Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 18

Fréttablaðið - 09.05.2018, Blaðsíða 18
Skoðanakannanir benda til þess að róttækri tillögu um að svissneskum bönkum verði bannað að „búa til“ peninga með lánveitingum sínum verði hafnað í þjóð- aratkvæðagreiðslu í Sviss í næsta mánuði. Seðlabankinn og helstu fjármálastofnanir landsins leggjast eindregið gegn því að tillagan verði samþykkt. Í nýlegri skoðanakönnun sviss- neska ríkisfjölmiðilsins SRF sögðust 35 prósent aðspurðra vera fylgjandi tillögunni en rétt tæplega helmingur, 49 prósent, sagðist vera henni mót- fallinn. Sextán prósent aðspurðra voru óákveðin, að því er fram kemur í umfjöllun Financial Times um málið. Thomas Jordan seðlabankastjóri hefur sagt að „þjóðpeningakerfið“ svonefnda, betur þekkt sem Voll- geld, sem kosið verður um 10. júní næstkomandi, sé „óþörf og hættuleg tilraun sem mun valda hagkerfinu okkar miklum skaða“. Hugmyndin um þjóðpeninga- kerfið, sem snýr að því að færa útgáfu peninga frá viðskiptabönkum til seðlabanka, hefur notið vaxandi stuðnings í Sviss, sem og víðar um heim, í kjölfar alþjóðlegu fjármála- kreppunnar á árunum 2007 og 2008. Bankastarfsemi er ein helsta undir- staða efnahagslífs Svisslendinga en talið er að hún standi undir um tíu prósentum af landsframleiðslunni. Hópurinn sem stendur að baki tillögunni um þjóðpeningakerfið safnaði eitt hundrað þúsund undir- skriftum og gat því lögum sam- kvæmt knúið fram þjóðaratkvæða- greiðslu um málið. Fylgjendur tillögunnar segja að fáir almennir borgarar séu meðvitað- ir um getu hefðbundinna viðskipta- banka til þess að „búa til“ peninga. Í stað þess að auka peningamagnið í takt við vöxt og þarfir hagkerfisins hafi bankar hingað til aukið pen- ingamagnið stjórnlaust og magnað þannig efnahagssveiflur með tilheyr- andi tjóni fyrir samfélagið. Breyta þurfi grunnhlutverki banka og fela seðlabönkum að stýra því peninga- magni sem er í umferð hverju sinni. Þegar bankar lána peninga til fólks eða fyrirtækja búa þeir til innistæðu í banka lántakans og skapa þannig nýtt fé sem lántakinn getur ráðstafað að vild. Þannig búa bankar í reynd til ígildi peninga með lánveitingum sínum. Tillagan sem Svisslendingar munu kjósa um felur í sér að þetta kerfi, sem hefur verið kallað brota- forðakerfið, verði afnumið og þess í stað verði það eingöngu á færi seðla- banka að búa til peninga. Bankar þyrftu þannig vissulega að finna aðrar leiðir, til dæmis að fá lán hjá Seðlabanka Sviss, til þess að fjár- magna lánveitingar sínar en afleið- ingin yrði stöðugra fjármálakerfi, að mati stuðningsmanna tillögunnar. Ríkisinngrip án fordæma Andstæðingar tillögunnar, með seðlabankastjórann fremstan í flokki, telja hana hins vegar fela í sér ríkisinngrip sem eigi sér ekki for- dæmi í svissneskri hagsögu. Peninga- kerfið muni stórhækka verð á lánsfé og stuðla að aukinni verðbólgu. Jordan seðlabankastjóri segir að á undanförnum árum hafi verið stigin veigamikil skref til þess að skjóta styrkari stoðum undir fjármála- kerfið. Með upptöku þjóðpeninga- kerfisins yrði þessum árangri varpað fyrir róða. Hann varar jafnframt við því að „nota svissneska banka sem tilraunamiðstöð“ í þessum efnum. Hagfræðingar hafa einnig bent á að samkvæmt viðurkenndum kenn- ingum geti seðlabanki stýrt pen- ingamálum í brotaforðakerfi með stýritækjum sínum, það er annað hvort með stýringu peningamagns eða stýringu vaxta, til þess að ná markmiði um stöðugt verðlag. Þó svo að viðskiptabankar geti prentað peninga séu þeir engu að síður háðir stuðningi seðlabanka heimsins sem veita þeim meðal annars nær ótak- markað aðgengi að lausu fé. Hafi bankarnir farið ótæpilega með prentunarvald sitt í aðdraganda kreppunnar sé það vegna þess að þeir hafi notið fulls stuðnings seðla- banka við þá prentun. Reinhold Harringer, einn stuðn- ingsmanna þjóðpeningakerfisins, segist ekki vera vondaufur þrátt fyrir að fleiri landar hans vilji hafna tillögunni en samþykkja hana. Hann sakar andstæðingana um að skapa „rugling“ á meðal kjósenda. Þegar þeir kynni sér málið betur muni þeir skilja röksemdirnar að baki til- lögunni. kristinningi@frettabladid.is Kosið um þjóðpeningakerfi í Sviss Svisslendingar munu í næsta mánuði kjósa um hvort koma eigi á fót þjóðpeningakerfi í landinu. Ef tillagan verður samþykkt verður bönkum bannað að „búa til“ peninga með lánveitingum. Seðlabankinn og fjármálastofnanir landsins segja tillöguna hættulega. Vildi skoða þjóðpeningakerfið betur Frosti Sigurjónsson, fyrrverandi þingmaður og formaður efna- hags- og viðskiptanefndar Alþingis, lagði til í skýrslu sem hann skrifaði í mars 2015 að unnin yrði ítarleg greining á því hvort þjóðpeningakerfi væri raunhæfur kostur hér á landi. Í skýrslunni sagði að flest benti til þess að slíkt kerfi gæti verið góður grunnur að endurbótum á peningakerfi landsins. Skýrslan var unnin að beiðni þáverandi forsætisráðherra, Sig- mundar Davíðs Gunnlaugssonar. Hagfræðingarnir Davíð Stefáns- son og Kristrún Mjöll Frosta- dóttir, sem sátu í starfshópi forsætisráðherra um skipan peningamála undir forystu Frosta, sögðu sig úr hópnum eftir að Frosti gerði efnislegar breytingar á skýrslunni sem þau gátu ekki sætt sig við. Var Frosti því skrifaður einn fyrir um- ræddri skýrslu. Í niðurstöðukafla skýrslunnar segir Frosti ljóst að innláns- stofnanir hafi aukið peninga- magn margfalt hraðar en hagkerfið þolir. Afleiðingarnar – verðbólga, gengisfellingar, eignabóla og bankakreppa – hafi valdið þjóðinni gríðarlegu tjóni. Lagði hann til að peninga- myndun yrði færð frá bönkum til Seðlabankans. Seðlabankinn myndi þá „skapa peninga í nægu magni til þess að mæta þörfum vaxandi hagkerfis, að teknu tilliti til markmiðs um stöðugt verðlag“. Seðlabanki Sviss leggst eindregið gegn því að þjóðpeningakerfinu svonefnda verði komið á fót. Svisslendingar kjósa um málið 10. júní. NoRdicphotoS/Getty Fjárfestingarfélagið Tækifæri hefur ákveðið að nýta sér forkaupsrétt að tæplega þriggja prósenta hlut í Jarðböðunum við Mývatn. Eftir við- skiptin á félagið ríflega 43 prósenta eignarhlut í baðstaðnum sem er metinn á um 1.950 milljónir króna. Forkaupsrétturinn virkjaðist í vetur þegar gert var tilboð í um 6,5 prósenta hlut Skútustaðahrepps og nokkurra minni hluthafa í Jarðböð- unum. Hlutirnir voru settir í sölu- ferli í janúar, sem fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka hafði umsjón með, en stjórn Tækifæris samþykkti að nýta sér forkaupsréttinn í síðasta mánuði. Tækifæri, sem er stærsti hluthafi Jarðbaðanna, átti í lok síðasta árs 40,6 prósenta hlut í félaginu sem metinn var á liðlega 1.827 milljónir króna. Fram kemur í nýbirtum árs- reikningi Tækifæris að umrætt virð- ismat byggi á tilboðinu sem gert var í áðurnefndan 6,5 prósenta eignarhlut í febrúar síðastliðnum. Telur fjárfest- ingafélagið viðskiptin besta tiltæka mælikvarðann á gangvirði eignar- hlutarins í árslok 2017. Eins og fram kom í Markaðinum í síðustu viku voru Jarðböðin metin á um 4,5 milljarða króna um síðustu áramót og jókst virði þeirra um 1,3 milljarða eða ríflega 40 prósent í fyrra. Til samanburðar var bað- staðurinn metinn á um 900 milljónir í lok árs 2014. Tækifæri er sem fyrr segir stærsti hluthafi Jarðbaðanna en aðrir hlut- hafar eru meðal annars félag í eigu Bláa lónsins og Landsvirkjun. Um 220 þúsund manns heimsóttu baðstaðinn í fyrra. – kij Nýttu sér forkaupsrétt að bréfunum Jarðböðin við Mývatn hafa notið vaxandi vinsælda. FRéttablaðið/VilhelM Virði eignarhlutar tryggingafélags- ins TM í HSV eignarhaldsfélagi, sem heldur utan um ríflega 34 prósenta hlut í HS Veitum, jókst um fjórðung í bókum félagsins á fyrsta fjórðungi ársins. Er hluturinn nú metinn á 928 milljónir króna en áður var virði hans 744 milljónir. Eignarhluturinn í HSV er þriðja stærsta fjárfestingareign tryggingafélagsins. Sigurður Viðarsson, forstjóri TM, sagði á kynningarfundi í tilefni af fjórðungsuppgjöri félagsins í gær að gert hefði verið nýtt verðmat á umræddum eignarhlut á fyrsta fjórðungi ársins en síðasta verðmat var gert á þriðja árs- fjórðungi 2016. Óskráð hlutabréf í eigu trygg- ingafélagsins skiluðu 3,3 prósenta ávöxtun á fyrstu þremur mánuðum ársins en hún var einkum komin til vegna hlutarins í HS Veitum og Eyrir Invest, stærsta hluthafa Marels. Óbeinn eignarhlutur félagsins í Stoðum er sem fyrr langsamlega stærsta eign þess en hluturinn var metinn á 2.148 milljónir króna í lok mars. Stoðir hafa sem kunnugt er selt allan 8,9 prósenta hlut sinn í drykkjaframleiðandanum Re fresco fyrir um 144 milljónir evra. Aðspurður á fundinum hvort tryggingafélagið mætti búast við að fá yfir tvo milljarða í hend- urnar sagði Sigurður ekki víst að fjárhæðin yrði öll greidd út. Það yrði að koma í ljós. – kij Virði óbeins hlutar í HS Veitum jókst um fjórðung Sigurður Viðarsson, forstjóri tM. 9 . m a í 2 0 1 8 m I Ð V I K U D a G U R6 markaðurinn 0 9 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :4 0 F B 0 4 0 s _ P 0 2 6 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 2 3 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 1 5 K .p 1 .p d f F B 0 4 0 s _ P 0 1 8 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F B 8 -8 4 E 8 1 F B 8 -8 3 A C 1 F B 8 -8 2 7 0 1 F B 8 -8 1 3 4 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 0 s _ 8 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.