Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 29

Fréttablaðið - 07.05.2018, Blaðsíða 29
HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610 Lundur 7-13 200 Kópavogi Fjölbýlishúsin við Lund 7-13 eru 5 til 6 hæða lyftuhús og öllum íbúðum fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Um er ræða 2ja-4ra herbergja íbúðir. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum sem ná niður í gólf og hita í gólfum. Íbúðirnar skilast með innréttingum frá Brúnás, AEG eldhústæki og blöndunartæki frá Tengi Húsin eru álklædd og eru því viðhaldslítil. Íbúðirnar skilast með flísum á bað- herbergjum og þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna. Stutt er í margvíslega þjónustu, gönguleiðir og afþreyingu. Smáralindin, Kringlan svo ekki sé minnst á menningarlífið í Gjánni, s.s. Salinn og Gerðarsafn. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 2-4 Stærð: 101,9-196,8 m2 NÝJAR ÍBÚÐIR HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610 Naustavör 16-18 200 Kópavogur Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna. Bryggjuhverfið á Kársnesi í Kópavogi er staðsett á fallegum stað á móti Nauthólsvíkinni, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi við sjá- varsíðuna. Góðar gönguleiðir, hjólreiðarstígar og falleg útivistarsvæði. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 3-5 Stærð: 123,7 - 210 m2 SJÁVAR-ÚTSÝNI 67.900.000 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 18:00 - 18:30 Jöklasel 1 109 Reykjavík LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Glæsileg 5 til 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum í góðu fjölbýli. Íbúðin er skráð 166,8 fm en er stærri að gólffleti þar sem efri hæðin er að hluta undir súð. Íbúðin skiptist í forstofu, fjögur til fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvotta- herbergi og búr, aðalrými með stofu, borðstofu/herbergi og eldhúsi. Útgengt úr stofu og borðstofu út á suð/vestur svalir. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344 Herbergi: 5-6 Stærð: 166,8 m2 54 67.900.000 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 17:30 - 18:00 Kópavogsbraut 3a 200 Kópavogur Fasteignasalan TORG kynnir í einkasölu: Einstaklega björt,falleg og vel skipulögð tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í fallegu og vel byggðu fjölbýli við Kópavogsbraut í Kópavogi. Alls er íbúðin skráð 63,9 fm og skiptist í forstofu, svefnherbergi, rúmgott baðherbergi, aðalrými með stofu, borðstofu, og eldhúsi. Útgengt úr stofu á rúmgóðar suður svalir. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344 Herbergi: 2 Stærð: 63,9 m2 39 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17.30-18.00 Falleg kjallaraíbúð á frábærum stað í Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 2ja herb íbúð skráð 64,7fm. Húsið hefur fengið gott viðhald m.a var skolp, dren og þakkantur endurnýjað árið 2000 og búið er að endursteina húsið fyrir allnokkrum árum. Stofan er rúmgóð, eldhús er með eldri innréttingu og innaf svefnherbergi er fataherbergi. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 64,7 m2 Drápuhlíð 18 105 Reykjavík 33.500.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18.30-19.00 Rúmgóð tveggja herbergja íbúð með stórum inndregnum suður/vestur svölum á þriðju hæð í góðu fjölbýli á Seltjarnarnesi. Stutt er í þjónustu og verslanir. Eigninn skiptist í for- stofu, stofu, svefnherbergi, baðherbergi og eldhús. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni og sér geymsla í sameign auk hjóla og vagnageymslu. Vel staðsett eign á góðum stað á Seltjarnarnesi. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 69,9 m2 Tjarnarból 14 170 Seltjarnarnes 34.900.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18.30-19.00 Ný og falleg endaíbúð á efstu hæð með aukinni lofthæð og stæði í bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi í miðbæ Garðabæjar. Frábært útsýni til suðurs og suðvesturs, Íbúðin afhendist fullbúin með gólfefnum. Stórir og bjarti gluggar. Allar innréttingar og skápar eru sprautulakkaðar Schmidt innréttingar frá Parka. Eldhústæki frá AEG. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 3 Stærð: 121,1 m2 Garðatorg 6 210 Garðabæ 69.900.000 HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 Sjarmerandi sumarbústaður á frábærum stað í Eílífsdal í Kjósinni ca 30 mín keyrsla frá höfuðborginni. Rafmagn og kalt vatn er í húsinu og falleg timburverönd, mjög gróið og fallegt land. Sumarbústaðarsvæðið er lokað með hliði sem þarf að hringja í til að komast inn. Bústaðurinn skiptist í alrými með eldhúsinnréttingu og stofu, baðherbergi (án sturtu) og svefnloft. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 39,8 m2 Hlíð 4 276 Mosfellsbær 13.000.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí. kl. 17:30-18:00 Skipalón 5 210 Hafnarfirði 48.900.000 Fjölskylduvæn, falleg og vel staðsett 4 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi miðsvæðis í Hafnarfirði auk 7 fm. geymslu, samtals 108.7 fm. Gengið er inn í flísalagaða forstofu með góðum skápum. Rúmgott barnaherbergi með tvöföldum fataskáp.. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Baðkari með sturtuaðstöðu og upphengdu salerni. Þvottahús er inn af íbúðinni. Hjónaherbergið er með góðum fatakápum. Annað rúmgott barnaherbergi, einnig með góðum fa- taskáp. Eldhúsið er opið inn í stofu. Falleg innrétting úr eik með góðu skápaplássi. Stofan rúmast bæði sem stofa og borðstofa. Frá stofu er gengið út á hellulagða verönd. Góður sérafnotaréttur fylgir íbúðinni sem hefur verið afmarkaður með skjólveggjum. Um er að ræða bjarta 4. herb. íbúð með sér inngangi á góðum stað í Hafnarfirði í nýlegu viðhaldsléttu húsi. Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960 Herbergi: 4 Stærð: 108.7 m2 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl.17:00-17:30 Hraunbær 78 110 Reykjavík 44.900.000 Falleg og rúmgóð 6 herbergja endaíbúð á 3.hæð. Íbúðin er mjög vel skipulögð og tven- nar svalir. Eldhús með fallegri Fríform innréttingu tengist rúmgóðri stofu og borðstofu, 4 svefnherbergi öll með fataskápum, gestasnyrting er í forstofu og baðherbergi með tengi fyrir þvottavél á svefnherb-gangi. Í kjallara er auka herbergi í útleigu með aðgang að salernisaðstöðu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 Stærð: 148,4 m2 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl.18:00-18:30 Básbryggja 13 112 Reykjavík 52.900.000 Mjög falleg og rúmgóð 4ra herb íbúð á 2.hæð ásamt bílskúr í litlu fjölbýli. Íbúðin er búin vönduðum innréttingum og gólfefnum, eldhús er vel innréttað og parket á gólfi, rúmgóð stofa með útgengi á stórar skjólgóðar s-svalir. Svefnherbergi eru 3 öll með góðum fataskápum, flísalagt baðherbergi með góðri innréttingu, sturtu og baðkari, þvottahús er innan íbúðar. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225 Stærð: 148,4 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl.17:00-17:30 Rauðás 23 110 Reykjavík 44.900.000 Falleg, björt og einkar rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð (gegnið upp 1 hæð frá anddyri) í lágreistu fjölbýli með útsýni yfir Rauðavatnið. Íbúðin er með glugga í þrjár áttir og eru því gluggar í öllum rýmum. Útgengi er úr stofunni út á stórar svalir sem snúa til vesturs. Þvottaherbergi er innan íbúðar með glugga. Á baðherbergi eru bæði baðkar og sturta. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 4 Stærð: 108,8 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl.18:00-18:30 Breiðavík 37 112 Reykjavík 39.900.000 Rúmgóð og vel umgengin 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýlishúsi innst í bot- nlanga. Sérinngangur er af utanáliggjandi stigahúsi inn í íbúðina. Góðar suðursvalir eru út frá stofunni. Sér þvottaherbergi er innan íbúðar. Á baðherbergi er bæði sturtuklefi og baðkar. Fallegt útsýni er yfir Esjuna og voginn frá herbergjunum. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 3 Stærð: 95,4 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 8. maí kl. 17.30-18.00 Hálsasel 45 109 Reykjavík 76.500.000 Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús á skjólgóðum stað með fallegum grónum garði, hannaður af Stanislav og heitum potti. Stór og góður pallur þar sem hægt er að njóta sólarinar allan daginn. Húsið er skráð 210,3 fm og þar af er bílskúrinn skráður 25,5 fm. Gólfefni eru parket og flísar á flestum rýmum. Í húsinu eru 4 svefnherbergi en auðvelt er að bæta við 2 svefnherbergjum til viðbótar. Frábær staðsetning, stutt er í skóla, leikskóla, heilsugæslu og fallegar göngu/hjólaleiðir. Eignin getur losnað fljótlega. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 5 Stærð: 210,3 m2 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17:30-18:00 Vefarastræti 11, íbúð 310 270 Mos 54.900.000 Gullfalleg, fullkláruð, rúmgóð og vel skipulögð 5 herbergja 125,5 fm. íbúð í á 3. hæð (merkt 310) með sérinngangi af svölum í nýbyggingu með lyftu og stæði í bílageymslu - afhendist við kaupsamning. Eldhús og stofa í opnu rými með útgengi á suðursvalir. 4 svefnherbergi, þ.m.t. forstofuherbergi. Eikarinnréttingar og eikarparket á gólfum. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889 Herbergi: 5 Stærð: 125,5 m2 Bílastæði OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 17:30-18:00 Vefarastræti 11, íbúð 309 270 Mos 49.900.000 Gullfalleg, vel skipulögð og fullkláruð 4ra herbergja 112,3 fm. íbúð (merkt 309) í nýbyggingu með lyftu - afhendist við kaupsamning. Stofa og eldhús í opnu rými með útgengi á suðursvalir. Eikarparket á gólfum. Sérinngangur af svölum. Stæði í bílageymslu. Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889 Herbergi: 4 Stærð: 112,3 m2 Bílastæði OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl.17:30-18:00 Ljósakur 9 210 Garðabæ 109.500.000 Glæsilegt raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum 28,2fm bílskúr og um 50fm þaksvölum. Húsið var byggt 2007, innréttað árið 2011. Innanhússhönnun var unnin af GASSA arkitekter í Danmörku. Allar innréttingar í húsinu eru sérsmíðaðar. Á jarðhæð er forstofa, master-svefnherbergi. Fallegt baðherbergi er inn af master-svefnherb., m/ tvöfaldri sturtu og glæsilegri innréttingu. Öll blöndunartæki frá Vola. Stórt fataherber- gi. Svefnherbergi við forstofu, innréttað sem skrifstofa. Einnig er sjónvarpsherbergi, gestasnyrting, þvottaherbergi og bílskúr. Stigin á milli hæða er sérstaklega fallegur með svarti steypu á þrepum. Á annari hæð er aðalrýmið. Eldhúsið er með stórri L-laga eyju, Silestone kvartssteinn á borði. Miele tæki, s.s. tveir ofnar og háfur. Gaggenau helluborð. Tvöfaldur innbyggður ísskápur og innbyggð Miele uppþvottavél. Borðstofa og stofa með fallegu útsýni, ásamt útgengi út á 50 fm suður-þaksvalir. Gólfhiti í öllu húsinu ásamt tvöföldum forhitara. Hellulögð heimkeyrsla með snjóbræðslukerfi og stæði fyrir 3 bíla. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 Herbergi: 4 Stærð: 223,1 m2 OPIÐ HÚS mánudaginn 7. maí kl. 18:30 - 19:00 Unufell 19 111 Reykjavík 63.900.000 Fasteignasalan TORG kynnir í einkasölu: Glæsilegt fjögurra til fimm her- bergja endaraðhús á tveimur hæðum í Unufelli í Reykjavík. Góður sólpallur í suður og einnig sólpallur að framanverðu. Húsið er alls skráð 209,9 fm og þar af er bílskúr 23,7 fm. Húsið skiptist þannig. Efri hæð: Anddyri, eldhús, stofa/borðastofa, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Neðri hæð: Anddyri, alrými/sjónvarpshol, rúmgott herbergi, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Möguleiki er á að hafa neðri hæðina alveg sér þar sem hún hefur sérinngang. Þak var endurnýjað 2013. Rafmagnstafla endurnýjuð 2017. Hiti er í útitröppum og gangstétt út á bílaplan. Upplýsingar veitir Hrönn sölufulltrúi í gsm: 692 3344 Herbergi: 4-5 Stærð: 186.2 m2 OPIÐ HÚS miðvikudaginn 9. maí kl. 12:30-13:00 Skipalón 27 220 Hafnarfjörður 61.900.000 *Einstakt útsýni-efsta hæð* Björt og rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með inngangi af svölum og stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi með fataskápum, rúmgott eldhús með inn- réttingu úr hnotu, steinn á borðum, opið við bjarta borðstofu og stofu. Útgengi út á vestursvalir frá stofu. Baðherb. með innrétt. úr hnotu og steinn á borði. Þvottahús innan íbúðar. Hjóla-og vagnageymsla í sameign. Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326 Herbergi: 5 Stærð: 133,2 m2 NÝJ AR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6 103 REYKJAVÍK Fyrstu íbúðir verða afhentar sumarið 2018 HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR Í SÍMA 520 9595 Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595 k r a f t u r • t r a u s t • á r a n g u rFaste ignasalan TORG Garðatorg i 5 210 Garðabær www.fstorg. is Sigurður Fasteignasali 898 6106 Hafdís Fasteignasali 820 2222 Árni Ólafur Fasteignasali 893 4416 Dórothea Fasteignasali 898 3326 Jóhanna Kristín Fasteignasali 837 8889 Þorsteinn Fasteignasali 694 4700 Berglind Fasteignasali 694 4000 Jón Gunnar Fasteignasali 848 7099 Þóra Fasteignasali 822 2225 Þorgeir Fasteignasali 696 6580 Sigríður Fasteignasali 699 4610 Garðar Fasteignasali 899 8811 Hólmgeir Lögmaður 520 9595 Hafliði Fasteignasali 846 4960 Hrönn Sölufulltrúi 692 3344 Lilja Sölufulltrúi 663 0464 VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU 0 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 7 F B 0 4 8 s _ P 0 3 2 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 0 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 3 -2 F B 0 1 F B 3 -2 E 7 4 1 F B 3 -2 D 3 8 1 F B 3 -2 B F C 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 8 s _ 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.