Víkurfréttir


Víkurfréttir - 24.03.1983, Blaðsíða 12

Víkurfréttir - 24.03.1983, Blaðsíða 12
12 Fimmtudagur 24. marz 1983 VÍKUR-fréttir Atvinnuleysi á Suðurnesjum - Úrbœtur: Hvað getur þú gert? Hver er aöalvandi at- vinnulífs á Suöurnesjum? Aö mfnu mati er þaö skortur áfjölbreytni íatvinnulífinuá meðal okkar sjálfra. Vissu- lega má segja, aö þessi staðhæf ing sé ekki á rök- um reist, að ég gleymi aö taka inn í dæmið þá miklu atvinnubót sem tengist og hlýst af veru hulduliðsins uppi á hæðinni. En hve lengi megum viö njóta heimsóknar þess, - þv( vit- anlega er það gestur í okkar landi. þótt viöhorfi íslend- inga til þess megi deila f þrennt: Andvigir, hlynntir, kæra sig kollóttan. Sjálfan tel ég mig í hópi þeirra sem andvígir eru. Ekki get ég veriö andvigur mönnunum sjálfum sem einstaklingum, heldur því atvinnuleysi sem verður eftir brottför þeirra. En það er meö mig, sem og svo marga aöra sem leit- aö hafa í faðm gestanna, ég sá mig knúinn til aö leita at- vinnu þar, vegna þess hve lítið úrvalið var hér f Kefla- vík, auk þess sem launakjör eru nokkru betri en t.d. f fiskvinnslunni. En hve lengi býðst þessi atvinna. Nefnd á vegum Banda- ríkjaþings var faliö að kanna hve mikil þörf væri fyrir hinar ýmsu her- og AUGLÝSING um aöalskoöun bif reiða í lögsagnarum- dœmi Keflavíkur, Njarövíkur, Grinda- vikur og Gullbringusýslu fyrir áriö 1983 Aðalskoðun bifreiða í Grindavík fer fram dagana 28., 29. og 30. marz n.k. kl. 9-12 og 13-16 við lögreglustöðina í Grindavík. Aðalskoðun í Keflavík n.k. sem hér segir: þriðjudaginn 5. apríl miövikudaginn 6. apríl fimmtudaginn 7.apnl föstudaginn 8. apríl mánudaginn H.apríl þriðjudaginn 12. apríl miðvikudaginn 13. apríl fimmtudaginn 14. apríl föstudaginn 15. apríl mánudaginn 18. apríl þriðjudaginn 19. apríl miðvikudaginn 20. april föstudaginn 22. apríl mánudaginn 25. apríl þriðjudaginn 26.apríl miðvikudaginn 27. april fimmtudaginn 28. apríl föstudaginn 29. apríl hefst síðan 5. apríl ö- ö- ö- ö- 1 101 201 301 ö- 401 ö- 501 ö- ö- ö- 601 701 801 ö- 901 Ö-1001 Ö-1101 Ö-1201 Ö-1301 Ö-1401 Ö-1501 Ö-1601 Ö-1701 ö- 100 ö- 200 ö- 300 ö- 400 ö- 500 ö- 600 ö- 700 ö- 800 ö- 900 Ö-1000 Ö-1100 Ö-1200 Ö-1300 Ö-1400 Ö-1500 Ö-1600 Ö-1700 Ö-1800 Skoðunin fer fram að Iðavöllum 4, Keflavík, milli kl. 8-12 og 13-16. Á sama stað og tíma fer fram aðalskoðun annarra skráningarskyldra ökutækja, s.s. bifhjóla og á eftirfarandi einnig við um um- ráðamenn þeirra. Við skoðun skulu ökumenn bifreiðanna leggja fram fullgild ökuskírteini. Framvísa skal og kvittun fyrir greiðslu bifreiðagjalda og gildri ábyrgðartryggingu. í skráningarskírteini bifreiðarinnar skal vera áritun um að aðalljós hennar haf i verið stillt eftir 31. júlí 1982. Vanræki einhver að færa bifreið sína til skoðunar á auglýstum tima, verður hann látinn sæta ábyrgð að lögum og bifreiðin tekin úr umferð, hvar sem til hennar næst. 17. mars 1983. Lögreglustjórinn í Keflavík, Njarðvik, Grindavik og Gullbringusýslu njósnastöðvar Bandaríkj- anna utan eigin landsvæöis og hver áhrif það hefði fyrir „heimsfriðinn" annars veg- ar og efnahagslff heima fyrir hins vegar, ef þessar stöðvar yrðu lagðar niöur. Nefndin komst að niöur- stöðu: ,,A tfmum þeirrar miklu tækni sem við nú ráðum yfir heyra þessar stöövar sög- unni til. Njósnahnettir f geimnum geta gegnt við- vörunarhlutverkinu mun betur en stöövar á jörðu niðri. Hvað varðar þörfina fyrir bandariska hermenn i fjarlægum löndum leggjum við til að þeir verði kallaðir heim og stöðvarnar aflagð- ar fyrir 1985. Þessar að- geröir myndu hafa mjög styrkjandi áhrif á banda- rískt efnahagslíf. Minnk- andi kostnaöur við varnir landsins sem minnkaöi skattálögur og yki kaup- máttinn." (Newsweek). Ef marka má þessar nið- urstöður munu gestirnir kveðja okkur fyrr en varir, en hvað verður um okkur þá? Hér yrði algjör ringul- reið, atvinnuleysi illviðráö- anlegt, fólksflótti og bæj- arfélögin og stjórnir þeirra kæmust í bobba við lækk- andi útsvarstekjur. Eigum við ekki aö byrgja brunninn, svo ekki verði slíkt ástand? Þjónustan viö gestina hefur verið aðalundirstaöa lífs fjölmargra Suðurnesja- búa, og margir telja hana verða til eilífðarnóns. Sú staðreynd að þörf virðist vera fyrir þessa þjónustu hefur veriö hinn mesti Þrándur í Götu allrar heil- brigðrar atvinnuþróunar meöal íslenskra Suður- nesjabúa. Því verður naumast á móti mælt, aðoft þegar einhverjir framtaks- samir hafa ætlað sér aö setja á stofn nýjan atvinnu- rekstur, eða aö efla þann sem fyrir er, hefur fjárhags- aðstoð við þá verið dregin í hið óendanlega, þannig að ekkert hefur oröiö að. Nægirað minnast ásauma- stofuna sálugu, sem nokkr- ar framsínar konur stofn- uðu í Keflavík. Hugöust þær þannig efla sitt atvinnuör- yggi, jafnframt sem aukin fjölbreytni fengist í atvinnu- möguleika hér í bæ. En engin fékkst fyrirgreiðslan. Það er alkunna, að á ís- landi hefur einn atvinnu- vegur staðið undir þeirri lífskjarabyltingu sem hér hefur orðið eftir aðra heims styrjöldina. Hann heitirfisk- veiðar og hefur verið stund- aðuraðráðifráseinnihelm- ingi síðustu aldar. Þá komu þilfarsskipin til meðaukinni buröargetu sem og auknu öryggi. Áriö 1904 kom fyrsti togarinn, og enn fjölgar þeim sem starfa við sjávar- útveg. Bændaliði fækkar, því fólksflutningar til strandar aukast. Ég hef það eftir afa mín- um, Gunnari heitnum Ólafs- syni, sem lést á árinu 1980 eftir tæpra 90 ára tilveru, aö kjörum fólks á fyrri hluta aldarinnar og þeim sföari sé ekki líkjandi saman. Annar öldungur, Þórður Kristinsson, 77 ára og starf- ar sem ungur væri í Baldri hf., sagði mér aö breyting hafi vart orðið á Suðurnesj- um fyrr en eftir að kaninn kom. Atvinnumöguleikar hafi aukist svo um munaöi. Vinna fékkst við vegalagn- ingu, flutninga, ýmsa þjónustu svo og stjornunar- störf. En hér niður frá var ekkert að hafa nema fisk- inn. í máli öldunganna er mik- ill fróðleikur um það, hvað gestirnir hafa í raun breytt miklu meö og í þessari „heimsókn" sinni hingað á Suðurnesin. En við höfum ekki nýtt okkur þessa ,,himnasendingu" sem skyldi. Viö hefðum átt aö innheimta af þeim afnota- gjald (gestatoll, eins og gyöingar ku innheimta af sinum gestum), og nota það fétil uppbyggingar atvinnu- lífsins. Einnig væri sjálfsagt og eölilegt, aö verktakarnir flyttu ekki gróðann úr byggöarlaginu, leggöu hann heldur í atvinnuupp- byggingarsjóð. Ef svona hefði verið aö farið væri ástandið ekki slfkt sem raun ber. En ef til vill er ekki of seint í rassinn gripiö, ein- hverju má bjarga. Ég átti tal við mann sem rekur sitt eigið fyrirtæki í Keflavík og hefur gert í nokkur ár. Hann tjáði mér að það hefði ekki gengið þrautalaust fyrir sig, aöal- lega vegna lítils skilnings bæjaryfirvalda. Viöhorf þeirra viröist einkennast af þvf, aö ekkert skuli aðstoða atvinnurekendur fyrr en þeir hafi sannaö hvð f þeim búi. Þessi maður hefur bar- ist í bökkum, en af þraut- seigju og eljusemi tekist að koma sér upp traustu smá- fyrirtaeki, sem veitir sex manns atvinnu. Þetta hefur tekist án nokkurrar fyrir- greiöslu frá þvf opinbera. Frétt hef ég af öðrum, reyndar hugvitsmanni, sem vildi stækka við sig, en gekk í stöppum með alla fyrir- greiöslu, og hugðist því flytja starfsemi sína annað, þar sem skilningur yrði meiri. Þá fyrst tóku bæjar- yfirvöld á sig rögg og veittu honum þá aöstoö sem til þurfti. Svona lagað megum við ekki láta líðast í okkar litla bæjarfélagi. Við þurf- um að neyta allra ráöa til aö efla og treysta okkar eigið atvinnulíf, því að ekki vilj- um við til þess hugsa að hér verði slíkt upplausnar- ástand, og lýst var að framan, ef brottför gest- anna ber brátt að. Niourlag Væri ekki ráö að láta gömul deilumál liggja milli hluta, um hvort hér eigi að vera herstöð eða ekki, því ekki munu þeir sjá sér hag í því að hafa hér njósnastöö finnist önnur hagkvæmari lausn, og hún virðist vera í sjónmáli. Heldurskulumvið klóra okkur í höfðinu og hugleiða: Er nokkurt vit í aö vera að rífast um hin og þessi mál, stendur nokkur uppi sem sigurvegari að rif- rildinu afloknu? Væri ekki nær að lifa og stjórna þessu samfélagi eins og full- þroska menn? Hvaö get ég gert til aö bæta rekstur þessa samfé- lags, muntu eflaust spyrja sjálfan þig. Eflaust ekki hætis hót. Nema þá aðeins að þú reyndir aö fá aðra til liðs viö þig, að ryðja hugmyndum þínum braut- argengi. Samelnaðir stönd- um vér, en sundraðir föllum vér. Ólafur Þór Elrfksson UPPBOÐ Samkvæmt 42. gr. lögreglusamþykktar fyrir Gullbringusýslu nr. 456 frá 1980verð- ur selt a opinberu uppboði þrjár hvítar ær, ein svört og ein grá, og kollóttur hrútur. Uppboðið fer fram við húsið Krapaskjól í Hafnahreppi, þriðjudaginn 29. marz n.k. kl. 16, til lúkningar á greiðslu kostnaðar við handsömun og fóðrun framangreinds sauðfés. Uppboðshaldarinn í Gullbringusýslu Keflavík Keflavíkurbær óskar að ráða starfskraft til aðstoðar á skrifstofu félagsmálafulltrúa. Upplýsingar um starfið veitir félagsmála- fulltrúi í síma 1555. Umsóknarfrestur er til 6. apríl n.k. Félagsmálaráð Keflavíkur

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.