Víkurfréttir


Víkurfréttir - 23.01.2014, Blaðsíða 16

Víkurfréttir - 23.01.2014, Blaðsíða 16
fimmtudagurinn 23. janúar 2014 • VÍKURFRÉTTIR16 -fréttir pósturu vf@vf.is Gjaldskrá Reykjanesbæjar 2014 Útsvar ..............................................................................................................14.52% ............................................................................................................................. Fateignaskattur, hlutfall af heildarfasteignamati: Íbúðarhúsnæði, A-stofn .........................................................................0.30% Opinberar byggingar, B-stofn ..............................................................1.32% Atvinnuhúsnæði og annað húsnæði, C-stofn ..............................1.65% Hesthús ...........................................................................................................0.30% Lóðarleiga: Hlutfall af lóðarmati .......................................................................................................................................2.00% - 35% afsláttur til þeirra sem greiða 2% ........................................................................................... Vatnsgjald: HS Veitur ehf sjá um álagningu og innheimtu ..................................................................................... Fráveitugjald / Holræsagjald, hlutfall af heildarfasteignamati : Íbúðarhúsnæði ..................................................................................................................................................0.17% Atvinnuhúsnæði ................................................................................................................................................0.36% Sorpgjöld, kr. pr. fasteignanúmer á íbúðir: Sorphirðugjald ...................................................................................................................................................14.225 Sorpeyðingargjald ...........................................................................................................................................23.210 Lækkun fasteignaskatts: Elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Reykjanesbæ er veittur tekjutengdur afsláttur af fasteignaskatti. Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Reykjanesbæ sem búa í eigin íbúð og eru 67 ára á árinu eða eldri og/eða hafa verið úrskurðaðir 75% öryrkjar fyrir 1. janúar 2014. Afsláttur nær einungis til þeirrar íbúðar sem viðkomandi býr í. Til þess að njóta þessa réttar verður viðkomandi að eiga lögheimili í Reykjanesbæ og vera þinglýstur eigandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum vegna hennar.Reglur um viðmiðunartekjur eru birtar sérstaklega. Gjalddagar fasteignagjalda eru 10, 25. janúar til og með 25. október og eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga Fjölskyldu og félagsþjónusta Heimaþjónusta / Heimilishjálp: Félagsleg heimaþjónusta fylgir hækkunum sem ákvarðaðar eru af Tryggingastofnun ríkisins Fjölskyldu- og félagsþjónustan: Akstur fatlaðra, kr. pr. ferð innanbæjar .................................................................................................260 Umönnunargreiðslur - Niðurgreiðsla til dagmæðra: Niðurgreiðsla til foreldra frá 6 / 9 mánaða aldri barns .................................................................35.000 Greiddar verða kr. 35.000 mánaðarlega til foreldra sem lokið hafa töku fæðingarorlofs til 15 mánaða aldurs barns. Eftir það er eingöngu greitt til þeirra sem hafa börn hjá dagforeldrum. Sækja þarf um greiðslurnar rafrænt á Mitt Reykjanes á heimasíðu bæjarins. Niðurgreiðsla til dagforeldra frá 15 mánaða aldri barns...............................................................35.000 Dagdvöl aldraðra: Gjald skv. reglugerð um dagvistun aldraðra Félagsstarf athvarfs aldraðra: Þjónustukort ..............................................................................................2.200 - Þátttakendur greiða sjálfir efnisgjald Fræðslu- og uppeldismál Leikskólar: Tímagjald, kr. / klst ..................................................................................3.150 Tímagjald (milli 16 og 17) .......................................................................4.750 Forgangshópar tímagjald, kr. / klst .................................................2.375 Lágmarkstími ............................................................................................4 Hámarkstími ..............................................................................................9 Fjölskylduafsláttur (er eingöngu af tímagjaldi) - fyrir annað barnið er greitt .....................................................................................................................50% - fyrir þriðja barnið er greitt......................................................................................................................Frítt - fyrir fjórða barnið er greitt .....................................................................................................................Frítt Matargjald leikskólabarna ...........................................................................................................................7.880 Gjaldið skiptist eftirfarandi: - Morgunhressing, kr. / mán ......................................................................................................................1.990 - Hádegismatur, kr. / mán ...........................................................................................................................3.900 - Síðdegishressing, kr. / mán ....................................................................................................................1.990 Skýringar á forgangs- og /eða niðurgreiðslum: Forgangur og/eða niðurgreiðslur leikskólagjalda fyrir eitt og / eða öll eftirtalin atriði: - Börn einstæðra foreldra .......................................................................................................................... - Börn þar sem annað foreldri er í fullu dagnámi (15/30 ein á önn) ........................................ - Börn sem búa við félagslega erfiðleika eða erfiðar heimilisaðstæður ........................... - Foreldrar sem eiga barn undir leikskólaaldri og annað á leikskóla eiga rétt á systkinaafslætti að loknu fæðingarorlofi. Beiðnir eru afgreiddar hjá leikskólafulltrúa á fræðsluskrifstofu og skal umóknin endurnýjuð fyrir 31. ágúst árlega. Leikskólarýmum er úthlutað eftir aldri barna. Frístundaskóli: Mánaðargjald (innifalin síðdegishressing) ..........................................................................................16.000 Síðdegishressing kr. pr. dag ........................................................................................................................115 Tímagjald kr. klst. ..............................................................................................................................................355 Grunnskóli: Skólamáltíð í áskrift ........................................................................................................................................298 Tónlistarskóli Reykjanesbæjar skólaárið 2013 - 2014: Hljóðfæradeildir, grunn og miðnám. Öll hljóðfæri: ................... Heilt nám, kr. / árið ....................................................................................73.500 Hálft nám, kr. / árið ....................................................................................47.800 Hljóðfæradeildir, framhaldsnám. Öll hljóðfæri nema gítar og píanó: Heilt nám, (með undirleik 15 mín./v) kr. / árið ...............................93.500 Hálft nám, (með undirleik 15 mín./v) kr. / árið ..............................65.100 Hljóðfæradeildir, framhaldsnám. Gítar og píanó: Heilt nám, kr. / árið ...................................................................................80.900 Hálft nám, kr. / árið ...................................................................................57.200 Söngdeild, kr. / árið: Heilt nám án undirleiks ..................................................................................................................................81.900 Hálft nám án undirleiks ..................................................................................................................................57.600 Heilt nám með undirleik (20 mín./v) ........................................................................................................100.300 Heilt nám með undirleik (30 mín./v) ........................................................................................................109.200 Hálft nám með undirleik (20 mín./v) ........................................................................................................69.300 Hálft nám með undirleik (30 mín./v) ........................................................................................................76.700 Valgreinar, kr. / árið: Aukahljóðfæri, heilt nám ..............................................................................................................................44.100 Aukahljóðfæri, hálft nám ..............................................................................................................................28.400 Aukahljóðfæri, Söngur heilt nám ..............................................................................................................49.400 Aukahljóðfæri, Söngur hálft nám .............................................................................................................32.000 Tónfræðagreinar eingöngu .........................................................................................................................31.400 Tónsmíðar eða tónver ....................................................................................................................................14.000 Undirleikur, hljóðfæradeildir í grunn- og miðnámi (15 mín./v) ....................................................20.700 Hljóðfæraleiga, kr. / árið ...............................................................................................................................10.900 Fjölskylduafsláttur: Fyrir 2 börn er 5% afsláttur af heildargjöldum beggja ..................................................................5% Fyrir 3 börn er 10% afsláttur af heildargjöldum allra .....................................................................10% Fyrir 4 börn og fleiri er 15% afsláttur af heildargjöldum allra ...................................................15% Við samninga um 6 mánaða greiðsludreifingu á korti bætist við 5% umsýslugjald. Íþrótta - og tómstundamál Skólagarðar: Þátttökugjald ......................................................................................................................................................4.750 Þátttökugjald systkina (2 börn) .................................................................................................................5.300 Félagsmiðstöðvar: Aðgangseyrir að dískótekum .....................................................................................................................580 Þátttökugjald sumarnámskeiða í samvinnu við vinnuskóla ........................................................4.750 Íþróttahús: Reykjaneshöllin: Allur salurinn, pr. 50 mínútur, alla daga ..................................................................................................24.840 1/2 salurinn, pr. 50 mínútur, alla daga ......................................................................................................12.420 Daggjald, allur salurinn............................................................................195.000 Sunnubraut 34, A-salur: Allur salurinn, pr. mín ................................................................................105 Sunnubraut 34, B-salur: Allur salurinn, pr. mín ................................................................................92 Íþróttamiðstöð Akurskóla, Heiðarskóla og Njarðvíkur: Allur salurinn, pr. mín ................................................................................92 Myllubakkaskóli, íþróttasalur: Allur salurinn, pr. mín ................................................................................32 Sundmiðstöð, kjallari: Allur salurinn, pr. mín ................................................................................32 Sundlaugar: 12,5 x 8 m Akurskóla-, Njarðvíkur- og Heiðarskólalaug, pr. mín ..... 93 25 x 12,5 m Sundmiðstöð við Sunnubraut, pr. mín .....................153 Sundmiðstöin, sunddeildin ...................................................................105 Sundstaðir: Fullorðnir, stakur miði ....................................................................................................................................400 Fullorðnir, 30 miða kort .................................................................................................................................7.800 Fullorðnir, 10 miða kort ..................................................................................................................................3.250 Börn á grunnskólalaldri, stakur miði .......................................................................................................Frítt 67 ára og eldri og öryrkjar ............................................................................................................................Frítt Árskort ...................................................................................................................................................................22.000 Leiga á sundfatnaði og handklæðum .....................................................................................................300 Menningarmál Bókasafn Reykjanesbæjar: Árgjald fyrir 18 ára og eldri ....................................................................1.650 Árgjald fyrirtækja ......................................................................................2.700 Tryggingargjald sem utanbæjarmenn greiða ..............................2.700 DVD - kvikmyndir .......................................................................................450 Internetaðgangur pr. skipti, hámark 1 klst. í einu ........................315 Dagsektir á bókum pr dag .....................................................................17 Dagsektir á nýsigögn ...............................................................................55 Ellilífeyrisþegar, atvinnulausir, öryrkjar, börn og unglingar 18 ára og yngri fá frí skírteini en sömu útlánareglur gilda að öðru leyti fyrir þessa hópa Byggðasafn Reykjanesbæjar, Listasafn Reykjanesbæjar, Stekkjarkot: Duushús, aðgangseyrir hvern gest ..........................................................................................................Frítt Leiga á sal fyrir menningarstarfsemi .....................................................................................................37.000 Móttaka hópa í Duus hús eftir lokun - lágmarksverð ......................................................................32.000 Leiðsögn hópa í Duus hús .............................................................................................................................16.000 Sýningar í Stekkjarkoti ..................................................................................................................................Frítt Útseld vinna sérfræðings ............................................................................................................................8.000 “Innskönnun” gamalla mynda, pr. mynd ..................................................................................................1.400 Listaskóli barna: Þátttökugjald ......................................................................................................................................................8.500 Almenningssamgöngur: Fargjald innanbæjar ........................................................................................................................................Frítt GJALDSKRÁ REYKJANESBÆJAR 2014 ENGAR BREYTINGAR HAFA ORÐIÐ Á GJALDSKRÁ FRÁ 2013 Fólkið mitt suður með sjó, nefnist nýútgefin bók sem inniheldur niðjatal hjónanna Elínar Þorsteinsdóttur og Ólafs Jafetssonar af Suðurnesjum. Hér komin viðamikil útgáfa með sjaldséðum myndum og sögum um stóran ættboga sem átti rætur sínar. m.a. í Njarðvik, Kefla- vík og Vogum og hundruð íbúa á Suðurnesjum í dag tengjast. Í bókinni er mikill fjöldi fá- gætra mynda m.a. frá vél- bátum, horfnum bryggjum, hafnaraðstöðu, frá Duus- húsum og Stok kavör, Aðalgötu, Tjarnargötu og gömlum húsum m.a. frá Njarðvík, Keflavík og Vogum. Þá prýða bókina hundruð mannamynda, tengd nöfnum ættingja; Suðurnesjamanna, allt frá byrjun síðustu aldrar og til nýfæddra barna á síðasta ári. Í bókinni eru ekki síst rifjaðar upp sögur um baráttuna fyrr á tíð. Bókin er 341 bls. að stærð. Eintakið kostar aðeins kr. 3700. Bókin er til sölu hjá höfundi Guð- mundi K. Egilssyni, s. 8611028, netfang: gudmunduregilsson@ gmail.com og dóttur hans Bryndísi Guðmundsdóttur, netfang: bryn- gudm@gmail.com Facebook.com/folkidmittsudur- medsjo Fólkið mitt suður með sjó F erða- og menningarráð Sandgerðisbæjar hefur óskað eftir greinargerð frá sviðs- stjóra umhverfis- og byggingamála um stöðu verkefna sem Sandgerðisbær hefur fengið styrki til að vinna að. Fundur nefndarinnar var haldinn í nóvember sl. Á nýliðnu ári fékkst styrkur upp á eina milljón króna til að vinna að aðgengi við Stafnesvita, 1,5 milljónir í ferðamannaveg á Rosmhvalanesi og tvær milljónir króna í gönguleiðir umhverfis Sandgerðistjörn. Stafnesviti. VF-mynd: Hilmar Bragi Bæta aðgengi við Stafnesvita Ánægja með skólastarf í Reykjanesbæ Ánægja foreldra með skóla-starf í Reykjanesbæ er mikil, að sögn Gylfa Jóns Gylfasonar fræðslustjóra, og greinilegt að íbúum hugnast vel þær áherslur sem lagðar hafa verið í skóla- málum. Skólavogin er samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélaga. Skólavogin skilar nú m.a. árlegum samanburði á við- horfi foreldra til grunnskólastarfs í 69 grunnskólum í yfir 30 sveitar- félögum. Í könnun fyrir skólaárið 2012-2013 reyndist Reykjanesbær vera í efstu sætum í mati foreldra með þjónustuþætti grunnskólanna. Niðurstaða mælinga skólavogar- innar fyrir starfsárið 2012-2013 sýnir að Reykjanesbær er í 6. sæti af sveitarfélögunum 30 með ánægju foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur. Þá er bærinn einnig í 6. sæti sveitarfélaganna varðandi ánægju foreldra með aðstöðu í grunnskólunum. Reykjanesbær er í 4. sæti hvað varðar áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur og þátttöku foreldra í gerð námsáætlunar, í 2. sæti með mat foreldra á hraðri úr- vinnslu skólans á eineltismálum og 3. sæti með mat foreldra á hæfi- legum aga í skólanum. Útgjöld til skólamála 2014 nema um 4,5 milljörðum kr. eða um 52% af heildarútgjöldum bæjarsjóðs Reykjanesbæjar. Þau eru langstærsti þjónustuliður bæjarfélagsins.

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.