Dagblaðið Vísir - DV - 16.12.2007, Blaðsíða 6

Dagblaðið Vísir - DV - 16.12.2007, Blaðsíða 6
6 FÖSTUDAGUR 14. DESEMBER 2007 Fréttir DV SANDKORN ¦ Össur Skarphéðinsson iðn- aðarráðherra er enn í ónáð hjá hluta Sjálfstæðisflokksins eftir að hafa bloggað eftirrninnilega um skemmdarverk sjálfstæðismanna í tengslum viðREI. Umræddur pistíll Öss- urar birtíst klukkantvö umnóttog þvívarkomið á kreik að ráðherrann hefði verið í glasi þegar hann skrifaði pistilinn. Enþað vekur at- hygli að allir pistlar Ossurar hafa síðan verið settir inn á bilinu tvö til fjögur á nóttunni. Hann er því orðinn sannur næturbloggari. ¦ Hinirfjölmörguaðdáendur sjónvarpsþáttanna um Nætur- vaktina munu sjálfsagt ylja sér við að horfa á þættina á DVD-mynd- diskum, nú þegar þáttaröðin hefurrunnið sitt skeið á enda. Eins og kunnugt er urðu örlög starfsmanna á næturvakt- inniþauað stöðurþeirra voru lagðar niður í sparnaðarskyni. Nú geta aðdáendur gert sér glaðan dag því hugmyndavinna er þegar hafin að nýrri þáttaröð, þar sem allir verða í dagvinnu og munu þættírnir bera nafhið Dagvaktin. Þá eru bara morgun- og kvöld- vaktineftir. ¦ BrotthvarfEggertsMagnús- sonar úr stól stjórnarformanns West Ham United hefur vakið nokkrar spurningar. Eins og fram hefur komið mun Eggert taka við starfi hjá Knattspyrnu- sambandi tEvrópu, en | núvelta mennþví fyrir sér hvort Björgólfur Guðmund8- son, eigandi félagsins, hafi verið pirraður á þeirri miklu ogjákvæðu athygli sem Eggert fékk í starfinu. Á sama tíma var Björgólfur í skugganum. Fræg eru til að mynda orðin um- mæli Björgólfs þar sem hann líkti Eggerti við kóka kóla-skilti. ¦ Margirhafavæntanlegahugs- að sér gott til glóðarinnar þegar Hekla byrjaði að auglýsa alla sína bíla af árgerð 2000 og eldri með helmingsafslætti. Einn kunningi DV var fijótur að finna sér fínan Audi sem var merktur Heklubíll en komst að því að ekki var tiltek- inn afsláttur á honum. Þetta taldi hann vera mistök en þegar hann gekk eftir afslæ ttinum fékk hann ýmis svör en engin á þá leið að afslátturinn af öllum bílum af ár- gerð 2000 og eldri gilti um þenn- anbílafárgerð2000. ¦ Veiðmennogaðriráhuga- menn um villibráð hafa margir furðað sig á þeirri ákvörðun að urða skuli hreindýrin þrettán sem drápust þeg- ar þau hlupu fyrir flutn- ingabifreið. Hreindýra- kjöterdýr og eftirsótt villibráð á jólaborðum landsmanna. Óábyrgir útreikningar benda til þess að kjötið, sem nú verður urðað, sé að andvirði einnar og hálfrar milljónar króna og er sjálf- sagt mörgum söknuður að því að sjá þessi verðmæti fara í súginn. En eftir stendur spurningin, hvar var jólasveinninn á meðan á þessu gekk? -Vör Laun æðstu embættismanna hækka um tvö prósent um áramótin. Þeirra á meðal eru forsætisráðherra, forseti íslands, þingmenn og hæstaréttardómarar. Þetta gerist á sama tíma og almennar kjaraviðræður stéttarfélaganna, stjórnvalda og Samtaka at- vinnulifsins standa yfir. Fulltrúum stéttarfélaganna var ekki kunnugt um ákvörðun kjararáðs þegar þeir gengu til viðræðna. ÞRIÐJALAUNAHÆKKUN Laun þeirra sem heyra undir kjara- ráð hækka um næstu áramót um tvö prósent. Meðal þeirra sem fá kauphækk- unina nú eru æðstu embættismenn, líkt og forsætisráðherra, forseti ís- lands, þingmenn, rfkissaksóknari og hæstaréttardómarar. Svo dæmi sé tekið eru laun forseta fslands nú 1.771 þúsund krónur á mánuði en verða 1.807 þúsund krónur eft- ir breytingarnar. Hækkunin nemur rúmum 35 þúsund krónum á mán- uði. Þá eru laun forsætisráðherra nú 1.057 þúsund krónur á mánuði en verða 1.078 þúsund krónur á mán- uði eftir breytingarnár. Hækkunin nemur um 21 þúsund krónum. Þá hækkar þingfararkaup úr 531 þús- und í 548 þúsund krónur. Hækkun- in nemur um 16 þúsund krónum á mánuði. Að sögn Guðrúnar Zoega, formanns kjararáðs, tekur hækkun- in mið af samningum BSRB og BHM sem renna út um mánaðamótin apr- íl-maí. Þetta er ekki ( fyrsta skipti á ár- inu sem laun æðstu embættismanna hækka. f sumar hækkuðu launin að meðaltali um 2,6 prósent í kjöl- far breytinga á launum rfldsstarfs- manna. Þá hækkuðu fiestir um þrjá launaflokka en á móti kom að föst- um yfirvinnueiningum fækkaði. f byrjun þessa árs voru launin hækk- uð um 2,9 prósent. Ákvörðunin um hækkunina var tekin þann 29. nóv- ember. Á samatíma standayfir kjara- viðræður milli stéttarfélaga, stjórn- valda og Samtaka atvinnulífsins. í tillögum sem stéttarfélögin jtg*e&?. lögðu fram á miðvikudag f *" var kveðið á um þríhliða samstarf milli stéttarfé- laganna, atvinnurekenda I og stjórnvalda. Miða þær að því að ná niður verðbólgu og hafa það að markmiði að hækka laun þeirra lægst launuðu. Til- lögumar fela í sér skatta- breytingar, að dreg- ið verði úr tekjuteng- ingu barna- bótaogaðvaxta- bótakerfið verði endurreist. Starfsgreinasambandið vill 4 prósent Lægstu laun fyrir fulla vinnu sam- kvæmt núgildandi kjarasamningum eru 125 þúsund krónur. Þar er miðað við samninga frá 1. janúar á þessu ári. Kröfur Starfsgreinasambandsins eru til að mynda að launin hækki í 150 þúsund krónur. Þar er um að ræða 16,7 prósenta hækkun, en krónuta- lan er samt sem áður sambærileg við þær launahækkanir sem þegar hafa verið samþykktar af kjararáði. I sam- tali við DV segir Skúli Thoroddsen, framkvæmdastjóri Starfsgreinasam- bandsins, að auk þess miði tillög- ur sambandsins að því að almennir taxtar hækki um 4 prósent nú í jan- úar. Þeir hækkuðu um 2,9 prósent í janúar síðastliðnum og hafa ekki tek- ið breytingum síðan. Miðað við tillögur Starfsgreina- sambandsins mun því sá sem er með 200 þúsund krónur á mánuði hækka í 208 þúsund krónur. Sá sem er und- ir kjararáði hefur aftur á móti hækk- að um rúmar níu þúsund krónur af sömu fjárhæð miðað við ákvörðun kjararáðs nú og breytingarnar sem gerðar voru í sumar. Því er ljóst að þær hækkanir eru nokkuð meiri en þær sem lagðar eru til í samninga- viðræðum Starfsgreinasambands- ins. Kjarasamningarnir munu snerta um 35 þúsund félagsmenn í Starfs- greinasambandinu. Ákvöröunin skýtur skökku við Gylfi Arnbjörnsson, fram- kvæmdastjóri Alþýðusambands ís- lands, segir það skjóta skökku við að ákvörðun kjararáðs komi upp áður en almennar kjaraviðræð- i ur eru í höfh. Hann segir í lögum | að kjararáð eigi að taka mið af al- mennri launaþróun en ekki taka mið af einhverjum sérstökum hópi. Eins og DV greindi frá í gær, vissi Gylfi ekki af ákvörðuninni þegar haft var samband við hann. Sama gildir um Gunnar Pál Pálsson, formann VR. „Það var klár vilji stjórnarinn- ar að gera starfsemi kjararáðs sýnilegri. Kjaradómurvartil að mynda ekki áður með heimasíðu eins og kjara- ráð nú. Akvörðun kjararáðs á að taka mið af almennri þróun LAUNAHÆKKANIROG KAUPKRÖFUR Fyrir Eftir Forseti (slands 1.771.415 1.806.843 Forsætisráðherra 1.056.773 1.077.908 Þingmenn 531.098 541.721 Ríkissaksóknari og hæstaréttardómarar 978.089 997.651 Almennur launþegi* 200.000 208.000 •Miðað við tillögur Starfsgreinasambandsins í kjarasamningum ATH: Laun embættismanna eru miðuð við tölur eftir að breytingar voru gerðar á kjörum þeirra í sumar. á launamarkaði og hlýtur því þessi ákvörðun að skjóta skökku við. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem við verð- um vör við þetta. Helmingur lands- manna er ekki á neinu launaskriði og má ekki taka mark af fimmtungi vinnumarkaðarins við ákvörðunina," segir Gylfi. Kristinn H. Gunnarsson, þing- maður frjálslyndra, segist í samtali við DV ekki eiga von á því að þessi ákvörðun komi til með að hafa áhrif. Hann segir ákvarðanir kjararáðs taka mið af almennri launaþróun og að þær séu alltaf teknar eftir á. Því sé ekkert athugavert við ákvörðun kjararáðs nú. f samtali við DV í gær útilokaði Gunnar Páll ekki að ákvörð- unin kæmi til með að hafa truflandi áhrif á komandi kjaraviðræður. Vil- hjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, segist þó ekki telja að ákvörðun- in komi til með að hafa áhrif. Skrifstofustjórar undir kjararáð Nú liggur fyrir Al- þingi frumvarp þar sem kveðið er á um að skrifstofu- stjórar komi til með að heyra undir kjararáð. Það var sett á laggirnar í fyrra, en þar sameinuðust kjaradómur og kjaranefhd sem áður voru. Ýms- ar stéttir sem áður heyrðu undir kjaranefhd, sem fór með mál- efhi stjórnenda rfkisstofhana og fleira, voru teknar út fyrir. Nú Hggur aftur á móti fyrir að skrifstofustjórar fari aftur undir kjararáð. f samtali við DV á miðvikudag sagði Lúðvík Bergvinsson, þing- flokksformaður Samfylkingarinnar, frumvarpið koma upp vegna hugs- anlegra hagsmunatengsla skrifstofu- stjóra, en kjararáð á að fjalla um kjör þeirra sem geta undir venju- legum kringumstæðum ekki sam- ið um sín laun sjálfir. Þá kom fram hörð gagnrýni Ögmundar Jónas- sonar, þingflokksformanns Vinstri- hreyfingarinnar - græns framboðs, á frumvarpið en hann sagði markmið- ið með kjararáði hafa verið að fækka þeim sem undir kjaraúrskurði heyra. Gylfi Arnbjömsson tekur undir gagnrýni Ögmundar og leggst gegn því að fleiri verði settir undir kjara- ráð. Hann segir farsælast að sem flestir fjalli um sín kjör sjálfir og seg- ir skrifstofustjóra ekki í þeirri stöðu að þeir geti það ekki. Hann segir að markmiðið með stofnun kjara- ráðs hafi verið að fækka þeim sem falla und- ir úrskurði ráðsins. Hann tekur undir orð Ögmundar um að nú stefhi allt í fyrra horf þegar kjaradómur og kjaranefnd voru við lýði. Gylfi seg- ir hlutverk kjara- ráðs vera að taka til umfjöllunar kjör þeirra sem hafa tak- markaða aðstöðu til að fara í verkfall, sem gildi ekki um skrifstofustjóra. roberthb@dv.is
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Dagblaðið Vísir - DV

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Dagblaðið Vísir - DV
https://timarit.is/publication/255

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.