Baldur


Baldur - 01.06.1946, Blaðsíða 1

Baldur - 01.06.1946, Blaðsíða 1
UTGEFANDI: S ÓSl ALIST AFÉL AG ÍSAFJARÐAR XII. ÁRG. ísafjörður, 1. júní 1946 15. tölublað. Viðskiptasamningar milli Islands og Sovét- ríkjanna. Þann 27. maí s. 1. var und- irritaður viðskiptasamning- ur milli Islands og Sovét- rikjanna. Samkvæmt þeim samningi seljum við Islend- ingar Sovétríkj unum síld, síldarlýsi og hraðfrystan fisk, en kaupum aftur á móti af þeim timbur, kol o. fl. Mismunurinn á verði hinna íslenzku afurða og þeim vörum, sem keyptar verða af Sovétríkjunum, greiðist i dollurum. Þessi viðskiptasamningur er mjög mikils virði fyrir okkur Islendihga, bæði vegna þess að hann er okk- ur mj ög hagstæður, þar sem gera má ráð fyrir að við seljum mun meira en við þurfum að kaupa og fáum mismuninn greiddan í doll- urum, en þeir eru viðskipta- miðill, sem allstaðar gildir, og ekki síztv'egnaþess,aðvið komumst með þessum samn- ingi í verzlunarviðskipti við land, sem byggir öll innkaup sín og útfluttning á fyrir- fram gerðri áætlun og er al- gerlega laust við kreppur og hrun auðvaldsskipulagsins og allar afleiðingar þeirra. Glæsilegur fundur Sósíal- istaflokksins í Bolungarvík. Sósíalistaflokkurinn boðaði til almenns stj órnmálafundar í Bolungarvík s. 1. fúnmtudags- kvöld. Á fundinum mætti Sig- fús Sigurhj artarson alþingis- maður, er flutti þar ítarlegt er- indi um stjórnmálin 1939— 1946 og framtíðarhorfur. Einn- ig tók Jón Tímóteusson, fram- bj óðandi Sósialistaflokksins í Norður-Isaf j arðarsýslu til máls á fundinum. Fundurinn var mjög vel sóttur og ræðumönnum ágæt- lega tekið. I ^ærkvöldi boðaði Sósíal- istaflokkurinn til fundar í Súðavík og mættu þeir Jón Tímóteusson og Sigfús Sigur- hjartarson þar einnig. Af þeim fundi hafði blaðið ekki fréttir, áður en það fór í pressuna, en allar líkur benda til þess, að Álftfirðingar hafi ekki brðið eftirbátar Bolvíkinga um fund- arsókn. Afköst síldarverksmiðjanna tvöfaldast á tveimur árum. I sumar munu heildarafköst síldarverksmiðja ríkisins verða allt að tvisvar sinnum meiri en þau voru 1944. Þessi afkastaaukning stafar aðallega af því, að fyrir næstu síldarvertíð verður lokið byggingu nýrra verk- smiðja, sem verið er að reisa að tilhlutun atvinnumála- ráðherra, má þar einkum nefna hinar miklu síldarverk- smiðjur á Siglufirði (11000 mál) og á Skagaströnd (8500 mál). Þá er verið að auka afköst flestra eldri verksmiðjanna, ýmist með því að bæta við nýjum vinnsluvélum, þurkur- um, pressum, skilvindum — eða með auknu gufumagni. Þessi auknu afköst sfldarverksmiðjanna munu þegar á þessu sumri auka framleiðslu landsins á síldarafurðum um 45—50 miljónir króna og þjóðhagslega séð gera betur en að greiða allan byggingarkostnað við hinar nýju verk- smiðjur og stækkanir. Það leikur ekki á tveim tungum, að síldveiði og fram- leiðsla og sala síldarafurða er ein allra þýðingarmesta at- vinnu grein okkar Islendinga. Sú var tíðin að með fullum rétti mátti segja að það væri síldin, sem réði stefnunni í ís- lenzkum stj órnmálum. Væri síldveiði góð og markaður hag- stæður, batnaði afkoma þjóð- arbúsins og þá var hægt að leggja í miklar opinberar framkvæmdir. Brygðist þetta aftur á móti, varð að draga saman seglin. Beynsla undanfarinna ára hefur s>rnt, að því fer f j arri að þessi gullnáma hafi verið hag- nýtt eins vel og nauðsynlegt var. Hefur það því nær að öllu leyti stafað. af því, að.jekki var hægt að hagnýta þann síldar- afla, sem barst að landi. Allir, sem síldveiði hafa stundað, kannast við biðina eftir lönd- un, þegar veiðiskipin urðu að bíða dag eftir dag, hlaðin af síld, eftir því að þau fengju losað. Skilningur íslenzkra stjórnarvalda á nauðsyn þess, að úr þessu yrði bætt, var þannig, að fullt útlit var fyrír að þau legðu kapp á að við- halda þessu ástandi. Má því til sönnunar minna á, er þjbð- stjórnin neitaði síldarverk- smiðjunni Bauðku á Siglufirði að byggja 500 mála verk- smiðju sumarið 1940. Nú hefur orðið stórbreyting til batnaðar á þessum málum. Samkvæmt stefnuskrá nú- verandi ríkisstjórnar og fyrir atbeina og dugnað Aka Jakobs- sonar, atvinnumálaráðherra, hefur nú verið hafizt handa um byggingu nýrra síldarverk- smiðja og stórfelldar endur- bætur á eldri verksmiðj unum og það af svo miklum dugnaði að fullvíst má telja,.að þegar á síldarvertíðinni i sumar verði afköst síldarverksmiðj a ríkis- ins tvöfölduð frá því sem þau voru 1944. Takist þessi fyrir- ætlun er það 'met í byggingar- hraða síldarverksmiðj a hér á landi. Meirihluti stjórnar Síldar- verksmiðja ríkisins taldi hæfi- legt, að þessar verksmiðjur yrðu byggðar á tveimur til þremur árum, og nú fyrir nokkru lagði verksmiðj u- stjórnin það til við atvinnu- málaráðherra, að hætt væri við byggingu verksmiðj unnar á Skagaströnd, taldi ómögulegt að koma báðum verksmiðjun- um upp samtímis. Atvinnumálaráðherra lagð- ist þegar gegn þessari stefnu verksmiðj ustj órnar og fyrir harðfylgi hans og þingmanna sósíalistaflokksins eru þessi mál nú komin á þann rekspöl, sem lýst hefur verið hér að framan. Það, sem verið er að byggja af verksmiðj um og bætist yið frá því sem var 1944 er sem hér segir (miðað við afköst í málum á sólarhring. Síldarverksm. Ingólfsfirði (stœkkun) ............ 2 500 Síldarverksm. Dagverðar- eyri (stœkkun) ...... 1400 Kveldúlfur, Hjalteyri st.) 2 500 Síldarverksm. ríkisins, — Skagaströnd .......... 8 500 Síldarverksm. Rauðka, — Siglufirði ............ 2 500 Síldarverksm. ríkisins (SR 46) Siglufirði ........ 11000 Sildarverksm. ríkisins (SR 30) Siglufirði (st.) .... 3 000 Alls 31400 Með þessari aukningu komast heildarafköst síld- arverksmiðjanna upp í 76- 400 mál á sólarhring úr 38000 málum 1944 og 45000 málum 1945. Sj ómenn og útgerðarmenn munu áreiðanlega, fagna því, hve röggsamlega hefur verið unnið að því að auka afköst síldarverksmiðjanna og þar með séð fyrir því að síldarskip þurfi ekki að bíða eins lengi eftir losun og áður var, enda þótt þeim skipum, sem síld- veiði stunda, f j ölgi frá því sem nú er. Fjárhagslegur ábati sjó- manna og útgerðarmanna af þesari ráðstöfun verður geisi- mikill, þegar þess er gætt, að síldarmálið verður í sumar á 30 krónur, eins og forsætisráð- herra hefur tilkynnt. Undan- farin sumur má óhætt fullyrða, að hver biðdagur eftir löndun hefur kostað þjóðarbúið hundruð þúsunda króna hvað þá með því háa verði, sem nú verður. Til þess að gefa nokkra hug- mynd um þann hagnað, sem verður af þessari afkastaaukn- ingu síldarverksmiðj anna má benda á það, að nú í sumar, eftir að þessi stækkun hefur verið framkvæmd, geta síldar- verksmiðj urnar í heild fram- Ieitt 40—50 miljón króna meira verðmæti en 1944. Þetta er aðeins lítið dæmi þess, hver áhrif nysköpunar- stefnan í atvinnumálunum hef- ur fyrir þjóðina. Sjómenn og allir þeir, sem hagnað hafa af þessum framkvæmdum, ættu að hafa hugfast, að það var fyrir atbeina atvinnumála- ráðherra og þingmanna Sósíalistaflokksins, að af- köst sfldarverksmiðjanna eru aukin á þessu sumri og þar með hagnýtt verðmæti fyrir tugi miljóna króna.

x

Baldur

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Baldur
https://timarit.is/publication/1012

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.