Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 29

Fréttablaðið - 14.05.2018, Blaðsíða 29
OPIÐ HÚS mánudaginn 14. mai kl. 17.30-18.00 Gerðarbrunnur 15 113 Reykjavík 105.000.000 Einkar glæsilegt og vel skipulagt 7 herbergja einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í Úlfarsárdal í Reykjavík. Um er að ræða einstakt fjölskylduhús, fullbúið að innan sem utan og smekklegt í frágangi og efnisvali. Skiptist eignin í forstofu, stórt aðalrými, eldhús, borðstofu og stofu saman, góðu sjónvarpsrými, 6 svefnherbergum, 2 baðherber- gum,gestasnyrtingu. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 7 Stærð: 369,1 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 17:30-18:00 Bústaðavegur 55 108 Reykjavík *Góð fyrstu kaup* 2ja herb. íbúð á jarðhæð í fjórbýli með sérinngangi. Íbúðin er með rúmgóðu svefnherbergi, stofu, eldhúsi og baðherbergi með sturtu. Endurnýjað skólp og dren sett að hluta. Nýlega yfirfarið þak og endurnýjaður þakkantur og rennur. Allt gler er endurnýjað í íbúðinni og gólfefni að mestu. Rafmagnstafla endurnýjuð. Sameiginlegt þvottahús er í sameign með geymslurými. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326 Herbergi: 2 Stærð: 62,4 m2 32.900.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl. 17.30-18.00 Skipalón 27 220 Hafnarfjörður *Einstakt útsýni-efsta hæð* Björt og rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi með inngangi af svölum og stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi með fataskápum, rúmgott eldhús með innréttingu úr hnotu, steinn á borðum, opið við bjarta borðstofu og stofu. Útgengi út á vestursvalir frá stofu. Baðherb. með innrétt. úr hnotu og steinn á borði. Þvottahús innan íbúðar. Upplýsingar veitir Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326 Herbergi: 5 Stærð: 133,2 m2 61.900.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl 17.00-18.00 Sjarmerandi sumarbústaður á frábærum stað í Eílífsdal í Kjósinni ca 30 mín keyrsla frá höfuðborginni. Rafmagn og kalt vatn er í húsinu og falleg timburverönd, mjög gróið og fallegt land. Sumarbústaðarsvæðið er lokað með hliði sem þarf að hringja í til að komast inn. Bústaðurinn skiptist í alrými með eldhúsinnréttingu og stofu, baðherbergi (án sturtu) og svefnloft. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 39,8 m2 Hlíð 4 276 Mosfellsbær 13.000.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl 17.30-18.00 Falleg kjallaraíbúð á frábærum stað í Hlíðunum í Reykjavík. Um er að ræða 2ja herb íbúð skráð 64,7fm. Húsið hefur fengið gott viðhald m.a var skolp, dren og þakkantur endurnýjað árið 2000 og búið er að endursteina húsið fyrir allnokkrum árum. Stofan er rúmgóð, eldhús er með eldri innréttingu og innaf svefnherbergi er fataherbergi. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 64,7 m2 Drápuhlíð 18 105 Reykjavík 33.500.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl 18.30-19.00 Falleg, rúmgóð og björt 2herb íbúð á 2.hæð í vel staðsettu fjölbýli í Vestur- bergi í Reykjavík. Um er að ræða eign sem er skráð 64,2fm og þar af er 5,7fm geymsla. Falleg eldhúsinnrétting og parket og flísar eru á gólfi. Verið er að mála og múrviðgera húsið að utan á kostnað seljanda. Stutt í skóla, leikskóla og íþrótta- aðstöðu. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 2 Stærð: 64,2 m2 Vesturberg 8 111 Reykjavík 27.900.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl 17.30-18.00 Ásbúð 15 210 Garðabæ 74.500.00 Mjög sjarmerandi og fallegt einbýlishús á einni hæð með inn- byggðum bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabænum. Aðkoma er góð með hellulögðu bílaplani og verðlaugarði með fallegum og fjölbreyttum gróðri. Um er að ræða eign sem er skráð skv f.m.r 199,3fm. Fjögur rúmgóð svefnherbergi, þar af eitt innaf bílskúrnum. Eignin skiptist þannig að íbúðarhlutinn er 157,0fm og bílskúrinn 42,3fm með aukaherberginu. Fallegt útsýni og róleg og góð staðsetning Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 5 Stærð: 199,3 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl 17.30-18.00 Galtalind 19 201 Kópavogur 58.900.000 Mjög falleg, björt og góð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð með aflokaðri rúmgóðri timburverönd og bílskúr. Íbúðin er í góðu fjölbýli á frábærum stað í Lindahverfi Kópavogs. Samtals er eignin skráð 139,8fm og þar af er bílskúrinn 28,3fm. Svefn- herbergin eru 3, þvottahús er innan íbúðar og stofa og eldshús rúmgóð og samliggjandi. Mjög góð aflokuð timburverönd fylgir eigninni. Staðsetningin er frábær þar sem skóli, leikskóli og öll þjónusta er í göngufæri. Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222 Herbergi: 4 Stærð: 139,8 m2 HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610 Naustavör 16-18 200 Kópavogur Naustavör 16-18 er 4hæða lyftuhús með sjávarútsýni úr flestum íbúðum. Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir íbúðunum. Íbúðirnar hafa annað hvort einar eða tvennar svalir. Vandaðar innréttingar frá Brúnás og AEG eldhústæki. Þær skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi en að öðru leyti án gólfefna. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 3-5 Stærð: 123,7 - 210 m2 SJÁVAR-ÚTSÝNI OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl. 17.30-18.00 Holtsgata 19 101 Reykjavík 44.900.000 Fallega 3-4ra herbergja íbúð á 2.hæð við Holtsgötu 19 í 101 Reykjavík. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi. Eignin skiptist í anddyri/hol, eldhús, tvö svefnherbergi, tvær samligg- jandi stofur með suðursvölum, lítið mál er að breyta annarri stofunni í svefnherbergi, baðherbergi með sturtu. Íbúðin er skráð 103,2 fm og þar af er geymsla 5,3 fm. Sérgeymsla er í kjallara og sameigin- legt þvottahús. Gólfefni eru eikarparket og flísar. Eign á góðum stað miðsvæðis í Reykjavík sem hægt er að mæla með. Íbúðin er laus við kaupsamning. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610 Herbergi: 4 Stærð: 103,2 m2 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl.17.30-18.00 Gefjunarbrunnur 13 113 Reykjavík 89.900.000 Fallegt og vel skipulagt 7 herbergja fjölskylduhús innarlega í lokuðum botn- langa í rólegu hverfi. Í eigninni eru 5 svefnherbergi og þrjú baðherbergi, tvö með baðaðstöðu. Bílskúrinn eru innbyggður og innangengt er úr honum inn í gegnum þvottaherbergið. Húsið er fullbúið að innan sem utan, bílaplan er hellulagt með snjóbræðslu. Til suðurs og suðvesturs fyrir aftan húsið er stór timburverönd með góðum skjólveggjum. Lóðin er ófrágengin beggja vegna til hliðar við húsið. Húsið er klætt með álkerfi og viðhaldsfríum flísum. Glerin í húsinu eru K-gler og gluggar og hurðar eru ál/tré. Gólfhiti er í öllu húsinu ásamt því að innfelld lýsing er í flestum rýmum. Á nánast öllu húsinu eru pergóvínil plankar á gólfi. Frábært skipulag er milli hæða. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 7 Stærð: 261 m2 Bílskúr OPIÐ HÚS mánudaginn 14. mai kl.18:30-19:00 Berjarimi 9 112 Reykjavík 37.900.000 Stórglæsileg og mikið endurnýjuð íbúð á efstu hæð með glæsilegu útsýni yfir Reykjavík, 45 fm þaksvölum sem snúa í suður og vestur og stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin var öll tekin og endurnýjuð að innan árið 2007 á vandaðan og fallegan hátt. Íbúðin er með sérinngang af svölum og gluggar eru á henni í þrjár áttir. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 2 Stærð: 80,5 m2 Bílageymsla 45 fm þaksvalir OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl.17:30-18:00 Reykjavíkurvegur 42, 1.hæð 220 Hfj 41.900.000 Falleg og vel skipulögð sérhæð með sérinngangi við einstaka náttúru í Hafnarfirði. Íbúðin er á 1.hæð hússins. Í eigninni eru tvö svefnherb og góð stofa. Baðherbergið er glæsilegt og endurnýjað. Gluggar eru í 4 áttir og útgengi er frá borðstofu á góða timburverönd til suðurs. Einstakt útsýni er frá stofunni út í hraunið og náttúruna á bak við húsið. Upplýsingar veitir Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000 Herbergi: 3 Stærð: 101,1 m2 Verönd OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl. 17:30-18:00 Skipalón 5 210 Hafnarfirði Fjölskylduvæn, falleg og vel staðsett 4 herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi miðsvæðis í Hafnarfirði auk 7 fm. geymslu, samtals 108.7 fm. Þrjú rúmgóð svefnherbergi öll með fataskápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Baðkari með sturtuaðstöðu og upphengdu salerni. Þvottahús er inn af íbúðinni. Upplýsingar veitir Hafliði lögfræðingur/sölufulltrúi í gsm: 846 4960 Herbergi: 4 Stærð: 108.7 m2 48.900.000 OPIÐ HÚS mánudaginn 14. maí kl. 17:30-18:00 Skeljagrandi 107 Reykjavík Fasteignasalan TORG kynnir til sölu (laus til afhendingar) 2ja herb. íbúð með sérinngangi og stæði í bílageymslu í fallegu fjölbýli vid Skeljagranda 6 í Reykjavík. Um er að ræða íbúð á 1, hæð merkt 102 sem er 56,2m2 og henni fylgir um 12m2 geymsla sem ekki er inn í fermetratali. Í nánasta umhverfi má finna flesta þá þjónustu sem fólk þarf á að halda. Upplýsingar veitir Garðar Hólm fasteignasali í gsm: 899 8811 Herbergi: 2 Stærð: 56,2 m2 34.400.000 PANTIÐ SKOÐUN S. 893 4416 EÐA arnilar@fstorg.is Mosagata 1 - 3 Urriðaholti 210 Gbæ 48,9-68,9M Tilbúnar, nýjar og smekklegar útsýnisíbúðir, afhentar við kaup- samning, með parketti og innréttingum. Aðeins fjórar íbúðir eftir af 22, ein 3ja, ein 4ra og tvær 5 herbergja. Allar með ótrúlegu útsýni, þ.m.t. frá 1. hæðinni. Þremur íbúðanna fylgir 22,3 fm bílskúr, sem er í bílskúralengju aftan við húsið. Sjón er sögu ríkari og við leitumst við að sýna jafnóðum eftir óskum áhugasamra. Endilega hafið samband þegar hentar og pantið skoðun. Upplýsingar veitir Árni Ólafur fasteignasali í gsm: 893 4416 Stærð: frá 108,9 - 155,3 m2 OPIÐ HÚS þriðjudaginn 15. maí kl 17.30-18.00 Logafold 154 112 Reykjavík 97.500.000 Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað í Grafarvogi. Húsið er frábært fjölskylduhús með 5 svefnherbergjum sem eru rúmgóð með mikilli lofthæð. Stutt er í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð, sundlaug og skíðabrekku. Húsið er nýmálað að utan og er vel við haldið. Garðurinn er stór og gróinn með timburverönd sem snýr í suður, ásamt heitum potti. Sólskáli er út frá stofu með hita í gólfi. Upplýsingar veitir Þorgeir fasteignasali í gsm: 696 6580 Herbergi: 7 Stærð: 285.8 m2 NÝJ AR ÍBÚÐIR VIÐ JAÐARLEITI 2, 4, 6 103 REYKJAVÍK Fyrstu íbúðir verða afhentar sumarið 2018 HRINGIÐ OG KYNNIÐ YKKUR NÁNAR Í SÍMA 520 9595 ÞRJÚ IÐNAÐARBIL ÁSAMT SKRIFSTOFURÝMI TIL SÖLU Cuxhavengata 1 220 Hafnarfirði 102.900.000 Um er að ræða þrjú fastanúmer, iðnaðarbil með skrifstofurými á annari hæð. Tvo iðnaðarbil eru í útleigu, eitt verður afhent tómt. Skrifstofurými hafa verið innréttuð sem eitt rými. Öll þrjú iðnaðarbil hafa stórar innkeyrsluhurð og venjulega hurð. Endabilið er með tvær stórar innkeyrsluhurðar. Upplýsingar veitir Sigurður fasteignasali í gsm: 898 6106 Stærð: 411,8 m2 Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs. 520 9595 k r a f t u r • t r a u s t • á r a n g u rFaste ignasalan TORG Garðatorg i 5 210 Garðabær www.fstorg. is Sigurður Fasteignasali 898 6106 Hafdís Fasteignasali 820 2222 Árni Ólafur Fasteignasali 893 4416 Dórothea Fasteignasali 898 3326 Jóhanna Kristín Fasteignasali 837 8889 Þorsteinn Fasteignasali 694 4700 Berglind Fasteignasali 694 4000 Jón Gunnar Fasteignasali 848 7099 Þóra Fasteignasali 822 2225 Þorgeir Fasteignasali 696 6580 Sigríður Fasteignasali 699 4610 Garðar Fasteignasali 899 8811 Hólmgeir Lögmaður 520 9595 Hafliði Fasteignasali 846 4960 Hrönn Sölufulltrúi 692 3344 Lilja Sölufulltrúi 663 0464 VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU 1 4 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :3 4 F B 0 4 8 s _ P 0 3 2 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 9 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 1 7 K .p 1 .p d f F B 0 4 8 s _ P 0 2 0 K .p 1 .p d f A u to m a ti o n P la te r e m a k e : 1 F C 2 -2 A E 4 1 F C 2 -2 9 A 8 1 F C 2 -2 8 6 C 1 F C 2 -2 7 3 0 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 6 A F B 0 4 8 s _ 1 3 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.