Víkurfréttir


Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 18

Víkurfréttir - 30.10.2008, Blaðsíða 18
18 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 44. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Jóhanna Guðmundsóttir löggiltur fasteignasali ������������������������������� �� ������������������������� www.fasteignahollin.is fasteignahollin@fasteignahollin.is 23.000.00026.900.000 31.000.000 26.000.000 24.500.000 Furudalur 10-12, Reykjanesbær ������������������������������������ ������������������������������� ����������������������� ������������ �������������������� ����������� ��������������������� �������������� ����� ���������������� Steinás 13 – 19, Njarðvík ���������������������������� ������������������������������� ������������������� �������������� ���������������������������������� �������������������������� ��������������������� �� 14.200.000 12.900.000 14.500.000 13.600.000 Heiðarholt 36, Reykjanesbær �������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������ ��������������������� Túngata 6, Sandgerði ������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� 28.500.000 34.000.000 Smáratún 20, Reykjanesbær ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������ ���������� ������������������������������ Heiðarhvammur 1, Kefl avík ����������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������������� ������������������������������� ����������������� ����������������� �������������� ��������� ���������� Hjallavegur 3, Reykjanesbær ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������� Hraundalur 5, Reykjanesbær ���������������������������������� ����������������� ��������������� ���������������������������������� ���������� ������������������������ ��������� Sjónarhóll 7, Sandgerði ��������������������������������� ��������� ���������������������� ����������������� �������������� ������������������������� ������� ��������� ����� Fífudalur, Reykjanesbær �������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������� ����� ��������������������������������� ����������������������� ������������� ������������� ��������� ���������� Grænás 2, Reykjanesbær �������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������� ���������������� ���������������������� Arnarhraun 15, Grindavík �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ���������������������� ����������� ������������������ Svan hvít El ín ar dótt ir og Bryn hild ur Ólafs- dótt ir frá Kvenna deild inni Dag björgu í Reykja nes bæ sinna for varnar verk efni fyr ir Slysa varna fé lag ið Lands björg og gefa ung um nem end um grunn skól anna end ur skins merki og bóka merki. Nem end ur í 1. bekk í Holta skóla voru ánægðir með fal legu end ur skins merk in sem voru í ýms um lit um og form um. Mynd-VF/Inga Sæm Kvenna deild in Dag björg af hend ir end ur skins merki Hesta manna fé lag ið Máni hef ur lok ið við bygg ingu reið- hall ar við Mána grund. Reið höll in er eink ar glæsi leg og á eft ir að bæta um gjörð fé lags ins til muna. Að sögn Gunn- ars Eyj ólfs son ar, vara formanns hef ur bygg ing hall ar inn ar ver ið æv in týri lík ast, marg ir hafa lagt hönd á plóg inn og unn ið í sjáf boða vinnu. Stefnt var á að koma út á sléttu eft ir fram kvæmd irn ar og það stefn ir í að það tak ist. Fé lag ið fór fram á styrk frá Reykja nes bæ, vegna fram kvæmd- anna við Reið höll ina, uppá 10.000.0000,- kr. og hef ur bæj ar- ráð sam þykkt það. Gunn ar var að von um ánægð ur með mynd ar legt fram lag bæj ar ins og sagði form lega vígslu hall ar inn ar verða um næstu ára mót. Sýslu mað ur inn í Kefla vík Vatns nes vegi 33, 230 Kefla vík, s: 4202400 Fram hald upp boðs á eft ir far andi eign um verð ur háð á þeim sjálf um, sem hér seg ir Ak ur braut 50, fnr. 221-7889, Njarð vík, þingl. eig. Mar ía Ósk Guð brands dótt ir og Ægir Jóns son, gerð ar beið end ur Byko hf og Íbúða lána sjóð ur, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 12:00. Ak ur gerði 12, fnr. 209-6299, Vog ar, þingl. eig. Hjört ur Árna son og Sig rún Ólafs dótt ir, gerð ar beið end ur Íbúða- lána sjóð ur og Lands banki Ís lands hf,að- al stöðv, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:10. Aust ur hóp 43, fnr. 229-1126, Grinda- vík, þingl. eig. ÞA Bygg ing ar ehf, gerð- ar beið end ur Hita veita Suð ur nesja hf, Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Varma- mót ehf, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 09:25. Breiða gerði 13, fnr. 222-5853, Vog ar, þingl. eig. Berg hof ehf, gerð ar beið- end ur Glitn ir banki hf og Toll stjóra- emb ætt ið, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:20. Breiða gerði 14, fnr. 209-6345, Vog um, þingl. eig. Berg hof ehf, gerð ar beið- end ur Glitn ir banki hf og Spari sjóð ur Vest firð inga, fimmtu dag inn 6. nóv em- ber 2008 kl. 10:25. Guð nýj ar braut 12, fnr. 228-8588, Njarð vík, þingl. eig. Topp ur inn UK ltd, gerð ar beið end ur Reykja nes bær og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu dag- inn 6. nóv em ber 2008 kl. 11:45. Guð nýj ar braut 13, fnr. 228-7013, Njarð vík, þingl. eig. Topp ur inn UK ltd, gerð ar beið end ur Reykja nes bær og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu dag- inn 6. nóv em ber 2008 kl. 11:50. Iðn dal ur 23, fnr. 224-6732, Vog ar, þingl. eig. Rann veig Sveins dótt ir, gerð- ar beið end ur Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Sýslu mað ur inn í Kefla vík, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 09:55. Iðn dal ur 23, fnr. 224-6733, Vog ar, þingl. eig. Rann veig Sveins dótt ir, gerð- ar beið andi Spari sjóð ur inn í Kefla vík, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:00. Klett ás 6, fnr. 226-1825, Njarð vík, þingl. eig. ESK ehf, gerð ar beið end ur Íbúða lána sjóð ur og Reykja nes bær, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 12:15. Njarð vík ur braut 23, fnr. 209-3996, Njarð vík, þingl. eig. Íris Dröfn Bjarna- dótt ir, gerð ar beið end ur Íbúða lána- sjóð ur, Reykja nes bær og Trygg inga mið- stöð in hf, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 11:30. Stað ar vör 6, fnr. 209-2329, Grinda vík, þingl. eig. Anna Hanna Valdi mars- dótt ir og Erna G Sig urð ar dótt ir, gerð- ar beið end ur Grinda vík ur kaup stað ur og Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 09:00. Tjarna braut 10, fnr. 228-0340, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf, Reykja nes bær og VBS Fjár fest inga- banki hf, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr. 228-0341, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr. 228-0342, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr. 228-0344, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr. 228-0345, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr. 228-0346, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr. 228-0347, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 10, fnr.228-0343, Njarð- vík, þingl. eig. Tjarn ar braut 14 ehf, gerð- ar beið end ur Ein inga verk smiðj an ehf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu- dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 10:50. Tjarna braut 20, fnr. 228-1786, Njarð- vík, þingl. eig. Venia Kelley og Hálf- dán Ægir Ein ars son, gerð ar beið end ur Glitn ir banki hf, Reykja nes bær og S24, fimmtu dag inn 6. nóv em ber 2008 kl. 11:15. Vest ur hóp 29, fnr. 229-0594, Grinda- vík, þingl. eig. Þér ehf, gerð ar beið andi Íbúða lána sjóð ur, fimmtu dag inn 6. nóv- em ber 2008 kl. 09:15. Sýslu mað ur inn í Kefla vík, 28. októ ber 2008. Ás geir Ei ríks son, sýslu manns full trúi ������� BYGGINGU REIÐ- HALLAR LOKIÐ

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.