Víkurfréttir


Víkurfréttir - 27.11.2008, Blaðsíða 18

Víkurfréttir - 27.11.2008, Blaðsíða 18
svæð is í Kefla vík. Full bú in hús- gögn um ef vill. Sam eign in legt eld hús og snyrt ing. Inter net. Að- gang ur að þvotta vél og þurrkara. Sími 691 2361. Hjón með 3 börn óska eft ir 4 - 5 her bergja rað- eða par húsi helst með bíl skúr í Njarð vík. Greiðslu- geta 100 -110 þús und á mán uði, greiðsl ur í gegn um greiðslu þjón- ustu. Upp lýs ing ar í síma 847 7266. 4ja her bergja par hús með bíl skúr í Sand gerði. Uppl 696 9638. Íbúð með 3 svefn her bergj um til leigu á Hring braut, leig ist á 90þús. með hita og raf magni frek ari uppl. 6602490. 2 íbúð ir í Kefla vík. Í sér stak lega ró leg um stiga gang. Önn ur 65m2 2her bergja, hin 84m2 3her bergja. Losna báð ar 1.des. Reglu semi og góð um gengni er al gjört skil yrði. Ann að er sam komu lags at riði. Uppl 421 4111 og 893 3293. 3 herb íbúð til leigu mið svæð is í Kefla vík á 80þús kr á mán. 1mán fyr ir fram. Greiðsl ur í gegn um greiðslu þjón ustu. Lang tíma leiga. Uppl 661 2047. Til leigu mjög góð 3ja her bergja íbúð á 2.hæð í fjór býli á góð um stað í Kefla vík ásamt bíl skúr. Sann- gjörn leiga. Ís skáp ur, þvotta vél, þurrk ari, sjón varp og fl. get ur fylgt án auka kostn að ar. Uppl í síma 897 5428. 4ra herbergja íbúð til leigu við Tjarnabraut í Innri Njarðvík. Le ikskó l i o g g r unnskó l i í göngufæri. Leigutími tvö ár. Leiga 110 þús. á mánuði. Laus strax. Tveggja mánaða trygging og greiðsluþjónusta. Upplýsingar í síma 898 2222. 3ja herbergja íbúð við Hjallaveg í Njarðvík til leigu. Leiga 90 þús. á mánuði. Getur losnað fljótlega. Upplýsingar í síma 898 2222. Íbúð fyrir einstakling eða par sem er innréttuð í bílskúr á rólegum stað í Keflavík. Svefnherbergi, stofa, baðherbergi og eldunaraðstaða. Leiga 40 þús. á mánuði. Upplýsingar í símum 848 5389 eða 421 6525. Leigu í búð ir hjá traust um að ila. Novos fast eigna fé lag www.novos.is S:420-9515. Til leigu 172m2 ein býl is hús með 4 svefn her gj um ásamt 30m2 bíl skúr í Kefla vík. Uppl í síma 421 2565 og 821 2565. Til leigu kozý 2ja her bergja íbúð, 60m2 Leiga 75 þús und á mán uði m/ raf magni og hita. Greiðsl ur í gegn um greiðslu þjón ustu, einn mán uð ur fyr ir fram, laus 1. des- em ber. Upp lýs ing ar í síma 863 0013. 90m2 ein býl is hús með 35m2 in rétt uð um bíl skúr til leigu í Sand- gerði. Laust strax. Leiga 80 þ. á mán uði. Upp lýs ing ar í síma: 423- 7754 (Gunna) og 699-7754 (Kolla). Her bergi til leigu, Pokój do wyna- jecia. Room for rent. Laus her bergi, mið svæð ið í Kefla vík með netteng- ingu. Uppl í síma 848 3103. Full bú in 2 her bergja íbúð í Kefla vík til leigu. Leiga 75 þús und á mán uði, einn mán uð ur fyr ir- fram. Upp lýs ing ar í síma 896 2888 http://tima laus.freehostia.com/ á sama stað óska eft ir að fá til boði í 7000 doll ara. 200m2 ið an að ar eða geymslu hús- næði til leigu á besta stað í bæn um. Uppl 897 8322. Íbúð til leigu 3ja her bergja íbúð að Sól vall ar götu í Kefla vík leiga 90.000 á mán uði. Upp lýs ing ar í síma 899 8049. Rúm góð 2ja herb. íbúð til leigu Íbúð in er á neðri hæð í tví býli með sér inn gangi, stað sett mið svæð is í Kefla vík. Upp lýs ing ar í sím um 864 2615 og 869 1000. Til leigu 4ra herb. íbúð á besta stað í Kefla vík, leig ist með ís skáp, laus strax. Upp lýs ing ar í síma 8630183. Til leigu 3ja her bergja 100m2 íbúð mið svæð ið í Kefla vík, laus 1.des- em ber. Leiga 80þús m/rafm, hita og hús gögn um. Uppl í síma 897 8336. Til leigu 4ra her bergja íbúð í Njarð vík. Upp lýs ing ar í síma 866 9377. Til leigu 4ra her bergja íbúð á góð um stað í Kefla vík. Laus 1. Nóv. Leiga 110.000 per mán. Upp lýs- ing ar veitt ar í síma 862 0700. Her bergi með sér inn gangi, að- gangi að WC og sturtu til leigu í Kefla vík. Upp lýs ing ar veitt ar í síma 862 0700. Nýj ar stúd íó í búð ir til leigu í Kefla vík. Sé WC ásamt sturtu í hverri íbúð og eld un ar að stöðu og ís skáp. Inter net, að gang ur að þvotta vél og þurrkara inni falið í leigu ásamt raf magni og hita. Upp- lýs ing ar í síma 862 0700. Nowe miezkania-stu dia do Wyna- jecia w Kefla viku. W kazd um studio jest lazi enka z Prysnicem oraz wyposazona kuchnia. Przeznaczona dla par lub od 1 - 2 osob na kritki lub dluzszy okres cza su. Prosze dzwon ic na 862 0700. 4ja her bergja Íbúð til leigu í Kefla vík. Laust strax. All ar inn rétt- ing ar nýj ar. Leiga 95þús, inni falið í leigu er hús sjóð ur. Uppl 860 1929. Til leigu 3 stór her bergi mið- Ódýr ar Negl ur! Á enn lausa tíma fyr ir jól og er um að gera að vera fljót ar að panta. Flott til boð í gangi og er hægt að sjá uppl á www.123.is/nagla list . Þar eru bæði mynd ir og verð. Geri bæði Acryl og Gel og vinn að eins með há gæða efni. Tímapant an ir í síma 6930356 Meiri orka - Betri líð an ! H3O Pro Isoton ic drykk ur inn, ShapeWorks & flr. góð ar vör ur Ás dís og Jónas Her bali fe dreif ing ar að il ar S: 843-0656 (Á), 864-2634 (J) og 421-4656 Tölvu póst ur: as disjul@sim net.is og bad min@sim net.is Heima síða/net versl un: http:// www.betri heilsa.is/aj Aloe Vera Gel Drykk ur inn. Styrk ir ónæm is kerf ið hef ur góð áhrif á maga- og húð vanda mál, gigt og margt fleira. Vinn ur vel fyr ir lík- amann inn an frá. 1 líters brúsi á kr. 2.900,- 3 brús ar kr. 7.900,- er líka með Cle an 9, mín us 5 til 7 kg á 9 dög um, kr. 15.600,- Sjálf stæð ur Dreif inga að ili FLP. Björk - 894 0562 - bsa@sim net.is - www.123. is/aloevera Njót um þess að borða holl ann mat og létt ast um leið! Ís lensku vigt- ar ráð gjaf arn ir hafa hjálp að fjölda manns að borða af sér aukakíló in. Þetta er miklu auð veld ara en þú held ur. Við erum í Gróf inni 8 - sama hús og Cur ves, í hin um end- an um. Vigt un mánu daga kl. 17.00 - 18.00. Fund ur kl. 18.00. Nýir með lim ir vel komn ir alla mánu- daga kl. 19.00. Sól ey Birg is dótt ir, lýð heilsu fræð ing ur og vigt ar ráð- gjafi, s. 869 9698. ÝMISLEGT 18 VÍKURFRÉTTIR I48. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR TIL LEIGU SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Hvernig er þitt líkamlega ástand? Höfum tekið í notkun nýja líkams-greinigarvél Nutri- Energetics System sem greinir ástand og heilsufar líkamans. Vélin hefur reynst frábærlega vel og hjálpað mörgum til að ná betri heilsu og meiri orku. Höfum til sölu gjafakort fyrir þá sem eiga allt nema góða heilsu. Upplýsingar og tímapantanir hjá: Guðrúnu Eyjólfsdóttur LPCH Hómópati Sími: 899-0533 Ragnhildur Ævarsdóttir LPCH Hómópati Sími: 661-9012 Heilsumiðstöðin Hafnargötu 35 230 Keflavík ÞJÓNUSTA Al hliða Flutn inga þjón usta, búslóða flutn ing ar og al menn ur sendi bíla akst ur. Er með miðl- ungs kassa bíl með lyftu. Brynj ar 861 8355 Mik ið úr val sf hand verki. Gler, leir, skart grip ir, leð ur og mynd list. Gott verð Sjón er sögu rík ari Opið sjö daga vik unn ar frá 13 - 17 Svarta Pakk hús ið Hafn ar götu 2 Kefla vík. Bók halds þjón usta, launa út reikn- ing ar VSK upp gjör og af stemm- ing ar. Tek einn ing að mér tíma- bund in verk efni. Har ald ur sími 8963755. Flutn inga þjón usta, dag leg ar ferð ir. Trausti Þórð ar son, sími: 848 2994. Gall erý Garð skagi! Opið alla daga frá kl. 13 til 17. Margt góðra muna, t.d. prjóna vör ur, skart grip ir, mynd list, gler l ist, sult ur, fisk ur og fleira. Gall erý Garð skagi, Vita- varða hús inu Garð skaga. www.vf.is TIL SÖLU Viltu gera góð an díl? - Erum með bíla, raf tæki, fatn að, tölv ur, safn- gripi, iPho ne, bygg inga vör ur og margt fleira á upp boði! www. selt.is Snjó bretta skór nr. 43. Uppl 421 4704. Eft ir kl 17:00. Skóla bún ing ur frá Ak ur skóla, lít ið not að ur, ásamt 2 bol um stærð 170. Verð 4000kr. Uppl 661 2151. Til sölu toyota corolla 95 ek inn 204 ný skoð uð ný nagla dekk og ný leg tímareim verð 170 uppl í s:6593459 Til sölu dod ge stra t us 98 ekin 77þús und míl ur ný skoð að ur verð 17o uppl í s: 659 3459 ww tran spoter 2.5 tdi 97 til sölu ek inn 198 ný skoð að ur verð 420 uppl í s. 659 3459 Ertu með virk / ur? Coda fund ur í safn að ar heim il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju á mánu dög um kl. 19:30 og á föstu dög um kl. 19.30. All ir vel komn ir ! Opin AA- Fund ur í safn að ar heim- il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju, mánu daga kl. 21.00. Ný liða deild Spor. Al- Anon Fund ir í AA- hús inu að Klapp ar stíg 7 Reykja nes bæ. Mánu dags kvöld, byrj enda fund ir kl. 20.00, opin fund ur kl. 21.00, all ir vel komn ir! Mat ur vanda mál? Það er til lausn, á þriðju dags kvöld um kl. 20.00 er OA- fund ur í AA- hús inu, Klapp- ar stíg 7 Reykja nes bæ. I.O.O.F.13 18912018 9.0. FUNDARBOÐ Alhliða byggingafyrirtæki Rafverktaka- og trésmíði Símar: 862 2662 og 897 6422 Vant ar eft ir far andi verk færi: MIG raf suða 150-250 ampera, plötu vals lít inn c.a. 100cm, beygjuklossa fyr ir flat járn, súlu bor vél, plötu klipp ur til að festa á borð, cutt ara (hjól sög fyr ir járn) Ingólf ur s. 844 1658. Hæ, ég er 12 ára hress strák ur sem vant ar gít ar kenn ara í Njarð vík eða Kefla vík. Við kom andi þarf að vera hress, kunna mik ið af góð um lög um og hafa reynslu af gít ar- kennslu. Vin sam leg ast haf ið sam- band við pabba í síma 896 8979. Ó s k a e f t i r 1 5 “ t o m m u nagladekkjum til kaups eða í skiptum fyrir 14” tommu nagladekkjum. Upplýsingar í síma 866 4294. ÓSKAST Erum með 2 eignir á skrá, nýlega 3 herb. íbúð. í I - Njarðvík, laus strax og 2 herbergja íbúð í Heiðarbóli, laus um miðjan des. Hægt er að gera langtíma og tímabundna samninga. Engin verðtrygging. Áhugasamir hafi samband í síma 695 8744. ATVINNA Vanur flakari sem kann að flaka allar stærðir og gerðir af fisk. Upplýsingar í síma 857 7524. Seacrest Iceland Garður.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.