Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar - 10.06.2002, Blaðsíða 1

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar - 10.06.2002, Blaðsíða 1
G ut en be rg G ut en be rg cyan magenta yellow black G ut en be rg 21. tbl. /02 Ritstjórn og umsjón útgáfu: Viktor Arnar Ingólfsson Ábyrgðarmaður: Gunnar Gunnarsson Prentun: Gutenberg Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs- framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus. Ósk um áskrift sendist til: Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík (bréfsími 522 1109) eða vai@vegag.is Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 21. tbl. 10. árg. nr. 304 10. júní 2002 Tilboð Hlutfall Frávik nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.) 5 --- 4 3 2 1 Brautin sf., Þingeyri 16.363.500 108,2 5.364 Áætlaður verktakakostnaður 15.120.572 100,0 4.121 Jón Reynir Sigurðsson, Þingeyri 13.906.250 92,0 2.906 Græðir sf., Flateyri 12.760.000 84,4 1.760 Úlfar ehf., Flateyri 12.661.900 83,7 1.662 Kubbur ehf., Ísafirði 10.999.900 72,7 0 Vetrarþjónusta í Ísafjarðarsýslu, Þingeyri - Flateyri 2002 – 2005 02-052 Tilboð opnuð 02.06.2002. Vestfjarðaumdæmi. Snjó- mokstur innan ramma marksamnings á Vestfjarðavegi (60) frá Þingeyri að jarðgöngum í Breiðadal, á Flateyrar- vegi (64) út á Flateyri, á Svalvogavegi (622) að Þing- eyrarflugvelli, á Ingjaldssandsvegi (624) að Alviðru, á Önundarfjarðarvegi (627) að Hóli, á Valþjófsdalsvegi (625) að Valþjófsdal ásamt nokkrum heimreiðum að bæjum í Önundarfirði. Helstu magntölur (miðast við eitt ár) eru: Snjómokstur með vörubifreið 25.000 km, ýmsar vélavinnu- stundir 650 klst., akstur eftirlitsbíls 8.500 km. Verki lýkur 30. apríl 2005. Eftirtaldir aðilar skiluðu inn tilboðum Reykjanesbraut (41), mislæg gatnamót við Stekkjarbakka, hönnun 02-050 For- og verkhönnun á mislægum gatnamótum þar sem Stekkjarbakki - Smiðjuvegur þverar Reykjanesbraut (41). Val ráðgjafa fer fram á grundvelli hæfnisvals og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni ráðgjafa og verðtilboð. VSÓ Ráðgjöf ehf., Reykjavík Línuhönnun hf., Reykjavík Fjölhönnun ehf., Reykjavík Hönnun hf., Reykjavík Hnit hf., og Almenna verkfræðistofan hf., Reykjavík Síðari opnunarfundur verður 10. júní og verða þá lesin upp verðtilboð og einkunnir bjóðenda í hæfnismati. Tilboð Hlutfall Frávik nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.) --- 7 6 5 4 3 2 1 Hringvegur (1), brú á Vatnsdalsá (Hnausakvísl), smíði stálbita 02-008 Tilboð opnuð 02.06.2002. Norðurlandsumdæmi vestra. Smíði stálbita fyrir brú á Vatnsdalsá í Austur-Húnavatns- sýslu. Stálbita skal afhenda fullunna á byggingarstað við Vatnsdalsá. Helstu magntölur: stálsmíði 60 tonn, stálvirki hreinsun 500 m2, stálvirki málmhúðun 500 m2, stálvirki málun 500 m2, flutningur 60 tonn. Verki skal að fullu lokið 15. desember 2002. Áætlaður verktakakostnaður 28.550.000 100,0 14.450 Eldafl ehf., Njarðvík 28.465.669 99,7 14.365 Formaco ehf., Reykjavík 23.961.570 83,9 9.861 Hagverk ehf., Reykjavík 22.482.943 78,7 8.383 Málmtak ehf., Húsavík 21.526.193 75,4 7.426 Vélsmiðjan Altak ehf., Reykjavík 19.746.710 69,2 5.646 Vélsmiðja KÁ hf., Self. 17.869.875 62,6 3.770 Vélaverkstæði Sig- urðar ehf., Garðabæ 14.100.265 49,4 0 Auglýsingar útboða Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6305) 02-054 Vegagerðin, Vestfjarðaumdæmi, óskar eftir tilboðum í verkið Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6305). Um er að ræða endurlagningu Engidalsvegar í Skutulsfirði á 0,85 km kafla og nýlagningu Hraunsvegar í Hnífsdal á 0,38 km kafla. Heildarlengd kafla er 1,23 km. Helstu magntölur: Fyllingar og fláafleygar 7.100 m3, neðra burðarlag 2.500 m3, malarslitlag 360 m3. Verki skal að fullu lokið 15. október 2002. Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Ísafirði og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu- deginum 10. júní 2002. Verð útboðsgagna er 1.500 kr. Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 mánu- daginn 24. júní 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14.15 þann dag. Niðurstöður útboða Útboð sem hafa verið auglýst, framh. Auglýst: Opnað: 01-122 Veggöng 2002 - Forval 21.05.02 24.06.02 02-057 Au. Seyðisfjarðarvegur (93), ferjulægi á Seyðisfirði, brú á Fjarðará 21.05.02 10.06.02 Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað: 02-008 N.v. Hringvegur (1), brú á Vatnsdalsá (Hnausakvísl), smíði stálbita 2002-2003 13.05.02 03.06.02 02-052 Vf. Vetrarþjónusta í Ísafjarðarsýslu Þingeyri - Flateyri 21.05.02 03.06.02 02-050 Rn. Reykjanesbraut (41), mislæg gatnamót við Stekkjarbakka, hönnun 06.05.02 03.06.02 02-002 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2002 13.05.02 27.05.02 02-051 N.ey. Hlíðarfjallsvegur (837) Rangárvellir - Skíðastaðir 13.05.02 27.05.02 02-059 N.v. Mölburður með malardreifara á Norðurlandi vestra 13.05.02 27.05.02 02-021 Vl. Efnisvinnsla á Vesturlandi 2002 - 2003 13.05.02 27.05.02 02-032 Vf. Djúpvegur (61), Ós – Bolungarvík 13.05.02 27.05.02 02-005 N.v. Vatnsdalsvegur (722) Másstaðir – Hringvegur 2002-2003 06.05.02 21.05.02 02-049 Rn. Sérmerkingar á Reykjanesi 2002-2003 29.04.02 13.05.02 02-003 N.v. Landgræðsla á Norðurlandi vestra 2002-2003 29.04.02 13.05.02 02-006 N.v. Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá 2002 29.04.02 13.05.02 02-043 N.ey. Hringvegur (1) Reykjadalsá - Helluvað 29.04.02 13.05.02 02-024 Au. Landgræðsla á Austurlandi 29.04.02 13.05.02 02-023 Au. Efnisvinnsla á Austurlandi 2002 15.04.02 29.04.02 02-028 Vf. Örlygshafnarvegur (612), Skápadalsá – Konungsstaðir og Tálknafjarðarvegur (617), ristarhlið – Deild 15.04.02 29.04.02 02-046 Vf. Djúpvegur (61), breikkun brúa á Hvalskurðará í Skötufirði og Rjúkanda í Hestfirði 08.04.02 22.04.02 02-010 Rn. Yfirlagnir á Reykjanesi, malbik 08.04.02 22.04.02 Samningum lokið Opnað: Samið: 02-040 Vf. Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2002 15.04.02 29.05.02 Myllan ehf., Egilsstöðum 01-123 Rn. Reykjanesbraut (41), Fífu- hvammsvegur – Kaplakriki, hönnun 06.05.02 28.05.02 Verkfræðistofa Sigurðar Thoroddsen 02-001 N.v. Klæðingar á Norðurlandi vestra 2002-2003 13.05.02 27.05.02 Borgarverk ehf., Borgarnesi Yfirlit yfir útboðsverk Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir, N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Fyrirhuguð útboð Auglýst: dagur, mánuður, ár 02-026 Au. Norðausturvegur (85) Hölkná – Miðheiðarhryggur 02 02-056 Sl. Hringvegur (1), brú á Þjórsá 02 01-009 Au. Upphéraðsvegur (931), Fellabær – Setberg 02 02-027 Vf. Styrking og mölburður á Austurlandi 2002-2003 02 02-009 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl forsteyptar einingar 2002-2003 02 02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu 02 02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá 02 00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur 02 02-019 Vl. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð 02 01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun 02 02-045 N.v. Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl 06.02 02-007 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl, vegtengingar 2002-2003 06.02 01-060 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, austurhluti 06.02 02-061 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, vesturhluti 06.02 01-048 Sl. Hringvegur (1), vegur um Þjórsá 06.02 02-066 N.v. Skarðsvegur (793), um skíðasvæði á Skarðsdal 06.02 02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði 06.02 02-025 Au. Hringvegur (1), Melrakkanes – Blábjörg 06.02 Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað: 02-054 Vf. Hraunsvegur (6304) og Engidalsvegur (6505) 10.06.02 24.06.02 02-035 N.ey. Styrking og mölburður í Suður-Þingeyjarsýslu 03.06.02 18.06.02 02-036 N.ey. Mölburður í Norður-Þingeyjarsýslu 2002 03.06.02 18.06.02 02-062 Vl. Útnesvegur (574), Móðulækur - Gufuskálar 03.06.02 18.06.02 02-064 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Skarhólabraut 03.06.02 18.06.02 02-047 Áætlunarflug, Höfn í Hornafirði, 2002-2003 27.05.02 01.07.02 02-063 Loftmyndataka og stafrænn kortagrunnur 2002 27.05.02 10.06.02 02-065 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Breiðholtsbraut 27.05.02 10.06.02 02-053 Vf. Vetrarþjónusta: Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes, 2002-2005 27.05.02 10.06.02 01-035 N.ey. Svarfaðardalsvegur (805) og Tunguvegur (806), Húsabakkaskóli - Ytra Hvarf 27.05.02 10.06.02 Nýtt á lista

x

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar
https://timarit.is/publication/1142

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.