Iðnaðarmál - 01.06.1954, Blaðsíða 4

Iðnaðarmál - 01.06.1954, Blaðsíða 4
BRAGI ÓLAFSSON forstjórh STARFSVIÐ IÐNAÐARMÁLASTOFNANA STARFSVE) IMSI Þegar stofnunin tók til starfa f nóvember 1953, höfðu ekki enn verið endanlega ákveðin þau verksvið, sem hún skyldi láta til sin taka. Enn fremur var litið svo á, að æskilegt væri, að stofnunin fengi að þreifa fyrir sér og óðlast dálitla reynslu, áður en Alþingi setti henni lóg og reglur til þess að starfa eftir. Þótt lengi megi deila um, hvenær næg reynsla hafi fengizt, teljum vér, að á þessu fyrsta starfsári hafi margt skýrzt, sem áður lá ekki ljóst fyrir. Starfsfyrirkomulag það, sem hér er sett fram, er ávöxtur af þeirri reynslu, sem starfsmenn stofnunarinnar hafa öðlazt við úrlausnir einstakra verkefna, og þeim upplýsingum, sem forstjóri stofnunarinnar fékk á ferða- lagi, sem hann fór f fyrir tilstilli F.O. A. til nokkurra Evrópulanda s. 1. sumar. Aðaltilgangur fararinnar var að kynnast þvf, hvernig iðnaðarmálastofnanir (produc- tivity centers) Danmerkur, Hollands og Englands væru starfræktar og hvert verksvið þeirra væri. Voru þessi lönd valinað ráði F.O. A. Enn fremur varferðinni heitið til Parfsar, fyrst og fremst til þess að kynnast starfs- háttum Framleiðniráðs Evrópu (E.P. A.), en um þessar mundir var einnig haldinn fundur forstjóra iðnaðarmála- stofnana allra aðildarrfkja Efnahagssamvinnustofnunar- innar. I Framleiðniráði var rækilega rætt við Mr. Harten og Mr. Gregoire, forstjóra ráðsins, um hugsanlegt starfsvið Iðnaðarmálastofnunar Islands. Grundvöllur umræðnanna var útdráttur úr tveimur útvarpsfyrir- lestrum, sem haldnir voru um stofnunina, skömmu eftir að hún tók til starfa. Reyndust þær upplýsingar, sem fengust f þessari ferð, ómetanlegur styrkur við samningu starf sfyrirkomu- lagsins, og hefur það fyrst og fremst' verið byggt á þessum upplýsingum og ráðleggingum. Þó skal tekið fram, að starfsfyrirkomulagið er nokkru víðtækara en gerist um iðnaðarmálastofnanir annarra Evrópulanda, og stafar það af þvf, að hér á landi vantar hjálparstofn- anir, sem þegar eru orðnar rótgrónar f öðrum löndum, t. d. "standard"-stofnanir, samtök ráðgefandi verkfræð- inga (consultants) o. s.frv. Könnunarstarfsemin er enn fremur umfram það, sem gerist annars staðar, en bæði F.O. A. og E.P.A. mæltu með þvf, að hún yrði þáttur starfseminnar. Hefur þessiþáttur veriðræddur rækilega við framkvæmdastjóra Rannsóknaráðs rfkisins og for- stöðumann Iðnaðardeildar Atvinnudeildar Háskólans, og telja þeir, að slfkt samstarf væri mjög æskilegt og nauðsynlegt. Að öðru leyti skýrir starfsfyrirkomulagið sig sjálft. Nauðsynlegt er að hafa hugfast, að starfsemi Iðnað- armálastofnunar Islands verður að geta verið f fullu samræmi við þarfir iðnaðarins á hverjum tfma. Er þvf nauðsynlegt, að löggjöf hennar verði þeim kostum búin, að hún leyfi eðlilega þróun. Framleiðniþáttur starfsfyrirkomulagsins verður að skoðast sem hyrningarsteinn þess, en allt annað verður að skoðast sem hjálpargögn og tæki til þess að ná settu marki, þ. e. aukinni framleiðni f fslenzku atvinnulffi. TENGSL OT A VIÐ Iðnaðarmálastofnun Islands - eins og iðnaðarmála- stofnanir annarra Evrópulanda — á rót sína að rekja til þess ölduróts, sem varð af sfðari heimsstyrjöld, og þeirrar hreyfingar, sem olli þvf, að Bandarfkjamenn hófust handa um að aðstoða — f stærri stfl en nokkur dæmi voru til áður — við endurreisn hinnar hrjáðu og strfðsþreyttu Evrópu. Grundvöllur þessarar aðstoðar var lagður meðræðu George Marshalls herforingja, sem hann hélt árið 1947 f Cambridge-háskólanum f Massachusetts f Bandarfkjunum og fjallaði um ráðagerðir til endurreisnar Evrópu. I framkvæmd þessarar aðstoðar, sem hlaut nafnið Marshallaðstoð, komu fram ýmsar nýjar hugmyndir. M. a. datt einhverjum í Englandi f hug að fella inn f Marshallaðstoðina nýjan lið, sem sfðar hlaut nafnið "tækniaðstoð" (Technical Assistance). Þótt Marshallaðstoðinni sé nú lokið, heldur þessi þáttur hennar áfram, og eru öll lfkindi til, að svo verði enn um skeið. I skjóli Marshallaðstoðarinnar óx upp hin svonefnda Efnahagssamvinnustofnun vestrænna þjóða (O. E.E.C.), sem hefur aðsetur f Parfs. Aðildarrfkin að þessari stofnun eru 18 Evrópuþjóðir, m. a. Islendingar. Arið 1952 var ákveðið að setja á stofn sérstakt ráð eða deild innan Efnahagssamvinnustofnunarinnar, sem hlaut nafnið European Productivity Agency, sem vér munum eftirleiðis kalla Framleiðniráð Evrópu. Með tengslum sfnum við Framleiðniráð Evrópu, iðnaðarmálastofnanir annarra Evrópulanda, vfsinda- og rannsóknarstofnanir í Evrópuog Amerfkuog Tækniaðstoð Bandarfkjanna mun Iðnaðarmálastofnun Islands væntanlega verða enn færari um að leysa af hendi hlutverk sitt f þágu iðnaðar fslendinga. TENGSL INN A VIÐ Svo sem segir í forustugrein blaðsins, er Iðnaðar- málastofnun Islands enn á því stigi, að verið er að byggja hana upp, og væntanlega mun Alþingi það, sem nú situr, setja um hana lög og ákveða stöðu hennar gagnvart öllum þeim aðilum og félagasamtökum, sem hagsmuna hafa að gæta á þeim vettvangi, sem Iðnaðar- málastofnunin mun hasla sér völl. Eins og áður hefur verið sagt, byggist öll starfsemi Iðnaðarmálastofnunar Islands á samvinnu við iðjuhölda, verkalýð, sérfræðinga og hagsmunasamtök og samvinnu allra þessara aðila innbyrðis. Þótt gætt hafi nokkurs styrs um stofnunina fram að þessu, verður að treysta þvf, að löggjafinn gangi svo frá hnútunum, að allir megi vel við una. ER ÞÖRF A IÐNAÐARMALASTOFNUN ? Miðað við þær aðstæður, sem nú rfkja f atvinnu- málum Islendinga, er það engin tilviljun, að stofnun eins og Iðnaðarmálastofnun Islands rfsi fyrst upp nú, en ekki fyrir t. d. 20 árum. A undanförnum 10 til 15 árum hefur myndazt vfsir að þeim iðnaði, sem nú er óðfluga að rísa upp og dafna f landinu. Aður fyrrvoru fiskveiðar og landbúnaður aðalatvinnuvegir landsmanna, en núhefur þriðjaatvinnugreininrutt sértil rúms, iðnaður, enda hefur sá skilningur fest dýpri og dýpri rætur með hinni vaxandi, íslenzku þjóð, að vænlegasta leiðin til bættra lífskjara allra stétta sé fólgin f aukinni iðnaðarstarfsemi og frekari nýtingu landsins gæða. Til þess að slfk iðnaðarstarfsemi geti hvflt á traustum grundvelli og verið fjárhagslega heilbrigð frá þjóðhagslegu sjónarmiði, verður hún að borga sig, vera að sem flestu leyti samkeppnisfær og geta greitt þeim, sem við ENAÐARMAL

x

Iðnaðarmál

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Iðnaðarmál
https://timarit.is/publication/1105

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.