Baldur


Baldur - 24.07.1945, Blaðsíða 1

Baldur - 24.07.1945, Blaðsíða 1
UTGEFANDI: S ÓSl ALIST AFÉL AG ISAFJARÐAR XI. ÁRG. ísafjörður, 24. júlí 1945 21. tölublað. Björgunarskútumál Vestfjarða og landhelgisgæzlan. Fulltrúafundur, til þess að ræða og taka ákvarðanir uin b j örgunarskúlumál Vesti'j arða, var haldinn hér~á Isafirði 8. þ. m." Á fundinum voru mœttir 15 fulltrúar frá 6 slysavarnasveit- um hér á Vestfjörðum og enn- fremur mætti þar Henry Hálf- dánarson fyrir Slysavarnarfé- lag Islands. Ástæðan fyrir því að þessi fundur var kvaddur saman var sú, að dómsmálaráðherra ~hafði tjáð björgunarskútu- nefnd Vestfjarða og stjórnum slysavarnasveitanna á Isafirði, að hann hefði hug á að nota fé það, sem nú er á f járlögum til byggingar varðskips og hefja á þessu ári byggingu björgunar- og gæzluskips fyrir Vestfirði, ef slysavarnasveit- irnar hér vestra vildu leggja fram fé það, sem nú er í þeirra vörzlu, til byggingar sliks skips. Fundurinn var á einu máli um nauðsyn þess að hafist yrði handa um byggingu björgunar- skips og samþykkti einróma svohlj óðandi tillögu: „Fulltrúafundur slysavarna- sveitanna á Vestfjörðum hald- inn á Isafirði 8. júli 1945 sam- þykkir: Að skora á slysavarnasveitir Vestfjarða að sameinast um f ramkvæmd bj örgunarskútu- málsins með því: 1. Að beita sér fyrir því að smíðað verði vandað og vel út- búið björgunar- og gæzluskip ekki minna en 100 rúmlestir með tveimur aðalgangvélum. 2. Að ríkissjóður eða stjórn landhelgisga^zlunnar annist rekstur skipsins. 3. Að fullnægt verði skilyrð- um þcim, sem áður er samið um, og skýrt er frá í skýrslu björgunarskútunefndar frá 20. febrúar 1941. 4. Að slysavarnasveitirnar á Vestfjörðum leggi fram 200 þúsund krónur til smíði skips- ins, þegar ofangreind skilyrði eru tryggð. *5. Um framkvæmd málsins sé fullt samráð við stjórn Slysavarnafélags Islands og leitað tillagna þess um kröfur, er gera beri til björgunarút- búnaðar skútunnar. (5. Að öðru leyli l'elur f undur- inn l)jörgunarskúluncfnd að vinna að framgangi málsins. Og skal henni hcimilt að greiða beinan kostnað af starfi sínu af sameiginlegu fé". Það er vissulega fagnaðarefni að skriður hcfur nú komist á þetta mikla nauðsynjamál allra Vestfirðinga, björgunar- skútumálið, og nú er farið að ræða uih byggingu björgunar- skútu. Bj örgunarskútumálið hefur á undanförnum árum verið að- aláhugamál slysavarnasveit- anna hér á Vestfjörðum. Meg- in áhrezlan hefur verið lögð á fjársöfnun til kaupa á björg- unarskipi í'yrir Vestfirði, og nú er svo komið að til eru 200—250 þúsundir króna til byggingar slíks skips. llins veg- ar hefur mjög lítið verið rætt um endanlegar framkvæmdir í málinu þ. e. a. s. um byggingu skipsins, stærð þess, tilhögun á rekstri þess o. s. frv. Að vísu hefur þessi hlið málsins lítillega. verið rædd innan slysavarnasveitanna, og sú "skoðun mun vera þar tals- vert almcnn að sameina eigi björgunar- og landhelgisgæzlu starfið, eins og í'ram kemur í samþykkt fulltrúafundarins. Nú er hér um að ræða mál sem ekki aðeins sncrtir slysa- varnasveitirnar einar, heldur allan almenning, og þá fyrst og fremst sjómcnnina. En það hefur algerlega láðst að leita álits stéttarfélaga þeirra í þessu máli. Enginn mun þó neita því, að þeir, sem sjóinn sækja, eigi hér allra manna mest und- ir góðum og hagkvæmum framkvæmdum. Að vísu má segja að sjómenn séu flestir, eða, eigi að vera í slysavaroa- sveitunum, og þó svo væri, en á því er því miður nokkur misbrestur, þá cr engu síður ástæða til að leita ráða og álits sjómannasamtakanna, þcgar bygging og tilhögun á rekstri björgunarskips er á dagskrá. Sérstaklega er nauðsynlegt að sjómenn séu með í ráðum um stærð skipsins, útbúnað og rekstur. Þetta sýnir að meira en lítið skortir á að málið sé nægilega vel undirbúið og að það hefur ekki verið rætt á jafn almenn- um vettvangi og æskilegt væri. En um þaðverðurckkirætthér. Baldur álítur hinsvegar fyllstu ástæðu til að benda á nokkur atriði í sambandi við þá samþykkt sem í'ulltrúafund- urinn gerði. I þeirri samþykkt er gert ráð fyrir, að ríkissj óður eða stjórn landhelgisgæzlunn- ar annist rekstur björgunar- skipsins, og þar með að þetta tvennt, slysavarnirnar á sjó og landhelgisgæzlan verði sam- einað. Er nú ekki hugsanlegt að töluvert dragi úr fjárhagsleg- um stuðningi almennings og almennri þátttöku í slysavörn- unum, þegar björgunarstarfið á sjónum hefur verið samein- að landhelgisgæzlunni og er eingöngu kostað af ríkinu? Enginn fjarstæða er að^láta sér detta slíkt i hug, og færi svo væri það mjög illa farið. Það er þessvegna mjög mik- ið álitamál hvort rétt er að rík- ið taki rekstur björgunarskips- ins að sér að öllu leyti, hitt mun áreiðanlega réynast af- farasælla og tryggja áfram- haldandi þátttöku og fjárhags- legan stuðning almennings í málinu, að slysavarnafélögin annist rekstur björgunarskips- ins eða skipanna og fái til þess styrk úr ríkissjóði. Auðvitað hefði ríkið eftirlit með þessari starfsemi og til mála gæti kom- ið að það yrði falið sérstökum manni, slysavarnastjóra, sem þá yrði vitanlega launaður af ríkinu. Þá er síðast en ekki sízt nauðsynlegt að gera sér ljóst, að með því að sameina slysa- varnirnar á sjó og landhelgis- gæzluna hlýtur annað hvort að verða vanrækt. Þetla mun öllum verða ljóst, cf þeir at- huga rhálið nokkru nánar. Bj örgunarskipið verður, ef eitthvað gagn á að vera að starfi þess, að hafa stöðugt samband við þau skip, sem eru á veiðum á gæzlusvæði þess, helzt að fylgja þeim á miðunum. öll skip á svæðinu vita því nákvæmlega hvar það er statt á hverjum tíma. Veiði- þjófar, sem þar kynnu að vera, geta því hagað sér nákvæmlega eftir því og sjá þáíallir hvers virði landhelgisgæzla þess er. Sama yrði með slysavarnirnar ef þetta skip ætlaði að leyna dvalarstað sínum, til þess að geta komið veiðiþj ófunum að óvörum. Þær yrðu þá harla lítils virði. \ Auk þess, sem hér hefur ver- ið bent á, hefur reynslan verið sú, að gæzluskipið, sem hér hefur verið undanfarna vctur, hefur mcira og minna vcrið notað lil fcrða og flutninga og fyrir það ekki getað sinul slysavörnum einmitt þegar nauðsyn hefur krafist. Er nú nokkur fjarstæða að álykta að slíkt geti endurtekið sig í framtíðinni? Af öllu þessu er ljóst, að 'sú leið sem nú er ráðgert að fara i framkvæmd þessa máls, cr fyrir margra hluta sakir var- hugaverð og að sumu leyti ófær, enda lítt undirbúin eins og fyr hefur verið bent á. Aftur á móti er öllum ljóst að slysavarnafélögin geta ekki kostað útgerð björgunarskips af eigin rammleik, til þess þurfa þau að fá styrk frá rík- inu og það verður að gera eitt- 'hvað til þess að afla skipinu tekna. I grein, sem birtist hér í blaðinu 1. september í fyrra var á það bent, að björguhar- skipið mætti útbúa til drag- nótaveiða, og gæti það stund- að þá ^yeiði jafnhliða björg- unarstarfinu, en á sumrin gæti það stundað síldveiðar eða eitthvað annað. Þar með var bent á leið, sem var fullkomlega þess verð að hún væri athugað, en þó merkilegt megi heita, var því ekki sinnt, minnsta kosti hefur það hvergi komið fram. Nú veíéi vel vera að fleiri leiðir geti komið til mála. Það er t. d. mikið um það rætt nú, að ríkið þurfi að eignast hal'- rannsóknarskip. Væri ekki hægt að sameina það björgun- arstarfinu og nota sama skip til hvors tveggja? Allt þetta er'nauðsynlegt að athuga áður en hori'ið er að því ráði að sameina björgun- arstarfið og landhelgisgæzluna, en það er, eins og hér hefur verið bent á, algerlega ófram- kvæmanlegt.nema annað hvort verði vanrækt á kostnað hins. Norræn verkalýðsráðstefna var sett í Stokkhólmi 15. þ. m. — Ráðstefnuna sitja aí' hálf'u Alþýðusambands Islands þeir, Hermann Guðmundsson, forseti Alþýðusambands Is- lands og Eggert Þorbjarnarson, formaður fulltrúaráðs verka- lj'ðsfélaganna í Reykjavík. — Þeir félagar fóru utan með amerískri herflugvél 14. þ. m. Þá hafa sósialdemokrata- flokkar Norðurlanda nýlokið ráðstefnu í Svíþjóð, þar mættu frá Alþýðuflokknum þeir, Finnur Jónsson, dómsmála- ráðherra og Stefán Jóhann Stefánsson, alþingismaður. Þeir cru báðir komnir heim úr þeirri för.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/1012

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.