Víkurfréttir


Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 16

Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 16
lýs ing ar í síma 892 8262. 4 her bergja íbúð til leigu Kefla vík Til leigu 4 her bergja stór og rúm góð 134m2 íbúð með bíl skúr og geymslu í Kefla vík. Ná lægt Fjöl braut og Íþrótta aka dem i unni. Sann gjörn leiga , Laus strax. Uppl. í síma 530-9100 og svav ap@mitt.is 2 her bergja íbúð til leigu í njarð vík Leiga 70 þús á mán hiti+rafm inni- falið. Upp lýs. í s:857 3424. Ný leg þriggja her bergja, 90m2 íbúð til leigu í Innri Njarð vík. 97 þús. á mán uði+2 mán aða trygg ing. Upp þvotta vél og ís skáp ur fylg ir. Laus strax. Frek ari upp lýs ing ar á leigui bu d ir.com eða í síma 695- 8744. Ein býl is hús til leigu, á besta stað í Sand gerði. Laust strax. Uppl 864 2400. 3ja herb íbúð í Kefla vík til leigu á Kirkju vegi. Uppl í 866 6363. Til leigu í Kefla vík Björt og rúm góð 2ja herb íbúð. Laus strax. Uppl 866 4364 eða 897 1182 Her bergi til leigu, höf um til leigu full bú ið her bergi með sam eig in- legu wc og eld húsi. Að gang ur að þvotta vél og þurrkara. Mið svæð is í Kefla vík. Uppl í 899 2570. Nýj ar stúd íó í búð ir til leigu í Kefla vík. Sé WC ásamt sturtu í hverri íbúð og eld un ar að stöðu og ís skáp. Inter net, að gang ur að þvotta vél og þurrkara inni falið í leigu ásamt raf magni og hita. Upp- lýs ing ar í síma 862 0700. Nowe miezkania-stu dia do Wyna- jecia w Kefla viku. W kazd um studio jest lazi enka z Prysnicem oraz wyposazona kuchnia. Przeznaczona dla par lub od 1 - 2 osob na kritki lub dluzszy okres cza su. Prosze dzwon ic na 862 0700. Her bergi með sér inn gangi, að- gangi að WC og sturtu til leigu í Kefla vík. Upp lýs ing ar veitt ar í sím ar 862-0700. Til leigu 4ra her bergja íbúð á góð um stað í Kefla vík. Laus 1. Nóv. Leiga 110.000 per mán. Upp lýs ing ar veitt ar í síma 862 0700. 2ja herb íbúð til leigu,Leiga 60þús á mán. Raf magn og hiti ekki inni- falið í leigu. Uppl 844 6951. Lít ið og nett 50m2 versl un ar hús- næði á besta stað við Hafn ar göt una til leigu. Laus strax. Upp lýs ing ar í síma 822 3858 Á besta stað á Akra nesi Til leigu tveggja her bergja íbúð Garða braut 2a Akra nesi, laus strax,að eins reglu samt,reyk laust fólk kem ur til greina,gælu dýr ekki leyfð,greiðsl ur í gegn um greiðslu- þjón ustu. Leiga 85þús pr mán fyr ir utan raf magn og hita. Uppl síma 842 2000 Email bennipip@ sim net.is 3ja herb íbúð í Njarð vík til leigu. 63m2. Laus strax. Hús gögn fylgja að mestu. Leig ist á 75þús. Uppl 842 2007 3ja herb íbúð til leigu á góð um kjör um. Uppl 898 0392. Full bú in eins manns og tveggja manna her bergi til leigu í Garði. Sam eig in legt eld hús, þvotta hús og setu stof ur. Reyk laust hús. Uppl. í síma 866 2299. Leigu í búð ir hjá traust um að ila. Novos fast eigna fé lag www.novos.is S:420-9515 179m2 hæð með bíl skúr til leigu, mið svæð ið í Njarð vík. 5 svefn her- bergi, 2 bað her bergi, upp þvotta vél + ís skáp ur. Hús gögn geta fylgt. Sann gjörn leiga. Upp lýs ing ar í 866 4294. Til leigu mjög góð 3ja her bergja íbúð á 2.hæð í fjór býli á góð um stað í Kefla vík ásamt bíl skúr. Sann- gjörn leiga. Ís skáp ur, þvotta vél, þurrk ari, sjón varp og fl. get ur fylgt án auka kostn að ar. Uppl í síma 825 2727. At vinnu hús næði ti lleigu 110m2. Hús næði á besta stað í bæn um. Uppl í síma 899 5386. Her bergi til leigu í Garð in um, að gang ur að sturtu og eld un ar að- stöðu, leiga 28þús á mán uði, Uppl hjá Evu í síma 868 5311. Til leigu tvö lít il hús, milli Sand- gerð is og Garðs. Leiga er 60 þús. og 65 þús. á mán uði með raf magni og hita. Upp lýs ing ar í síma 893 7523. Til leigu 172m2 ein býl is hús með 4. svefn her bergj um ásamt 30 fm bíl skúr í Kefla vík. Upp lýs ing ar í síma 421 2565 og 821 2565. Til leigu 4herb íbúð á ann ari hæð í Grænás, laus um mán að ar mót. Leigja 120þús með hita + raf magni + hús sjóð. Greiðsla í gegn um greiðslu þjón usu. 1 mán fyr ir fram. Uppl 660 6204. Ný upp gert glæsi legt 135m2 hús í Kefla vík til leigu, fjög ur svefn her- bergi, laust. s 8477171. Til leigu stór íbúð í Garði, efri hæð. Leiga 120.000. Laus núna. Sími 8477171. Til leigu hús með 10 herb í Garði, Upp lagt fyr ir verk taka. Er laust. Sími 8477171 3ja her bergja íbúð ásamt geymslu og þvott ar húsi í Heið ar holti í Kefla vík. Leiga 95 þús. p. mán með hús sjóði, raf magni og hita. Greiðsla í gegn um greiðslu þjón- ustu. Laus strax. Upp lýs ing ar í síma 421 6217 og 865 6317. Til leigu par hús í Njarð vík á tveim ur hæð um. Leiga er 130þús með raf magni og hita. Leig ist frá 1.nóv. Uppl í 821 4537. Til leigu 102m2 íbúð á efri hæð í ný legu fjöl býl is húsi í Y- Njarð vík , geymsla og þvott ar hús á hæð inni. Leiga 115. þús und á mán uði fyr ir utan raf magn og hita. Ein göngu reyklaus ir koma til greina. Upp lýs- ing ar í síma 893 2436 og 895 6422. Flott 94m2 3 her bergja íbúð til leigu í Hólm garði á 3 hæð. 80 þús und á mán uði fyr ir utan raf- magn og hita. Greiðslu þjón usta skil yrði. Laus strax. Nán ari upp- Villtu kom ast inn í vet ur. Mót or hjóla geymsla í nýju og upp- hit uðu hús næði. Upp lýs ing ar Örn 8998007 og Óli 8602165. "Meiri orka - Betri líð an ! H3O Pro Isoton ic drykk ur inn, ShapeWorks & flr. góð ar vör ur Ás dís og Jónas Her bali fe dreif ing ar að il ar S: 843-0656 (Á), 864-2634 (J) og 421-4656 Tölvu póst ur: as disjul@sim net.is og bad min@sim net.is Heima síða/net versl un: http:// www.betri heilsa.is/aj " Ódýr Nagla á setn ing. Ég er lærð ur nagla fræð ing ur og er að taka heim í negl ur fyr ir san gjarnt verð, Vinn með há gæða acryl vör um og mjög vönd uð vinnu brögð. Hægt að sjá verð skrá og mynd ir bæði af nögl um og skrauti á vef síð unni minni, www.123.is/nagla list. Tíma bók- an ir í síma 693 0356 Vant ar þig geymslu fyr ir vet- ur inn? 50 m2 bíls skúr til leigu í heið ar- hverfi. 3-6 mán aða leigu samn- ing ur. Sann gjörn leiga. Hent ugt und ir fjór hjól ið, tjald vagn in ofl. Hent ar ekki und ir neinn iðn að af neinu tagi. Uppl. í síma 866 2300 Aloe Vera Gel Drykk ur inn. Styrk ir ónæm is kerf ið hef ur góð áhrif á maga- og húð vanda mál, gigt og margt fleira. Vinn ur vel fyr ir lík- amann inn an frá. 1 líters brúsi á kr. 2.900,- 3 brús ar kr. 7.900,- er líka með Cle an 9, mín us 5 til 7 kg á 9 dög um, kr. 15.600,- Sjálf stæð ur Dreif inga að ili FLP. Björk - 894 0562 - bsa@sim net.is - www.123. is/aloevera ÝMISLEGT Hvað borðar þú í morgunmat? Fáðu frían Herblife prufupakka Ragga Ragn ars s. 848 6928. www.heilsu frett ir.is/ragga kef 16 VÍKURFRÉTTIR I44. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR TIL LEIGU SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS ATVINNA Skemmtistaðurinn Yelló bráð vantar barþjón og á glasabarinn. Upplýsingar gefur Jens 822 3858. Bílskúr til leigu, 43m2 í Reykjanesbæ. tilvalið fyrir geymslu á t.d. 2 bílum, og eða hugsanlega mánaðargjald í vetur fyrir t.d. mótórhjól eða annað. Örugg geymsla. Uppl. í síma 847 8267. sma@vf.is Auglýsingar berist fyrir kl. 15:00 á þriðjudegi Sími 421 0008 Do Wyna jecia! Pel ini wyposazo ne jedno -I dwu oso bowe pokoje do wyna jecia w Garð ur. Wspólna kuchnia, pralnia I salon. Tyl ko dla osob niepalacych wi ecej wi- adomosci pod nu mer em 866 2299. Mótel Vog anna. Her bergi til leigu, með sér WC og sturtu. Með sér inn- gangi og bíla stæði. Uppl. í síma 899 8561, Gummi. ÞJÓNUSTA Flutn inga þjón usta, dag leg ar ferð ir. Trausti Þórð ar son, sími: 848 2994. Gall erý Garð skagi ! Opið alla daga frá kl. 13 til 17. Margt góðra muna, t.d. prjóna vör ur, skart grip ir, mynd list, gler l ist, sult ur, fisk ur og fleira. Gall erý Garð skagi, Vita- varða hús inu Garð skaga. Nám skeið Nudd og heil un ar nám skeið, hjá Reyni Kartín ar hefj ast 15.nóv. Upp lýs ing ar og skrán ing 8612004. Reyn ir Katrín ar son nudd meist ari. ATVINNA Ann ast all ar húsa við gerð ir, hef ára tuga reynslu í tré smíði ann ast einnig glugga, glerj un, girð ing ar, þak, þak k anta, þak renn ur, park et, gólf, loft, vegg klæðn ing ar, inn- rétt ing ar, flísa lögn og alla al- menna við halds vinnu. Upp lýs- ing ar Hall dór 896 7995. HÚSVIÐGERÐIR Svört kápa var tek in í mis grip um úr staff her bergi Yelló síð asta laug ard. Káp an úr þykku ull ar efni, ein tala efst. Hef ur Til finn ga legt verð mæti. Uppl 866 3573. HÚSVIÐGERÐIR TIL SÖLU Snjó bretta skór nr. 43. Uppl 421 4704. Eft ir kl 17:00. Kan ínu ung ar til sölu, í dýra búð inni á 2000 kr stk. El ect rolux ís skáp ur til sölu, 180cm. Inn an við árs gam all. Eins og nýr. Verð 55.000. Upp lýs ing ar í síma 896 9311. 1 árs, 3 + 2 Italsofa sófa sett keypt í Bú stoð (kost ar nýtt 380.000) til sölu. Hvítt að lit og vel með far ið. Hnaus þykkt leð ur og al veg eins og nýtt. Selst á 200.000 gegn því að vera sótt. Uppl. í sima 866 2300. Til sölu gul ir Labrador hvolp ar ( sjá heima síðu, http://123.is/bjarga- steins und an ein stak lega skap góð um for eldr um sem einnig hafa geng ið vel á sýn ing um, hvolp ar verða skráð ir í hrfí eins og for eldr ar þeirra. áhuga sam ir hafi sam band í síma :862 7034 eða e-mail : var ir@ sim net.is 4x16" nýleg negld dekk á álfelgum. Passar undir hondu CR-V og Mözdu jeppling. Verð: 80.000 kr. Uppl. í síma 661 7353. Kisu vant ar Heim ili. hún er 2 ára og það er búið að taka hana úr sam bandi og hún er ör- merkt. Með henni fylg ir stór katt- ar klóra, sand kassi o. m. fl. Hún er lít il og sæt og áhuga sam ir hringi í síma 848-7880. GÆLUDÝR Óska eft ir 14" negld um vetr ar- dekkj um und ir Toyotu. 866 4294. Óska eft ir 2. her bergja íbúð til leigu í Reykja nes bæ eða Grinda vík. Upp lýs ing ar í síma 848 9389. Ósk um eft ir barnapíu í Reykja- nes bæ. Nán ari upp lýs ing ar í síma 6635575. Vetrardekk óskast 225/45 17". Uppl. í síma 8918078. ÓSKAST Ertu með virk / ur? Coda fund ur í safn að ar heim il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju á mánu dög um kl. 19:30 og á föstu dög um kl. 19.30. All ir vel komn ir ! Opin AA- Fund ur í safn að ar heim- il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju, mánu daga kl. 21.00. Ný liða deild Spor. Al- Anon Fund ir í AA- hús inu að Klapp ar stíg 7 Reykja nes bæ. Mánu dags kvöld, byrj enda fund ir kl. 20.00, opin fund ur kl. 21.00, all ir vel komn ir! Mat ur vanda mál? Það er til lausn, á þriðju dags kvöld um kl. 20.00 er OA- fund ur í AA- hús inu, Klapp ar stíg 7 Reykja nes bæ. FUNDARBOÐ Njót um þess að borða holl ann mat og létt ast um leið! Ís lensku vigt ar ráð gjaf arn ir hafa hjálp að fjölda manns að borða af sér aukakíló in. Þetta er miklu auð- veld ara en þú held ur. Við erum í Gróf inni 8 - sama hús og Cur ves, í hin um end an um. Vigt un mánu- daga kl. 17.00 - 18.00. Fund ur kl. 18.00. Nýir með lim ir vel komn ir alla mánu daga kl. 19.00. Sól ey Birg is dótt ir, lýð heilsu fræð ing ur og vigt ar ráð gjafi, s. 869 9698. Þarftu að létt ast? Ár ang ur í 28 ár ! Her bali fe ShapeWork. Kaup auki fylg ir. Jó hanna Heið dal. - www. heilsu frett ir.is/nanna - Sími 616 2059.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.