Víkurfréttir


Víkurfréttir - 27.11.2008, Blaðsíða 19

Víkurfréttir - 27.11.2008, Blaðsíða 19
 Hvað borðar þú í morgunmat? Fáðu frían Herblife prufupakka Ragga Ragn ars s. 848 6928. www.heilsu frett ir.is/ragga kef SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Kirkjur og samkomur: www.vf.is Kisu strák ur inn okk ar hvarf að heim an 19 nóv em ber í Kefla vík og er sárt sakn að. Hann er svart ur og hvít ur högni ,með svarta ól með græn um kisu aug um. Hann gæti ver ið í Eyja byggð, Heið ar hverfi eða þar í kring. Gætu þið vin sam leg ast at hug að í bíl skúr um, hjóla geymsl um eða þar sem hann gæti hugs an lega far ið inn. Ef þið sjá ið til hans vin- sam leg ast haf ið sam band í síma 845 8046. Agn es. TAPAÐ/FUNDIÐ Þjónustumiðstöðin Nesvöllum Vikan 28. nóv. - 4. des. 2008 Leikfimi · Bingó · Dansleikfimi · Gler-, keramik- og leirnámskeið Félagsvist · Námskeið í pennasaum · Línudans · Handavinna · Bridge Hádegismatur - Síðdegiskaffi Föstudaginn 28. nóvember kl. 14:30 GRAL- Grindvíska Atvinnuleikhúsið kynnig á 21 manns saknað Sönghópurinn Uppsigling Nánari upplýsingar í síma 420 4300 eða á www.nesvellir.is Að vent söfn uð ur inn á Suð ur nesj um Sam koma verð ur laug ar dag inn 29. nóv- em ber á Brekku braut 2, Reykja nes bæ, sem hefst með bibl íu fræðslu kl. 11.00. Guðs- þjón usta kl. 12.00. Ein ar Val geir Ara son pré dik ar. Súpa og brauð á eft ir sam- kom una. All ir hjart an lega vel komn ir. Votta Jehóva 30. Nóv em ber Heið ur og gleiði af þjón ustu við Guð. Ræðu mað ur Kais hu Fukumoto Kynn ir Carl Jo han, Vt.lest ur Yngvi Kefla vík ur kirkja Fimmtu dag ur inn 27. nóv em ber kl. 17: Leið tog ar í lífs ins önn. kl. 20:00 Bjarma fund ur: Hafliði Krist- ins son fjöl skyldu ráð gjafi held ur er indi. Föstu dag ur inn 28. nóv em ber kl. 20:00 Ung linga deild ir KFUM og KFUK. Sunnu dag ur inn 30. nóv. 1. sunnu dag ur í að ventu kl. 11 Fjöl skylduguðs þjón usta Prest ur er sr. Sig fús B. Ingva son. Kl. 20 Sveiflu stund með Jó hanni Helga syni og Birtu Rós Sig ur jóns dótt ur ásamt Kór Kefla vík ur kirkju. Stjórn andi er Arn ór Vil- bergs son. Prest ur sr. Sig fús B. Ingva son Mánu dag ur inn 1. des. KFUM: yngri deild á mánu dög um kl. 17:30 og mið deild kl. 19:3 Þriðju dag ur inn 2. des. KFUK milli deild kl. 20:00. Mið viku dag ur inn 3. des. kl. 10:00 For- eldramorg unn, kl. 12:10 Kyrrð ar stund Súpa að sam veru lok inni. Kirkju vogs kirkja Höfn um Sunnu daga skóli sunnu dag inn 30.nóv em ber kl.13.00. Um sjón hef ur Lilja Dögg Bjarna dótt ir. Sókn ar prest ur Ytri Njarð vík ur kirkja Messa (alt ar is ganga) sunnu dag inn 30. nóv em ber kl. 11. Kvenna kór Suð ur nesja syng ur nokk ur lög und ir stjórn Dag nýj ar Jóns dótt ur. Barna - og ung linga kór ar kirkj unn ar syngja und ir stjórn Dag mar Kuna kovu,Gunn hild ar H.Bald urs dótt ur og Mar íu R. Bald urs dótt ur. Sunnu daga skóli sunnu dag inn 30.nóv- em ber kl.11. Um sjón hafa Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir og Hanna Vil hjálms dótt ir. Að ventu tón leik ar sunnu dag inn 30. nóv- em ber kl.17. Gróa Hreins dótt ir og Guð- mund ur Sig urðs son koma fram ásamt börn un sín um og syngja jóla lög. All ir hjart- an lega vel komn ir. For eldramorgn ar þriðju dag inn 2.des- em ber og fimmtu dag inn 4. des em ber kl.10.30. Um sjón hef ur Þor björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Spila kvöld aldr aðra og ör yrkja fimmtu- dag inn 27. nóv em ber kl. 20. Um sjón hafa fé lag ar í Lions klúbbi Njarð vík ur, Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir, Gunn hild ur Halla Bald urs dótt ir og sókn ar prest ur. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Njarð vík- ur skóla þriðju dag inn 2. des em ber kl.13.30. og 15.00. Barna kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 2. des em ber kl. 17.30. Ald ur 5-12. ára. Stjórn end ur Gunn hild ur Halla Bald urs dótt ir og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Ung linga kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju- dag inn 2. des em ber kl.18.30. Fyr ir ung linga í 8. bekk og eldri. Stjórn end ur Gunn hild ur Halla Bald urs dótt ir og Mar ía Rut Bald- urs dótt ir. Kór Ytri-Njarð vík ur kirkju æfir á þriðju dög um kl.19.30. All ir vel komn ir. Stjórn andi Gunn hild ur Halla Bald urs- dótt ir. Njarð vík ur kirkja (Innri Njarð vík) Sunnu daga skóli sunnu dag inn 30.nóv- em ber kl. 11. Um sjón hafa Brynja Vig dís Þor steins dótt ir og Jenný Þór katla Magn- ús dótt ir. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Ak ur skóla þriðju dag inn 2. des em ber kl.16. Ferða lag ferm ing ar barna í Vatna skóg 19-20. nóv em ber. For eldramorgn ar fara fram í Ytri-Njarð- vík ur kirkju. Fé lags vist í safn að ar heim il inu 2. des em ber kl.20. Barna- og ung linga kór ar æfa í Ytri-Njarð- vík ur kirkju á þriðju dög um frá kl.17.30. Starf í Ak ur skóla fimmtu dag inn 27. nóv- em ber kl.18:15-19:15. Yngri deild KFUM og KFUK. Um sjón hafa Mar ía Gunn laugs- dótt ir og Sunna Kristrún Gunn laugs dótt ir. Út skála kirkja Hvíta sunnu kirkj an í Kefla vík Sunnu dag ur kl. 11.00, sam koma. Þriðju- dag ur kl. 20.00, bæna sam koma. Fimmtu- dag ur kl. 20.00, lof gjörð og bibl íu fræðsla. Laug ar dag ur kl. 20.00, sam koma í um- sjón Kær leik ans. Við hitt umst að Hafn- ar götu 84! Fyrsta Baptista kirkj an Fyrsta Baptista kirkj an á Suð ur nesj um, sam koma fyr ir full orðna fimmtu daga kl. 19.00. Eft ir messu verð ur boð ið uppá kaffi- sopa. All ir vel komn ir! Barna gæsla á með an sam kom an stend ur yfir. Sam koma fyr ir börn og ung linga sunnu daga kl. 14.00 - 16.00. Prest ur, Pat rick Vincent Weimer. First Bapt ist Church The first Bapt ist Church on the sout hren Peninsula. Church services in Eng lish sunda ys at 10.30 and 18.30. Wed nes da ys at 19.00. Nur sery and child-care alwa ys availa ble during services. Pa stor, Pat rick Vincent Weimer. Bahá´í Sam fé lag ið í Reykja nes bæ Opið hús- og kyrrð ar stund ir til skipt is alla fimmtu daga kl. 20.30 að Tún götu 11, n.h. Reykja nes bæ. Upp lýs ing ar í síma 694 8654 og 424 6844. Rík is sal ur Votta Jehóva Sunnu dag inn 5. októ ber. Op in ber fyr ir- lest ur kl. 13.00. Fylgdu veg in um til lífs ins. Þriðju dag ur kl. 19.00, bók náms sam kom an. Fimmtu dag ur kl. 19.00, boð un ar skól inn og þjón ustu sam kom an. „Úr skuldum í jafnvægi“ og kærleiksmáltíð á Þakkagjörðarhátíð. Fyrirlestraröð í Garði og Sandgerði fyrir fjölskyldur og einstaklinga á erfiðum tímum. Næstkomandi fimmtudagskvöld verður fimmti fyrirlesturinn haldinn sem kirkjan í Garði og Sandgerði heldur í samvinnu við Sveitarfélagið Garð, Sandgerðisbæ og MSS. Þar sem tekin eru fyrir brýn mál er tengjast fjölskyldum og einstaklingum á erfiðum tímum í íslensku samfélagi. Erindin fjalla um fjármál, hvernig hægt er að drýgja matinn, um samskiptin á heimlinu og hvernig við getum styrkt og hlúð að hverju öðru á erfiðum tímum. - Að þessu sinni býður söfnuðurinn öllum sem fyrirlesturinn sækja upp á máltíð í tilefni af Þakkargjörðarhátíðinni. Næsti fyrirlestur verður fimmtudaginn 27. nóvember kl. 19 í safnaðarheimilinu í Sandgerði, sem hefst með mat og síðan mun Garðar Björgvinsson fjármálaráðgjafi flytja fyrirlestur er ber yfirskriftina ,, Úr skuldum í jafnvægi." Fyrirlesturinn er ætlaður fjölskyldum og einstaklinum sem hafa hug á að endurskipuleggja fjárhaginn. Fyrirlesturinn byggist á hugmyndafræðinni: Leiðin til velgengni. Þar sem fjallað er um hvað hver og einn þarf að tileinka sér í hugsun og hegðun til að fjármál séu í lagi. Fjallað er um hvernig bágri stöðu er komið í jafnvægi og hvernig vaxa má þaðan. Fjallað eru um helstu hindranir og vinnuaðferðir til að ná árangri. Fyrirlestrarnir hafa verið haldnir til skiptis í Garði og Sandgerði. Hver fyrirlestur hefst á stuttri helgistund. Fyrirlestrarnir eru öllum opnir að kostnaðarlausu. Útskálakirkja Fimmtudagurinn 27. nóvember -Safnaðarheimilið í Sandgerði- "Úr skuldum í jafnvægi" og kærleiksmáltíð á Þakkagjörðarhátíð. Garðar Björgvinsson flytur fyrirlestur um fjármál og boðið er upp á mat áður en fyrirlesturinn hefst. Stundin hefst kl. 19 í safnaðarheimilinu í Sandgerði. Fyrirlestrarnir eru haldnir til skiptis í Garði og Sandgerði. Allir velkomnir Sunnudagurinn 30. nóvember Fyrsti sunnudagur í Aðventu Guðsþjónusta kl. 14 Kór Útskálakirkju syngur Organisti Steinar Guðmundsson Meðhjálpari Sylvía Hallsdóttir Kvenfélagskonur annast ritningarlestra Prestur Björn Sveinn Björnsson Kirkjuskólinn - „Heitt súkkulaði á Aðventu“ Heimsókn í Kirkjuskólann í Sandgerði Stundin verður í safnaðarheimilinu í Sandgerði laugardaginn kl. 11 Umsjón Katrín Júlía Júlíusdóttir, Jón Árni Jóhannsson og Marsibil Sigurðardóttir Foreldrar og aðrir aðstandendur eru hvattir til að styðja við trúarlegt uppeldi barna sinna og vera með frá upphafi. Allir velkomnir. NTT- starf Er kl.16:30 alla fimmtudaga í Kiwanis húsinu í Garði Umsjón: Kristjana Kjartansdóttir og Jón Árni Jóhannsson Bæna - og kyrrðarstundir Eru á miðvikudagskvöldum í Útskálakirkju kl. 20 Allir velkomnir. Hvalsneskirkja Fimmtudagurinn 27. nóvember -Safnaðarheimilið í Sandgerði- "Úr skuldum í jafnvægi" og kærleiksmáltíð á Þakkagjörðarhátíð. Garðar Björgvinsson flytur fyrirlestur um fjármál og boðið er upp á mat áður en fyrirlesturinn hefst. Stundin hefst kl. 19 í safnaðarheimilinu í Sandgerði. Fyrirlestrarnir eru haldnir til skiptis í Garði og Sandgerði. Allir velkomnir Sunnudagurinn 30. nóvember Fyrsti sunnudagur í Aðventu Safnaðarheimilið í Sandgerði Guðsþjónusta kl. 11 Kór Hvalsneskirkju syngur Organisti Steinar Guðmundsson Meðhjálpari Guðmundína Kristjánsdóttir Prestur Björn Sveinn Björnsson Kirkjuskólinn - Heitt súkkulaði á Aðventu. S a f n a ð a r h e i m i l i ð í S a n d g e r ð i -Kirkjuskólinn er alla laugardaga kl. 11 Umsjón Katrín Júlía Júlíusdóttir, Jón Árni Jóhannsson og Marsibil Sigurðardóttir Foreldrar og aðrir aðstandendur eru hvattir til að styðja við trúarlegt uppeldi barna sinna og vera með frá upphafi. Allir velkomnir. Bæna - og kyrrðarstundir E r u á þ r i ð j u d a g s k v ö l d u m í safnaðarheimilinu kl. 19 Allir velkomnir. Uppboð: Fram hald upp boðs á eft ir far andi eign um verð ur háð á þeim sjálf um, sem hér seg ir Brekku gata 12, fnr. 225-4363, Vog um, þingl. eig. Katrín Sig ríð ur Jóns dótt ir og Þór Karls son, gerð ar beið end ur Avant hf, Glitn ir banki hf, Líf eyr is sjóð ur starfsm sv.fél og Sveit ar fé- lag ið Vog ar, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 11:50. Brekku stíg ur 35B, fnr. 209-3076, Njarð vík, þingl. eig. Sig urð ur Hjálm ar Gúst afs son, gerð- ar beið andi Trygg inga mið stöð in hf, fimmtu- dag inn 4. des em ber 2008 kl. 10:25. Garð braut 64, fnr. 209-5432, 250 Garð ur, þingl. eig. Guð laug ur Jó hann Snorra son, gerð- ar beið end ur Avant hf, Festa - líf eyr is sjóð ur, Sjó vá-Al menn ar trygg ing ar hf og Sýslu mað- ur inn á Blöndu ósi, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 09:35. Heið ar ból 8, fnr.208-8471, Kefla vík, þingl. eig. Guð rún Bjarna dótt ir, gerð ar beið andi SP Fjár mögn un hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 09:55. Selja vog ur 4, fnr. 209-4351, Hafn ir 50% eign gerða þola, þingl. eig. Sara Mar ía Björns dótt ir, gerð ar beið end ur S24 og Trygg inga mið stöð in hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 13:10. Sjáv ar gata 30, fnr. 209-4097, Njarð vík, þingl. eig. Finn bogi Þór Hilm ars son, Dav íð Freyr Berg sveins son og Heið veig Fjóla Þórð ar dótt ir, gerð ar beið end ur BYR Spari sjóð ur, útbú 1195, Lands banki Ís lands hf,að al stöðv, SP Fjár- mögn un hf, Trygg inga mið stöð in hf og Va litor hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 10:35. Strand gata 14, Sand gerði fnr. 209-5020, þingl. eig. Eign ar halds fél Hval eyra holt ehf, gerð ar- beið end ur Hafra fell ehf og Vá trygg inga fé lag Ís lands hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 09:15. Tjarna braut 24, fnr. 228-9057, Njarð vík, þingl. eig. Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Topp- ur inn,inn flutn ing ur ehf, gerð ar beið end ur Reykja nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík, Vá trygg inga fé lag Ís lands hf og VBS Fjár fest- inga banki hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 11:05. Tjarna braut 24, fnr. 228-9058, Njarð vík, þingl. eig. Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Topp- ur inn,inn flutn ing ur ehf, gerð ar beið end ur Reykja nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík, Vá trygg inga fé lag Ís lands hf og VBS Fjár fest- inga banki hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 11:11. Tjarna braut 24, fnr. 228-9059, Njarð vík, þingl. eig. Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Topp- ur inn,inn flutn ing ur ehf, gerð ar beið end ur Reykja nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík, Vá trygg inga fé lag Ís lands hf og VBS Fjár fest- inga banki hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 11:15. Tjarna braut 24, fnr. 228-9060, Njarð vík, þingl. eig. Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Topp- ur inn,inn flutn ing ur ehf, gerð ar beið end ur Reykja nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík, Vá trygg inga fé lag Ís lands hf og VBS Fjár fest- inga banki hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 11:20. Tjarna braut 24, fnr. 228-9061, Njarð vík, þingl. eig. Spari sjóð ur inn í Kefla vík og Topp- ur inn,inn flutn ing ur ehf, gerð ar beið end ur Eim skipa fé lag Ís lands ehf, Flutn inga þjón usta Gunn ars ehf, Reykja nes bær, Sýslu mað ur inn í Kefla vík, Vá trygg inga fé lag Ís lands hf og VBS Fjár fest inga banki hf, fimmtu dag inn 4. des- em ber 2008 kl. 11:25. Vatns nes veg ur 21, fnr 209-1126, Kefla vík, þingl. eig. Guð ný Nanna Þórs dótt ir og Al bert Víð ir Krist jáns son, gerð ar beið end ur Glitn ir banki hf og Sýslu mað ur inn í Hafn ar firði, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 10:10. Vík ur braut 18, fnr. 209-2497, Grinda vík, þingl. eig. Sandra Hraun fjörð og Jón Við ar Ás munds son, gerð ar beið end ur Borg un hf, Íbúða lána sjóð ur, Lands banki Ís lands hf,að- al stöðv, Trygg inga mið stöð in hf og Va litor hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 12:30. Voga gerði 3, 209-6557, 190 Vog ar, þingl. eig. Sig ríð ur Bald urs dótt ir, gerð ar beið end ur Sýslu- mað ur inn í Kefla vík og Trygg inga mið stöð in hf, fimmtu dag inn 4. des em ber 2008 kl. 12:00. Sýslu mað ur inn í Kefla vík, 25. nóv em ber 2008. Ás geir Ei ríks son, sýslu manns full trúi VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGURINN 27. NÓV. 2008 19

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.