Mjölnir


Mjölnir - 04.10.1950, Blaðsíða 1

Mjölnir - 04.10.1950, Blaðsíða 1
^ ^^ 30. tölublað. Miðvikudagur 4. október 1950 13. árgangur. æjarmálin og blekk- ingar Neista Málgagn krataflokksins, Neisti, kom út í gær. Meginefni hans er blekkinga- og ósann- indavaðall um bæjarmálin, þeg- ar undan eru skildar hinar venjulegu gróusögur hans og nart í einstaka menn, en slef- fourður og persónurógur eru uppáhalds baráttuaðferð þessa vesæla flokks. Hér verður ekki eytt rúmi til að hrekja allar firrurnar og vitleysurnar um bæjarmálin er bornar eru f ram í þessu Neista- ulaði. En nokkrum þeirra verða þó gerð skil. Uppsögn bæjaretarfsmanna Eitt aðalnúmerið í gagnrýni Neista á bæjarstjórnarmeiri- hlutann er sú akvörðuh að segja upp starfsfólki hafnar- innar, bæjarins og rafveitunn- ar, öðru en þeim starfsmönn- um, sem ráðnir hafa verið á yfirstandandi ári, með það fyrir augum að láta samræma störf hjá þessum fyrirtækjum, ef unnt væri, og spara eitthvað á starfsmannahaldi. Tillaga um þetta efni var flutt á bæjarstjórnarfundi 25. f.m., og var hún samþykkt með atkvæðum meirihlutafull- trúanna ,en kratarnir sátu hjá. Síðan var kosin 4ra manna nefnd til að athuga, ásamt bæj- arstjóra, um samræmingu starfa hjá bænum og fyrirtækj um hans. í nefndina voru kosn- ir: Þóroddur Guðmundsson, Bjarni Bjarnason, Ragnar Jó- hannesson og Har. Gunnlaugs- son. A nefndin að skila áiiti fyrir 20. okt. n. k. Er það gert méð iþað fyrir augum að sem fyrst ikomi í ljós, ef um ein- hverja fækkun verður að ræða. Þessi aðferð ,að segja upp öJIu starfsfólki hjá stofnunum og fyrirtækjum, er algeng, þeg- ar um er að ræða fækkun starfsmanna og samræmingu starfa. Er furðulegt, að Neisti skuli gera þetta að hneykslunar efni. Á þessum bæjarstjórnarfundi har Har. Gunnlaugsson fram ógeðflegar dylgjur um að til- gangurinn með þessum uppsögn um mundi vera að svipta á- kveðna starfsmenn atvinnu, eða m:ö.o. atvinnuofsóknir á hend- vir einstökum mönnum. Eru þessar dylgjur ekki svaraverð- ar, en lýsa einkarvel húgsunar- hætti og innræti Haraldar og flokksbræðra hans, því varla ætla mennirnir öðrum það, sem þeir mundu ekki ætla sjálfum sér í þessu efni. Víttu bæði Gunnar Jóhannsson og bæjar- stjóri þennan málflutning Har- aldar. Samniiigurinn við starfs- mannafélagið. Eitt af undrunarefnum Neista er það, að bæjarstjórn skyldi gera samning við Starfs mannafélagið áður en uppsögn- in fór fram. Hér er því til að svara, að samningurinn við starfsmannafélagið er aðeins venjulegur kaup og kjarasamn- ingur, en ekki samningur um ráðningu ákveðinna manna, og er hann vitanlega í gildi eftir sem áður, þótt starfsfóiki verði fækkað, nema honum verði sagt upp af öðrum hvorum aðila, en hann er uppsegjanlegur með mánaðar f yrirvara.' Ættu bæjar fuiitrúar kratanna að geta skil- ið þetta eins og aðrir. Hinsveg- ar getur komið til greina, að setja þurfi einhverjum starfs- mönnum ný erindisbréf og gera samninga við félagið fyrir þeirra hönd, ef einhverjar breyt ingar verða á störfum hjá bæn um. Annars ættu kratarnir sem minnst að tala um Starfsmanna félagið og samninga bæjarins við það. Samningar við það (Framhald á 4. síðu) Atvinnumál Siglufjarðar •k Atvinnuleysið er nú aðal- áhyggjuefni Siglf irðinga. — At- vmnuleysisskráningii er nú nýlokið, og létu 135 skrá sig, og f jöldi þeirra verkamanna, sem farið hafa úr bænum í at- vinnuleit og komu því ekki til skráningar, er sennilega hátt á aitnað hundrað. * Hagur bæjarins er nú þannig, eftir margra ára síldar- leysi og krataóstjórn, að hann hefur enga möguleika á að Ieggja fram fé að ráði til fram- kvæmda. I athugun mun vera að hefja vinnu við útgröft sjúkrahúsgrunnsins og við Innri-höfnina, vinna áfram að grjótmulningi og máske eitt- hvað f leira svipað. Þetta mundi þó ekki skapa vimnu f yrir nema 15—20 manns, sem segir lítið. Þá hefur þeim, sem stunda vilja útgerð, verið tryggð beita, salt og húspláss að tilhlutun bæjar- stjórnar, og smávegis vinna er öðru hverju við karfabræðslu og í íshúsum. Ennfremur hafa 20—30 manns atvinnu á Elhða. Eymd oá volæði Björn Ólafsson heiidsali og viðsikiptamálaráðherra í ríkis- stjórn Steingríms Steinþórs- sonar flutti s.l. fostudagskvöld í útvarpið erindi um gengis- íbreytinguna, framleiðsiuna og gjaldeyrismálin. Björn Ólafsson hefur lengi verið frægur fyrir svartsýni og barlóm, en lýsing hans á ástandinu í efnahagsmálum þjóðarinnar nú tók iþó út yfir. Hreiðar Guðnason flytur úr bænum Fáein kveðjtíorð Nýfluttur er héðan úr bæn- um til Reykjavíkur, Hreiðar Guðnason, ásamt konu sinni og dóttur. Hreiðar var ágætur starfsfélagi í Verkamannafél. Þrótti; var ritari félagsins í eitt ár og naut almenns trausts meðlima Þróttar, enda hinn traustasti og. bezti félagi. I iÞrótti voru honum, auk ritarastarfsins, faMn ýmis trún- aðarstörf; sat t. d. á 21. þingi A.S.Í., var í húsnefnd Alþýðu- hussins, í samninganefndum og kosinn í f jölmargar nefndir inn- an félagsins. Öll störf án leysti Hreiðar af hendi með sérstakri trúmennsku og dugnaði. Þá var hann til margra ára einn aðal maður i Losunar- og iestunar- deild Þróttar. Hreiðar er eindreginn bindind ismaður og starfaði af miklum áhuga að málefnum Goðtempl- arareglunnar hér á staðnum, Við núverandi og fyrverandi meðlimir Verkamannafél. Þrótt ar þökkum Hreiðari fyrir hið ágæta samstarf og ég fulyrði það, að við hefðum einskis frek ar óskað, en að Hreiðar hefði ekki þurft að flytja burtu af Siglufirði. Siglfirzk verkalýðshreyfing hefur misst að minnsta kosti í ibili einn af sínum ágætustu félögum. Við íþví er vitanlega ekki hægt að gera, en verka- iýðshreyfingin í heild hefur ekki tapað Hreiðari Guðnasyni. Til þess er hann henni of tengd ur. Reykvizk verkalýðshreyfing hefur á undanfórnum árum fengið margan ágætan starfs- félaga utan af landi. í þann hóp bætist nú okkar ágæti fé- lagi. Þegar ég kvaddi Hreiðar dag inn áður en hann fór héðan ibað hann mig að færa stéttar- félögum sínum í Þrótti, sínar ibeztu kveðjur með þökfc fyrir samstarfið, og óskaði þess, að Verkamannafél. Þróttur mætti hér eftir sem hingað til 'halda áfram að vera eitt bezta og traustasta verkalýðsfélagið í heildarsamtökum verkalýðssam takanna á Islandi. Eg vil óska Hreiðari, konu hans og dóttur, alls hins bezta og vonast til bess að farsæid og hamingja fylgi þeim á ó- komnum árum. íUndir þessa ósk mína veit ég að ailir Þróttar- félagar vilja taka. G. Jóhannsson. Samkvæmt frásögn ráðherr- ans eru gjaldeyristekjurnar það sem af er 'þessu ári því sem næst helmingi lægri en þær voru á sama tíma í hitteð- fyrra, og nærri iþriðjungi lægri én á sama tíma í fyrra. Iðnaður hefur dregizt stórkostlega sam- an vegna hráefnaskorts, bygg- ing húsa og annarra mann- virkja ,sem útheimta erlendan gjaldeyri er á góðri leið með að hverfa algerlega úr sögunni, rekstrarvörur sikortir tiifinnan- lega, ýmsan algengan neyzlu- varning vantar alveg, verzlun dregzt saman, stofnanir og fyrirtæki segja upp starfsfólki í stórum stíl vegna fjárhags- örðugleika og skorts á verk- efnum. Afleiðing: Stórkostlegt atvinnuleysi, sultur og fátækt er nú að halda innreið sína. Máske hefur það verið það, sem ráðherrann átti við, þegar hann sagði, að ástandið væri smám- saman að verða eðliiegra. Ráðherrann ræddi nokkuð um markaðsmálin. Freðfiskur er nú lítt seljanlegur og ísfisk- ur óseljaniegur. Verð á salt- fiski' hefur lækkað um 20% síðan í fyrra. Þannig er ástand- ið í markaðsmáiunum eftir f jögurra ára stjórn Bjarna Benediktssonar utanríkisráð- herra á þeim ,en sá maður hefur aldrei mitt vera að því að koma nálægt þeim málum nema til að koma í veg fyrir að kommúnistar austan járntjalds keyptu íslenzkar framleiðslu- vörur. Þá talaði ráðherrann um dýr- tíðina. Hún hefur aukizt meira en ráð var fyrir gert þegar gengislækkunarlögin voru sam- in, m.a. vegna verðhækkana er- iendis, sagði ráðherrann. — (Skyldu ekki íslenzkar sjávar- afurðir vera einu vörurnar í J ^él Framhald á 4. síðu * Þetta til saman er þó ekki einu sinni fullnægjandi bráða- birgðaúrlausn. Afkomugrund- völlur Siglfirðinga, síldveiðin, hefur brugðizt, og nýjan grund- völl skortir. Og meðan verið er að leggja hann, sem varla verð1- ur gert á annan hátt en með aukningu útgerðar og máske iðnaðar, verður að finna betri bráðabirgðaúrlausn. * A Þróttarfundi fyrir hálfum mánuði var samþykkt að leggja til við bæjarstjórn, að hún sækti þegar um einnar millj. kr. hallærislán, sem varið yrði til verklegra framkvæmda og aukningar útgerðar í hænum. Liggur þessi tillaga nú fyrir allsherjarnefnd og bæjarstjórn. * I útvarpsfréttum í gær var skýrt frá því, að ríkisstjórnin hefði samþykkt að veita bænd- um, sem harðast urðu úti vegna óþurrkanna í sumar, margra milljón króna lán og styrki. — Síldarleysið er Siglfirðingum það sem óþurrkarnir eru bænd- um. * Eigi bændur rétt á ríkis- styrkjum og lánum eftir eitt óþurrkasumar, hljóta Siglfirð- ingar að eiga heimtingu á að- stoð eftir sex sfldarleysissum- ur. * Það er vissulega óskemmti- legt að þurfa að leita á náðir ríkisins um aðstoð. En það verður að gerast og úrlausn að fást, eigi ekki allt að fara um þverbak. Og það verður að finna atvinnulífi bæjarinsfastan grundvöll. Um það verða ráða- menn bæjarins og bæjarbúar að leggjast á eitt. V I N N A N tímarit útgáf ufélagsins Vinn- an, ágúst-sept.-okt.-hefti er ný- komið út. Eins og venjulega er ritið vandað að efni og frá- gangi. Helztu greinar í heftinu eru þessar: Að loknu kjörtíma- bili, eftir (Juðmund Vigfússon; Gengislækkun og þáttur þeirra Benjamíns og Ólafs, éftir Hauk Helgason; Þjóðir Asíu brjótast úr f jötrum, eftir Magnús Torfa Ólafsson; För til Mið-Evrópu, eftir Jón Rafnsson; Alþýðusam bandið aftur í hendur alþýðunn ar; Verkföll í tíma og ótíma; Hneyksh í markaðsmálum; Sjó menn kæra stjórnarkjör. .— Fleiri greinar eru í heftinu, smasögur, kvæði, Frá verkalýðs félögunum; myndaopna er frá vinnuheimili SÍBS að Reykja- lundi og f jöldi annarra mynda prýða heftið. Sérstök athygli skal vakin á því, að í þessu hefti byrjar nýtt esperanto-námskeið og er Arni Böðvarsson kennari. Er tilvalið fyrir þá sem vilja byrja esper- anto-nám að gerast kaupendur Vinnunnar og taka þátt í nám- skeiðinu frá upphafi. Argangurinn kostar eins og áður kr. 30,00 og eru þeir kaup endur, sem enn hafa ekki greitt gjaldið, vinsamlega beðnir að gera það raú hið fyrsta og snúa sér til útsölumannsins hér, Einars Albertssonar, Suðurgötu 10. Nýir askrifendur geta einn ig snúið sér til hans.

x

Mjölnir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Mjölnir
https://timarit.is/publication/864

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.