Baldur


Baldur - 11.10.1945, Blaðsíða 1

Baldur - 11.10.1945, Blaðsíða 1
y^ UTGEFANDI: S ÖSl ALIST AFÉL AG ISAFJARÐAR XI. ÁRG. ísafjörður, 11. okt. 1945 29. tölublað. Afstaða verkalýðshreyfingar- innar og Sósialistaflokksins i landbúnaðarmálum. 1 seinasta blaði Baldurs var sagt frá bráðabirgðalögum um verðlag á landbúnaðarvörum og getið um aðalefni þeirra. Jafnframt var það tekið fram, að þessi lög hefðu verið sam- þykkt af allri rikisstj órninni á- greinings og undantekningar- laust, og sama má segja um aðrar ráðstafanir, sem ríkis- stjórnin hefur gert á þessu hausti, viðvíkjandi sölu og verði á landbúnaðarvörum. Þrátt fyrir þett^ hafa blöð eins stjórnarflokksins, — Al- þýðuflokksins, látið sér sæma að ráðast með brigzlyrðum á ráðherra sósíalista í sambandi við afgreiðslu ríkisstj órnarinn- ar á þessum málum, vitandi þó, að ráðherrar Alþýðuflokks- ins eru þar algerlega samá- byrgir og hvert skammaryrði, sem þessir blaðasneplar beina að þeim Áka og Brynjólfi út af þessum málum, hittir Emil og Finn engu siður. En tilgang- urinn er auðsær. Það á að spilla áliti Sósialistaflokksins meðal neytenda í bæjunum og reyna um leið að stöðva flótt- ann frá Alþýðuflokknum. Enda þótt orð fyr nefndra blaða verði af öllum skinbær- um mönnum talin ómerk ó- magaorð, og þar af leiðandi ekki ástæða til að eltast við þau, þykir Baldri rétt að skýra með fáum orðum afstöðu Sósí- alistaflokksins til þessara hiála. Þegar hin gífurlega verð- hækkun á landbúnaðarvörum var auglýst um og eftir miðj- an s. 1. mánuð og samþykkt hafði verið að hætta öllum nið- urgreiðslum úr ríkissjóði, var öllum ljóst að einhverjar ráð- stafanir varð að gera til þess að hindra stórkostlega hækkun vísitölunnar og þær afleiðing- ar fyrir atvinnuvegina, sem sú hækkun hlaut að hafa í för með sér. Þjóðviljmn, aðalmálgagn Sósíalistaflokksins, átaldi þá þegar, að landbúnaðarráð- herra skyldi ekki gera þessar ráðstafanir um leið og verð- hækkunin var auglýst, til þess að fyrirbyggja þau vandræði, sem af henni hlaut að leiða. Þegar svo umræður hófust i rikisstj órninni um setningu bráðabirgðalaganna, hélt Sósi- alistafélag Beykj avikur fj öl- mennan fund, í Listamanna- skálanum, þar sem samþykkt var einróma eftirfarandi til- laga miðstjórnarinnar: „Sösialistafélag Beykjavíkur er samþykkt þeim ákvörðun- um miðst j órnar Sósialista- flokksins 1) að fallast á bráðabirgða- lög um áhrif kjötverðs á fram- færsluvísitöluna, sem úrlausn fyrst um sinn, til að firra vand- ræðum í trausti þess að rikis- stjórnin vinni að því að ná samkomulagi um varanleg úr- ræði, með skýrskotun til stefnu flokksins i þessu máli, 2) að binda samþykki sitt því skilyrði, að verkalýðssam- töldn almennt vilji við það una og áskilja sér rétt til að gera kröfiir til að sú skipan verði upp tekin, sem reynist að vera almennur vilji verkalýðssam- takanna, enda verði afstaða fulltrúa flokksins á þingi í samræmi við það". Ennfremur hafði miðstjórn Sósíalistaflokksins gefist tæki- færi til að ræða lögin við ýmsa trúnaðarmenn verkalýðssam- takanna í Beykjavík, eftir kröfu fulltrúa Dagsbrúnar var lögunum breytt í verulegum atriðum frá því sem ríkis- stjórnin hafði áður hugsað sér og stjórn Alþýðusambandsins lýsti sig fyrir sitt leyti, eftir at- vikum, samþykka þeim, sem bráðabirgðalausn. A þessu sést að ráðherrar og miðstj órn Sósíalistaf lokksins hafa leitað álits verkalýðssam- takanna á þessu máli, eftir þvi sem föng voru á, áður en þeir samþykktu þessi bráðabirgða- lög. Það getur verið að ráð- herrar Alþýðuflokksins hafi gert það líka, en ekki er Baldri kunnugt um það. Hitt hefur heyrst að mikið hafi verið rif- ist á fundi í innsta hring Al- þýðuflokksins út af þessum lögum, eftir að búið var að gef a þau út með einróma sam- þykki ráðherra flokksins. Eins og fram kemur í sam- þykktum Sósíalista-fundarins og áliti stjórnar Alþýðusam- bandsins, eru þessi bráða- birgðalög alls ekki varanleg lausn á vandamálum landbún- aðarins eða dýrtiðarmálunum. 1 ræðu sinni á fundinum sagði Brynj ólf ur B j arnason meðal annars: „Með þessum ráðstöfunum er engin varanleg lausn fund- in. En hina varanlegu lausn verður að finna og um hana verður að vera samkomulag, hún verður að byggjast á sam- komulagi milli verkalýðsins og vinnuveitenda, á slíku sam- komulagi byggist stjórnar-sam- vinnan og stjórnin leysir engin stórmál nema á grundvelli slíks samkomulags". Verkalýðssamtökin mega því ekki láta dragast úr hömlum að taka þessi mál til mjög ræki legrar íhugunar. Höfuð- stefna þeirra og Sósíalista- flokksins í þehn er skýrt mörk- uð, sú stefna hefur komið fram í frumvörpum fulltrúa flokks- ins á Alþingi i landbúnaðar- málum og síðast en ekki sízt í ályktun þeirri, sem viðræðu- nefnd Alþýðusambandsins og Búnaðarfélags Islands í sumar samþykkti að leggja fyrir stjórnir og þing þessara sam- taka. I þeirri ályktun var lagt til við ríkisstj órnina að hún skipi 4 manna nefnd tilnefnda af Alþýðusambandinu og B. 1., er athugi meðal annars: a)Löggjöf um sem ríflegust framlög og aðgerðir ríkisins til þess að sem allra fyrst verði alls heyfengs aflað á véltæku landi og yfirleitt verði land- búnaðarvörur framleiddar við ákveðna lágmarksaðstöðu. b) Koma í framkvæmd nú þegar uppbyggingu að minnsta kosti eins byggðahverfis á hentugum stað, þannig að bændur, sefn þar búa, hafi sæmilega aðstóðu til atvinnu- reksturs og þæginda. c) Áætlun um framtíðarbú- skap á íslandi, er miðist við að fullnægja neyzluþörf þjóðar- innar fyrir búvörur og eftir- spurn á innlendum og erlend- um markaði og finna leiðir til að ná þeirri áætlun. d) Löggjöf til að koma í veg fyrir brask með jarðeignir lóð- ir og lendur. e) Að athuga leiðir til að fullnægja verkafólksþörf land- búnaðarins og auknu sam- starfi verkamanna og bænda. Þvi miður tókst ekki að þessu sinni að hefja viðræður um þessi merkilegu mál og finna samkomulagsleiðir um lausn þeirra, og átti Búnaðar þing sök á því, á stjórn Al- þýðusambandsins stóð ekki. En i þessari ályktun er skýrt mörkuð sú stefna, sem verður að fara, ef varanleg lausn á að fást á vandamálum landbún- aðarins, og allt er undir þvi komið, að samkomulag verði um hana. Verkalýðsflokkarnir unnu mikið á í kosningunum í Noregi. Kosningár fóru fram i Nor- egi 8. þ. m. Orslit urðu þau að Verkamannaflokkurinn og Kommúnistaflokkurinn unnu mikdð á', en borgaraflokkarnir töpuðu. Baldur hefur ekki get- að náð í ábyggilegar atkvæða- tölur i kosningunum og verða þær birtar i næsta blaði. Nýtt alþjóðasamband verkalýðsins var stofnað á alþjóðaþingi verkalýðsins í París 3. þ. m. Fulltrúar 50 milj. verkamanna frá 65 þjóðlöndum hafa sam- þykkt einróma skipulagsskrá sambandsins. Áskorun um stofnun alþ j óðabandalags. Fj öldi áhrifamanna í Banda- rikjunum hafa birt áskorun um stofnun alþjóðabandalags til öryggis friði í heiminum. Benda þeir á að yfir vofi nú hætta á nýrri heimsstyrj öld ef ekki sé verið á verði og öll friðaröfl sameinuð til verndar friðinum. Undir þessa áskorun skrifa meðab annars Albert Einstein og Ludwig Benn. Alþingi var sett 1. þ. m. og hófst þingsetning eins og venjulega með guðsþjónustu. Séra Sig- urður Stefánsson á Möðruvöll- um prédikaði. Forseti sameinaðs þings er Jón Pálmason, forseti neðri deildar Barði Guðmundsson, forseti efri deildar Steingrím- ur Aðalsteinsson. Þetta er fyrsta þingið, sem saman kemur eftir stofnun lýð- veldisins. Fyrir þvi liggur fjöldi stórmerkilegra mála til úrlausnar, má þar meðal ann- ars nefna bráðabirgðalög rík- isstjórnarinnar um nýsköpun, verðlag landbúnaðarvara o. fl. frv. til laga um skólamál, nýja hyggingalöggjöf, landbúnað- armál og ýms önnur.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/1012

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.