Víkurfréttir


Víkurfréttir - 11.12.2008, Blaðsíða 34

Víkurfréttir - 11.12.2008, Blaðsíða 34
Til leigu 5. svefn her bergja, 212 m2 ein býl is hús við Heið ar ból í Kefla vík ásamt tvö föld um bíl skúr. Ró legt hverfi og stutt í skóla. Upp lýs ing ar í síma 895 6057. Nýj ar stúd íó í búð ir til leigu í Kefla vík. Sé WC ásamt sturtu í hverri íbúð og eld un ar að stöðu og ís skáp. Inter net, að gang ur að þvotta vél og þurrkara inni falið í leigu ásamt raf magni og hita. Upp- lýs ing ar í síma 862 0700. Nowe miezkania-stu dia do Wyna- jecia w Kefla viku. W kazd um studio jest lazi enka z Prysnicem oraz wyposazona kuchnia. Przeznaczona dla par lub od 1 - 2 osob na kritki lub dluzszy okres cza su. Prosze dzwon ic na 862 0700. Til leigu stúdióíbúð í Innri Njarðvík. Internetteng ing , aðgangur að þvottahúsi, kapalkerfi. Langtímaleiga, verð 40þús. Uppl 699 4659. Leigu í búð ir hjá traust um að ila. Novos fast eigna fé lag www.novos.is S:420 9515. Íbúð til leigu í Grænás, 4herb. 108m22. Laus strax. Uppl 660 6204. Íbúð til leigu 3ja her bergja íbúð að Sól vall ar götu í Kefla vík leiga 90.000 á mán uði. Upp lýs ing ar í síma 692 2989. Íbúð að Máva braut Kefla vík, 82.000 á mán uði með hita/raf- magni hús sjóði og kap al kerfi. Upp lýs ing ar í síma 692 2989. 3 herb íbúð til leigu mið svæð is í Kefla vík á 80þús kr á mán. 1mán fyr ir fram. Greiðsl ur í gegn um greiðslu þjón ustu. Lang tíma leiga. Uppl 661 2047. 2.ja her bergja íbúð til leigu á Fífu móa 1a, leiga 65 þús und á mán uði með öllu. Upp lýs ing ar í síma 868 8234. Til leigu 3 herb. Íbúð í ný legri blokk í I-Njarð vík. Íbúð in er laus strax. Ger um lang tíma og skamm- tíma samn inga. Nán ari upp lýs- ing ar í síma 695 8744. 2 íbúð ir í Kefla vík. Í sér stak lega ró leg um stiga gang. Önn ur 65m2 her bergja, hin 84m2 3her bergja. Losna báð ar 1.des. Reglu semi og góð um gengni er al gjört skil yrði. Ann að er sam komu lags at riði. Uppl 421 4111 og 893 3293. Til leigu nota leg 67m2 þriggja her- bergja íbúð á efri hæð í tví býl is húsi við Bald urs götu í Njarð vík. Leiga 75 þús. á mán uði, hiti og raf magn inni falið í leigu. Hús gögn geta fylgt með. Íbúð in er laus strax. Upp lýs- ing ar í síma 896 1603 - Svav ar. Til leigu 4ja herb íbúð á góð um stað í Njarð vík. Uppl 866 9377. Um er að ræða iðn að ar bil alls 520m2 sem hægt er að skipt nið ur í ca 130m2 ein ing ar. Nán ari upp lýs- ing ar í síma 893 8083. 115m2 glæsi leg 4ra her bergja íbúð á ann ari hæð til leigu, mið- svæð is í Kefla vík. Þvotta vél, upp- þvotta vél og ís skáp ur. 3 svefn her- bergi, stofa, eld hús, þvott ar hús og geymsla. Tveggja mán aða trygg ing og greiðsl ur í gegn um greiðslu- þjón ustu. Leiga 90þús á mán + hiti og rafm. Íbúð in er laus strax. Uppl 863 3115. Til leigu 118m2 ein býl is hús ásamt 38m2 bíl skúr við Suð ur götu 41 í Kefla vík. Leig ist með eða án bíl- skúrs. Upp lýs ing ar í síma 894 1957. 3 herb íbúð til leigu mið svæð is í Kefla vík á 80þús kr á mán. 1mán fyr ir fram. Greiðsl ur í gegn um greiðslu þjón ustu. Lang tíma leiga. Uppl 661 2047. Ódýr ar Negl ur! Á enn lausa tíma fyr ir jól og er um að gera að vera fljót ar að panta. Flott til boð í gangi og er hægt að sjá uppl á www.123.is/nagla list . Þar eru bæði mynd ir og verð. Geri bæði Acryl og Gel og vinn að eins með há gæða efni. Tímapant an ir í síma 6930356 Meiri orka - Betri líð an ! H3O Pro Isoton ic drykk ur inn, ShapeWorks & flr. góð ar vör ur Ás dís og Jónas Her bali fe dreif ing ar að il ar S: 843-0656 (Á), 864-2634 (J) og 421-4656. Tölvu póst ur: as disjul@ sim net.is og bad min@sim net.is Heima síða/net versl un: http:// www.betri heilsa.is/aj Aloe Vera Gel Drykk ur inn. Styrk ir ónæm is kerf ið hef ur góð áhrif á maga- og húð vanda mál, gigt og margt fleira. Vinn ur vel fyr ir lík- amann inn an frá. 1 líters brúsi á kr. 2.900,- 3 brús ar kr. 7.900,- er líka með Cle an 9, mín us 5 til 7 kg á 9 dög um, kr. 15.600,- Sjálf stæð ur Dreif inga að ili FLP. Björk - 894 0562 - bsa@sim net.is - www.123. is/aloevera Þarftu að létt ast? Ár ang ur í 28 ár ! Her bali fe ShapeWork. Kaup auki fylg ir. Jó hanna Heið dal. - www. heilsu frett ir.is/nanna - Sími 616 2059. ÝMISLEGT Hvað borðar þú í morgunmat? Fáðu frían Herblife prufupakka Ragga Ragn ars s. 848 6928. www.heilsu frett ir.is/ragga kef 34 VÍKURFRÉTTIR I50. TÖLUBLAÐ I 29. ÁRGANGUR TIL LEIGU SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS ÞJÓNUSTA Flísa lagn ir - múr verk - ný bygg- ing ar - smá verk. Tek að mér hvað sem er. 40.ára reynsla. Hjalti 898 6940. Veiti 50% af slátt. Jóla sveina þjón usta, tök um að okk ur að kíkja í heim sókn til barna, einnig til val ið fyr ir jóla skemmt- an ir. Uppl 857 0867 hur da skell ir@ sim net.is Mik ið úr val sf hand verki. Gler, leir, skart grip ir, leð ur og mynd list. Gott verð Sjón er sögu rík ari Opið sjö daga vik unn ar frá 13 - 17 Svarta Pakk hús ið Hafn ar götu 2 Kefla vík Flutn inga þjón usta, dag leg ar ferð ir. Trausti Þórð ar son, sími: 848 2994. Gall erý Garð skagi! Opið alla daga frá kl. 13 til 17. Margt góðra muna, t.d. prjóna vör ur, skart grip ir, mynd list, gler l ist, sult ur, fisk ur og fleira. Gall erý Garð skagi, Vita- varða hús inu Garð skaga. www.vf.is TIL SÖLU Hrein rækt að ir Labrador ar til sölu, hægt er að skoða mynd ir á www.blog.central.is/elsa85 Uppl. í síma 845 4836. Til sölu Miru borð stofu borð og 8 brún ir leð ur stól ar á 65þús. Mjög vel með far ið. Uppl í síma 438 1008. Snjó bretta skór nr. 43. Uppl 421 4704. Eft ir kl 17:00. Dagslinsur 2.490 kr pk.Opt ic Reykja vík ehf. Hamra hlíð 17 í Húsi Blindra fé- lags ins s:552 2002 Linsu m át un. Send um í póst kröfu. Láttu boð in ber ast ! Viltu gera góð an díl? - Erum með bíla, raf tæki, fatn að, tölv ur, safn- gripi, iPho ne, bygg inga vör ur og margt fleira á upp boði! www. selt.is Ertu með virk / ur? Coda fund ur í safn að ar heim il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju á mánu dög um kl. 19:30 og á föstu dög um kl. 19.30. All ir vel komn ir ! Opin AA- Fund ur í safn að ar heim- il inu Kirkju lundi Kefla vík ur kirkju, mánu daga kl. 21.00. Ný liða deild Spor. Al- Anon Fund ir í AA- hús inu að Klapp ar stíg 7 Reykja nes bæ. Mánu dags kvöld, byrj enda fund ir kl. 20.00, opin fund ur kl. 21.00, all ir vel komn ir! Mat ur vanda mál? Það er til lausn, á þriðju dags kvöld um kl. 20.00 er OA- fund ur í AA- hús inu, Klapp- ar stíg 7 Reykja nes bæ. FUNDARBOÐ Vant ar þig vinnu? Því ekki að skapa sér vinnu sjálf ur. Til sölu lít ið, rót gró ið fyr ir tæki í góð um rekstri í Kefla vík. Mögu leg yf ir taka á hag stæðu er lendu láni. Ath ýmis skipti. S 821 5373 eða villif@gmail.com ATVINNA Alhliða byggingafyrirtæki Rafverktaka- og trésmíði Símar: 862 2662 og 897 6422 Á NÁLUM ehf. Merkjum fatnað, húfur, sængurföt og handklæði. Erum með gæða handklæði á lager. Ódýr og flott jólagjöf. Handklæði með nafni og stjörnumerki 2800kr. Jólatilboð 10% afsláttur af 5 stk. 15% afsláttur af 10stk. eða fl. Sími: 862-9910. Óska eftir beitninga fólki góð aðstaða Uppl. 690 1745 Reyndur og vandvirkur tésmiður tekur að sér öll verkefni, úti sem inni. KREPPUVERÐ ÁN AUKAGJALDA! 659 5648. Meiri Orka – Minni Matarlist H3O sport drykkur herbalife. Prótein stykki milli mála. Formula 1 í morgunsárið fyrir orkumikinn dag. Te, vítamín og fl. Mismunandi uppskriftir fyrir næringahristinginn. Sigurður 693-2080 Herbalife dreifingaraðili email: siggiduus@yahoo.com Atvinna / Job Vanur flakari sem kann að flaka allar stærðir og gerðir af fisk. Experienced filleter who can fillet all shorts and sizes of fish. Upplýsingar í síma 857 7524 Seacrest Iceland Garður. Amma óskast til að gæta tvo stráka, 3 og 11 ára á með an mamma er í vinnuni. Sím inn hjá mömmu er 868 8293. ÓSKAST Her bergi til leigu í ný upp gerðu hús næði. Að gang ur að eld- húsi, bað her bergi, sjón varpi, þvotta vél, þurrkara ofl. Her- berg in eru til leigu til lengri eða skemmri tíma. Upp l. í síma 421 5222, eða net- póst ur olaf urth@icehot els.is HERBERGI TIL LEIGU Pokoje do wyna jecia po remacie. Z dostepem do kuchni, lazi enki, tel ewizora, pralki, susz arki i wi- ecej. Pokoje do wy nejecia na krotki i dlugi okres czesu. In for- macje pod nr. tel. 421 5222 lub olaf urth@icehot els.is POKOJE DO WYNAJECIA AFMÆLI Til hamingju ástin mín með 25 árin 13 des og elsku mús með 3 ára afmælið þitt 12des. Elska ykkur allan hringinn. Mamma xox Einu sinni var hann lítill, nú er hann orðin stór hann fæddist 15.desember 1992. Elsku stóri (litli) strákurinn okkar til hamingju með 16 ára afmælið. Mamma, pabbi, Óli, Ingi, Alexandra, Leifur og Smári. sma@vf.is Auglýsingar berist fyrir kl. 15:00 á þriðjudegi

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.