Víkurfréttir


Víkurfréttir - 11.12.2008, Blaðsíða 35

Víkurfréttir - 11.12.2008, Blaðsíða 35
Að vent söfn uð ur inn á Suð ur nesj um Sam koma verð ur næsta laug ar dag, 13. des em ber, kl. 11.00 á Brekku- braut 2, Reykja nes bæ. Sam kom an hefst með bibl íu fræðslu. Guð þjón- ust an kl. 12.00 verð ur í hönd um Ung menna fé lags ins. Súpa og brauð á eft ir. All ir hjart an lega vel komn ir. Kefla vík ur kirkja Fimmtu dag ur inn 11. des em ber: Leik rit ið Að venta, sem byggt er á sam nefndri skáld sögu Gunn ars Gunn ars son ar, verð ur flutt í Kirkju- lundi. Sýn ing in er ætl uð ferm ing- ar börn um en for eld ar ar (og afar og ömm ur!) eru einnig vel kom in. Sýn- ing in hefst kl. 20:00. Föstu dag ur inn 12. des em ber: Ung- linga deild KFUM og KFUK hitt ist kl.20:00 Sunnu dag ur inn 14. des em ber: Jóla- ball sunnu daga skól ans kl. 11:00 Sunnu dag ur inn 14. des em ber: Tón- leik ar í Kirkju lundi til styrkt ar Vel- ferð ar sjóði Suð ur nesja Mið viku dag inn 17. des em ber: Loka- sam vera árs ins á for eldramorgn um. Boð ið verð ur upp á súðu og brauð. Minn um á Vel ferð ar sjóð Suð ur nesja! Reikn ings núm er ið: 1150-26-056300 kt. 450670 0499 eða 1109-05-1151 kt. 680169-5789 Kirkju vogs kirkja Höfn um Sunnu daga skóli sunnu dag inn 14. des em ber kl.13.00. Um sjón hef ur Lilja Dögg Bjarna dótt ir. Sókn ar prest ur Ytri-Njarð vík ur kirkja. Að ventu sam koma sunnu dag inn 14. des em ber kl.17. Helgi leik ur í um sjá barna af Leik skól an um Gimli . Kór kirkj unn ar syng ur und ir stjórn Gunn hild ar Höllu Bald urs dótt ur org anista og Mar ía Rut Bald urs dótt ir stjórn ar barna- og ung linga kór um Njarð vík ur kirkna ásamt org nista. Kór inn Eld ey syng ur und ir stjórn Hann es ar Bald urs son ar. Sókn ar- prest ur flyt ur hug leið ingu. Sunnu daga skóli sunnu dag inn 14. des em ber kl.11. Um sjón hafa Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir og Hanna Vil hjálms dótt ir. For eldramorgn ar þriðju dag inn 16.des em ber og fimmtu dag inn 18. des em ber kl.10.30. Um sjón hef ur Þor björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Spila kvöld aldr aðra og ör yrkja fimmtu dag inn 11. des em ber kl. 20.Síð asta skipt ið á þessu ári. Um- sjón hafa fé lag ar í Lions klúbbi Njarð vík ur, Ástríð ur Helga Sig urð- ar dótt ir, Gunn hild ur Halla Bald urs- dótt ir og sókn ar prest ur. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Njarð vík ur skóla þriðju dag inn 16. des em ber kl.16.00 Barna kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 16. des em ber kl. 17.30. Ald ur 5-12. ára. Stjórn end ur Gunn- hild ur Halla Bald urs dótt ir og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Ung linga kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 16. des em ber kl.18.30. Fyr ir ung linga í 8. bekk og eldri. Stjórn end ur Gunn hild ur Halla Bald- urs dótt ir og Mar ía Rut Bald urs- dótt ir. Kór Ytri-Njarð vík ur kirkju æfir á þriðju dög um kl.19.30. All ir vel- komn ir. Stjórn andi Gunn hild ur Halla Bald urs dótt ir. Njarð vík ur kirkja. (Innri-Njarð vík) Sunnu daga skóli sunnu dag inn 16. des em ber kl. 11. Um sjón hafa Brynja Vig dís Þor steins dótt ir og Jenný Þór- katla Magn ús dótt ir. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Ak- ur skóla þriðju dag inn 16. des em ber kl.16. og fer fram í Ytri-Njarð vík- ur kirkju. For eldramorgn ar fara fram í Ytri- Njarð vík ur kirkju. Fé lags vist í safn að ar heim il inu 16. des em ber kl.20. Barna- og ung linga kór ar æfa í Ytri- Njarð vík ur kirkju á þriðju dög um frá kl.17.30. Starf í Ak ur skóla fimmtu dag inn 11. des em ber kl.18:15-19:15. Yngri deild KFUM og KFUK. Um sjón hafa Mar ía Gunn laugs dótt ir og Sunna Kristrún Gunn laugs dótt ir. Kirkju vogs kirkja Höfn um Sunnu daga skóli sunnu dag inn 14. des em ber kl.13.00. Um sjón hef ur Lilja Dögg Bjarna dótt ir. Sókn ar prest ur Ytri Njarð vík ur kirkja Að ventu sam koma sunnu dag inn 14. des em ber kl.17. Helgi leik ur í um sjá barna af Leik skól an um Gimli . Kór kirkj unn ar syng ur und ir stjórn Gunn hild ar Höllu Bald urs dótt ur org anista og Mar ía Rut Bald urs dótt ir stjórn ar barna- og ung linga kór um Njarð vík ur kirkna ásamt org nista. Kór inn Eld ey syng ur und ir stjórn Hann es ar Bald urs son ar. Sókn ar- prest ur flyt ur hug leið ingu. Sunnu daga skóli sunnu dag inn 14. des em ber kl.11. Um sjón hafa Ástríð ur Helga Sig urð ar dótt ir og Hanna Vil hjálms dótt ir. For eldramorgn ar þriðju dag inn 16.des em ber og fimmtu dag inn 18. des em ber kl.10.30. Um sjón hef ur Þor björg Krist ín Þor gríms dótt ir. Spila kvöld aldr aðra og ör yrkja fimmtu dag inn 11. des em ber kl. 20.Síð asta skipt ið á þessu ári. Um- sjón hafa fé lag ar í Lions klúbbi Njarð vík ur, Ástríð ur Helga Sig urð- ar dótt ir, Gunn hild ur Halla Bald urs- dótt ir og sókn ar prest ur. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Njarð vík ur skóla þriðju dag inn 16. des em ber kl.16.00 Barna kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 16. des em ber kl. 17.30. Ald ur 5-12. ára. Stjórn end ur Gunn- hild ur Halla Bald urs dótt ir og Mar ía Rut Bald urs dótt ir. Ung linga kór Njarð vík ur kirkna æfir þriðju dag inn 16. des em ber kl.18.30. Fyr ir ung linga í 8. bekk og eldri. Stjórn end ur Gunn hild ur Halla Bald- urs dótt ir og Mar ía Rut Bald urs- dótt ir. Kór Ytri-Njarð vík ur kirkju æfir á þriðju dög um kl.19.30. All ir vel- komn ir. Stjórn andi Gunn hild ur Halla Bald urs dótt ir. Njarð vík ur kirkja (Innri Njarð vík) Sunnu daga skóli sunnu dag inn 16. des em ber kl. 11. Um sjón hafa Brynja Vig dís Þor steins dótt ir og Jenný Þór- katla Magn ús dótt ir. Ferm ing ar fræðsla fyr ir börn úr Ak- ur skóla þriðju dag inn 16. des em ber kl.16. og fer fram í Ytri-Njarð vík- ur kirkju. For eldramorgn ar fara fram í Ytri- Njarð vík ur kirkju. Fé lags vist í safn að ar heim il inu 16. des em ber kl.20. Barna- og ung linga kór ar æfa í Ytri- Njarð vík ur kirkju á þriðju dög um frá kl.17.30. Starf í Ak ur skóla fimmtu dag inn 11. des em ber kl.18:15-19:15. Yngri deild KFUM og KFUK. Um sjón hafa Mar ía Gunn laugs dótt ir og Sunna Kristrún Gunn laugs dótt ir. Út skála kirkja Sunnu dag ur inn 14.des em ber Að ventu sam koma í Út skála kirkju kl 20:30. Kór ar Hvals nes og Út skála kirkju syngja. Söng tríó ið Konfekt. Nem end ur úr Tón list ar skól an um í Garði. Kirkju skól inn - alla laug ar daga kl 13:30 Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó hanns son For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna og vera með frá upp hafi. All ir vel komn ir. NTT- starf Er kl.16:30 alla fimmtu daga í Kiwan is hús inu í Garði Um sjón: Krist jana Kjart ans dótt ir og Jón Árni Jó hanns son Bæna - og kyrrð ar stund ir Eru á mið viku dags kvöld um í Út- skála kirkju kl. 20 All ir vel komn ir. Hvals nes kirkja Sunnu dag ur inn 14.des em ber Að ventu sam koma í Safn að ar heim il inu kl: 17. Kór ar Hvals nes og Út skála kirkju syngja. Söng tríó ið Konfekt, nem end ur úr Tón list ar skól an um í Sand gerði og barna kór. Kirkju skól inn - Safn að ar heim il ið í Sand gerði Kirkju skól inn er alla laug ar daga kl. 11 Um sjón Katrín Júl ía Júl í us dótt ir, Jón Árni Jó hanns son og Marsi bil Sig- urð ar dótt ir For eldr ar og aðr ir að stand end ur eru hvatt ir til að styðja við trú ar legt upp eldi barna sinna. All ir vel komn ir. Bæna - og kyrrð ar stund ir Eru á þriðju dags kvöld um í safn að ar- heim il inu kl. 19 All ir vel komn ir. Hvíta sunnu kirkj an í Kefla vík Sunnu dag ur kl. 11.00, sam koma. Þriðju dag ur kl. 20.00, bæna sam- koma. Fimmtu dag ur kl. 20.00, lof- gjörð og bibl íu fræðsla. Laug ar dag ur kl. 20.00, sam koma í um sjón Kær- leik ans. Við hitt umst að Hafn ar- götu 84! Fyrsta Baptista kirkj an Fyrsta Baptista kirkj an á Suð ur- nesj um, sam koma fyr ir full orðna fimmtu daga kl. 19.00. Eft ir messu verð ur boð ið uppá kaffi sopa. All ir vel komn ir! Barna gæsla á með an sam kom an stend ur yfir. Sam koma fyr ir börn og ung linga sunnu daga kl. 14.00 - 16.00. Prest ur, Pat rick Vincent Weimer. First Bapt ist Church The first Bapt ist Church on the sout- hren Peninsula. Church services in Eng lish sunda ys at 10.30 and 18.30. Wed nes da ys at 19.00. Nur sery and child-care alwa ys availa ble during services. Pa stor, Pat rick Vincent Weimer. Bahá´í Sam fé lag ið í Reykja nes bæ Opið hús- og kyrrð ar stund ir til skipt is alla fimmtu daga kl. 20.30 að Tún götu 11, n.h. Reykja nes bæ. Upp lýs ing ar í síma 694 8654 og 424 6844. Rík is sal ur Votta Jehóva Sunnu dag inn 5. októ ber. Op in ber fyr ir lest ur kl. 13.00. Fylgdu veg in um til lífs ins. Þriðju dag ur kl. 19.00, bók- náms sam kom an. Fimmtu dag ur kl. 19.00, boð un ar skól inn og þjón ustu- sam kom an. SMÁAUGLÝSINGAR – 421 0008 NÚ GETUR ÞÚ SENT VÍKURFRÉTTUM SMÁAUGLÝSINGAR Á VEFNUM VF.IS Kirkjur og samkomur: Stjóri og Doll ari eru týnd ir Stjóri og Doll ari eiga heima að Breiða gerði á Vatns leysu- strönd. Stjóri er sjö ára, þrí- fætt ur högni og Doll ari er eins og hálfs árs högni. Þeir fóru að heim an, Stjóri í ágúst og Doll ari núna í nóv em ber því 2 kett ling ar hafa ver ið í pöss un á heim il inu. Þeir sem ein hverj ar vís bend ing ar geta gef ið um ferð ir þeirra eru vin sam leg ast beðn ir að hringja í Sól veigu í síma 695 6017 eða 552 6017. Þeirra er sárt sakn að. TAPAÐ/FUNDIÐ Þjónustumiðstöðin Nesvöllum Vikan 4. des. - 11. des. 2008 Leikfimi · Bingó · Dansleikfimi · Gler-, keramik- og leirnámskeið Félagsvist · Námskeið í pennasaum · Línudans · Handavinna · Bridge Hádegismatur - Síðdegiskaffi Föstudaginn 12.des kl. 14:30 Jóladagsskrá ( helgileikur) Þriðjudagur 16. des jólahádegi- Eldeyjarkórinn Nánari upplýsingar í síma 420 3400 eða á www.nesvellir.is VÍKURFRÉTTIR I FIMMTUDAGURINN 11. des. 2008 35 sma@vf.is Auglýsingar berist fyrir kl. 15:00 á þriðjudegi www.vf.is

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.