Víkurfréttir


Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 20

Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 20
20 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 11. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Hvata greiðsl urn ar eiga við um allt skipu- lagt menn ing ar-, íþrótta- og tóm stunda- starf bæði í Reykja nes bæ og ann ars stað ar. Hvata greiðsl urn ar eiga líka við um Tón list ar skóla Reykja nes bæj ar enda er menn ing ar starf ekki síð ur mik il væg for- vörn en íþrótt ir og nauð syn legt að hver ein stak ling ur finni sér verk efni við hæfi. Reykja nes bær legg ur auk þess til á hverju ári um 700 millj ón ir króna til rekst urs íþrótta- og tóm stunda- starfs ung menna og tón list ar skóla. Mik il væg ur stuðn ing ur við fjöl skyld ur Ragn ar Örn Pét urs son íþrótta- og tóm- stunda full trúi seg ir hvata greiðsl urn ar vera mik il væg an stuðn ing við ung menni og fjöl skyld ur þeirra í Reykja nes bæ en von ir standi til að þær auki jafn framt þátt töku ung menna í við ur kenndu menn- ing ar-, íþrótta- eða tóm stunda starfi. „Með hvata greiðsl um er lögð áhersla á að styðja og hvetja börn og ung menni í Reykja nes bæ til þess að taka þátt í upp byggi legu frí stunda starfi óháð efna hag eða fé lags leg um að stæð um. Þess ar greiðsl ur koma til við bót ar þeim stuðn ingi sem þeg ar er fyr ir hendi til ung menna í Reykja nes bæ en þess má geta að Reykja nes bær legg ur til um 700 millj ón ir króna á hverju ári til rekst urs íþrótta- og tóm stunda- starfs ung menna auk tón list ar skóla“. Er „ung linga veiki“ á þínu heim ili? Fræðslu stund fyr ir for eldra ung- menna á aldr in um 14 - 18 ára Hvata greiðsl ur til ung menna á aldr in um 14 - 18 ára eru skil yrt ar því að for eldr ar þeirra sæki fræðslu fund hjá Reykja nes bæ um það helsta sem hafa ber í huga við upp eldi ung menna. Rann sókn ir hafa sýnt að brott fall ung menna á þessu ald urs bili er hvað mest úr skipu lögðu menn ing ar-, íþrótta- og tóm stunda starfi. Mörg ung menni byrja að neyta áfeng is á þess um aldri og í kjöl far ið get ur ýmis önn ur áhættu hegð un lát ið bæra á sér. Fræðslu fund irn ir hefj ast í mars og verða haldn ar reglu lega allt árið þannig að all ir ættu að fá tæki færi að sitja kynn ingu og nýta sér hvata- greiðsl una áður en árið er lið ið. Gylfi Jón Gylfa son yf ir sál fræð ing ur Fræðslu skrif stofu Reykja nes bæj ar mun hafa veg og vanda af nám skeið- un um en hann er íbú um að góðu kunn ur fyr ir SOS nám skeið in. Gylfi Jón seg ir að mark mið fræðslu fund- ar ins vera það helst að seinka áhættu- hegð un ung linga og stuðla þannig að heil- brigð ara og betra mann lífi í Reykja nes bæ. Gylfi Jón seg ir að eðli legt sé að ung ling ar at hugi hversu langt þeir kom ast með for eldra sína og láti reyna á þau mörk sem þeim eru sett. Að sama skapi sé það for eldr un um einnig eðli legt að vera stað föst og láta ekki und an þrýst ingi. Hvern ig seink um við áhættu hegð un? „Til dæm is með því að gefa for eldr um áþreif an leg ráð um það sem hægt er að gera til að ung menni byrji seinna en áður að neyta áfeng is. Ým is legt er vit að um ung menni sem bygg ir á þeirra eig in svör um. Við veit um þannig al menn ar upp lýs ing ar um hegð un ung menna, um hvað er eðli legt og svo fram veg is. Til dæm is hef ur stöðugt dreg ið úr áfeng is neyslu ung linga í 10. bekk síð- ustu ára tugi. Marg ir for eldr ar hafa því hugs an lega um burð ar lynd ara við horf gagn vart áfeng is neyslu ung linga en ung ling arn ir sjálf ir. Rann sókn ir benda til að ef að tekst að seinka því að ung- menni hefji áfeng is neyslu tekst einnig að seinka allri annarri áhættu hegð un. Ein áhrifa mesta að ferð in til að seinka áhættu hegð un virð ist vera að ung ling- ur inn taki þátt í ýmsu æsku lýðs starfi“. Verð ur ár ang ur af þess ari fræðslu met inn á ein hvern hátt? „Við ætl um að reyna að ár ang urs mæla þessa upp lýs inga miðl un og at huga hvort að for eldr ar noti þau ráð sem við leggj um til. Við mun um fylgja þessu eft ir með því að sjá hvort þau eru í notk un 3 mán uði og einu ári eft ir að for eldr ar hafa sótt fræðslu fund inn. Við von um að það verði fylgni á milli og að það dragi úr áhættu hegð un ung menna s.s. áfeng is neyslu og notk un fíkni efna.“ Fyrstu fræðslu fund irn ir verða haldn ir í mars og apr íl og verða aug lýst ir sér stak lega í stað ar blöð um. For eldr ar barna á aldr in um 14 - 18 ára geta ein ung is sótt um hvata greiðsl ur á mittreykja nes.is þeg ar þeir hafa lok ið ein hverj um af þess um fræðslu fund um. Hvata greiðsl urn ar gilda út árið og er einnig hægt að nýta þær til nið ur- greiðslu á sum ar nám skeið um. Frek ari upp ýs ing ar eru á mittreykja nes.is. Hvata greiðsl ur hafn ar í Reykja nes bæ Öll börn á aldr in um 6-18 ára fá kr. 7.000 á Mitt Reykja nes til nið ur greiðslu á menn ing ar-, íþrótta- og tóm stunda starfi: Reykja nes bær hef ur haf ið hvata greiðsl ur til barna og ung menna í Reykja nes bæ á aldr in um 6-18 ára til nið ur greiðslu á við ur kenndu menn ing ar-, íþrótta- eða tóm stunda starfi. For eldr ar hafa nú feng ið heim bæk ling þar sem verk- efn ið er kynnt en ein ung is er hægt að sækja um hvata- greiðsl urn ar á íbúa vefn um mittreykja nes.is. Greidd ar eru kr. 7.000 með hverju barni á hverju ári og geta for eldr ar ráð staf að styrkn um á mittreykja nes.is eft ir að geng ið hef ur ver ið frá skrán- ingu í við ur kennt menn ing ar-, íþrótta- eða tóm stunda starf. Ragnar Örn Pétursson og Gylfi Jón Gylfason

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.