Vesturbæjarblaðið - 01.04.2009, Blaðsíða 1

Vesturbæjarblaðið - 01.04.2009, Blaðsíða 1
4. tbl. 12. árg. APRÍL 2009Dreift frítt í öll hús í póstnúmer 101 og 107 <cdÂVgkd\^))"ÌcVcVjhijbd\:YYj[Zaa^+ Opnum snemma, lOkum seint Ís - pYlsuR - DVD Söluturninn Gotti GaRðastRæti 2 ? s: 517 6960 KR-ing ar urðu Ís lands meist ar ar í körfuknatt leik karla árið 2009 eft ir ótrú leg an sig ur á Grinda vík í odda leik lið anna um tit il inn á ann- an í pásk um. Loka töl ur 84-83 í ein um magn að asta íþrótta við burði síð ari ára. Í hálf leik var stað an 50-44 fyr ir KR. Jón Arn ór Stef áns son skor aði 23 stig fyr ir KR og var jafn framt val inn leik mað ur Ís lands- móts ins og Jak ob Örn Sig urð ar son 22 stig. Þetta var hreinn úr slita leik ur um Ís lands meist ara tit il inn. Um 2.000 manns var í DHL-höll inni í Vest ur bæn- um sem er senni lega að sókn ar met, en segja má að set ið eða stað ið hafi ver ið á hverj um lófa stór um bletti og sviti runn ið af leik mönn um sem áhorf- end um. Þeg ar 90 sek únd ur voru eft ir var stað an 84-81 fyr ir KR en Grind- vík ing ar minnk uðu mun inn í eitt stig þeg ar 60 sek únd ur voru eft ir. Grinda- vík náði bolt an um en KR-ing ar síð an frá kasti þeg ar 35 sek únd ur voru eft ir en Grinda vík fékk síð ustu sókn ina en tókst ekki að koma skoti á körfu. Gíf- ur leg ur fögn uð ur braust út í KR-heim- il inu, jafn vel meiri en vor ið 2007 þeg ar KR vann Njarð vík í úr slit um. Til ham ingju, KR-ing ar! Organic bistro Tryggvagötu 8 / 101 Reykjavík Sími/Tel +354 5 11 11 18 KR-ing­ar­Ís­lands­meist­ar­ar­2009 St af ræ n a p re n ts m ið ja n -6 03 6 - MEÐAN BIRGÐIR ENDAST - Folaldakjötsútsala 13. - 14. og 15. mars Ís lands meist ar ar KR með sig ur laun in eft ir ótrú lega spenn andi úr slita leik. bilaleiga.is