ur, samvinnu um stjórn R.viík- ur að fcosningunum ioknum, ef flokfcarnir hefðu hver sinn iista í kosningunum. Hvaða undir- tektir féfck þetta tiiboð? — Jú! iBáðir flofckarnir •• höfnuðu tilboði sósíalista algerlega. — Alþýðufl. iýsti þ-ar að aufci margsinnis yfir í aðalmálgagni sínu, að hann vildi enga sam- vinnu hafa við „ikommúnista," og ekkert við þá tala um máiið. Fleiri dæmi er áþanft.að til- færa. Þessi tvö sýna glöggt á hve háu stigi samfylfcingarvilji Aiþýðufl. hefur verið alveg fram á síðustu mánuði. En hafi einhiver hugarfarsbreyting orð- ið hjé flofcksforustunni nýlega, og vilji hún nú í einlægni taka upp heiðarlega samvinnu við sósíalista, þá mun efcki standa á iþeim til samstarfs. hlutir, svo ekki er erf itt að tala fyrir sölu á þessum happdrætt- ismiðum. Dregið verður 1. des. 1950. Miðablokkir verða afhentar í sfcrifstofu Sósíalistafél., Suð- urgötu 10. Draigið ekki að taka blotokirnar svo hvert tækifæri notizt. A þeim árum, sem Hermann var d bæjarstjórn, var að til- hiutan hans, ásamt annarra fulltrúa verfcamanna, samþyfckt tiliaga Iþess efnis, að við aila toæjarvinnu skyldi aðeins unn- ið í 8 klst. fyrir fullum dag- launum. A þeim tíma iþótti slik samiþykkt hin furðulegasta og andstæðingar máisins beittu sér mjög ákveðið á móti því á bak við tjöldin. En þessi á- kvörðun var svo vel séð meðal verkamanna, að engin bæjar- fulitrúi andstæðinganna treysti sér að flytja þar á breytingu. Sigluifjarðarkaupst. var fyrsti kaupstaðurinn á Islandi sem kom á hjá sér 8 stunda vinnu- degi við bæjarvinnu. ÍHermann Einarsson var prýðis vel gefinn maður og afl- aði sér haldgóðrar þekkingar og menntuiaar án sérstaks skólanáms. Hann hélt fast við skoðanir sónar og varði þann málstað, sem hann taldi rétt- astan, af harðfylgi og festu. Það er elkki ætlun mín að skrifa langa ælfiferilsskýrslu um Hermann heitinn Einars- son. Þessi fátæklegu orð mín ber mifclu fremur að skoðast sem kveðja frá mér til góðs vinar og gamals félaga í verka- iýðshreyfingunni á Sigiufirði; félaga sem aldrei lét sitt eftir iiggja, að styðja þann málstað, sem við vorum sammáia um að væri réttur og göfugur. Við fráfall Hermanns hefur verfcalýðshreyfingin á Siglu- f irði misst einn af sinum beztu mönnum, — félaga, sem var með að ryðja brautina og leggja hornstein að samtöfcum siglfirzkrar aiþýðu. (Framhald á 4. síðu)

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.