Víkurfréttir


Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 28

Víkurfréttir - 13.03.2008, Blaðsíða 28
28 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 11. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Sam starf sveit ar fé laga á Suð- ur nesj um hef ur til margra ára þótt vera mjög til fyr ir- mynd ar. For ver ar ykk ar í bæj ar- og sveit ar- stjórn um hér á Suð- ur nesj um sýndu mik ið frum kvæði og fram sýni þeg ar sam starfs verk efni urðu að veru leika hvert af öðru. Sum ein göngu í sam starfi sveit- ar fé lag anna og önn ur með rík inu og/eða varn ar lið inu. Und an tekn inga laust er hægt að full yrða að sam starf ið hef ur skil að mikl um ár angri fyr ir okk ur íbú ana og ekki síð ur rekst ur sveit ar fé lag anna. Sam starf ið hef ur byggst á jafn- ræð is grund velli og greiðsl ur til sam eig in lega rek inna stofn- ana og fyr ir tækja hafa mið ast við íbúa fjölda hvers sveit ar fé- lags og þannig hafa all ir ver ið að greiða hlut falls lega jafnt. En hvað er að ger ast í okk ar fyr ir mynd ar sam fé lagi? Ég held að það fari ekki fram hjá nein um sem fylgist með bæj ar stjórn ar mál um hér á Suð ur nesj um að ein hvers kon ar inn byrð is átök hafa ver ið að eiga sér stað. Þetta hef ur m.a. op in ber ast í mis mun andi sjón ar mið um vegna sölu hluta í Hita veit- unni og stofn un Suð ur linda í kjöl far ið. Marg ir halda því fram að stofn un Suð ur linda sé ein hvers kon ar ímynd uð varn ar að gerð vegna átak anna inn an Hita veit unn ar og að hug mynd in sé runn in und an rifj um Hafn firð inga. Einnig heyr ist í um ræð unni að Reykja nes bær sýni stund um of mik inn yf ir gang og ráð ríki á sum um svið um og jafn vel hafa þær radd ir heyrst að stóra bæj ar fé lag ið þurfi bara ekk ert á þeim minni að halda. Sund ur lindi með al bæj ar- stjórna á Suð ur nesj um hef ur mjög skað leg áhrif og er mik ið áhyggju efni ef rétt reyn ist. Sam keppni mun enn aukast milli lands hluta um íbúa þró un, mennt un ar- mögu leika, at vinnu sköp un o.m.fl. og bæj ar fé lög in á Suð- ur nesj um þurfa að standa þétt sam an í þeirri sam keppni. Ekki að láta Hafn firð inga eða aðra rugla sig í rím inu. Tæki færi opn ast með breyt ing um Und an far in ár hafa orð ið breyt ing ar á svæð inu sem hafa haft mik il áhrif í at vinnu- legu til liti. Sjáv ar út veg ur hef ur dreg ist sam an og her inn er far inn. Ég er þeirr ar skoð- un ar að ef áfram held ur sem horf ir, muni þeim stöð um á land inu fækka enn frek ar þar sem sjáv ar út veg ur verð ur uppi staða at vinnu lífs. Eins og nú horf ir hér á Suð ur nesj um á Grinda vík hvað besta mögu- leika í þeirri sam keppni. Þrátt fyr ir allt er margt gott að ger ast. Eft ir brott för hers ins hef ur Þró un ar fé lag ið að mínu mati ver ið að vinna frá bært verk á gamla varn ar svæð inu hvað sem líð ur deil um um sölu eigna þar. Öll bæj ar fé- lög in munu til fram tíð ar njóta góðs af þeirri upp bygg ingu sem þar fer fram. Ál ver í Helgu vík mun einnig hafa víð- tæk áhrif í öll um bæj ar fé lög- un um á svæð inu. Al þjóða flug- völl ur inn í landi Sand gerð is- bæj ar hef ur mik ið að drátt ar afl fyr ir marg vís lega starf semi og bæði inn lend og er lend fyr ir tæki horfa mjög til Suð ur- nesja varð andi stað setn ingu á svoköll uð um net þjóna bú um. Ferða þjón usta á Suð ur nesj um hef ur ver ið vax andi en þar er Bláa lón ið í al gjöru for ystu- hlut verki. Svæð ið hef ur upp á margt að bjóða í þess ari at vinnu grein og ég tel að bæj- ar fé lög in og fé laga sam tök eigi að stilla sam an strengi sína í þessu máli með mun mark- viss ari hætti en nú er gert. Fram tíð in bygg ir á raf orku Ef við horf um til fram tíð ar hvað varð ar íbúa- og at vinnu- þró un hér á Suð ur nesj um þá er al veg ljóst að öfl ugt sam starf bæj ar fé lag anna er og verð ur nauð syn legt fyr ir svæð ið og það er ein af frum skyld um bæj ar stjórna í nú tíð og framtið að standa vörð um öfl uga liðs heild. Á kom andi árum mun at vinnu- starf semi á svæð inu byggj ast í auknu mæli á því að nægi- leg raf orka verði til stað ar og að bæj ar fé lög in tryggi að flutn ings leið ir raf orku verði í sam ræmi við þarf ir. Þetta er stór lið ur í því að bæj ar- fé lög in sam eig in lega tryggi sam keppn is hæfni svæð is ins. Trygg ar flutn ings leið ir raf- orku eru okk ur jafn nauð syn- leg ar og þjóð veg irn ir. Eng in bæj ar stjórn mundi láta sér detta í hug að stofna fé lag sem bann aði öðr um en við- kom andi bæj ar bú um að nota vegi inn an bæj ar fé lags ins. Bæj ar fé lög in hafa stað ið þétt sam an í bar áttu fyr ir betri sam göng um sem er hið besta mál. Tvö föld un Reykja nes- braut ar að stór um hluta er nú inn an seil ing ar og flýta þarf fram kvæmd um við lagn ingu og frá gang Suð ur strand ar- veg ar og Ósa botna veg ar. Það er mik ið ör ygg is mál að fá þessa vegi í lag og ekki síð ur skapa þeir aukna sam- keppn is hæfni í ferða þjón ustu og fleiri at vinnu grein um. Að end ingu ágætu bæj ar full trú ar! Við get um alltaf bú ist við því að ein hver inn byrð is sam- keppni verði til stað ar milli bæj ar fé laga á svæð inu og það er í sjálfu sér ekki óeðli legt. Slík sam keppni má þó ekki ger ast með þeim hætti að ein- stök bæj ar fé lög byggi múra og girð ing ar sem til lengri tíma lit ið mundu bitna á öllu svæð- inu. Ég er ekki viss um að Hita veit an hefði orð ið að veru- leika ef hrepps nefnd ar menn í Grinda vík hefðu á þeim tíma stofn að fé lag sem hefði haft það mark mið að ork an í Svarts engi yrði ein göngu not uð í Grinda vík. Við erum jú öll í sama lið inu þeg ar horft er til fram fara á Suð ur nesj um. Hug mynd ir um frek ari sam ein ingu sveit ar fé laga á Suð ur nesj um hafa lengi ver ið til um ræðu og má vissu lega færa fyr ir því sterk rök að í einu sveit ar fé lagi yrði svæð ið mjög öfl ugt. Tillfinn ing a leg rök hafa hins veg ar ráð ið miklu um hvað sam ein ing- ar hug mynd ir hafa átt erfitt upp drátt ar. Á ár un um milli 1970 og 1980 var mik ið unn ið að því að efla sam starf sveit ar- fé lag anna hér á Suð ur nesj um. Á því tíma bili voru m.a. Hita- veit an, Fjöl braut ar skól inn, SSS og Sorp eyð ing ar stöð in stofn sett. Raf veit urn ar voru sam ein að ar inn í Hita veit una árið 1985. Margt af því fram- sýna og dug mikla bæj ar- og sveit ar stjórn ar fólki sem þá réð ríkj um er enn í fullu fjöri og mér fynd ist vel til fall ið að öll bæj ar fé lög in stæðu að veg legu kaffi boði fyr ir þetta fólk sem sann ar lega gerði sér grein fyr ir sam taka mætt in um. Mun ið að sterk liðs heild er for senda fram fara. Ykk ar ein læg ur, Jón Norð fjörð, fyrr ver- andi fram kvæmda stjóri Kæru bæj ar full trú ar á Suð ur nesj um! Eru brest ir í sam starf inu? Boðið var til söngskemmtunar í Garði sl. sunnudagskvöld og fjöl- menntu bæjarbúar til að heyra og sjá hæfileikaríka tónlistarmenn flytja lög og texta eftir fólk tengt Garði. Skemmtunin fór fram á sal Gerðaskóla og var liður í afmælisdagskrá vegan aldarafmælis Garðs. Þar komu fram Dagný Jónsdóttir, Vignir Bergmann, Barnakór Gerðaskóla, Söng-sveitin Víkingar og hljómsveitirnar Grænir vinir og Crash. Kynnir var Garðmaðurinn góðkunni Þorsteinn Eggertsson en meðal annars var leikið bingó á milli laga og var forláta grill í aðalverðlaun. Þá seldi 10. bekk-ur Gerðaskóla kaffi og meðlæti og rann ágóðinn í ferðasjóð. Var ekki annað að sjá en að gestir skemmtu sér hið besta eins og kemur glöggt fram á meðfylgjandi myndum. Söngveisla í Garði

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.