Víkurfréttir


Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 18

Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 18
18 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 11. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Ljóst var í upp hafi að starf semi emb- ætt is lög regl unn ar í Kefla vík og lög- regl unn ar á Kefla vík ur flug velli var um margt ólík, þrátt fyr ir mikla ná lægð, og bar hið ólíka rekstr ar form emb ætt- anna þess glöggt vitni. Emb ætti lög regl- unn ar á Kefla vík ur flug velli var fyr ir sam ein ingu í jan ú ar 2007 stjórn að af ut an rík is ráðu neyti en öðr um lög- reglu emb ætt um var stjórn að af dóms mála ráðu neyti. Var þessi hátt ur hafð ur á vegna skyldu lög regl unn ar á Kefla vík ur flug velli við Varn ar lið ið. Þar að auki sam an stóð helm ing ur af rekstr ar fé emb ætt is lög regl unn ar á Kefla vík ur flug velli af sér tekj um, t.d. vegna sér verk efna tengd um flug stöð- inni og ýmis kon ar gæslu verk efna. Því var að eins helm ing ur rekstr ar ins á fjár- lög um. Eins er far ið með rekst ur hins nýja emb ætt is, lög regl unn ar á Suð ur- nesj um. Semja þarf um fyrr nefnd ar sér tekj ur ár lega og er því óör yggi í rekstri mik ið. Þessu þarf að breyta. Stað an fyr ir og eft ir sam ein ingu lög reglu emb ætta Hjá lög regl unni í Kefla vík störf uðu þrjá tíu og sex lög reglu menn í lok árs 2006 en fimm tíu og sex lög reglu menn störf uðu hjá lög regl unni á Kefla vík- ur flug velli. Sam tals níu tíu og tveir lög reglu menn. Á al menn um vökt um hverju sinni störf uðu sex til sjö lög- reglu menn hverju sinni á vakt hjá lög regl unni á Kefla vík ur flug velli en sex lög reglu menn hjá lög regl unni í Kefla vík. Ljóst er því að fyr ir sam ein- ingu voru um tólf til þrett án lög reglu- menn starf andi hverju sinni á vökt um. Hvern ig skyldi þessu vera hátt að í dag? Nú eru starf andi sjö tíu og fjór ir lög reglu menn hjá lög regl unni á Suð- ur nesj um og á vakt hverju sinni að með al tali níu lög reglu menn. Tveir af þess um níu lög reglu mönn um eru bundn ir í flug stöð. Níu lög reglu menn starf andi í um dæmi lög reglu stjór ans á Suð ur nesj um og auk þess að sinna lög gæslu í og við flug stöð. Ljóst er að ef ekki verð ur bætt við mann skap þá verð ur lít ill ávinn ing ur af sam ein ingu emb ætt anna á Suð ur nesj um, nema ef und an skil in sé hag ræð ing í rekstri. Ef fjöldi lög reglu manna á vakt hefði ekki far ið nið ur fyr ir tólf menn hverju sinni hefðu öll sveit ar fé lög á Suð ur nesj um ekki far ið var hluta af því og sýni leiki lög reglu hefði auk ist til muna. Stað an ef nið ur skurðar á ætl an ir ná fram að ganga Í stofn un þar sem rúm lega átta tíu pró- sent af kostn aði ligg ur í laun um er lít ið ann að til ráða en að grípa til upp sagna þeg ar boð koma til stofn un ar inn ar að skera nið ur kostn að um fimmt án pró- sent. Á sama tíma hef ur íbú um Suð ur- nesja fjölg að og um ferð fólks um flug- stöð ina auk ist sem um mun ar. Í nið ur- skurð ar til lög um í rekstri Lög reglu- og toll stjór ans á Suð ur nesj um er gert ráð fyr ir um tals verð um breyt ing um sem varða hags muni Suð ur nesja manna og allra sem eiga leið um flug stöð ina okk ar. Ekk ert yrði ráð ið í sum ar afleys- ing ar, al gjört yf ir vinnu bann, upp- sagn ir hjá toll gæslu, skil á lög reglu bif- reið um svo eitt hvað sé nefnt. Ef horft er til al mennu deild ar lög regl unn ar á Suð ur nesj um, sem hef ur ver ið und- ir mönn uð frá upp hafi sam ein ing ar, þá vant ar í deild ina fimmt án lög reglu- menn. Yf ir stjórn sem og liðs menn al- mennr ar deild ar höfðu ver ið að horfa fram á bjart ari tíma nú í næsta mán- uði vegna út skrift ar lög reglu nema úr Lög reglu skóla rík is ins. Ljóst er að ef nið ur skurð ar til lög urn ar ná fram að ganga þá verð ur ekk ert fjölg að lög reglu- mönn um í deild inni og lög reglu menn kom ast ekki í sum ar frí. Lík lega verð ur brott fall lög reglu manna úr stétt inni þá meira en nokkru sinni fyrr. Gildi lög reglu mennt un ar Um langt skeið hef ur lög regl an og borg- ar arn ir mátt við það una að nokk ur hluti lög reglu liðs ins hverju sinni hef ur ver ið ófag lærð ir lög reglu menn, svokall- að ir af leys inga menn, því nokk uð hef ur ver ið um brott fall úr lög reglu stétt síð- ustu ár. Stærsti hluti af leys inga manna hef ur ver ið gott fólk og hafa þeir með vinnu sinni hald ið starf semi lög regl- unn ar á floti. Lög reglu skóli rík is ins hef ur reynt að bregð ast við þess um skorti lærðra lög reglu manna með því að fjölga nem um sem stunda nám við skól ann. Það er mik il vægt fyr ir ör yggi borg ar anna að öllu leyti að til þjón ustu séu lærð ir lög reglu menn þeg ar þeir þurfa á þeim að halda, og þarf ekki að rök styðja það frek ar. Lög regl an á Suð ur nesj um hef ur ekki far ið var hluta af þess ari þró un en í jan ú ar 2007 var rúm lega fjórð ung ur vakt gang andi lög- reglu manna af leys ing ar menn og auk þess vant aði fimmt án lög reglu menn til við bót ar á vakt ir. Í næsta mán uði mun Lög reglu skóli rík is ins út skrifa fjöru tíu og fimm lög reglu menn úr grunn deild og var því út lit fyr ir að það myndi ræt ast úr þessu ástandi. Ef nið ur skurðs á ætl an ir emb ætt is lög regl- unn ar á Suð ur nesj um og lög regl unn ar á Höf uð borg ar svæð inu munu ná fram að ganga mun stór hluti þess ara nema standa uppi án at vinnu. Nám til lög- reglu manns er afar sér hæft og mun því vera ljóst að þetta fólk mun ekki finna at vinnu við sitt fag. Af þess um fjöru tíu og fimm nem um eru marg ir Suð ur nesja menn sem hafa ver ið að aka á milli Suð ur nesja og Reykja vík ur til að stunda sitt nám. Ljóst er að ein- hver hluti af þess um hópi mun flytja frá Suð ur nesj um út á land til að fá lög- reglu starf þar sem það býðst. Virði ár ang urs Á sama tíma og emb ætti Lög reglu- og toll stjór ans á Suð ur nesj um er gert að skera nið ur sem um nem ur fimmt án pró sent um af heild ar rekstr- ar fé þá hef ur sjald an náðst jafn góð ur ár ang ur hjá emb ætt inu. Aldrei hef ur ver ið hald lagt jafn mik ið magn fíkni- efna hjá emb ætt inu og á ár inu 2007, aldrei hef ur náðst jafn góð ur ár ang ur hjá rann sókn ar deild að halda sig inn an tímara mma sem gef inn er af rík- is sak sókn ara vegna rann sókna lík ams- árá sa mála og kyn ferð is brota, inn brot og þjófn að ir eru í lág marki, aldrei hafa jafn marg ir ver ið sektað ir fyr ir akst ur und ir áhrif um lyfja eða fíkni efna svo eitt hvað sé nefnt. Ár ang ur hef ur náðst á öll um svið um lög gæslu hjá Lög reglu- og toll stjór an um á Suð ur nesj um, nema ef und an skil inn sé sýni leiki lög reglu eins og fyrr var nefnt. Hef ur þessi góði ár ang ur skap ast þrátt fyr ir ýms ar hindr- an ir eins og hús næð is skort og mann- fæð. Sýni leiki lög reglu er mik il væg asta form lög gæslu með eft ir liti, en eft ir lit ið er líf æð lög regl unn ar. Er það mið ur að þetta góða starf fái ekki þá við ur kenn ingu sem það á skil ið og að sam ein ing emb ætt anna muni ekki skila til íbúa Suð ur nesja öfl- ug ari lög gæslu. Stjórn Lög reglu fé lags Suð ur nesja Hvert stefn ir lög regl an á Suð ur nesj um? Stjórn Lögreglufélags Suðurnesja skrifar: Til efni þess ar ar grein ar eru fregn ir um yf ir vof andi nið ur skurð á starf semi lög regl unn ar á Suð ur nesj um og hvaða áhrif nið ur- skurð ur inn mun hafa. Í jan ú ar 2007, með breyt ingu á lög reglu lög um, var emb ætti lög regl unn ar í Kefla vík og lög regl unn ar á Kefla vík ur flug velli sam ein uð und ir einn hatt, emb ætti Lög reglu- og toll stjór ans á Suð ur nesj um. Slíkt hið sama gerð ist víða um land og var lög reglu emb ætt um lands ins fækk að úr tutt ugu og sjö í fimmt án. Stefnt var að með sam ein ing um emb ætta að auka lög gæslu á öll um svið um og ná fram hag ræð ingu í rekstri, en hver hef ur raun in orð ið?

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.