Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 24

Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 24
Með þér alla leið 569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is . Verð: 51,5 millj. OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17:00 -17:30 114,4 fm þjónustuíbúð á jarðhæð Fyrir eldri borgara (63 ára og eldri) eignin skiptist í 2 svefnherbergi, stofu, eldhús, búr og baðherbergi Húsvörður er í húsinu Hvassaleiti 58 103 Reykjavík . Verð: 37,2 millj. OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 16:00 - 16:30 56 fm íbúð á 2 hæð, horníbúð Mjög hátt til lofts í íbúðinni, stórar svalir Geymsla/þvottahús á hæðinni Skólavörðustígur 8 101 Reykjavík Falleg 76 fm 3ja herbergja íbúð 2. hæð Frábær staðsetning 42,9 millj.Verð : Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Baldursgata s. 897 0634 101 Reykjavík 473,3 fm einbýli í algjörum sérflokki Einstök staðsetning neðst í Þingholtunum Mjög fallegur garður og útsýni yfir tjörnina Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherbergi og 5 baðherb./snyrtingar - Möguleiki á aukaíbúð Tilboð óskast Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Fjólugata s. 773 6000 101 Reykjavík Hugguleg fimm herbergja íbúð með bílskúr 148,9 fm á tveimur hæðum þar af er bílskúr 24,5 fm Fjögur góð svefnherbergi og sjónvarpshol 19,8 fm útsýnissvalir til suðurs Sér þvottahús innan íbúðar 53,9 millj.Verð : Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Frostafold 23 s. 773 6000 112 Reykjavík Fín 4 herbergja 107 fm íbúð við Háaleitisbraut Þrjú góð svefnherbergi, þvottahús innaf eldhúsi. Geymsla í kjallara. 44,4 millj.Verð : Axel Axelsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Háaleitisbraut 153 s. 778 7272 103 Reykjavík Góð sérhæð á 1. hæð með sérinngangi Eftirsótt staðsetning Virðulegt hús Tvö stór svefnherbergi og tvær stofur Eignin er laus við kaupsamning 72,5 millj.Verð : Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Miðstræti s. 897 0634 101 Reykjavík Gott sumarhús við Suðurbraut 2 í Bláskógabyggð ásamt 2460 fm eignarlóð (Suðurbraut 3) þar sem leyfi er til að byggja 75 fm bústað. Einnig er heimild til að stækka Suðurbraut 2 upp í 75 fm. Hentar vel samheldnum fjölskyldum. 17,0 millj.Verð : Axel Axelsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Suðurbraut 2 og 3 s. 778 7272 801 Þingvellir Vel skipulögð íbúð í hjarta Vesturbæjar 4 herbergja 80 fm Nýlegt eldhús og gólfefni Góð staðsetning þar sem stutt er í skóla, alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins 44,9 millj.Verð : Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Hagamelur s. 899 5856 107 Reykjavík 108 fm heilsárshús í landi Búrfells 5 svefnherbergi og gestahús Heitt og kalt vatn Lokað hlið að svæðinu 29,9 millj.Verð : Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Lækjarbakki s. 695 5520 801 Grímsnes Ný glæsileg 128,8 fm 3ja herbergja endaíbúð á 4.hæð. Afhendist fullbúin án gólfefna. Stæði í bílageymslu. Tvennar svalir til suðurs og til vesturs. Ekta steinn á borðum og vandaðar innréttingar. Álklætt viðhaldslétt hús 64,9 millj.Verð : Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Bæjarlind 9 s. 773 6000 201 Kópavogur Mjög snoturt einbýli á besta stað í 101 Skráð 108,7 fm Þar af er kjallari skráður 33,9 fm en er stærri Tvö góð svefnherbergi og stofa Skjólgóður sólríkur garður Eign með mikla möguleika 49,9 millj.Verð : Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Freyjugata 17B s. 773 6000 101 Reykjavík 52 fm sumarhús í Grímsnesi, selst með innbúi 2 svefnherbergi auk svefnlofts Leigulóð sem er 6500 fm Búið að gróðursetja þó nokkuð 16,0 millj.Verð : Jason Ólafsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Hallkelshólar s. 775 1515 801 Selfoss Tvær eignarlóðir í Snorrastaðalandi Rúmlega 1/2 hektari hvor lóð 40 fm sumarhús á annari lóðinni Möguleiki á að byggja 150 fm hús Frábært útsýni 30,0 millj.Verð : Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Laugarvatn s. 695 5520 801 Laugardalur Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð 2. hæð í litlu fjölbýli á þessum eftirsótta stað Gott opið stofu og eldhúsrými, sólríkar svalir Tvö svefnherbergi, bað og sér þvottahús Geymsla innan íbúðar og í samegin 45,4 millj.Verð : Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Rjúpnasalir 4 s. 899 1178 201 Kópavogur Björt og vel skipulögð 108 fm efri hæð 3-4 svefnherbergi Nýlegt járn á þaki Frábær staðsetning Sér inngangur 54,9 millj.Verð : Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Drápuhlíð 43 s. 822 2307 105 Reykjavík Falleg 4ra herbergja íbúð 2-3 svefnherbergi Laus fljótlega 52,0 millj.Verð : Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Barmahlíð s. 897 0634 105 Reykjavík Fallegt og mikið endurnýjað einbýlishús á Hvanneyri. Stórbrotið útsýni og skemmtilegt skipulag 156,7 fm á rúmlega hálfs hektara lóð. Um klukkutíma frá Reykjavík og 15 mín frá Borgarnesi. Möguleiki á auka íbúð. Glæsilegt nýtt baðherbergi og 5 svefnherb. 38,9 millj.Verð : Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Ásvegur 9 s. 773 6000 311 Hvanneyri Fallegt 47 fm heilsárshús 2000 fm eignarland Heitt og kalt vatn Heitur pottur á verönd Tvö svefnherbergi 19,9 millj.Verð : Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Snorrastaðir s. 695 5520 801 Laugardalur Einbýlishús, iðnaðarhús og lóð Staðsett við þjóðveg 1, skammt frá Hellu Einbýlishúsið er 141 fm, góð alrými og 3-4 herb. Iðnaðarhúsnæðið er 143 fm Lóðin er eignarlóð 5100 fm við þjóðveg 1 Áhugavert tækifæri 42,0 millj.Verð : Atli S. Sigvarðsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Lyngás s. 899 1178 851 Hella Falleg hæð ásamt rislofti Samtals 97 fm að stærð Þrjú svefnherbergi Tvískipt stofa Tvennar svalir 48,2 millj.Verð : Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Digranesheiði 35 s. 780 2700 200 Kópavogur Falleg og vel skipulögð 86,1fm 3 herbergja íbúð á 3 hæð í góðu húsi Eignin skiptist í : Forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi, tvö herbergi og geymslu Suður svalir 43,0 millj.Verð : Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Lautasmári s. 780 2700 201 Kópavogur 915 fm atvinnuhúsnæði með fjórum góðum innkeyrsludyrum sem stendur á 3.107 fm lóð við Iðjustíg 1 í hjarta Reykjanesbæjar. Tilboð óskast Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Iðjustígur 1 s. 899 5856 260 Njarðvík Glæsileg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð við Grandaveg 42 E. 122 fm 4 herbergja Tvö baðherbergi. Stæði í bílageymslu. Góð staðsetning í vesturbænum þar sem stutt er í skóla alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf miðbæjarins. 71,9 millj.Verð : Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Grandavegur 42 E s. 899 5856 107 Reykjavík Eignin er í heildina með sameign 933,0 fm fjölbýlishús með sjö 3 herb íbúðum, einni 4ra herbergja íbúð og svo einni 2 herbergja íbúðum í mjög góðu húsi á Ásbrú Eignin er snyrtileg og vel um gegnin, nýleg tæki sem geta fylgt Um er að ræða frábæra eign sem hentar vel til sölu á stökum íbúðum eða rekstur Verð : 175,0 millj. Helgi Jónsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Grænásbraut 602 s. 780 2700 235 Reykjanesbær Ný íbúð í glæsilegu fjölbýlishúsi að Bæjarlind 7-9. Tveggja herbergja 104,7 fm endaíbúð á jarðhæð ásamt 46,1 fm timburverönd í suð-vestur. Skilast með gólfefnum. Húsið verður álklætt með áltré gluggum og verður því viðhaldslítið. Sérmerkt stæði á lóð fylgir íbúðinni. 49,9 millj.Verð : Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634 Nánari upplýsingar veita: Bæjarlind 7-9 201 Kópavogur Axel Axelsson löggiltur fasteignasali s. 778 7272 Ný íbúð í glæsilegu fjölbýlishúsi að Bæjarlind 7-9. Þriggja herbergja 129,3 fm endaíbúð á 2. hæð í lyftuhúsi, með tvennum svölum. Sér 10,5 fm geymsla í sameign. Skilast með gólfefnum. Húsið verður álklætt með áltré gluggum og verður því viðhaldslítið. Sérmerkt stæði á lóð. 60,9 millj.Verð : Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali s. 897 0634 Nánari upplýsingar veita: Bæjarlind 7-9 201 Kópavogur Axel Axelsson löggiltur fasteignasali s. 778 7272 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Nánari upplýsingar veitir: Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali jassi@miklaborg.is sími: 775 1515 Glæsilegt einbýlishús alls 259,1 fm á einstakri útsýnislóð innst í botnlanga í Kópavogi. Sérsmíðaðar innréttingar og hurðir eru úr eik auk þess eru borðplötur í eldhúsi og baðherbergjum úr granít. Heitur pottur og góður pallur. 158,4 millj.Verð : Jason Ólafsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Fagraþing 12 s. 775 1515 203 Kópavogur 148 fm íbúð á 3ju hæð Um er að ræða 4ra herbergja íbúð Útsýni í allar áttir eru úr íbúðinni 62,9 millj.Verð : Jason Ólafsson löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar: Holtsvegur 51 s. 775 1515 210 Garðabær 0 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 4 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 3 -0 8 3 0 1 F B 3 -0 6 F 4 1 F B 3 -0 5 B 8 1 F B 3 -0 4 7 C 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 2 A F B 0 4 8 s _ 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.