Mjölnir


Mjölnir - 23.08.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 23.08.1950, Blaðsíða 1
? ^^ 25. tölublað. Miðvikudagur 23. ágúst 1950. 13. árgángár. S Ö L 7 U N I N Heildarsöltunin nemur nú alls 52281 tn. Þar af eru 3138 tn. sykursíld, 1065 tn. krydd- síld en hitt cutsíld. Söltunin skiptist sem hér segir milli söltunarstaða: Akureyri og umhverfi 230 tn. Dalvík .......................... 2609 — Djúpavík .................... 726 — Kjaradeila togarasjómanna Hversvegna er stjórn Sjómannafélags Reykjavíkur að fárast yfir karfa- Veiðum norðlenzkra og austfizkra togarasjómanna, upp á betri kjör en reykvízkir togarasjómenn hafa nokkurntíma haft, en leyfir jafnframt að reykvízkir togarar gangi á síldveiðar upp á venjuleg kjör? Öllum þeim, sem einhverja reynslu hafa af hagsmunabar- áttu verkalýðsins, var það li upphafi ljóst, að kjaradeila tog arasjómanna hlaut að standa nolkkuð lengi. Verkfallið er lát- ið byrja 1. júlí, einmitt á þeim tíma sem flestir togaraeigend- ur hefðu lagt togurum sínum hvort eð var. Hvað stjórn Sjó- mannafélags Reykjavíkur gekk til að velja iþenna tíma til að byrja deiluna, er ennþá óupp- lýst, og leggja sérstakt kapp einmitt á þenna tíma, því héðan að norðan var lagt til að velja annan heppilegri tíma, en þær tillögur lét stjórn Sjómannafél. Reykjav'ikur eins og vind um eyru þjóta. Nú eru senn liðnir tveir mán uðir síðan þetta verkfall byrj- aði og með óllu óvíst enn, hvenær því lýkur. Það tjáir ekki að sakast um orðinn hlut, verkfallið hófst á hinum óheppi legasta tíma sem verið gat fyr- ir sjómenn, en albezta tíma fyrir útgerðarmenn. Um þetta verður engu breytt og það sem nú skiptir mestu máli, er að ljúka verkfallinu með sigri sjó- manna, eða svo hljóta allir góð- ir veríkalýðssinnar að líta á málið. Meðan á verkfalli stend- ur, ættu allir verkalýðssinnar að forðast >opinberar deilur um starfsaðferðir og annað viðkom andi verkf allinu, sérstaklega þó þegar um mjög þýðingarmiklar og alvarlegar kjaradeilur er að ræða. Þessa sjálfsagða h'lutar, virðist Sjómannafél. Reykja- vólkur ekki hafa gætt, en iþess ii stað hafið illv'igar og eitraðar árásir á sjómenn Akureyrar og Norðfjarðar. Er ekki annað eðlilegra heldur en að þeir svari fyrir sig og bæti þá við svörin gagnrýni á stjórn Sjó- mannafélag Reykjavíkur, fyrir undirbúning og rekstur verík- f allsins, en þar er af nokkru að taka. Að slikar deilur milli S T Ó R A HLUTAVELTAN til ágóða fyrir húsbyggingarsjóð Sósíalistafél. Sigluf jarðar hefst í SUÐURGÖTU 10, kl. 4 s.d. næsta laugardag. — Miðinn kostar krónu. * Ef heppnin er með getið þér fengið fyrir 10 krónur, muni, sem eru samt. 2.750 kr. virði. eða Verð 1. Ekta borðbúnaður fyrir sex .... kr. 600,00 2. Matarstell fyrir 6........................ — 400,00 3. Kolatonn........................................ — 400,00 4. Hálsfesti og armband ................ — 350,00 5. Lindarpenni og blýantur ............ — 200,00 6. Perlufesti ..................!..................... — 220,00 7. Silfurhringur................................ — 100,00 8. Silfurhringur ................................ — 100,00 9. Eyrnalokkar .................................. — 150,00 10. Tvö veggljós ................................ — 180,00 Meðal fjölda góðra muna á hlutaveltunni, sem kosta frá 20 —100 krónur hver, eru: MYNDATAKA, RJÓMATERTUR, — VMISKONAR ELDHÚSAHÖUD og f jölda margt annað. Takið eftir götuauglýsingum og útstillingu í glugganum í Suðurgötu 10 iiæstu daga. , HLUTAVELTUNEFNDIN stjórnar sjómannafél. bæti um fyrir málstað sjómanna sjálfra, dettur víst fáum í hug. Væri ólíkt æskilegra að höfuðáherzl- an væri lögð á beztu fáanlegu lausn verkfallsins, en deilumál- um innbyrðis væri frestað þar til veríkfallinu er lokið. Árásir stjórnar Sjómannafél. Reykjavíkur á sjómannafélögin á Akureyri og Norðfirði eru fyrst og fremst byggðar á því, að togararnir á þessum stöðum ganga á karfaveiðar. Heldur stjórn Sjóm.fél. R.v'ikur því fram að þetta veiki málstað sjómanna í deilunni um kjör á salt- og ísfiskveiðum. 1 f yrsta lagi er nú það,' að fcjörin á karfaveiðum eru betri en þaii kjör, sem stjórn Sjó- mannafél. R.víkur krefst á salt- og ísfiskveiðum. Það er því aug ljóst, að karfaveiðasamningur- inn ætti heldur að styrkja mál- stað sjómanna heldur en hitt, enda eru togaraeigendur fyrir sunnan mjög gramir við togara útgerðirnar á Akureyri og Norð firði út af þessum samningi og hafa beinlínis haft í hótunum út af honum. I öðru lagi, ef það væri nauð- synlegt, að allir togarar á land- inu væru stöðvaðir, þá ætti stjórn Sjómannafél. R.víkur, ef hún vildi vera sjálfri sér sam- Ikvæm, að stöðva Reykjav'ikur- togarana sem ganga á síldveið- iar, en það hefur hún ekki gert. Það er svo augljóst mál, sem nokkuð getur verið, að karfa- veiðasamningar Akureyrar- og Norðfjarðartogaranna veikja ekki, en í þess stað styrkja málstað sjómánna, og samúðar verkfall á togurunum á Akur- eyri og Norðfirði myndi á eng- an hátt flýta fyrir lausn deil- unnar, eða styrkja málstað sjó mannastéttarinnar í henni. — Árásir stjórnar Sjómannafélags Reykjavíkur eru því með öllu ranglátar og ósanngjarnar, og í hæsta máta óheppilegar fyrir kjaradeiluna. Hér mun eklki verða gert að umtalsefni frekar, stjórn deil- unnar hjá Sjómannafél. R.vík- ur, en það látið bíða þar til verkfallinu er lokið, og í allri vinsemd skal stjórn Sjómanna- fél. R.víkur bent á, að allar líkur ibenda til, að hún muni aldrei hafa sóma né gagn af því að halda áfram hinum eitr- uðu árásum á sjómenn Akur- eyrar og Norðfjarðar og að sundrungarstarfsemi innan sjó mannastettarinnar nú er tog- araútgerðarmönnum einum að gagni. Hvað á Elliði að liggjalengi? Því nær daglega berast nú fregnir um að emhver af Akur eyrar- eða Norðf jarðartogurun- um hafi lagt upp til bræðslu fullfermi af karfa. Afkomu síld arverksmiðju Akureyrarkaup- staðar, Krossanesverksmiðjunai ar, er nú vel borgið vegna karfavinnslunnar, jafnvel talið að gróði muni verða á rekstri hennar þetta ár. Gjaldeyrisverð mætin sem sköpuð hafa verið með þessum rekstri ,nema mörg um milljónum. Við Siglfirðingar eigum ágæt an togara og eina fulllkiomnustu síldarverksmiðju á landinu. — Togarinn er búin að Iiggja bund inn suður í Reykjavík í tvo mán uði, en áhöfn hans gengur at- vinnulífcil, meðan togarasjómenn irnir á Akureyri og Norðfirði hafa 4:—5 þús. króna kaup á mánuði. Síldarverksmiðja okk- ar, Rauðka, er með f jölda af fastráðnu starfsfólki, og stór- tap á rekstri hennar... Sú ráðstöfun útgerðarstjórn- ar að binda Elliða, hefur sætt mikilli gagnrýni meðal almenn- ings hér í bænum. Væri nú ekki ráð, að Elliði yrði settur á karfaveiðar aftur. Drangsnes .................. 284 — Grímsey ...................... 86 — Hóhnavik .................... 164 — Hirísey ........................ 1315 — Húsavík ...................... 5400 — Ólafsfjörður .............. 1189 — Raufarhöfn ................ 9029 — Seyðisfjörður............ 962 — Siglufjörður .............. 23554 — Skagaströnd .............. 1185 — Þórshöfn ..................... 4479 — Hjalteyri .................... 1069 — Samtals 52281 tn. Saltaðar hafa verið alls 3193 tn. af reknetasíld, mest á Skagaströnd, 1049 tn. og á Djúpuvík 726 tn. Söltuniiii hér á Siglufirði skipt- ist þannig milli söltunarstöðva: Ásg. Pétursson ........ 590 tn. Samvinnufél. ísfirðinga 1111 — Njörður h.f............. 1605 — Nöf .............................. 1976 — Pólarsíld h/f ............ 718 — Sunna h/f .................. 1124 — Reykjanes h/f .......... 1762 — Dröfn h/f.................... 699 — Drangey .................... 322 — ísaifold s/f .................. 844 — J.B. Hjaltalín ............ 431 — Kaupfél. Siglf......... 1298 — Kristinn Halldórsson 661 — Söltunarfélagið h/f .. 534 — Hafliði h/f ................ 1617 — Ó. Ragnars h/f ........ 1342 — Sigfús Baldvinss..... 1623 — O. Henriksen ............ 880 — Jarlsstöðin ................ 1658 — Hrímnir h/f................ 766 — Pólstjarnan h/f ........ 1983 — Alls 23554 tn. Með því væri hægt að bæta af- komu Rauðku verulega, veita tugum manna góða atvinnu og þar að auki eru líkur til þess, að verulegur ágóði gæti orðið af útgerð togarans, auk þess að með því væri aflað stórra upphæða í erlendum gjaldeyri. Það voru afglóp, að Elliði skyldi nokkurntíma vera bund- inn, en þyí verður ekki breytt héðan af. En 'betra er seint en aldrei. Því fyrr sem honum verður komið á flot aftur, því betra. Helzín verkalýðsfélög hafa sagt upp samningum að ráðum miðstjórnar A.S.I. Eftirtalin verklýðsfélög hafa nú sagt upp samningum frá og með 15. september næstk.: Verkalýðsfélagið Dagsbrún, Reykjavík, Félag járniðnaðar- manna, Reykjavik; Félag bif- vélavirkja, R.vílk; Félag blikk- smiða, R.vík; Verkamannafél. Hlíf, Hafnarfirði; (frá 1. sept.) Verkam.fél. Þróttur, Siglufirði; Verkakvennafél. Brynja, Siglu- firði; Verkamannafélag Akur- eyrar; Verkakvennafélagið Ein ing, Akureyri; Bílstjórafélag Akureyrar; Verkalýðsfél. Rauf arhafnar; Verkam.fél. Glæsi- bæjarhrepps, Glerárþorpi; — Verkam.fél. Húsavíkur (frá 1. sept.); Verkakvennafélagið Von Húsavík. — Fleiri félög munu nú vera að ganga frá uppsögn- um samninga, en önnur hafa þá lausa þannig að þau geti sagt þeim upp með mánaðar fyrirvara. Aiþýðusambandsstjórnin hef ur ékkert enn látið til sín heyra um það, hvernig hún hugsi sér framkvæmd og stjórn kaupgjaldsbaráttunnar né hvaða kröfum hún hefur hugsað sér að stillt verði. Heyrst hafa lausafregnir um að hún muni hafa í hyggju að kalla saman ráðstefnu fulltrúa frá verka- lýðsfélögum, m. a. hefur Alþýðu blaðið gefið í skyn, að hún muni taka áskoranir verkalýðs félaganna um slíka ráðstefnu „til athugunar og fyrirgreiðslu"

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.