Mjölnir


Mjölnir - 12.07.1950, Blaðsíða 4

Mjölnir - 12.07.1950, Blaðsíða 4
Sundlaugin tekin í notkun (Framhald af 1. síðu) karla en 4 fyrir konur. And- dyri er rúmgott, og miðasalan gegnt innganginum. í miðasölu klefanum er geymsla fyrir verð mæti, er laugargestir hafa með ferðis, því engar læstar hirzlur eru í búningsherbergjunum. — Beggja megin miðasöluher- bergisins eru isvalir, sem ætlað- ar eru fyrir áhorfendur. Gólf í búningsherbergjum og anddyri er „terrássó"-lagt, en steypt gólf í böðum og þurrkklefum. Böðin eru flísalögð. Á neðri hæð hússins er aðeins búið að innrétta kennaraher- bergi, en f yrirhugað er að ikoma þar upp igufubaði, í suðurend- anum og er undirbúningur und- ir það hafinn. í norðurendanum á að koma þvottahús og áhalda geymslur. Miðhluta neðri hæð- arinnar að vestan er óráðstaf- að. Undir stéttunum austan við laugina er vélasalur, þar sem hitunartækjum, hreinsitækjum, dæluvélum o.þh. er komið fyrir. Öll þessi tæki, nema mótorarn- ir, eru smíðuð innanlands, felst í Hamri h/f. Laugarhúsið er ófullgert að utan ennþá o gumhverfi þess ólagflært og enn eftir að lag- færa ýmislegt smávegis innan- húss, t. d. hefur ekki verið hægt að mála allt sem þurft hefði að mála, sökum efnis- skorts. Undirstöður laugarinnar og tilhögun öll er miðuð við það, að byggja megi yfir hana, og uppdrátturinn, sem byggt var eftir ,er af sundhöll. Það er sjálfsagt ósk og von allra Sigl- firðinga, að laugin verði yfir- byggð eins fljótt og tök verða á. Yfirumsjón með byggingunni hafði Jón jGuðmundsson, bæjar verkfræðingur, en íþróttamála- nefnd bæjarins hefur einnig fylgzfr með framkvæmdum við hana. Formaður þeirrar nefnd- ar undanfarin tvö ár ,sem laug- in hefur verið í byggingu, hefur verið Gestur Fanndal kaupmað ur, sem iíka var einn af helztu hvatamönnum að byggingu gömlu laugarinnar. Kostnaður við laugina eins og hún er nú, er um kr. 900 þús., en áætlað er að hún muni kosta iy2 millj. kr. fullgerð. lleksturiim í sumar. tÁkveðið hefur verið að laug- in verði rekin næstu 3 mánuði, en óráðið er enn um rekstur hennar eftir það. Verður hún opin frá kl. 9 á morgnana til kl. 10 á Ikvöldin. Mun verða auglýst á næstunni hvernig daglegum rekstri hennar verður hagað. Starfsfólk mun verða 5 manns. Forstöðumaður hefur verið ráðinn Helgi Sveinsson, íþróttakennari, en auk hans verður sennilega ráðinn annar sundkennari. Ennfremur hafa verið ráðnir tveir baðverðir, karl og kona ,og ein miðasölu- stúllka. Rekstur laugarinnar mun hefjast í dag. SÍLÐVERKUNARNAMSKEiÐ hefur staðið hér yfir að imdanförnu. Námskeiðið er haldið að tilhlutan Síldarútvegsnefndar og á hennar kostnað. Kennari ánámskeiðinu hefur verið Magnús Vagnsson, síldarmatsstjóri. Námskeiðið hófst 1. þ. m. og lýikur í dag. ÍÞátttakendur, sem ganga undir próf eru alls 26, þar af 12 héðan frá iSiglufirði, en hinir víða að af landinu, flestir þó frá síldarveiðibæjun- um hér norðanlands. Námskeið þetta er fyrst og fremst fyrir eftirlitsmenn með s'ildverkun. Við bóklegu kennsl una, sem hefur farið fram á barnaskólanum hér, hefur ver- ið stuzt við Handbók síldverk- unarmanna, en aUk bóklega námsins hafa farið fram verk- legar æfingar við söltun eftir iþví sem tök hafa verið á. Hafa þátttakendur í námskeiðinu gert sér f ar um að notf æra sér kennsluna sem bezt. Próf fer fram í þrennu lagi. Fyrsti hluti þess er skriiflegur og fer fram í dag. Síðan er þátttakendum ætlað að verika þrjár tegundir s'ildar á sumar og leggja firam til sýnis í haust, ásamt ýtarlegum skýrslum um verkun og ástand síldarinnar. Er það annar bluti prófsins. Þriðji hluti þess er í því fólgin að þátttakendur verða látnir sýna kunnáttu sína í að greina og skoða síld, og er munnlegt próf d sambandi við það. Fer Iþað einnig fram i haust. Kennari á námskeiðinu hefir verið Magnús Vagnsson síldar- matsstjóri, eins og áður er sagt en auk þess hefur Haraldur Gunnlaugsson haldið eitt erindi á námsíkeiðinu um skýrslubald eftirlitsmanna á síldverkunar- stöðvum og ýmislegt í sam- bandi við það. Var þetta erindi hið fróðlegasta og gagnlegasta. Ennfremur lagði Haraldur fram nýtt skýrsluform, sem líklegt er að verði gefið út og notað framvegis. Afgreiðsutíma breytt Athygli skal vakin á aug- íýsingu frá bæjarstjóra á öðr- um stað í blaðinu, um breyt- ingu á afgreiðslutíma á bæjar- skrifstofunum. Verða skrifstof urnar eftirleiðis lokaðar fyrir hádegi en s'ðan opnar sam- fleytt frá kl. 1—6, mema á laugardögum frá kl. 10—12 f.h. Hléið frá kl. 3—4 verður fellt niður. Nýkomið Saumavélaolía ReiðhjólaoL'a Byðolía LITLA-BÚÐIN ttijja ttíé Miðvikudagur kl. 9: Fjábændurnir í Fagradal Fögur amer'isk mynd í eðlileg- um litum. Fimmtudag kl. 9: Fjárbændurnir í Fagradal Föstudag kl 9: Ævintýrið af Astrara konungi og fiskimannsdætrunum tveim. Laugardag kl. 9: Fjárbændurnir í Fagradal Verkfall Samkvæmt einróma samþykkt trúnaðarmannaráðs verka- kvennafélagsins Brynju, hefst verkfall verkaJkvenna þann 19. júlí kl. 6 síðd., hjá ölium þeim síldarsaltendum, sem ekki hafa samið við félagið um kaup og kjör fyrir þann tíma. Síðar verður nánar auglýst, hvaða síldarsaltenda þetfö nær til. Siglufirði, 11. júlí 1950. F. h. verkakvennafélagsins „Brynja" STJÓRN OG KAUPTAXTANEFND PP^R^ FRA ÞRÖTTI Samkv. núgildandi samningum, bar öllum síldarsaltendum að taka verkamenn þá, sem hjá þeim vinna í sumar, á tryggingu 8. júlí. Siglufixði, í júlí 1950. STJÓRN ÞRÓTTAR P, etr, i sem vilja gerast áskrifendur mánaðarritsins ANNÁLL ER- LENDRA TÍÐINDA geri svo vel að tilkynna það í afgreiðslu Mjölnis, sími 194 Miðvíkudagur 12. júM 1950. 20. tölublað. 13. árgangur. Styrjöldin í Kóreu er sjöunda stórstyrjöldin, sem háð er að undir- lagi Vesturveldanna síðan 1945. Stríðið í Kóreu er sjöunda stóra styrjöldin, sem Vestur- veldln hafa háð síðau 1945 og eru þá óeirðir í Suður-Ameríku, Palestmustyrjöldin, hernaðarað gerðir Frauka á Madagaskar og vopnaviðskiptí Bandar.manna viö skæruliða á Filippseyjum ekki taidar með. 1) Bandaríkin lögðu fram vopn fyrir 5 milljarða dollara, og f jölda hernaðarráðunauta til styrjaldarreksturs Chang-Kai- Cheks og klíku hans gegn al- þýðunni í Kína. Bandaríkin og leppar þeirra í Kína töpuðu styrjöldinni. Hin ósvífna yfir- lýsing Bandaríkjamanna um að þau ætli að ver ja Formósu f yrir Kínverjum ,er yfirlýsing um að þau ætli að halda styrjöldinni gegn Kína áfram. 2) Bretland hóf styrjöldína í Grikklandi, og Bandarikin héldu henni áfram unz yfir lauk. Ef Bretland og Bandarik- in hcfðu ekki farið að sletta sér fram í innanlandsmálefni Grikkja ,væri ekki fasistaein- ræði þar nú. 3) Frakkland hóf styrjöldina í Viet-Nam og rekur hana nú með bandariskri aðstoð. Aðal- uppistaðan í her Fi-akka í Viet- Nam eru útlendingahersveitir, fyrst og fremst tugir þúsunda þýzkra herfanga úr heimsstyrj öldinni, sem leystir voru úr haldi gegn því að þeir létu skrá sig í útlendingaherinn. Um 18 af 20 milljónum íbúa Viet-Nam eru á yfirráðasvæði alþýðunn- ar. Frakkar ráða aðeins yfir mjórri landræmu meðfram ströndinni og nokkrum hafnar borgum. 4) Burma: Brezka krata- stjórnin hefur undanf arin 2—3 ár háð þar grimmúðlega ný- lendustyrjöld. 5) Malakkaskagi: Brezka kratastjórnin hefur í meira en 3 ár háð þar nýlendustyrjöld til að vemda hagsmuni tin- og gúmmi-kónganna. Uppistaðan í her Breta þar eystra eru ný- lenduhersveitir og himar ill- ræmdu „Black and Tan"-her- sveitir, sem samanstanda af lauslátum glæpamönnum og öðru illþýði, sem safnað hefur verið saman víðsvegar að um brezka heimsveldið, og urðu frægar að dýrslegri grimmd og siðleysi í irsku frelsisstyrjöld- iimi. i 6) Hernaður Hollendinga í Indónesíu. 7) Styrjöldin í Kóreu. fbúar Kína og Kóreu hafa hinsvegar ekki lagt fram einn einasta dollar tíl hernaðarað- gerða í Bandar., og aldrei sent eina einustu f lugvél eða herskip þangað til árása. Viet-Nam-bú ar hafa ekki sent eina einustu útlenda hersveit til Frakklands og aldrei hefur refsileiðangur Malakkaskagabúa og Burma- manna vaðið brennandi og myrðandi um friðsæl þorp Bretiands. Indónesíumenn hafa aldrei farið með báli og brandi um Holland. Grikkir hafa aldrei sent einn emasta hermann eða „ráðgjafa" til Bretlands eða Bandaríkjancaa, til að berja þar niður stjórn- málahreyfingar og koma á fót fasistaeinræði, né lagt fram fé og vopn til slíks. Þessum þjóðum hefur aldrei komið neitt slíkt til hugar. Þær berjast bara fyrir rétti sínum til að ráða sjálfar málum í sínu eigin landi. íhlutun „vestrænu lýðræðisríkjanna" í mál þeirra hefur kostað milljónir manns- lífa og meira blóð, tár og hörm ungar en nokkur orð fá lýst. Ef þær hefðu fengið að ráða málum sínum til lykta óáreitt- ar af hinum vestrænu kúgur- um, væri friðsamleg uppbygg- ing vel á veg komin í löndum þeirra og hagur þeirra marg- falt betri en hann er nú. Hinn heimskunm bandaríski blaðamaður Walter Lippman, sem stundum hef ur verið nef nd ur hin óopinbera málpípa banda ríska utanríkismáláráðuleytis- ins, hefur nýlega ritað grein þar sem hann segir m. a.: „YfirráðasvæSi kommúnis- mans hefur vaxið fyrir tilverkn að Asíuþjóðanna einna saman. Ef takast á að stemma stigu fyrir útbreiðslu kommúnismans verður hvarvetna að beita bandarískum og evrópskum her. Andkommúnistar í Asíu hafa hvergi megnað að hindra framsókn kommúnismans í Asíu. Vesturveldin hafa jafn- an orðið að taka virkan þátt í baráttunni." Það sem Lippman segir í raun og veru er þetta: Fram- sókn kommúnismans í Asíu hef ur ékki orðið fyrir tilverknað Sovétríkjanna, heldur Asíuþjóð iinna sjálfra. Bandaríkin og nýlenduveldi Evrópu eiga enga teljandi stuðningsmenn í Asiu, og styrjaldirnar, sem þar hafa verið háðar undanafrið og eru háðar nú, eru styrjaldir vest- rænna nýlendukúgara gegn þjóðum Asíu. ???? Sólrík stof a til leigu Til leigu er nú þegar ágætt herbergi í nýju húsi á fallegum stað í bænum. — Það er sól- ríkt og prýðilegt útsýni yfir höfnina. Afgr. vísar á Munið og segið öðrutn frá: Ég sd það í Litlubúðinni X-

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.