Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 3

Det Nye Nord - 01.01.1922, Blaðsíða 3
DETNYENORD Januar 1922 __________ ni i 'i i ■ , ■ Skandinavismen har i det forløbne Aar fristet trange Kaar. Den har lidt samme Skæbne som saa mange andre idealistiske Foreteelser, der desværre i alt for høj Grad er prisgivne det økonomiske Niveau. Idealisme og Økonomi er nu engang uadskillelige Magter, af hvilke Økonomien ovenikøbet altid har Overtaget. Thi Idealisme kan ikke trives uden i hvert Fald et Minimum af økonomisk Bærekraft. Ofte frem- staar den helt enkelt ikke, forinden denne Bærekraft har naaet en endog meget stor Styrke. — Og at 192l’s Økonomi har været ugunstig, behøver næppe nærmere Bevis. Skandinavismen er endnu en overvejende ideel Be- vægelse. Den er i saa Henseende maaske i Strid med sin Tid. Thi ingen vover vel for Alvor at paastaa, at Verdensfreden har affødt den idealistiske Verdensan- skuelse hos Folkene og deres Ledere, som man saa stærkt havde haabet paa. Men netop fordi Skandi- navismen til en vis Grad staar som Symbolet paa mellemfolkelig Idealisme i en raa og kaotisk Tid, maa den for de Mennesker, der har stillet sig i dens Tje- neste, blive stadig mere og mere værdifuld. Jeg hører til dem, der gerne vil arbejde hen paa en praktisk Skandinavisme, en Skandinavisme, der kan bringe Nordens Folk materielle Goder. Og jeg er gan- ske klar over, at der netop i disse Tider med fuld Ret kan stilles et saadant Krav til denne Bevægelse, ligesom at denne ved Kravets Opfyldelse kan gøre Regning paa en langt større Tilslutning fra vedkom- mende Befolkningers Side. Men det forgangne Aar med alle dets økonomiske Farsoter har alligevel lært mig at holde mest af den Del af Skandinavismen, der, om jeg saa maa sige, støtter sig til det gamle Program. Og mon ikke de nordiske Landes Befolk- ninger efterhaanden dog vil lære at skatte den skan- dinaviske Bevægelse efter Fortjeneste. — Indadtil bør Skandinavismen komme til at betyde meget. Den er jo nemlig ikke alene en Bevægelse, der paa visse afpassede Omraader søger Stammefolk forenede for derved at give dem Lejlighed til at fremtræde med større politisk og økonomisk Styrke overfor andre Nationer i Verdenskonkurrencen. Den er maaske i endnu højere Grad en organiseret Folkebevægelse, der paa et sundt og ærligt Grundlag gør det muligt for de skandinaviske Folk at elske og ære hinanden. At kunne tænke skandinavisk er i sig selv et Gode. Det kan føre Skandinavismens Folk fremad foran andre Folk i en Tænkeretning, der før eller senere maa blive herskende, dersom det moderne Verdenssam- fund nogensinde skal kunne gøre sig Haab om at af- kaste sig Krigens Aag. Og ved forud for andre at være trænede i denne Retning vil vi sikkert ifølge Sagens Natur komme til at indtage en Særstilling i de kommende internationale Forhandlinger, hvilket kun kan være os til uvurderlig Nytte.---- I en økonomisk Nedgangsperiode som den nu her- skende med alle dens uskønne og farlige nationale og sociale Vridninger bør Skandinavismen altid føles som et forfriskende Vindpust, der for en Stund bortvejrer Dunsterne fra Eksistenskampens økonomiske Slag- marker. — Men det var egentlig ikke Meningen her i denne Nytaarsbetragtning at fortabe mig i filosofiske Over- vejelser angaaende Skandinavismens Natur. (Dette Tidsskrifts Læsere vil i saa Henseende faa Lejlighed til at følge en Række Udviklinger paa dette Omraade, som i den kommende Tid vil fremkomme i Enquete- form fra en Række betydende Skandinaver.) Jeg vilde derimod gerne foretage en kort Gennem- gang af Skandinavismens Virkninger udadtil siden Verdenskrigens Ophør, samt af den moderne Skandi- navismes »Organer«. Der findes som bekendt ikke nogen samlet skan- dinavisk »Repræsentation udadtil. Skandinavismen er stadig uofficiel. Der tales kun nu og da om den skan- dinaviske Fraktion indenfor visse Forsamlinger, uden

x

Det Nye Nord

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Det Nye Nord
https://timarit.is/publication/1307

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.