Mjölnir


Mjölnir - 19.07.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 19.07.1950, Blaðsíða 1
<^^^ 21. töhiblað. Miðvikudagur 19. júlí 1950. 13. árgangur. Samningar »Brynju« og atvinnurekenda Samningur um kanp og kjör var undirritaður í f yrradag. Frystihúsvinna f ellur undir almenna taxta; trygging hækkar um 100 kr. og vísitölu- uppbót; kaup fyrir síldarpönnun skal ekki falla undir tryggingu; næturvinnutíminn lengist og framlag atvinnurekenda í hjálparsjóð hækkar. frá Hækkuniii á kauptryggingunni. Tryggingin hækkar samkv. hinum nýja samningi úr kr. 1000,00 í kr. 1100,00, og skal greidd full visitöluuppbót á tryggingaruphæðina. Kr þetta mikilsverð kjarabót. Verði vísi- talan t. d. lð stig, eins og al- mennt er nú búizt við, namur hækkunin 265 krónum yfir trygghigartímabilið. Himsvegar féll Brynja frá kröfu sinni um vilcupsiiinga til handa sigllíirzkum stúlkum, er vinna að söltun. Sú hækkun, ef fram hefði náðst, hefði aðeins gilt fyrir síldarstúlkur, sem bú settar eru tiér í bepnum, ea tryggingarliækkunin tekun* tii allra stúlkna, sem að síldar- söltun vinna. / Tryggingartímabilið skal vera Ifrá því söiltun hefst og til 13. sept., en var áður til 10. sept. Frystihúsataxtinn Annað mikilsvert atriði • í þessum nýja samningi, og að sumra áliti það mikilsverðasta í honum, er ákvæðið um að sórtaxti fyrir íshusvinnu fahi niður og að hún verði fram- vegis greidd með hinu ahnenna t'imavinnukaupi félagsins, þó með þeim fyrirvara, að sé hærra kaup greitt fyrir írysti- húsavinnu annarstaðar. á land- inu, skuli það einnig greitt hér. í nærri heilan áratug hefur kaupgjald hér fyrir íshúsvinnu verið til muna lægra en al- mennt tímakaup. Hefur Brynja gert margar tiflraunir til að f á þetta leiðrétt ,en ekki tekizt fyrr en nú. Er því hér um mikilsvert atriði að ræða. ÍKaup fyrir pönnun skal ekki ganga upp í kauptryggingu. Þá er í samningnum akvæði um að kaup fyrir pönnun síld- ar skuli ekki teljast með í kauptryggingunni, en áður höfðu s'ildverkunarstöðvar, er létu frysta síld, rétt til að reikna það með í tryggingunni. Eru Iþess mörg dæmi, að fast- ráðnar síldarstúikur hafi orðið að sætta sig við að kaup fyrir 'pönnun, svo hundruðum króna skipti, hafi verið dregið kauptryggingu þeirra. Næturvinna frá kl. 20 til kl. 7. Samkvæmt nýja samningnum skal talin næturvinna frá kl. 8 að kvöldi til kl. 7 að morgni á tímabilinu frá og með 9. sept. til og með 7. júlí. Áður taldist næturvinna frá kl. 10 að kvöldi á þessu tímabili. Frsmlag í hjálparsjóð hækkar. Loks er svo í samningnum ákvæði um að framlag síldar- saltenda í hjálparsjóð skuli vera 5 aurar af hverri útskip- aðri tunnu. Áður var þetta framlag 3 aura af tunnu. Verulegar kjarabætur. Með tilliti til þess, hve lítið svigrúm er til frjálsra samn- inga milli verkajfólks og at- vinnurekenda, vegna afskipta ríkisvaldsins af þeim málum, er óhætt að segja, að Brynja hafi náð mjög góðum árangri í þessum samningum, og betri en flest önnur verkalýðsfélög, sem gert hafa samninga um kaup og kjör síðan gengislækk unarlögin komu til fram- kvæmda. Kjör Brynju um síld- arvinnu gilda nú í flestum eða öllum síldverikunarþorpum hér norðanlands. Sáttasemjari í deilu Brynju og síldarsaltenda var sr. Óskar J. Þorláksson. Árásin á Norður-Kóreu „lausn" á erfið- leikum leppstjórnarinnar „1 Suður-Kóreu vantar ekki menn, sem sjá lausn á hinum miklu erfiðleikum, sem landið á við að etja, í hernaðarlegri árás á Norður-Kóreu. Herinu, sem er þjálfaður og vopnaður af Ame- rfkumönnum, telur um 100,000 manns, — þar að auki er 50 þús. manna vopnað lögreglulið, — er álitinn niiklu sterkari en her Norður-Kóreu." Þannig komst Walther Bosshard, fréttaritari svissneska blaðsins Neue Zuricher Zeitung, að orði í grein sem blað hans birti 20. júní s. 1., fimm dögum áður en bandaríska leppstjórnin í Seoúl hóf árás sína norður ifyrir 38. breiddarbaug. Nokkrum dögum áður en leppstjórnin hófst handa um að „leysa erfiðleikana" á þennan hátt, var hinn ikunni striðsæsinga- seggur, John Foster Dulles, sem Truman gerði að utanríikismála- ráðunaut í því skyni að tryggja fylgi Repúbiikana í kalda stríðinu, staddur í Kóreu og ferðaðist með herforingjum og ráðunautum sínum um svæðið, þar sem bardagarnir hófust nokkrum dögum síðar. Hafa Iblöð víðsvegar um heim birt myndir af honum, þar sem hann er staddur í skotgröf rétt við landa- mærin og sikoðar hann landabréf ásamt S-kóreönskum og ame- rískum herforingjum. Afhjúpun Neue Zuricher Zeitung er þékkt hjá f jölda frétta- stofnana og blaða um allan heim, en þrátt ifyrir það staglast hin fjarstýrðu blöð og útvarpstöðvar Bandarílkjamanna í Evrópu stöðugt á lyginni um „kommúnistísika árás." I grein Walthers Bosshards er einnig að finna ýmsar aðrar athyglisverðar upplýsingar um S-Kóreu. I 'þessum hluta landsins eru ékki færri en 4 mihj. manna atvinnulausar. 1 ikosningunum, sem harðstjórn Syngmans Rhees lét fara fram 30. maí, var Kommúnistaflokkurinn ibannaður og margir af foringjum hans sátu í fangelsi. 1 kosningunum fengu óháðir meirihhita og Syng- man Rhee óttaðist að verða í minnibluta þegar þingið kæmi saman, en það hefði þýtt að mynduð hefði verið ný stjórn og samin ný stjórnarskrá. Þannig var ástandið, þegar leppstjórnin hóf styrjöldina gegn Norður-Kóreu til iþess á iþann hátt, að reyna að „finna lausn á erfiðleikunum." Fréttir frá Kóreu Bærinn Grundarkot í Héðinsf irði brennur Ókunnugt um orsök brunans. Bærinn hefur staðið mann- laus síðan í fyrrahaust. Bóndinn í Grundarkoti, Stef- án Erlendsson, brá búi í fyrra- haust og flutti hingað til Siglu- f jarðar, og hefur bærinn staðið mannlaus síðan, en innanstoikks munir og fleira verðmæti var geymt þar,' og hefur það allt brunnið til kaldra kola. íbúðar- húsið var með steinveggjum, og eru veggirnir og járnleiðsl- ur sem í húsinu voru, það eina, sem eftir er óbrunnið. Ekkert er vitað um orsök brunans. Bærinn Vík, sem nú er eini bærinn í Héðinsfirði, sem byggður er, stendur í 4-5 km. fjarlægð frá Grundarkoti, og hafði fólk þar eklkert orðið brunans vart fyrr en s. 1. laug- ardag, er bóndinn, Sigurður Björnsson kom þar að rústun- um. Er það s'iðast vitað um mannaf erðir að Grundarkoti, að Sigurður í Vík og annar maður komu þar fyrir um það bm mánuði síðan. Ibúðarhúsið var eitthvað vá- tryggt, en innanstokksmunir og annað, sem í því var, mun allt haifa verið óvátryggt. Er tjónið því mjög tilfinnanlegt fyrir eig andann, Stefán Erlendsson. Eins og áður er sagt er ekk- ert vitað um orsök brunans. Rafmagn var ekkert í húsinu, og lítur út fyrir að annaðhvort hafi verið um að ræða sjálf- kviknun eða íkveikju af manna völdum. Málið mun nú vera í rannsókn. Taejon, bráðabirgðahöfuðborg leppstjórnarinnar, er nú í pann veginn að falla í hendur alþýðuhersins. Leppstjórnin ©r flúin til Taegu. Bandaríkjamenn settu í gærkvöldi lið á land 75 kni. norð- ur af Fusan, að baki víglínu alþýðuhersins. ' Mac Arthur, yfirforingi inn- rásarhers Bandaríkjamanna í Kóreu, birti enga herstjórnar- tilkynningu í gær, en í morgun var sagt í fréttum frá höfuð- ELISABET EIRIKSDOTTIR SEXTUG Elísajbet Eiríksdóttir, form. Verkakvennafélagsins Einingar á Akureyri og bæjarfulltrúi Sósíalistaflokksins þar, átti sextugsafmæli hinn 12. júlí s.l. Elísabetu þarf ekki að kynna ifyrir lesendum Mjölnis, því flestir hafa þeir heyrt .þessar- ar mætu konu getið og haft af henni meiri og minni persónu- leg kynni í gegn um 30 ára starf hennar og baráttu í þágu verkalýðshreyfingarinnar hér norðanlands. Hún hefur ávalt staðið þar, sem átökin hafa verið hörðust og í fylkingar- brjósti hins róttæka verkalýðs: I pólitísku baráttunni er sömu söguna að segja; hún hefur þar samfylkt með hinu baráttufúsa og róttæka fóliki, fyrst í Komm únistaflokki Islands og| s'iðar í Sósíalistaflokknum og jafnan gegnt mikilsverðum trúnaðar- störfum í þeim báðum. Mjölnir vill fyrir hönd floklks systkinanna hér og svo og annarra verkalýðssinna færa Elísabetu innilegustu árnaðar- óskir og baráttukveðjur í til- efni þessara merku tímamóta í lífi hennar. Lifðu heil, Eh'sabet. Megi hinn sósíalistíski málstaður vor njóta íkrafta þinna sem lengst og uppskera mikla árangra í framtíðinni. Síldin Seinnihluta dags í gær og frani eftir kvöldi koin upp síld víða austur við Langanes, báð- um megin við nesið, og fengu allmörg skip nokkurn al'la. — 1 morgum hef ur litið veiðst. Því nær allur veiðiflotinn, um eða yfir 200 skip, eru nú á miðun- um við Langanes. Veður hefur verið I sæmilegt undanfarinn sólarhring, en víðast dumbungs veður eða þokuslæðingur. Síld- arleitarflugvélar 'hai'a ekki get- að farið í leitarflug síðan á laugardag 8. þ. m. stöðvum hans í Japan í gær, að litlar breytingar hefðu orðið á vígstöðunni. Hinsvegar er Ijóst orðið, að Taejon, bráðabirgða- höfuðborg leppstjórnarinnar í S-Kóreu er nú að f ala í hendur norðanmönnum, og segjast Bandaríkjamenn nú hafa búið um sigl á nýrri Víglínu suður og suðaustur af borginni. Verða ef til vffl hraktír f rá Kóreu. James E. van Zandt, meðlim- ur í hermálanef nd f umtrúadeild ar BandarílkjaJþings, hefir skýrt frá því, að áht manna í Was- hington sé, að eftir tap Uaejon geti farið svo, að Bandaríkja- menn verði með öMu hraktir af meginlandi Kóreu. Úr því að varnarlinan meðfram Kum- fljóti væri brostin, væri ekki búizt við þvi að hægt yrði að mynda jafn trausta varnarlínu á ný fyrr en umhverfis banda- rísku birgðahöfnina Fusan á suðausturhorni Kóreu. SKEMMTIFUNDUR Sosíalistafélag Siglufjarðar og Æ^kulýosfylkingin, halda sameiginlegan skemmtifund í Suðurgötu 10 næsta laugardag, fyrir meðlimi og gesti þeirra og flokksfélaga utan af landi, sem dveljast hér 1 bænum. Ðagskráin verður auglýst á götunum á næstunni.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.