Víkurfréttir


Víkurfréttir - 06.11.2008, Blaðsíða 4

Víkurfréttir - 06.11.2008, Blaðsíða 4
4 HANDHAFI MENNINGARVERÐLAUNA REYKJANESBÆJAR 2007VÍKURFRÉTTIR I 45. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR Útgefandi: Víkurfréttir ehf., kt. 710183-0319 Afgreiðsla, ritstjórn og auglýsingar: Grundarvegi 23, 260 Njarðvík, Sími 421 0000 Fax 421 0020 Ritstjóri og ábm.: Páll Ketilsson, sími 421 0007, pket@vf.is Fréttastjóri: Hilmar Bragi Bárðarson, sími 421 0002, hilmar@vf.is Blaðamenn: Ellert Grétarsson, sími 421 0004, elg@vf.is Valur Jónatansson, sími 421 0003, valur@kylfingur.is Auglýsingadeild: Gunnar Einarsson, sími 421 0001, gunnar@vf.is Útlit, umbrot og prentvistun: Víkurfréttir ehf. Hönnunardeild Víkurfrétta: Magnús Geir Gíslason, sími 421 0005, magnus@vf.is Þorsteinn Kristinsson, sími 421 0006, steini@vf.is Þórgunnur Sigurjónsdóttir, sími 421 0011, thorgunnur@vf.is Skrifstofa Víkurfrétta: Rut Ragnarsdóttir, sími 421 0009, rut@vf.is Aldís Jónsdóttir, sími 421 0010, aldis@vf.is Prentvinnsla: Prentsmiðjan Oddi hf. Dagleg stafræn útgáfa: www.vf.is og kylfingur.is Afgreiðsla Víkurfrétta er opin alla virka daga frá kl. 09-12 og 13-17. Athugið að föstudaga er opið til kl. 15. Með því að hringja í síma 421 0000 er hægt að velja beint samband við auglýsingadeild, fréttadeild og hönnunardeild. FRÉTTAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN ER Í SÍMA 898 2222 VÍKURFRÉTTIR EHF. ÍS L E N S K A S IA .I S L Y F 4 39 80 1 0/ 08 Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg - Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur Grundarfjörður - Búðardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður www.lyfja.is - Lifið heil Opnunartilboð – fríar heilsufarsmælingar fyrir 65 ára og eldri Í tilefni af opnun nýju verslunarinnar bjóðum við eldri borgurum fríar heilsufarsmælingar, sem eru beinþéttnimælingar, blóðþrýstingsmælingar og blóðsykursmælingar. Mælingarnar fara fram á eftirtöldum tímum: Mánudagur 10. nóv. og þriðjudagur 11. nóv. – frá kl. 09.00 til 12.00. Velkomin í Lyfju að Krossmóa 4 Á morgun opnar Lyfja nýja og glæsilega verslun að Krossmóa 4 en verslunin að Hringbraut 99 hættir. Við bjóðum gamla og nýja viðskiptavini hjartanlega velkomna í nýju verslunina og tökum vel á móti ykkur. SOLARAY VÍTAMÍN Styrkjum ónæmiskerfið með alhliða vítamínum frá Solaray. Starfsmaður frá Heilsu verður með kynningu og veitir ráðgjöf á opnuninni í Reykjanesbæ. 20%a fslátt ur L´Oréal Volume Shocking í kaupbæti Með tveimur keyptum vörum frá L’Oréal færðu glæsilegan Volume Shocking maskara að gjöf með. Kaup auki Hjá Keili á Vall ar heiði hef ur stað ið yfir und- ir bún ing ur að Stofn un dr. Sig ur björns Ein- ars son ar, sem verð ur rann sókna- og fræða- set ur í trú ar bragða fræð um og guð fræði. Kirkju þing hef ur þeg ar stað fest stofn skrá fyr ir stofn un ina. Að set ur stofn un ar inn ar verð ur í Kapellu ljóss- ins á Vall ar heiði. Hún er stofn uð í sam starfi við Guð fræði stofn un Há skóla Ís lands og starfar í sam vinnu við al þjóða há skól ann Keili. Í stofn skrá seg ir að stofn un in skuli stefna að sam vinnu við er lend ar guð fræði stofn an ir, er- lenda og inn lenda há skóla, rann sókn ar stofn- an ir í trú ar bragða fræð um, aðr ar kirkju deild ir og Sam ráðs vett vang trú ar bragða. Hlut verk Stofn un ar dr. Sig ur björns Ein ars- son ar er að vinna að rann sókn um og fræðslu í trú ar bragða fræði og guð fræði í þeim til gangi að auka þekk ingu og skiln ing á trú ar brögð um heims ins og stuðla að sátt ar gjörð ólíkra trú ar- við horfa, vinna gegn tor tryggni og efla skiln- ing og um burð ar lyndi, seg ir í stofn skrá. Gamli bær inn minn Á laug ar dag inn 8. nóv em ber, frá klukk an 14 til 16 í Bíó sal Duus húsa, ætl um við að ylja okk ur við minn ing ar úr bæj ar líf- inu, skoða merki leg hús og spjalla um gaml ar ljós mynd ir. All ir eru vel komn ir, ókeyp is að gang ur. Frum mæl end ur eru: Páll V. Bjarna son, Karl Stein ar Guðna son og Helga Ingi mund ar dótt ir. Það er eng in geng is á hætta í sjóð um sög unn ar. Ólíkt mörg um sjóð um þá styrk ist sögu sjóð ur inn, eft ir því sem meira er úr hon um tek ið. Það er áhugi og þekk ing sem eyk ur inni stæð una. Verð mæti þessa sjóðs er marg þætt. Það get ur gef ið mik ið að deila minn ing um, í gegn um frá sagn ir og mynd ir. Eins er það ómet an- legt fyr ir þá sem ekki þekkja til, að kynn ast rót um sam fé lags ins með þess um hætti. Þessi fund ur er lið ur í átaki Byggða safns Reykja nes bæj ar, að vekja at hygli á gildi og mik il vægi munn legra heim ilda. Ráð stefn an er styrkt af Menn ing ar sjóði Suð ur nesja. Rann sókna- og fræða set ur í trú ar- bragða fræð um stofn að á Vall ar heiði Reið höll Mána ekki lok ið Bygg ingu reið hall ar Mána er eng an veg inn lok ið eins og fram kem ur í síð asta tbl. Vík ur frétta. Rangt var haft eft ir Gunn ari Eyj ólfs syni, vara for- manni deild ar inn ar. Heild ar styrk ur Reykja- nes bæj ar er 48 m. til bygg ing ar reið hall ar- inn ar en ekki 10 m. Eng in áform eru um vígslu um ára mót held ur verð ur byrj að að nota höll ina um ára mót. Form leg vígsla verð ur ákveð in síð ar. Þetta leið rétt ist hér með. Reykja nes bær tap ar 133 millj ón um Af þeim 700 millj ón um sem Reykja nes bær átti í pen inga mark aðs sjóði Lands bank ans eru lík lega 133 millj ón ir tap að ar við gjald þrot bank ans. Eins og við greindum frá í síð asta tölu blaði VF leit út fyr ir að þessi tala gæti orð ið 300 millj ón ir enda höfðu bæj ar yf ir völd búið sig und ir meiri skell. Hebbi mæt ir í messu Tón list ar mað ur inn Her bert Guð munds son mæt ir til messu í Kefla- vík ur kirku næst kom andi sunnu dag kl. 11. Hebbi mun syngja nokk ur lög og njóta full ting is kirkjukórs- ins, auk þess að segja frá lífs reynslu sinni. Næstu fimm fimmtu dags- kvöld mun kirkj an í Garði og Sand gerði í sam vinnu við Sveit ar fé lag ið Garð og Sand gerð is bæ standa fyr ir fyr ir lestr aröð þar sem fjall að verð ur um brýn mál er tengj ast fjöl skyld um og ein stak ling um á erf ið um tím um í ís lensku sam fé lagi. Fjall að verð ur um fjár mál, nær ing ar fræði, hvern ig hægt er að drýgja mat inn, um sam skipt in á heimil- inu og hvern ig við get um styrkt og hlúð að hvort öðru á erf ið um tím um. Fimmtu dag inn 6. nóv em ber kl. 20:00 verð ur fyr ir lest ur inn Góm sæt ir mat ar af gang ar hald inn í Út skála kirkju um hag sýni og nýtni í mat ar gerð en fyr ir les ari er Guð rún Ad olfs dótt ir. Græn met is af gang ar verða að góm sæt um súp um og eggja kök um. Listi yfir vör ur sem nauð- syn legt er að eiga í eld hús- skápn um svo auð velt sé að nýta mat ar af ganga. Að nýta mat til tveggja daga... jafn vel þriggja á ör ugg an hátt. Rétt ir í ein um potti úr lamba kjöti og kjúklingi. Kanntu að búa til kreppukássu? En ódýr ar fisk mál tíð ir? Komdu og vertu með á skemmti leg um og fræð andi fyr ir lestri. Góm sæt ir mat ar af gang ar - fyr ir lest ur í Út skála kirkju Matargerð í Útskálakirkju: Menn ing ar ráð Suð- ur nesja fram leng ir um sókn ar frest Menn ing ar ráð Suð ur nesja hef ur fram lengt um sókn- ar frest styrk um sókna vegna menn ing ar starfs og menn ing ar tengdr ar ferða þjón ustu. Um sókn ar- frest ur er til 17. nóv em ber. Styrk ir þess ir voru veitt ir í fyrsta sinn á síð asta ári á grunni samn ings sveit- ar fé laga á Suð ur nesj um, mennta mála ráðu neyt is og sam göngu ráðu neyt is um menn ing ar mál.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.