Dagblaðið Vísir - DV - 10.08.2012, Blaðsíða 22

Dagblaðið Vísir - DV - 10.08.2012, Blaðsíða 22
Sandkorn U m helgina fagna Íslendingar frelsi einstaklingsins til þess að vera eins og hann er, elska og sofa hjá án þess að kyn skipti þar sköpum. Þetta er helgin þar sem allir elska alla og Íslendingar flykkj- ast í tugþúsunda tali niður í bæ til þess ganga saman í gleðigöngu. Þar klappa gagnkynhneigðir fjöl- skyldufeður með samkynhneigðum, tvíkynhneigðum og transfólki. Karl- ar klæðast bleiku og konur haldast í hendur. Í gleðigöngunni er ekkert tabú. Meira að segja borgarstjóranum er fagnað þegar hann setur upp rauðan varalit og fer í kjól í tilefni dagsins. Það er líka tilefni til að fagna. Einu sinni flúðu hommar land vegna for- dómanna. Í dag er þeim hampað með gleðigöngu. Lagaleg réttindi þeirra eru í flestum atriðum tryggð, meðal annars rétturinn til að ganga í hjónaband. Þar skipar Ísland sér sess í fámennum hópi þjóða. Íslendingar eiga líka fyrsta lýð- ræðislega kjörna þjóðarleiðtogann sem er opinberlega samkynhneigður. Í 76 löndum er það glæpsamlegt að vera samkynhneigður, tvíkynhneigð- ur eða transgender. Í tíu löndum varðar glæpurinn dauðarefsingu eða fangels- isvist. Í nýlegu lagafrumvarpi í Úkra- ínu var lagt til að umræða um samkyn- hneigð yrði einnig gerð refsiverð. Þar gekk enginn gleðigöngu, gangan var stoppuð af og aðstandendur hennar barðir á götum úti. Hér eru allir glaðir, hamingjusamir og frjálsir. Bara ef það væri þannig alla daga, umburðarlyndið er ekki alltaf algjört. Að vera hinsegin þýðir að vera ekki eins og normið gerir ráð fyrir. Enn heyrum við af hommum sem hafa fengið nóg af háðsglósum. Það krefst kjarks að standa með sjálfum sér og enn frekar að taka þátt í opinberri umræðu. Þeim sem gera það ber að þakka. Umræðan er nefnilega afar mikil- væg, ekki síst fyrir ungt fólk sem upplifir sig öðruvísi, stúlkur sem skilja ekki af hverju þær verða ekki skotnar í strák- um og drengi sem horfast í augu við sjálfa sig í speglinum en sjá stelpu. Það þarf að koma því til skila að þau séu jafn eðlilegir og heilbrigðir einstaklingar og aðrir, litróf lífsins sé bara svona. Sum- ir heillast af konum, aðrir af körlum, enn aðrir af einstaklingum óháð kyni. Stundum vilja strákar ganga um í kjól- um og setja á sig naglalakk þótt þeir upplifi sig sterkt sem stráka og vilji líka spila fótbolta. Þetta þurfa börnin að heyra. Ekki bara vegna þess að þau eiga rétt á því að vera eins og þau eru en ekki eins og samfélagið ætlast til af þeim út frá staðalmyndum um hlutverk kynjanna, heldur líka vegna þess að í íslenskri rannsókn kom fram að andleg heilsa samkynhneigðra ungmenna er verri en gagnkynhneigðra jafnaldra þeirra. Samkynhneigð ungmenni eru 25 sinn- um líklegri til að hafa endurtekið reynt að svipta sig lífi og um 40 prósent samkynhneigðra stúlkna hafa gert til- raun til þess. Baráttan er ekki unnin enn. Þess vegna er gleðigangan svo mikil- væg. Hún gefur okkur ástæðu til að líta um öxl, fagna þeim áföngum sem hafa náðst, horfa fram á veginn og senda þau skilaboð til umheimsins að það sé meira en í lagi að vera svolítið hýr á brá. Gutti í náðinni n Einn vinsælasti sam- kvæmisleikurinn innan Samfylkingar í dag er að stinga upp á nýjum for- mannsefnum í stað Jóhönnu Sigurðardóttur, fari svo að hún hætti. Standi Jóhanna upp úr stólnum er talið að henni væri þóknanlegt að Guðbjartur Hannesson vel- ferðarráðherra tæki við. Gutti, eins og Jóhanna kall- ar hann, þykir að mörgu leyti hafa landsföðurlegt yfirbragð. Vandinn er hins vegar sá að hann hefur ekki náð almennri hylli innan flokksins. Harðorður Jón n Jón Sigurðsson, fyrrver- andi formaður Framsóknar- flokksins, er á meðal þeirra sem hafa gríðarlegar efa- semdir um getu Sigmund- ar Davíðs Gunnlaugssonar formanns til að vinna sigra í þágu samvinnustefn- unnar. Jón skrifaði grein á Eyjuna sem ekki verð- ur metin öðruvísi en sem breiðsíðuárás á formann- inn sem hann segir halda uppi áherslum sem minni á „handaflspólitík og vin- sældastefnu“. Jón segir lausnir Sigmundar í skulda- málum „skólatöfluæfingar um almenna niðurfærslu skulda“ sem ekki leysi nein vandamál. Það hitnar undir núverandi formanni. Jónína vonarstjarna n Þótt Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknar- flokksins, sé í þó nokkrum mótbyr um þessar mund- ir standa vonir til þess að gæfuhjól- ið snúist honum í hag. Þar er ekki síst horft til inn- komu Jónínu Benediktsdóttur heilsufrömuðar sem ætlar að leggja flokknum til krafta sína. Mikið var um dýrðir þegar tilkynnt var um inn- göngu Jónínu í flokkinn. Og víst er að henni verði komið fyrir í fremstu víglínu í von um atkvæði. Góðæri í Eyjum n Sú ákvörðum Páls Schev- ing, fráfarandi formanns Þjóðhátíðarnefndar Eyja- manna, að fá poppar- ann Ronan Keating til að skemmta á Þjóðhátíð fyr- ir níu milljónir króna var eitt þeirra atriða sem felldu hann. Mörgum þótti þetta ráðslag vera einkenni um bruðl af sama toga og gerð- ist á útrásarárunum þegar íslenskir víkingar leigðu skemmtikrafta á borð við Elton John sem skaust yfir hafið fyrir milljónir til að syngja í frystiskemmu Ólafs Ólafssonar í Samskipum. Það hafðist fyrir rest Það hefur ekkert staðið til Haraldur Freyr fékk tengdamömmu með sér í lið þegar hann bað kærustunnar – DV Ari Edwald forstjóri 365 segir Lífsleikni Gillz ekki á dagskrá – DV Karlar í kjólum E nn langar mig að fá að brýna fyrir lesendum mínum hagnýt- ar ástæður til að greiða atkvæði með frumvarpi stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrár í þjóðarat- kvæðagreiðslunni 20. október n.k. Nú kalla ég Alþingi til vitnis. Einróma samþykkt Alþingis Það hefur sárasjaldan gerst í sögu Al- þingis, að tillögur séu þar samþykkt- ar einum rómi. Það gerðist þó tveim árum eftir hrun, sjaldan slíku vant, að 28. september 2010 samþykkti Al- þingi ályktun einum rómi, þ.e. með 63 atkvæðum gegn engu. Ályktunin var um viðbrögð Alþingis við skýr- slu rannsóknarnefndar Alþingis og hljóðaði svo: „Alþingi ályktar að skýrsla rann- sóknarnefndar Alþingis sé vitnis- burður um þróun íslensks efnahags- lífs og samfélags undangenginna ára og telur mikilvægt að skýrslan verði höfð að leiðarljósi í framtíðinni. Alþingi ályktar að brýnt sé að starfshættir þingsins verði teknir til endurskoðunar. Mikilvægt sé að Al- þingi verji og styrki sjálfstæði sitt og grundvallarhlutverk. Alþingi ályktar að taka verði gagnrýni á íslenska stjórnmála- menningu alvarlega og leggur áherslu á að af henni verði dreginn lærdómur. Alþingi ályktar að skýrsla rann- sóknarnefndar Alþingis sé áfellis- dómur yfir stjórnvöldum, stjórn- málamönnum og stjórnsýslu, verklagi og skorti á formfestu. Alþingi ályktar að stjórnendur og helstu eigendur fjármálafyrirtækja á Íslandi beri mesta ábyrgð á banka- hruninu. Alþingi ályktar að eftirlitsstofnan- ir hafi brugðist. Alþingi ályktar að mikilvægt sé að allir horfi gagnrýnum augum á eigin verk og nýti tækifærið sem skýrslan gefur til að bæta samfélagið. Alþingi ályktar að fela forsætis- nefnd, viðkomandi nefndum Al- þingis, stjórnlaganefnd, sbr. lög um stjórnlagaþing, nr. 90/2010, og for- sætisráðherra fyrir hönd ríkisstjórn- ar að ráðast í eftirfarandi: I. Endurskoða löggjöf og eftir atvikum undirbúa löggjöf á tilgreindum sviðum: 1. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944. 2. Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991. 3. Lög um ráðherraábyrgð, nr. 4/1963, og lög um landsdóm, nr. 3/1963. 4. Lög um Stjórnarráð Íslands, nr. 73/1969, stjórnsýslulög, nr. 37/1993, upplýsingalög, nr. 50/1996, og lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. 5. Löggjöf um starfsemi á fjármála- markaði. 6. Lög um skyldutryggingu lífeyris- réttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997. 7. Löggjöf um eftirlit með fjármála- starfsemi á vettvangi Seðlabanka Íslands, Fjármálaeftirlitsins og annarra eftirlitsaðila. Tiltæk verði viðbragðsáætlun við fjármálaáfalli. 8. Löggjöf um háskóla og fjölmiðla. 9. Löggjöf um reikningsskil og bók- hald. 10. Lög um endurskoðendur, nr. 79/2008. 11. Stofnuð verði sjálfstæð ríkisstofn- un sem fylgist með þjóðhagsþróun og semji þjóðhagsspá. 12. Aðra löggjöf sem nauðsynlegt er að endurskoða með hliðsjón af til- lögum þingmannanefndar, sbr. 15. gr. laga nr. 142/2008, um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls ís- lensku bankanna 2008 og tengdra atburða. II. Eftirfarandi rannsóknir og úttektir fari fram á vegum Alþingis: 1. Sjálfstæð og óháð rannsókn á starfsemi lífeyrissjóða á Íslandi frá setningu laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyris- sjóða, nr. 129/1997, og síðar. Í kjölfar þess fari fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi lífeyrissjóðanna. 2. Sjálfstæð og óháð rannsókn á að- draganda og orsökum falls spari- sjóða á Íslandi frá því að viðskipti með stofnfé voru gefin frjáls. Í kjölfar þess fari fram heildarendurskoðun á stefnu og starfsemi sparisjóðanna. 3. Stjórnsýsluúttekt á Fjármála- eftirlitinu og Seðlabanka Íslands. Á grundvelli hennar verði metnir kost- ir og gallar þess að sameina starf- semi stofnananna í þeim tilgangi að tryggja heildaryfirsýn yfir kerfis- áhættu, fjármálalegan stöðugleika og ábyrgð á samræmingu viðbragða. III. Eftirlit: Nefnd á vegum Alþingis hafi eftirlit með að úrbótum á löggjöf sem þing- mannanefndin leggur til í skýrslu sinni verði hrint í framkvæmd. Mið- að skal við að þeim úrbótum verði lokið fyrir 1. október 2012.“ Ég tek fyrir mína parta undir hvert orð í einróma ályktun Alþingis. Frumvarp stjórnlagaráðs miðar að sama marki. Enn fleiri hagnýtar ástæður Leiðari Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir ingibjorg@dv.is Kjallari Þorvaldur Gylfason Útgáfufélag: DV ehf. Stjórnarformaður: Ólafur M. Magnússon Ritstjórar: Jón Trausti Reynisson (jontrausti@dv.is) og Reynir Traustason (rt@dv.is) Fréttastjóri: Ingi Freyr Vilhjálmsson (ingi@dv.is) Umsjón helgarblaðs: Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir (ingibjorg@dv.is) Umsjón innblaðs: Kristjana Guðbrandsdóttir (kristjana@dv.is) Framkvæmdastjóri: Stefán T. Sigurðsson (sts@dv.is) Sölu- og markaðsstjóri: Heiða B. Heiðarsdóttir (heida@dv.is) Hönnunarstjóri: Jón Ingi Stefánsson (joningi@dv.is) Umbrot: DV Prentun: Landsprent Dreifing: Árvakur DV á netinu: DV.is F R J Á L S T, Ó H Á Ð D A G B L A Ð Heimilisfang Tryggvagötu 11 Hafnarhvoli, 2. hæð 101 Reykjavík FRÉTTASKOT 512 70 70 DV áskilur sér rétt til að birta aðsent efni blaðsins á stafrænu formi og í gagnabönkum án endurgjalds. Öll viðtöl blaðsins eru hljóðrituð. Notkun á efni blaðsins er óheimil án samþykkis. 512 7000 512 7010 512 7080 512 7050 AÐALNÚMER RITSTJÓRN ÁSKRIFTARSÍMI AUGLÝSINGAR 22 10.–12. ágúst 2012 Helgarblað
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.