Bæjarins besta


Bæjarins besta - 04.10.2007, Blaðsíða 6

Bæjarins besta - 04.10.2007, Blaðsíða 6
FIMMTUDAGUR 4. OKTÓBER 20076 ?Vantar aðeins herslumuninn? Ritstjórnargrein Útgefandi: H-prent ehf., kt. 600690-1169, Sólgötu 9, 400 Ísafjörður, sími 456 4560, fax 456 4564 Ritstjóri: Sigurjón J. Sigurðsson, sími 892 5362, bb@bb.is · Blaðamenn: Thelma Hjaltadóttir, símar 456 4693 og 849 8699, thelma@bb.is ? Tinna Ólafsdóttir, sími 868 5963, tinna@bb.is ? Smári Karlsson, sími 866 7604, smari@bb.is · Hálfdán Bjarki Hálfdánsson, sími 863 7655, halfdan@bb.is. Ritstjóri netútgáfu bb.is: Sigurjón J. Sigurðsson · Ljósmyndari: Halldór Sveinbjörnsson, sími 894 6125, halldor@bb.is Ábyrgðarmenn: Sigurjón J. Sigurðsson og Halldór Sveinbjörnsson · Lausasöluverð er kr. 300 eintakið með vsk. Veittur er afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega. Einnig sé greitt með greiðslukorti. · Önnur útgáfa: Ferðablaðið Á ferð um Vestfirði. · ISSN 1670 - 021X Samþykkt Fjórðungsþings Vestfirðinga um stofnun Háskóla Vestfjarða, sem taki til starfa strax á næsta ári, er fagnaðarefni. Árum saman hafa Vestfirðingar barist fyrir þeirri réttmætu kröfu að stofnaður yrði háskóli á Vestfjörðum, án þess að ná lendingu, á meðan þessi sjálfsagði hluti nútíma menntunar- og menningarþjóðfélags hefur með tiltölulega auðveldum hætti náð fram að ganga annars staðar. Til áréttingar mikilvægi háskóla á Vestfjörðum er ástæða til að vitna til ræðu utanríkisráðherra á Hólahátíð 12. ágúst s.l., hvar fram kom hvernig byggðir, sem áður höfðu vaxið og dafnað, geta breyst í jaðarsvæði sem eigi sér lítillar viðreisnar von. ,,Þegar ástæður þessar eru skoðaðar rekumst við alltaf á að sama lögmál er að verki, þ.e. staðirnir eða byggðarlögin duttu úr alfaraleið, misstu mikilvægustu lífæðarnar við aðra landshluta eða útlönd og tókst ekki að halda í við önnur svæði hvað menntun og menningu varðar.?(Leturbr.BB) Þetta er mergurinn málsins. Áratugum saman áttu ungmenni á Vestfjörðum ekki annarra kosta völ en að taka sig upp frá heimilum sínum og halda til fjarlægra landshluta til náms í menntaskóla. Vestfirðingar háðu langa og stranga baráttu til að fá þessu helsi aflétt. Við stofnun Háskólans á Akureyri sagði þáverandi menntamálaráðherra, Sverrir Hermannsson, sem beitti sér fyrir stofnun skólans, að ,,ekkert (væri) raun- hæfara í byggðamálum en að flytja menntun út í byggðir landsins.? Tíminn hefur heldur betur staðfest að ráðherrann hafði rétt fyrir sér. Myndu menn vilja færa ávinninginn af til- vist Háskólans á Akureyri til baka? Varla. Í grein á bb.is., 24. mars 2003, sem bar heitið ,,Menntamál eru byggðamál ? Byggðamál eru menntamál? sagði Einar K. Guðfinnson, núv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra m.a.: ,,Hver hefði trúað því fyrir fáeinum árum, að þrír háskólar utan höfuðborgarsvæðisins yrðu starfandi á því herrans ári 2003? En þannig er það. Viðskiptaháskólinn á Bifröst, Hvann- eyri og Háskólinn á Akureyri. Sá fjórði, Hólaskóli, starfar á háskólastigi og vantar aðeins herslumuninn að hann fái að bera háskólaheitið.? Herslumunurinn var brúaður á haustþingi 2006. Skjót og góð afgreiðsla sé litið til Hólahátíðar fyrr á árinu. Samþykkt Fjórðungssambands Vestfirðinga undirstrikar samstöðu Vestfirðinga um Háskóla á Vestfjörðum. Háskóla- setrið var upphafsskref göngu sem nú verður að ljúka. Það ,,vantar aðeins herslumuninn?, eins og ráðherrann sagði um Hólaskóla forðum. Háskóli á Vestfjörðum hlýtur að vera næsta skref stjórnvalda ætli þau sér í alvöru að stuðla að öfl- ugum byggðakjarna á Vestfjörðum. Það verður fylgst grant með framvindu málsins á nýbyrjuðu þingi. s.h. Á þessum degi fyrir 17 árum Magnús Reynir ráðinn Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi Í-listans í Ísafjarðarbæ, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri Frjálslynda flokksins og þingflokks Frjálslynda flokksins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Frjáls- lynda flokknum. Magnús Reynir hefur verið fram- kvæmdastjóri flokksins frá því að Margrét Sverris- dóttir hvarf úr því embætti í fyrra. Kvikmynd um óbeislaða fegurð frumsýnd Kvikmynd um Óbeislaða fegurð, fegurðarsamkeppnina óhefðbundnu, verður frumsýnd á Reykjavík International Film Festival á morgun. Eins og margir muna var óhefðbund- in og óbeisluð fegurðarsamkeppni haldin í Hnífsdal á vordögum. Þátttakendur voru á öllum aldri og af öllum stærðum, eina skilyrðið fyrir þátttöku var að hafa náð 20 ára aldri og að hafa ekki farið í neina fegrunaraðgerð. Það eru kvikmyndagerðarkonurnar Hrafnhildur Gunnarsdóttir og Tina Naccache sem gerðu myndina. Þrjár sýningar verða á myndinni, allar í Regnboganum, á föstudag, laugardag og sunnudag. Jóna Benediktsdóttir, bæj- arfulltrúi Í-listans í bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar, lagði fram á fundi bæjarstjórnar á fimmtu- dag í síðustu viku tillögu þess efnis að Ísafjarðarbær ákveði að hætta þátttöku í kostnaði við refaveiðar. ?Ég tel að of mikið sé gert úr þeim skaða sem refur getur valdið í lífríki. Náttúran sér sjálf um að tak- marka stærðir stofna sinna ef hún er látin í friði og óþarfi að rýr fjárhagur bæjarfélagsins sé nýttur til þess. Bændur og aðrir hagsmunaaðilar gætu eftir sem áður varið lönd sín þó svo að þeim verði ekki greitt fyrir það. Að öllu leyti ætti að fara með veiðar á ref eins og veiðar á öðrum villtum dýrum, það er þær séu háðar samþykki Umhverfisstofnunar.? Frá því var sagt hér að ofan að Skotveiðifélag Íslands ætli að beita sér fyrir því með heimamönnum, að friðun á ref á Hornströndum verði af- létt. Félagið telur friðunina vera vanhugsaða náttúruvernd. Frá því er greint á visir.is að Skotvís hafi ritað umhverfis- ráðherra bréf í janúar og hvatt hann til að heimila refaveiðar í friðlandinu á Hornströndum en ekki hafi enn borist svar. Sigmar B. Hauksson, formað- ur Skotvís, spyr í samtali við Vísi hverjir hafi beðið um þessa friðun, það hafi allavega ekki verið þeir sem búa næst friðlandinu. Sigmar vísar til rannsókna í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Kan- ada og víðar þar sem stofnar rándýra í þjóðgörðum hafa verið friðaðir. Reynslan sé alls staðar sú sama, ofvöxtur hlaupi í stofnana og dýrin fari að leita út fyrir friðunarsvæð- in. Það sé að gerast hér á landi auk þess sem refurinn sé að ganga af fuglalífi dauðu í frið- landinu sjálfu. Bendir hann meðal annars á tjón vegna fækkandi æðarfugls en æðar- rækt hafi lengi verið þýðingar- mikill búgrein á Vestfjörðum. Refaplágan hafi vafalítið líka áhrif á rjúpnastofninn. ?Of mikið gert úr þeim skaða sem refur getur valdið í lífríkinu? Skotveiðifélag Íslands ætlar að beita sér fyrir því með heimamönnum, að friðun á ref á Hornströndum verði af- létt. Félagið telur friðunina vera vanhugsaða náttúru- vernd. Frá því er greint á vis- ir.is að Skotvís hafi ritað um- hverfisráðherra bréf í janúar og hvatt hann til að heimila refaveiðar í friðlandinu á Hornströndum en ekki hafi enn borist svar. Sigmar B. Hauksson, formaður Skotvís, spyr í samtali við Vísi hverjir hafi beðið um þessa friðun, það hafi allavega ekki verið þeir sem búa næst friðlandinu. Sigmar vísar til rannsókna í Bandaríkjunum, Svíþjóð, Kan- ada og víðar þar sem stofnar rándýra í þjóðgörðum hafa verið friðaðir. Reynslan sé alls staðar sú sama, ofvöxtur hlaupi í stofnana og dýrin fari að leita út fyrir friðunarsvæð- in. Það sé að gerast hér á landi auk þess sem refurinn sé að ganga af fuglalífi dauðu í frið- landinu sjálfu. Bendir hann meðal annars á tjón vegna fækkandi æðarfugls en æðar- rækt hafi lengi verið þýðingar- mikill búgrein á Vestfjörðum. ? thelma@bb.is Skotvís vill aflétta frið- un refs á Hornströndum Refir hafa verið friðaðir á Hornströndum síðan 1994. Aðstoðarlæknar á sjúkrahúsum leggja niður vinnu í dag til þess að mótmæla vinnuaðstöðu sinni og leggja áherslu á kröf- ur sínar til úrbóta. Björn Rúnar Lúðvíksson, stjórnarmaður í Félagi ungra lækna, segir aðstoðarlækna mótmæla óhóflegu vinnuálagi, meðal annars um 30 stunda vöktum og allt að 300 yfirvinnustundum á mánuði, linnulausum brotum á réttindum samkvæmt lögum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustað og skeytingarleysi stjórnvalda gegn kröfum aðstoð- arlækna. ?Vinnulöggjöfin er gróflega brotin á okkur, aðstoðar- læknar þurfa að vinna sólarhringum saman og víðast hvar við slæman aðbúnað?, segir Björn. Félag ungra lækna hefur ritað bréf til formanna læknaráða, yfirlækna og forstjóra sjúkrahúsa, þar sem fram kemur að kjarasamningar aðstoðarlækna hafa verið lausir síðan í byrjun sumars. [?] Í bréfinu boða læknarnir að þeir taki sér leyfi frá störfum í einn sólarhring til þess að ræða þessi mál og væntanlegar áframhaldandi aðgerðir. Sólarhrings vinnu- stöðvun á sjúkrahúsum

x

Bæjarins besta

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Bæjarins besta
https://timarit.is/publication/1104

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.