Fréttablaðið - 17.05.2018, Blaðsíða 36

Fréttablaðið - 17.05.2018, Blaðsíða 36
Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu okkur samúð og hlýhug vegna andláts og útfarar elskulegs föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, Brynleifs H. Steingrímssonar læknis, Lækjasmára 7, Kópavogi. Guðrún Helga Brynleifsdóttir Gunnlaugur A. Jónsson Helga Brynleifsdóttir Jón G. Hauksson Brynja Blanda Brynleifsdóttir Ingvaldur Thor Einarsson Steingrímur Brynleifsson barnabörn og barnabarnabörn. Innilegar þakkir fyrir sýnda samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför elskulega drengsins okkar, bróður og barnabarns, Einars Sigurbjörnssonar Þeim sem vilja minnast hans er bent á Samhjálp, banki 322 - 26 - 40040, kt. 551173-0389 Brynja Jónsdóttir Sigurbjörn Einarsson Karen Sif Þorvaldsdóttir Eggert Árni Sigurbjörnsson Magnús Þorkell Sigurbjörnsson Dagur Steinn Arnarsson Haukur Logi Arnarsson Hilmar Örn Arnarsson Hanna Ósk Jónsdóttir Jón Sigurðsson Guðrún Edda Gunnarsdóttir Einar Sigurbjörnsson Elskulegur eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir, sonur og afi, Hermann Ingimundarson frá Hafnarhólmi, lést þann 29. apríl. Útför hans fer fram frá Drangsneskapellu laugardaginn 19. maí klukkan 13.00. Krystyna Stankiewicz Hilmar Vignir Hermannsson Hólmfríður Kristjana Smáradóttir Kristín Björk Hermannsdóttir Sæunn Hermannsdóttir Harpa Lind Magnúsdóttir Heiðrún Hermannsdóttir Inga Hermannsdóttir Gunnar Páll Birgisson Ragna Kristín Árnadóttir og barnabörn. Elskuleg dóttir mín og systir okkar, Guðrún Ragnheiður Jónsdóttir Kjartansgötu 6, lést þann 15. maí á sjúkrahúsi í Gautaborg eftir skammvinn veikindi. Fyrir hönd annarra ástvina, Sigrún Brynjólfsdóttir Brynjólfur Jónsson Þorlákur Jónsson Þorgerður Jónsdóttir Jón Erlingur Jónsson Þuríður Jónsdóttir Ástkær eiginkona mín, móðir, tengdamóðir og amma, Sigurlína Jórunn Gunnarsdóttir Berghólum 19, Selfossi, lést á Landspítalanum laugardaginn 12. maí í faðmi fjölskyldunnar. Útförin fer fram frá Selfosskirkju þriðjudaginn 22. maí kl. 14.00. Blóm og kransar eru vinsamlega afþakkaðir en þeim sem vildu minnast hennar er bent á að styrkja Krabbameinsfélag Árnessýslu: 0189-05-450, kt. 430797-2209. Guðbrandur Einarsson Vigdís Gunnarsdóttir Kristín Guðbrandsdóttir Sveinn Helgason Klara Guðbrandsdóttir Lingþór Jósepsson Sigurður Guðbrandsson Émilie Marine Pasquet Ómar Guðbrandsson Anika Maí Jóhannsdóttir og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Þorkell Steinar Ellertsson fyrrverandi skólastjóri, kennari og bóndi, lést mánudaginn 7. maí. Útför hans fer fram frá Neskirkju föstudaginn 25. maí kl. 13.00. Þormar Úlfur Þorkelsson Helga Luna Kristinsdóttir Þorri Þorkelsson Kjersti Beate Rosland Álfrún G. Guðrúnardóttir Kjartan Ólafsson Teitur Þorkelsson Sigríður Elva Vilhjálmsdóttir Baldur Helgi Þorkelsson Guðrún Snorra Þórsdóttir Þórhildur Þorkelsdóttir Hjalti Harðarson Þorkell Máni Þorkelsson og barnabörn. Faðir okkar, tengdafaðir og afi, Berent Sveinbjörnsson pípulagningameistari, Herjólfsgötu 40, Hafnarfirði, verður jarðsunginn frá Víðistaðakirkju föstudaginn 18. maí kl. 13.00. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir. Sveinbjörn Berentsson Auður Björgvinsdóttir Jóhanna Berentsdóttir Dagur Jónsson Hólmfríður Berentsdóttir Jóhann Berentsson og barnabörn. Innilegar þakkir til allra sem sýndu samúð, hlýhug og vináttu við andlát og útför ástkærrar eiginkonu minnar, móður okkar, tengdamóður og ömmu, Öldu Bragadóttur Grenigrund 34, Selfossi. Sérstakar þakkir til starfsfólks Vinaminnis, Heilbrigðisstofnunar Suðurlands og Fossheima fyrir einstaka umönnun og hlýtt viðmót. Björn Ingi Björnsson Steinunn Inga Björnsdóttir Dóra B. Stephensen Jón Lindsay og barnabörn. Ástkær eiginmaður, faðir, tengdafaðir, afi og langafi, Ragnar Geirdal Ingólfsson bifvélavirki, lést á líknardeild Landspítalans 28. apríl síðastliðinn. Útförin fer fram frá Fossvogskirkju föstudaginn 18. maí kl. 13.00. F.h. aðstandenda, Jenný Hjördís Sigurðardóttir Ingólfur H. Geirdal Kolbrún S. Ragnarsdóttir Sigurður Geirdal Ragnarsson Ólöf Erla Einarsdóttir Anetta Sigdís Kristinsdóttir Jóhannes Magni Magneuson Ragnar Ingvi Kristinsson Katrín Jenný Ingólfsdóttir Sigurdís Eva og Kristinn Þór Geirdal Þökkum innilega samúð, hlýhug og vinsemd vegna andláts og útfarar ástkærs eiginmanns, föður, tengdaföður, afa, bróður og mágs, Guðmundar Jóhannssonar Eyrarholti 6, Hafnarfirði. Herdís Sigurjónsdóttir Ragnheiður Guðmundsdóttir Sigtryggur Klemenz Hjartar Kristín Guðmundsdóttir Ólafur Jóhannesson Guðný Haraldsdóttir Sigríður Jóhannesdóttir Jón Jóhannesson Heiða Björk Norðdahl og barnabörn. Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður, afa og langafa, Stefáns Valdimarssonar Sérstakar þakkir til starfsfólks Sóltúns Hrafnistu í Reykjavík fyrir góða umönnun og hlýhug í hans garð. Elsa Auðbjörg Unnarsdóttir Valgerður Stefánsdóttir Gunnar Þorsteinsson Auðbjörg Stefánsdóttir barnabörn, barnabarnabörn og fjölskyldur. Elskulegur eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, Ólafur Ásbjörn Jónsson Baugholti 1, Keflavík, lést í faðmi fjölskyldunnar á Landspítalanum miðvikudaginn 9. maí. Útför hans fer fram frá Keflavíkurkirkju þriðjudaginn 22. maí kl. 13.00. Emma Hanna Einarsdóttir Einar Ásbjörn Ólafsson Elfa Hrund Guttormsdóttir Ólafía Ólafsdóttir Gísli M. Eyjólfsson Jón Sigurbjörn Ólafsson Jónína St. Helgadóttir barnabörn og barnabarnabörn. Eiginmaður minn, faðir og tengdafaðir, Gísli S. Gíslason brúarsmiður, Miðgrund, Skagafirði, lést miðvikudaginn 9. maí á Heilbrigðisstofnun Norðurlands, Sauðárkróki. Útförin fer fram frá Flugumýrarkirkju föstudaginn 18. maí klukkan 14.00. Þeim sem vilja minnast hans er bent á líknarfélög. Ingibjörg Jóhannesdóttir Ása Gísladóttir Þórarinn Illugason  Merkisatburðir 1724 Mývatnseldar hefjast og stóðu þeir með stuttum hléum í fimm ár. Gosið hófst með mikilli sprengingu og varð þá til gígurinn Víti í Kröflu. 1814 Stjórnarskrá Noregs undirrituð. 1864 Þjóðsöngur Noregs, „Ja, vi elsker dette landet“, fyrst sunginn á Eiðsvelli. 1904 Guðmundur Björnsson læknir ræðir um nauðsyn þess að leiða vatn til Reykjavíkur. 1914 Hátíð er haldin í Reykjavík til að minnast eitt hundrað ára sjálfstæðis Noregs. 1939 Stangaveiðifélag Reykjavíkur var stofnað í Reykjavík. 1940 Brussel féll í hendur Þjóðverja. 1940 Breskir hermenn koma með varðskipinu Ægi til Akur- eyrar, viku eftir að Ísland var hernumið. 1970 Thor Heyerdahl siglir af stað á papýrusbátnum Ra II frá Marokkó yfir Atlantshafið. 1972 Íslensk höfundalög voru samþykkt. Þau tóku við af lögum um rithöfundarétt og prentfrelsi frá 1905. 1973 Íþróttafélagið Leiknir stofnað í Efra-Breiðholti í Reykjavík. 1977 Likud-flokkurinn, undir stjórn Menachem Begin, vinnur þingkosningar í Ísrael. 1978 Líkkista Charlie Chaplin finnst við Genfarvatn. 1980 Innanlandsófriðurinn í Perú hefst með árás meðlima Skínandi stígs á kjörklefa í Ayacucho. 1987 Bandaríska herskipið USS Stark verður fyrir tveimur Exocet-flugskeytum frá Íraksher. 1989 Alþingi samþykkir lög um breytingu á verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga sem meðal annars fólu í sér flutning á rekstri grunnskóla til þeirra síðarnefndu. 1989 Meira en milljón mótmælenda gengur í gegnum Peking og krest lýðræðisumbóta. 1 7 . m a í 2 0 1 8 F I m m T U D a G U R24 T í m a m ó T ∙ F R É T T a B L a ð I ð tímamót 1 7 -0 5 -2 0 1 8 0 4 :0 9 F B 0 5 6 s _ P 0 3 6 K .p 1 .p d f F B 0 5 6 s _ P 0 3 3 K .p 1 .p d f F B 0 5 6 s _ P 0 2 1 K .p 1 .p d f F B 0 5 6 s _ P 0 2 4 K .p 1 .p d f A u to m a tio n P la te re m a k e : 1 F C D -7 A B C 1 F C D -7 9 8 0 1 F C D -7 8 4 4 1 F C D -7 7 0 8 2 7 5 X 4 0 0 .0 0 1 8 A F B 0 5 6 s _ 1 6 _ 5 _ 2 0 1 8 C M Y K
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.