Baldur


Baldur - 05.01.1946, Blaðsíða 3

Baldur - 05.01.1946, Blaðsíða 3
B A L D U R BALDUR (Vikublað) Árgangur kostar 10 krónur. Gjalddagi 1. júlí. Ritstjóri og ábyrgðarm.: Halldór Ólafsson frá. Gjögri. Ritstjórn og afgreiðsla: Smiðjugötu 13. Sími 80. — Pósthólf 124. Það, sem kjósendur Alþýðu- flokksins þurfa að leggja niður fyrir sér. Listi sósíalisfa. Á fyrstu síðu blaðsins í dag er birtur framboðslisti Sam- einingarflokks alþýðu — sósi- alistaflbkksins við bæjarstjórn- arkosningarnar hér á Isafirði 27. jan. n. k. Listinn var einróma sam- þykktur á fjöhnennum fundi í Sósíalistaf élagi Isaf j arðar í gærkvöldi og ríkti almennur fögnuður fundarmanna yfir því, hve listinn er vel skipaður að mannvali. Það er með öllu óþarft að kynna fyrir bæjarbúum þá er þennan lista skipa. Allt eru það menn sem alþýðu þessa bæjar eru að góðu kunnir, bæði fyrir störf þeirra í félags- samtökum hinna ýmsu at- vinnustétta hér í bænum og eins fyrir þau störf sem þeir hafa unnið í opinberum mál- um hér. Má í því sambandi sérstaklega nefna þá menn á listanum, sem sæti hafa átt í bæjarstjórn undanfarið kjör- tímabil. Með starfi sínu þar hafa þeir sýnt að þeim er full- komlega treystandi til að vinna að alhliða viðreisn bæjarfé- lagsins. Það var fyrir þeirra frum- kvæði að stórmál, eins og tog- arakaupamálið var tekið á dagskrá í bæj arstj órn og þann- ig mætti nefna ýms fleiri nauðsyn j amál. En þvi má heldur ekki gleyma að barátt- an fyrir framfaramálunum hefur mætt , hinni hörðustu mótspyrnu frá meirihluta bæj- arstjórnar og margar eru þær tillögur, sem sósíalistar hafa flutt þar, sem miskunarlaust hafa verið drepnar eða saltað- ar í bæjarráði að tilhlutun kratanna tveggja og íhalds- mannsins sem það skipa. Þrátt fyrir það er óhætt að f ullyrða,, að það hefur haft mjög mikla þýðingu fyrir gang mála í bæj- arstjórn, að tillagna og áhrifa sósíalista gætti þar. Andstæð- ingarnir hafa orðið að viður- kenna, að það voru tillögur og óskir fólksins, sem sósíalistar hafa flutt í bæjarstjórn, og til þess að missa ekki með öllu traust þess, hafa þeir neyðst til að vera með sumum þeirra, enda þótt þeir hafi gengið eins langt í andstöðunni og þeir hafa þorað. Það má því hiklaust fullyrða að alþýða þessa bæjar muni fylkja sér um hina ágætu full- trúa sína, er skipa lista Sósí- alistaflokksins og gera sigur hans sem glæsilegastann. -----------0 Motto: Skutull vill hinsvegar leggja áherzlu á, að málefnagrund- völlur og meginmunur í ao- alstefnumálum flokkanna á- samt því hvaoa mönnum flokkarnir hafa á aS skipa til þess að framkvæma áhuga- mál sín og stefnur, er það, sem hver kjósandi verður að leggja niður fyrir sér við þessar kosningar eins og jafnan verður eðlilegt að teljast við allar kosningar. Skutull 31. des. 1945. Listi Alþýðuflokksins við bæj arstj órnarkosningarnar 27. jan. n. k. var birtur i Skutli 15. des. s. 1. Það fyrsta, sem hlýtur að vekja athygli við þennan lista, er það, að nafn núverandi for- seta bæj arstj órnar „prófess- ors" Guðm. G. Hagalíns heild- sala m. m. er þar ekki. Þetta kemur þó ekki til af því, að flokksbræður hans vildu ekki hafa hann á listanum. Þeir gengu beinlínis eftir honum með grasið í skónum, til þess að fá hann í efsta sætið. En hann sá, eins og rétt var, að það var öruggara fyrir sig að verða innanbúðar hjá Sölu- miðstöð sænskra framleiðenda heldur en að vasast áfram í bæj armálum hér, valdalaus með öllu og firrtur öllu áliti og trausti kjósenda. Það er jafnvel dregið í efa að „pró- fessorinn" sýni sig i duggara- peysunni frægu um þessar kosningar, svo vonlaus er hann um að flóttinn verði stöðvað- ur úr Alþýðuflokknum. Annað, sem er athyglisvert við listann, er það, að Birgir Finnsson er í fjórða sæti. Við síðustu kosningar , þegar Birg- ir var settur á lista í stað Finns Jónssonar, föður síns var hann settur í fimmta sætið. Það var baráttusæti flokksins þá. Um leið var ákveðið að hann skyldi ætíð settur í það sætið, sem barjst yrði um. Þar með hefur f lokksstj órnin sjálf ákveðið að fjórða sætið verði baráttusæt- ið að þessu sinni. Svona viss er hún um fylgishrun flokks- ins. Um listann að öðru leyti er þetta að segja. Fjórir efstu mennirnir, sem til mála koma að nái kosningu, eiga sér allir sögu í bæjarmálum Isafjarðar. Það voru þessir menn og flokkur þeirra, sem réðu því, að bærinn sveikst árum sam- an um að greiða lögboðíð f ram- lag til verkamannabústaðanna, með þeim afleiðingum að bygg- ing þeirra varð margfalt dýr- ari en annars hefði orðið og ástandið í húsnæðismálum hér er jafn bágborið og raun ber vitni um. Þessir sömu menn réðu því með f ulltrúum S j álf stæðis- flokksins, að togarinn Skutull, var seldur úr bænum, einmitt þegar útlit var fyrir hagnað af útgerð hans. Það voru lika þessir sömu menn, sem lofuðu fyrir síð- ustu kosningar að hér skyldu byggð hafnarmannvirki, göt- ur steyptar eða malbikaðar o. m. fl. Kjósendur hafi sjálfir séð hvernig þessi loforð hafa verið efnd. Ár eftir ár hafa framlög til verklegra fram- kvæmda verið notuð til alls annars. Hin miklu hafnar- mannvirki eru hvergi sjáan- leg. Smábátauppsátrið, sem átti að byggja í Króknum, finnst ekki, og bæjarbúar eru enn ekki farnir að slíta skóm sínum á malbikuðu eða steyptu götunum hér í bænum. En þó að afskipti þessara, manna af málefnum bæjarins séu þannig að bezt hefði verið, að þeir hefðu aldrei komið þar nærri, þá geta allir verið sam- mála um, að þeir hafi óspart notað aðstöðu sína til þess að sjá eigin hagsmunum prýði- lega borgið. Fyrsti maðurinn á listanum er skólastjóri Gagnfræðaskól- ans á Isafirði. Þetta embætti hlaut hann, ekki vegna þess að hann væri menntaðri eða bet- ur hæfur til starfsins en aðrir umsækjendur. Þvert á móti. En hann var alþýðuflokksmað- ur og þá þurfti ekki að spyrja um annað. Alþýðuflokksmenn sýndu þó þann vott sómatilfinningar, að þeir létu Hannibal Valdimars- son lofa því, að hann skyldi draga sig út úr öllum opinber- um afskiptum af stjórnmálum, ef hann yrði skólastjóri. Vitan- lega var aldrei ætlunin að halda þetta loforð, enda hefur reynslan orðið sú, að Hannibal er nú, og hefur verið síðan hann varð skólastjóri, meira riðinn við opinber mál en nokkur annar maður hér í bænum, og það er erfið gáta að ráða, hvað eru aðalstörf og hvað aukastörf þessa manns. Margt bendir til þess að stjórn hans á Gagnfræðaskólanum teljist til aukastarfa. Þessi störf hafa heldur ekki hlaðist á manninn vegna yfir- burða hans eða trausts fólks- ins á honum. Hann hefur sj álf- ur troðið sér í þau með aðstoð flokksbræðra sinna, oft og tíð- um til þess eins að láta á sér bera, því frekjan og sjálfsálit- ið eru takmarkalaus. Reynslan er líka sú, að hann er ekki fær um að leysa af höndum eitt einasta þeirra verkefna, sem hann hefur tekið að sér. Tök- um t. d. rekstur gistihúss AI- þýðuhússins. Var hann ekki æðstráðandi þar? Níundi mað- urinn á lista Alþýðuflokksins gæti kannske gefið upplýsing- ar um árangur þeirrar ráðs- mennsku. Það er enn órann- sakað mál hvert tjón bæjarfé- lagið hefur beðið af ráðs- mennsku hans við Nónhorns- vatnsvirkj unina. Þá mætti benda á skólaselið Birkihlið, til þess að sýna hve vel hann hefur haldið við og endurbætt verk fyrirrennara síns við Gagnfræðaskólann. En efsti maðurinn á lista Al- þýðuflokksins hefur ekki að- eins vasast í öllum hugsanleg- um málum Uér innanbæjar, heldur hefur hann reynt að gera allskonar fígúrur í þjóð- málum. Alræmdastur á því sviði varð hann í lýðveldis- kosningunum vorið 1944. Is- firzkir kjósendur muna áreið- anlega afstöðu hans i því máli. Þeir muna hvernig hann not- aði Skutul þá í baráttunni gegn kröfum og vilja þjóðar- innar um fullt sjálfstæði og stofnun lýðveldis. Hvernig sjálfur Finnur Jónsson var þá hornreka blaðsins. Isfirzkir kjósendur ættu heldur ekki að gleyma hrakspánum, sem Skutull spáði þá fyrir hinu unga íslenzka lýðveldi. Aldrei hefur íslenzkur blaðstjóri orð- ið sér til meiri háðungar en rit- stjóri Skutuls fyrir þá spá- dóma. Þeir lýstu ekki aðeins fádæma vanþekkingu, heldur að „falin er í illspá hverri ósk um hrakför sínu verri". Þessir spádómar voru ósk um hrak- farir íslenzka lýðveldisins. Og þetta er maðurinn sem Alþýðuflokkurinn býður kjós- endum upp á í efsta sæti-á lista sínum og ætlar meira að segj a að hafa í kjöri hér í Norður- Isafj arðarsýslu við þingkosn- ingarnar í vor. Er hægt að hugsa sér frek- legri móðgun? En við hverju má líka búast af Alþýðuflokknum. Annar maðurinn á listanum, Helgi Hannesson, er líka í góðu embætti fyrir náð kratanna. Þegar hann fékk það embætti, var hann spurður: „Heldurðu að þið þurfið ekkert að gera?" Hann skildi auðvitað að hér var ekki átt við starfið, sem honum var falið að vinna, heldur að hann sneri baki við þeim hugsjónum, sem hann hafði áður fylgt (að vísu með hálfum huga) og gengi í þjón- ustu þess flokks, sem veitti honum embættið. Hann lét heldur ekki á sér standa til þeirrar þjónustu. Þar hefur hann líka unnið dyggilega og ekki brugðist nema einu sinni svo vitað sé. Það var þegar hann greiddi atkvæði með em- bættisveitingu gagnstætt því sem flokksforingj arnir vildu. En slíkt er ekki til að hafa orð

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/1012

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.