Víkurfréttir


Víkurfréttir - 12.07.2007, Blaðsíða 8

Víkurfréttir - 12.07.2007, Blaðsíða 8
8 VÍKURFRÉTTIR Á NETINU • www.vf.is • LESTU NÝJUSTU FRÉTTIR DAGLEGA!VÍKURFRÉTTIR I 28. TÖLUBLAÐ I 28. ÁRGANGUR Sparisjóðurinn í Keflavík: Ár leg um náms styrkj um í Náms manna þjón ustu Spari sjóðs ins í Kefla vík hef ur ver ið út hlut að. Eft ir tald ir náms menn fengu styrk að upp- hæð kr. 150.000 í ár: Björk Ólafs dótt ir sem lauk BS gráðu í lækn is fræði frá Kaup- manna hafn ar há skóla, El ísa bet Rún ars dótt ir sem út skrif ast með MS í Bygg ing ar verk fræði frá Nor ges teknisk-nat ur vit en- skapelige uni versitet og Hall dór Karl Hall dórs son sem lýk ur MS gráðu í lög fræði Há skól an um í Reykja vík. Dóm nefnd in skip uð Odd nýju Harð ar dótt ur, bæj ar stjóra í Garði, og Böðv ar Jóns syni, að- stoð ar manni fjár mála ráða herra, sá um val ið á styrk þeg um. Í til kynn ingu frá SpKef seg ir að inn byggt sé í stefnu Spari sjóð- ins í Kefla vík að veita vel til sam- fé lags ins og styrk ir Spari sjóðs- ins til mennta mála hafa auk ist veru lega á síð ustu árum. Með til komu Íþrótta aka dem í unn ar í Reykja nes bæ og Keil is á varn- ar liðs svæð inu hafa skap ast ný tæki færi fyr ir í mennta mál um og hef ur Spari sjóð ur inn í Kefla- vík tek ið full an þátt í þeim verk- efn um. Einnig hef ur sam starf Fjöl brauta skóla Suð ur nesja og Spari sjóðs ins ver ið með mikl um ágæt um. Náms styrkirn ir sem nú eru veitt ir eru til þeirra náms manna sem eru að ljúka fram halds námi á há skóla- eða tækni skóla stigi. Spari sjóð ur inn í Kefla vík hef ur ætíð styrkt íþrótta- og menn ing- ar starf á starfs svæði sínu og eru náms styrkirn ir mik il væg ur hluti af því starfi. Þeir hafa nú ver ið veitt ir sautján ár í röð og hafa sam tals 63 náms menn feng ið styrki. Með styrk veit ing un um er Spari sjóð ur inn að veita við ur- kenn ing ar til þeirra er lok ið hafa krefj andi námi og jafn framt að fjár festa í fólki sem skil ar okk ur hærra mennt un ar stigi og fjöl- breytt ara mann lífi. Styr hef ur stað ið um laga-setn ingu vegna raf lagna á gamla varn ar svæð inu á Kefla- vík ur flug velli þar sem for- mað ur Raf iðn að ar sam bands Ís lands for dæmdi að gerð irn ar og sagði mikla ör ygg is hættu skap ast af því að skipta ekki yfir í ís lenska staðla. Aðr ir hafa þó full yrt að eng in hætta sé á ferð um og hef ur Þró un- ar fé lag Kefla vík ur flug vall ar, KADECO, gef ið frá sér eft ir- far andi yf ir lýs ingu varð andi mál ið: Að gefnu til efni vill Þró un ar fé- lag Kefla vík ur flug vall ar koma eft ir far andi á fram færi: 1. Nú ver andi raf kerfi á fyrr um varn ar svæð inu á Kefla vík ur- flug velli upp fyll ir á ít ar leg an hátt all ar þær ör ygg is kröf ur sem gerða eru til slíkra kerfa í Banda ríkj un um og víð ar. Eng- inn ágrein ing ur er um að raf kerf- inu verði um breytt til að það sam ræm ist þeim form- og ör- ygg is kröf um sem gerð ar eru til slíkra kerfa á evr ópska efna hags- svæð inu. 2. Verk efn ið mun unn ið í áföng um á næstu þrem ur árum vegna um fangs þess bæði er varð ar kostn að og tíma. Und ir- bún ing ur þessa um fangs mikla verk efn is hef ur stað ið yfir á und- an förn um mán uð um og er fram- kvæmd þeg ar haf in. Áætl að er að fyrsta áfanga þess verk efn is ljúki um miðj an ágúst. Verk- efn ið mun unn ið af lög gilt um fag mönn um, sam hliða og í fram- haldi af ráð gjöf og um sjón raf- magns verk fræð inga. 3. Tryggt verð ur að fram- kvæmd in sé með þeim hætti að fyllsta ör ygg is sé gætt og að ör- yggi not end anna sé eigi lak ara en geng ur og ger ist á Ís landi al- mennt í tengsl um við raf magn sam kvæmt ráð gjöf sér fræð inga. Sjón varp ið er að fara af stað með nýj an spurn inga þátt næsta haust þar sem stærstu sveit ar fé lög lands ins keppa sín á milli. Þætt irn ir verða í beinni út send ingu á föstu dags- kvöld um og verð ur fyrsti þátt- ur inn á dag skrá 14. sept em ber. Nú þarf að finna að ila í þriggja manna lið til að keppa fyr ir hönd Reykja nes bæj ar. Hug mynd in er að í lið inu sé einn „þjóð þekkt ur” ein stak- ling ur. Þetta gæti ver ið leik ari, söngv ari, stjórn mála mað ur eða hver sem er, að al at rið ið er að þetta sé skemmti leg ur ein stak- ling ur sem sveit ar fé lag ið er stolt af. Hann þarf ekki að vera bú- sett ur í sveit ar fé lag inu núna, þetta gæti ver ið ein hver brott- flutt ur. Hin ir tveir ein stak ling- arn ir geta svo ver ið hverj ir sem er, en þó er sóst eft ir ákveð inni breidd í lið ið, fólki af báð um kynj um og á ólík um aldri og auð vit að verð ur keppt til sig urs. Nú er leit að eft ir tilllög um frá bæj ar bú um um hverj ir gætu skip að lið ið og þeir beðn ir að senda til lög ur á net fang ið: menn- inga full trui@reykja nes ba er.is eða í síma 421-6700 fyr ir 10. ágúst. Með fylgj andi mynd frá vinstri: Geir mund ur Krist ins son, spari sjóðs stjóri. El ísa bet Rún ars dótt ir, Hall dór Karl Hall dórs son, Arn björn f.h. Bjark ar Ólafs dótt ur og Bald ur Guð munds son, mark aðs stjóri SPKEF. Fengu náms styrki frá SpKef Lýst eft ir þátt tak end um Reykjanesbær í spurningakeppni RÚV: Loftmynd: Oddgeir Karlsson Raf kerf ið á vell in um upp fyll ir ör ygg is- kröf ur Kadeco: Afgreiðsla Víkurfrétta er opin alla virka daga frá kl. 09-12 og 13-17. Athugið að föstudaga er opið til kl. 15. Með því að hringja í síma 421 0000 er hægt að velja beint samband við auglýsingadeild, fréttadeild og hönnunardeild. FRÉTTAVAKT ALLAN SÓLARHRINGINN ER Í SÍMA 898 2222

x

Víkurfréttir

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Víkurfréttir
https://timarit.is/publication/1102

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.